Amateur dj

 
BK-0419-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Amateur dj

Definitie

Een amateur dj mixt bestaande en/of zelf gecomponeerde muziekstukken en/of remixt bestaande nummers met behulp van software en hardware teneinde de (re)mix aan een publiek te laten horen tijdens muziekevenementen en/of opnames in de vrije tijd.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

Transversaal algemeen
 • Competentie 1:
  Werkt samen
  • Communiceert gepast met alle betrokken actoren
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering
  • Doet een eigen inbreng
  • Respecteert de inbreng van anderen
  • Volgt aanwijzingen op van alle betrokken actoren
  • Stelt zich flexibel op
  • Werkt mee aan het groepsbelang
  • Enthousiasmeert anderen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
  • Handelt ergonomisch verantwoord
  • Beschermt zich tegen gehoorschade
  • Gaat veilig om met materiaal en instrumenten
  • Signaleert risico’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gehoorbescherming.
  • Basiskennis ergonomie
  • Basiskennis van veiligheidsregels
Transversaal creëren
 • Competentie 3:
  Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
  • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen
  • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken
  • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Reflecteert over de eigen praktijk
  • Ontwikkelt een eigen artistieke taal
  • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de grote muzikale en maatschappelijke tendensen.
  • Basiskennis van de artistieke terminologie.
  • Kennis van de verschillende muzikale contexten (de podiumsector, festivals, evenementen, wedstrijden …).
  • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector(tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
  • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces
  • Verzamelt basismateriaal
  • Analyseert basismateriaal
  • Werkt aan een persoonlijke visie
  • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties
  • Interageert met andere artistieke disciplines
  • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van muziekgeschiedenis.
  • Basiskennis van muziekstijlen.
  • Basiskennis andere artistieke disciplines
  • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector(tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Competentie 5:
  Zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel
  • Geeft vorm aan verbeelding
  • Kiest materiaal, toestellen, apparatuur, hardware, software, technieken en methodes
  • Hanteert materiaal, toestellen, apparatuur, hardware, software, technieken en methodes
  • Bewaakt mee de artistieke visie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de verschillende muzikale contexten (de podiumsector, festivals, evenementen, wedstrijden …).
  • Kennis van vakterminologie.
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector.
  • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector(tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
Specifieke activiteiten
 • Competentie 6:
  Bestudeert/analyseert het basismateriaal van een uitvoering
  • Vergaart informatie en maakt hier gebruik van
  • Ontwikkelt artistieke ideeën in verband met de eigen inbreng en kan deze vertolken
  • Maakt zich vertrouwd met de vereisten van het eigen aandeel in de voorstelling
  • Analyseert de muziek waarmee hij/zij aan de slag gaat (tempo, toonaard, cuepoints …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van muziektheorie.
  • Basiskennis van muziekstijlen.
  • Basiskennis van muzieknotatie.
  • Basiskennis van muzieknotatiesystemen.
  • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector.
  • Kennis van ritmiek.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Kennis van interpretatietechnieken.
  • Kennis van instrument en/of hard- en software.
 • Competentie 7:
  Bepaalt de voorwaarden voor de uitvoering
  • Bespreekt de voorwaarden voor het optreden
  • Selecteert muziek, muziekgenres, muziekfragmenten, klankfragmenten …
  • Ontwikkelt alleen of met anderen ideeën voor optredens
  • Test alleen of met anderen ideeën voor optredens uit
  • Houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de locatie (materiaal, infrastructuur, tijd …)
  • Geeft richtlijnen voor de organisatie van het podium
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van geluidsinstallaties.
  • Basiskennis van budgetbeheer
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 8:
  Bereidt het lichaam en het materiaal voor op de nodige vaardigheden
  • Bereidt het lichaam voor op de repetities, de voorstellingen, de opnames ...
  • Bereidt zich voor op de fysische vereisten van zijn aandeel
  • Kiest soft- en hardware
  • Beheerst soft- en hardware
  • Kiest uitdrukkingsmogelijkheden
  • Beheerst uitdrukkingsmogelijkheden
  • Manifesteert een persoonlijke aanpak
  • Luistert naar de kwaliteit van de klank
  • Onderhoudt technische vaardigheden
  • Checkt alle hard- en software
  • Doet een soundcheck
  • Kan de techniek vasthouden en in verschillende situaties inzetten
  • Gaat veilig en duurzaam om met lichaam en materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gehoortraining.
  • Basiskennis van gehoorbescherming.
  • Basiskennis van muziekstijlen.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Kennis van ademhalingstechnieken.
  • Kennis van interpretatietechnieken.
  • Kennis van instrument en/of hard- en software.
 • Competentie 9:
  Repeteert het eigen aandeel
  • Kan de bereikte uitvoeringsgraad vasthouden, herhalen en er op verder werken
  • Neemt artistieke beslissingen
  • Onderbouwt de eigen artistieke visie en aanpak
  • Geeft vorm aan de eigen visie en verbeelding
  • Zoekt en onderzoekt technische mogelijkheden van het materiaal en uitdrukkingsmogelijkheden
  • Stelt zich open en laat zich inspireren
  • Zet persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van memorisatietechnieken.
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van ritmiek.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Kennis van interpretatietechnieken.
  • Kennis van instrument en/of hard- en software.
 • Competentie 10:
  Vertolkt alleen of met medemuzikanten/zangers zijn aandeel in de uitvoering voor het publiek en/of opname
  • Verbindt muziek, muziekgenres, muziekfragmenten, klankfragmenten … tot een geheel
  • Beoordeelt muziek of geluid
  • Synchroniseert ritmepatronen en tempo’s
  • Maakt een remix van bestaand materiaal
  • Hanteert een eigen mix-stijl
  • Gebruikt een platendraaier, cd-speler, muziek soft- en hardware …
  • Regelt het volume en de klank van de muziek
  • Beluistert het volgend nummer met een hoofdtelefoon (prelistening)
  • Presenteert werk aan een publiek
  • Speelt flexibel in op ruimte en omstandigheden
  • Past de mix aan wijzigende omstandigheden aan
  • Speelt in op de reacties van het publiek
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van ritmiek.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Kennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Kennis van interpretatietechnieken.
  • Kennis van instrument en/of hard- en software.
 • Competentie 11:
  Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
  • Reflecteert over eigen werk en praktijk
  • Reflecteert en communiceert over de eigen prestatie met de betrokken medewerkers
  • Stuurt bij op aangeven van de andere betrokkenen
  • Stuurt zichzelf bij ten voordele van een gemeenschappelijk resultaat
  • Toetst af of de artistieke uitdrukkingsvorm het gewenste effect heeft bereikt
  • Maakt afspraken met betrokken medewerkers
  • Accepteert feedback
  • Stelt zich flexibel op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie.
 • Competentie 12:
  Registreert de eigen uitvoering
  • Gebruikt consumer hard- en software
  • Neemt een muziek(re)mix op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van akoestiek.
  • Basiskennis van geluidsinstallaties.
  • Basiskennis van types audiodragers.
  • Basiskennis van mixing en mastering.
 • Competentie 13:
  Begeleidt de promotie en verspreiding naar de media en het publiek
  • Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatie over de uitvoering
  • Geeft informatie over de uitvoering en zijn aandeel erin (uitvoering, inhoud …)
  • Gebruikt sociale/digitale media
  • Maakt een selectie van opnames in functie van kanaal en doel
  • Bepaalt langs welke kanalen (online, op fysieke dragers …) de opnames verspreid worden
  • Kiest bewust voor een bepaalde vormgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis vormgeving

