Textielontwerper

 
BK-0350-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Textielontwerper

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "B180501 Mode en textielontwerper (m/v)"

Definitie

‘Creëert en ontwerpt een nieuwe collectie/concept, houdt hierbij rekening met de doelgroep, trends en met de technische en economische productievereisten teneinde tijdig een kwalitatief afgewerkt en produceerbaar ontwerp af te leveren.’

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 1, 2018

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  De trends en gedragingen van gebruikers opsporen en productstalen, foto’s, … verzamelen om een database aan te leggen
  • Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
  • Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
  • Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie/concept
  • Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
  • Volgt de technische verwerkingsmethoden van nieuwe materialen en producten op
  • Volgt de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Een volledige of gedeeltelijke collectie/concept ontwikkelen of uitdenken in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s
  • Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
  • Kiest stijl en look
  • Werkt het beeld uit in een collage/moodboard
  • Stelt het kleurenpallet samen
  • Inventariseert de benodigdheden en de beschikbare productietechnieken
  • Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …), technische en economische criteria
  • Houdt rekening bij het ontwerpen met de impact die het ontwerp heeft op de infrastructuur en de capaciteiten van de medewerkers
  • Houdt rekening met de impact van het ontwerp op het productieproces
  • Gebruikt passende software
  • Bedenkt collectie/concept -items die beantwoorden aan het marketingconcept
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  De artistieke tekeningen van projecten/concept realiseren (voorontwerpen, schetsen van de ontwerper,...)
  • Maakt een schets
  • Werkt de schets uit met tekenmaterialen en/of software
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Ontwerpen maken en de kleurgamma’s van de nieuwe collectie/concept bepalen
  • Werkt elk collectie/concept-item uit in een ontwerp
  • Vertrekt van een bestaand basisconcept of maakt een volledig nieuw concept
  • Geeft de kleurkeuze aan
  • Werkt het ontwerp uit in details
  • Vult de tekening aan met technische specificaties voor de uitvoering van het item
  • Bepaalt de keuze van materialen en kleuren in functie van de productietechnieken
  • Maakt een dossier op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Samen met de opdrachtgever de modaliteiten voor de realisatie van het project/concept bepalen
  • Legt het creatieve concept voor aan de opdrachtgever en het team
  • Respecteert het budget
  • Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Realiseert het concept of begeleidt de realisatie van het concept in functie van de productie/publicatie
  • Gebruikt specifieke design- of grafische software
  • Realiseert het ontwerp
  • Controleert de kwaliteit van het werk
  • Verwerkt feedback in het ontwerp
  • Zoekt oplossingen voor problemen
  • Zet het ontwerp om in een productiefile
  • Laat een prototype (proefdruk of staal) maken
  • Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  De vervaardigde prototypes controleren en evalueren
  • Beoordeelt het prototype esthetisch en technisch
  • Beoordeelt de mate waarin het prototype overeenkomt met het gekozen ontwerp
  • Beslist in overleg welke wijzigingen in het ontwerp, de verwerking en/of het materiaalgebruik nodig zijn
  • Bespreek met de betrokkenen of het ontwerp voldoet aan de eisen van de klant
  • Bespreek met de betrokkenen hoe het ontwerp kan verbeterd worden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  De socio-economische gegevens analyseren (concurrentie, resultaten van de voorgaande projecten, ...). De redenen van de verkoop van een product identificeren
  • Bezoekt beurzen en bestudeert vakliteratuur
  • Kwaliteit van het product/concept verbeteren door feedback te vragen op basis van verkoopgegevens
  • Volgt de evaluatie van het product/concept
  • Vertaalt behoeften naar thema’s voor een nieuwe collectie/concept
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Beheert het archief van de ontwerpen en de stalen
  • Brengt structuur aan in content en eigen werk, database en werkomgeving
  • Raadpleegt en maakt gebruik van servers en of dragers voor de dataopslag/databeheer
  • Gebruikt een archiveersysteem voor het bewaren van ontwerpen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  De collectie/concept toelichten (presentatie, showroom, beurs… )
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
  • Werkt samen met de marketingafdeling voor het op de markt brengen van het product
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generieke kennis
 • Basiskennis van milieuwetgeving
 • Basiskennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
 • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van archiveermogelijkheden
 • Kennis van tekenstijlen en -technieken
 • Kennis voor het maken van een moodboard
 • Kennis van het berekenen van de resolutie en van maateenhedenKennis van marketing
 • Kennis van managementtechnieken