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de grote muzikale en maatschappelijke tendensen.
 • Basiskennis van de artistieke terminologie.
 • Basiskennis van akoestiek.
 • Basiskennis van geluidsinstallaties.
 • Basiskennis van types audiodragers.
 • Basiskennis van muziektheorie.
 • Basiskennis van mixing en mastering.
 • Basiskennis van gehoortraining.
 • Basiskennis van gehoorbescherming.
 • Basiskennis van memorisatietechnieken.
 • Basiskennis van muziekgeschiedenis.
 • Basiskennis van muziekstijlen.
 • Basiskennis van muzieknotatie.
 • Basiskennis van muzieknotatiesystemen.
 • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Basiskennis van budgetbeheer
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis ergonomie
 • Basiskennis van veiligheidsregels
 • Basiskennis andere artistieke disciplines
 • Basiskennis vormgeving
 • Kennis van de verschillende muzikale contexten (de podiumsector, festivals, evenementen, wedstrijden …).
 • Kennis van vakterminologie.
 • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector.
 • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector(tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Kennis van ritmiek.
 • Kennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
 • Kennis van instrumentale en/of vocale technieken.
 • Kennis van ademhalingstechnieken.
 • Kennis van interpretatietechnieken.
 • Kennis van instrument en/of hard- en software.

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast met alle betrokken actoren
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering
 • Respecteert de inbreng van anderen
 • Volgt aanwijzingen op van alle betrokken actoren
 • Stelt zich flexibel op
 • Werkt mee aan het groepsbelang
 • Enthousiasmeert anderen
 • Signaleert risico’s
 • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen
 • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken
 • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Reflecteert over de eigen praktijk
 • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
 • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces
 • Verzamelt basismateriaal
 • Analyseert basismateriaal
 • Werkt aan een persoonlijke visie
 • Interageert met andere artistieke disciplines
 • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën
 • Kiest materiaal, toestellen, apparatuur, hardware, software, technieken en methodes
 • Bewaakt mee de artistieke visie
 • Vergaart informatie en maakt hier gebruik van
 • Maakt zich vertrouwd met de vereisten van het eigen aandeel in de voorstelling
 • Bespreekt de voorwaarden voor het optreden
 • Selecteert muziek, muziekgenres, muziekfragmenten, klankfragmenten …
 • Ontwikkelt alleen of met anderen ideeën voor optredens
 • Houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de locatie (materiaal, infrastructuur, tijd …)
 • Geeft richtlijnen voor de organisatie van het podium
 • Kiest soft- en hardware
 • Kiest uitdrukkingsmogelijkheden
 • Luistert naar de kwaliteit van de klank
 • Onderhoudt technische vaardigheden
 • Kan de techniek vasthouden en in verschillende situaties inzetten
 • Neemt artistieke beslissingen
 • Onderbouwt de eigen artistieke visie en aanpak
 • Zoekt en onderzoekt technische mogelijkheden van het materiaal en uitdrukkingsmogelijkheden
 • Beoordeelt muziek of geluid
 • Beluistert het volgend nummer met een hoofdtelefoon (prelistening)
 • Presenteert werk aan een publiek
 • Speelt flexibel in op ruimte en omstandigheden
 • Speelt in op de reacties van het publiek
 • Reflecteert over eigen werk en praktijk
 • Reflecteert en communiceert over de eigen prestatie met de betrokken medewerkers
 • Toetst af of de artistieke uitdrukkingsvorm het gewenste effect heeft bereikt
 • Maakt afspraken met betrokken medewerkers
 • Accepteert feedback
 • Stelt zich flexibel op
 • Gebruikt consumer hard- en software
 • Neemt een muziek(re)mix op
 • Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatie over de uitvoering
 • Geeft informatie over de uitvoering en zijn aandeel erin (uitvoering, inhoud …)
 • Gebruikt sociale/digitale media
 • Maakt een selectie van opnames in functie van kanaal en doel
 • Bepaalt langs welke kanalen (online, op fysieke dragers …) de opnames verspreid worden
 • Kiest bewust voor een bepaalde vormgeving

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past de mix aan wijzigende omstandigheden aan
 • Stuurt bij op aangeven van de andere betrokkenen
 • Stuurt zichzelf bij ten voordele van een gemeenschappelijk resultaat