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van commerciële technieken
 • Kennis van kostprijsberekening
 • Grondige kennis van marktanalyse
 • Grondige kennis van trendanalyse
 • Grondige kennis van de verschillende doelgroepen
 • Grondige kennis voor het maken van composities
 • Grondige kennis van de kleurenpsychologie
 • Grondige kennis van kleurenleer
 • Grondige kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
 • Grondige kennis van de beschikbare middelen
 • Grondige kennis van de productietechnieken (bedrukking, garendiktes, ribboorden, tapijtweven,…)
 • Grondige kennis van de productiemachines (jacquardmachines, weefmachines,…)
 • Grondige kennis van de eigenschappen en toepassingen van textielweefsels/grondstoffen
 • Grondige kennis van ontwerpsoftware
 • Grondige kennis van presentatietechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen analyseren van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
 • Het kunnen bestuderen van trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
 • Het kunnen verzamelen van ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie/concept
 • Het kunnen bedenken van een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
 • Het kunnen opvolgen van de technische verwerkingsmethoden van nieuwe materialen en producten
 • Het kunnen opvolgen van innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken
 • Het kunnen verzamelen van informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
 • Het kunnen kiezen van een stijl en look
 • Het kunnen uitwerken van het beeld in een collage/moodboard
 • Het kunnen samenstellen van het kleurenpallet
 • Het kunnen inventariseren van de benodigdheden en de beschikbare productietechnieken
 • Het kunnen rekening houden met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …), technische en economische criteria
 • Het kunnen rekening houden, bij het ontwerpen, met de impact die het ontwerp heeft op de infrastructuur en de capaciteiten van de medewerkers
 • Het kunnen rekening houden met de impact van het ontwerp op het productieproces
 • Het kunnen gebruiken van passende software
 • Het kunnen bedenken van collectie/concept-items die beantwoorden aan het marketingconcept
 • Het kunnen maken van een schets
 • Het kunnen uitwerken van de schets met tekenmaterialen en/of software
 • Het kunnen uitwerken van elk collectie/concept-item in een ontwerp
 • Het kunnen vertrekken van een bestaand basisconcept of het maken van een volledig nieuw concept
 • Het kunnen aangeven van de kleurkeuze
 • Het kunnen uitwerken van het ontwerp in details
 • Het kunnen aanvullen van de tekening met technische specificaties voor de uitvoering van het item
 • Het kunnen bepalen van de keuze van materialen en kleuren in functie van de productietechnieken
 • Het kunnen opmaken van een dossier
 • Het kunnen voorleggen van het creatieve concept aan de opdrachtgever en het team
 • Het kunnen respecteren van het budget
 • Het kunnen gebruiken van specifieke design- of grafische software
 • Het kunnen realiseren van het ontwerp
 • Het kunnen controleren van de kwaliteit van het werk
 • Het kunnen omzetten van het ontwerp in een productiefile
 • Het kunnen laten maken van een prototype (proefdruk of staal)
 • Het kunnen bijhouden van alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product in een dossier
 • Het kunnen esthetisch en technisch beoordelen van het prototype (proefdruk of staal)
 • Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • Het kunnen samenwerken met de marketingafdeling voor het op de markt brengen van het product
 • Het kunnen bezoeken van beurzen en bestuderen vakliteratuur
 • Het kunnen volgen van de evolutie van het product/concept
 • Het kunnen vertalen van de behoeften naar thema’s voor een nieuwe collectie/concept
 • Het kunnen aanbrengen van structuur in content en eigen werk, database en werkomgeving
 • Het kunnen raadplegen en gebruik maken van servers en of dragers voor de dataopslag/databeheer
 • Het kunnen gebruiken van een archiveersysteem voor het bewaren van ontwerpen
 • Het kunnen beoordelen van de mate waarin het prototype (proefdruk of staal) overeenkomt met het gekozen ontwerp
 • Het kunnen bespreken met de betrokkenen of het ontwerp voldoet aan de eisen van de klant
 • Het kunnen bespreken met de betrokkenen hoe het ontwerp kan verbeterd worden
 • Het kunnen verbeteren van de kwaliteit van het product/concept door feedback te vragen op basis van verkoopgegevens
 • Het kunnen beschikken over het vermogen om kleuren te onderscheiden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen succesvol sturen en implementeren van aanpassingen in een aangepast ontwerp binnen het projectmanagement
 • Het kunnen voorstellen van oplossingen zowel qua grondstoffen als productietechnieken als de klant (samengestelde en vernieuwende) eisen stelt
 • Het kunnen het in overleg kunnen beslissen welke wijzigingen in het ontwerp, de verwerking en/of het materiaalgebruik nodig zijn
 • Het kunnen zoeken naar afstemming tussen de kwaliteit van het product, de verwachtingen en eisen van de klant, het beschikbare budget, de kostprijs, de impact op het productieproces, nieuwe ontwikkelingen, …
 • Het kunnen doen van voorstellen om het productieproces te optimaliseren en de inkomsten te vergroten

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen maken van een schets
 • Het kunnen uitwerken van de schets met tekenmaterialen en/of software
 • Het kunnen uitwerken van elk collectie/concept-item in een ontwerp
 • Het kunnen gebruiken van specifieke design- of grafische software

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in designbureaus, onderzoeksbureaus voor trends, geïntegreerde studiebureaus, industriële textielbedrijven en/of op zelfstandige basis voor het produceren van textielartikelen
 • Dit beroep wordt in een context uitgeoefend waarin textielproducten conceptueel moeten uitgedacht worden. Dit beroep wordt in een abstracte, conceptuele, wisselende context uitgeoefend.
 • De beroepsbeoefenaar is alert voor en anticipeert op markt- en trendevoluties bij de uitvoering van de verschillende projecten.
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met een verscheidenheid aan klanten die allen vanuit een eigen bedrijfsvisie eisen stellen ten aanzien van de producten die moeten ontworpen worden
 • De uitvoering van dit beroep vraagt afstemming met de betrokken afdelingen in functie van een optimaal ontwerp
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • Door research komt de ontwerper geregeld in nieuwe en internationale contexten
 • De beroepsbeoefenaar moet voortdurend open staan voor nieuwe technologische ontwikkelingen
 • Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.
 • Werken met de nodige flexibiliteit en polyvalentie is vereist
 • De uitoefening van het beroep vraagt leergierigheid en creativiteit.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging
 • Dit beroep vereist bijzondere aandacht voor een correcte en ergonomische houding
 • Dit beroep vergt frequent beeldschermgebruik en wordt over een lange periode zittend uitgevoerd

Handelingscontext

 • Werkt onder een bepaalde vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
 • Houdt steeds rekening met de verwachtingen van de klant en/of met het vooropgestelde ontwerp
 • Communiceert efficiënt en effectief
 • Werkt in teamverband
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en materieel
 • De uitoefening van het beroep vergt een zekere mate aan technisch inzicht
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitdenken van een concept voor een nieuwe collectie
 • het zelf nemen van initiatieven om het concept te concretiseren
 • het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteit
Is gebonden aan
 • de vraag en wensen van de klant
 • eigen huisstijl en/of huisstijl van de klant
 • de haalbaarheidsgraad van de uit te voeren opdracht (productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen, …
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
Doet beroep op
 • het team (aankoop, verkoop, productie en commerciële dienst) voor planning en feedback op het ontwerp en/of concept waar in overleg de haalbaarheid van het ontwerp en/of concept wordt bepaald. Hij/zij rapporteert indien nodig aan de algemene of de commerciële directie

Verantwoordelijkheid

 • Het opsporen van trends en gedragingen van gebruikers en het verzamelen van productstalen, foto’s, … om een database aan te leggen
 • Het ontwikkelen van een volledige of gedeeltelijke collectie/concept of het uitdenken in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s
 • Het realiseren van artistieke tekeningen van projecten/concept (voorontwerpen, schetsen van de ontwerper,...)
 • Het maken van ontwerpen maken en het bepalen van kleurgamma’s van de nieuwe collectie/concept
 • Het bepalen van modaliteiten voor de realisatie van het project/concept samen met de opdrachtgever
 • Het realiseren van het concept of begeleiden van de realisatie van het concept in functie van de productie/publicatie
 • Het controleren en evalueren van de vervaardigde prototypes
 • Het toelichten van de collectie/concept (presentatie, showroom, beurs… )
 • Het analyseren van socio-economische gegevens (concurrentie, resultaten van de voorgaande projecten, ...).
 • Het identificeren van de redenen van de verkoop van een product
 • Het beheren van het archief van de ontwerpen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.