Motorische vaardigheden

 • Doet een eigen inbreng
 • Handelt ergonomisch verantwoord
 • Beschermt zich tegen gehoorschade
 • Gaat veilig om met materiaal en instrumenten
 • Ontwikkelt een eigen artistieke taal
 • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties
 • Geeft vorm aan verbeelding
 • Hanteert materiaal, toestellen, apparatuur, hardware, software, technieken en methodes
 • Ontwikkelt artistieke ideeën in verband met de eigen inbreng en kan deze vertolken
 • Analyseert de muziek waarmee hij/zij aan de slag gaat (tempo, toonaard, cuepoints …)
 • Test alleen of met anderen ideeën voor optredens uit
 • Bereidt het lichaam voor op de repetities, de voorstellingen, de opnames ...
 • Bereidt zich voor op de fysische vereisten van zijn aandeel
 • Beheerst soft- en hardware
 • Beheerst uitdrukkingsmogelijkheden
 • Manifesteert een persoonlijke aanpak
 • Checkt alle hard- en software
 • Doet een soundcheck
 • Gaat veilig en duurzaam om met lichaam en materiaal
 • Kan de bereikte uitvoeringsgraad vasthouden, herhalen en er op verder werken
 • Geeft vorm aan de eigen visie en verbeelding
 • Stelt zich open en laat zich inspireren
 • Zet persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in
 • Verbindt muziek, muziekgenres, muziekfragmenten, klankfragmenten … tot een geheel
 • Synchroniseert ritmepatronen en tempo’s
 • Maakt een remix van bestaand materiaal
 • Hanteert een eigen mix-stijl
 • Gebruikt een platendraaier, cd-speler, muziek soft- en hardware …
 • Regelt het volume en de klank van de muziek

Omgevingscontext

 • Het mixen wordt uitgeoefend in de amateurkunstensector. De omgeving is artistiek/creatief.
 • Het repeteren gebeurt in vertrouwde omgevingen en omstandigheden.
 • Het optreden gebeurt in diverse omgevingen en omstandigheden zowel binnen als buiten.
 • Het repeteren en mixen gebeurt meestal alleen en sporadisch in teamverband.
 • De repetities en optredens worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt: resultaatgerichtheid, concentratie, stressbestendigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen.
 • Repeteren en optreden gebeurt meestal in de vrije tijd (’s avonds, ’s nachts, tijdens weekends en/of in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • Bij het optreden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een publiek.
 • De kunstbeoefenaar kan voor een organisator of opdrachtgever werken.
 • Het artistiek proces bepaalt de volgorde van uitvoering van de verschillende activiteiten.

Handelingscontext

 • De amateur kunstbeoefenaar heeft oog voor esthetiek.
 • Er is resultaatgerichtheid wat concentratie en nauwkeurigheid vergt.
 • De amateur kunstbeoefenaar is actief betrokken bij de omgeving en gaat er flexibel mee om.
 • De handelingscontext is zeer afwisselend hetgeen reflectief handelen vergt.
 • De amateur kunstbeoefenaar gaat veilig om met apparatuur, materiaal en toestellen.
 • De amateur kunstbeoefenaar heeft oog voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De amateur kunstbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Het functioneren in een groep vraagt een zekere flexibiliteit.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het selecteren en mixen.
 • het memoriseren van muziek, muziekgenres, muziekfragmenten, klankfragmenten …
 • het voorbereiden van apparatuur voor optredens en opnames.
 • het zich fysiek voorbereiden.
 • het bedenken van concepten in de vrije tijd.
 • het nemen van artistieke beslissingen in de vrije tijd.
 • het vertolken van zijn aandeel.
 • het reflecteren over en het verbeteren van de eigen prestatie en/of groepsprestatie en in het communiceren hierover.
Is gebonden aan
 • het eigen concept of het collectieve concept.
 • de uitvoerbaarheid van het concept.
 • het beschikbaar budget.
 • de wens van de opdrachtgever.
 • de technische mogelijkheden van de gebruikte apparatuur.
 • het intellectueel eigendomsrecht.
Doet beroep op
 • het logistiek team.
 • de geluidstechnici.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt samen
 • Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
 • Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
 • Zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel
 • Bestudeert/analyseert het basismateriaal van een uitvoering
 • Bepaalt de voorwaarden voor de uitvoering
 • Bereidt het lichaam en het materiaal voor op de nodige vaardigheden
 • Repeteert het eigen aandeel
 • Vertolkt alleen of met medemuzikanten/zangers zijn aandeel in de uitvoering voor het publiek en/of opname
 • Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
 • Registreert de eigen uitvoering
 • Begeleidt de promotie en verspreiding naar de media en het publiek

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.