Podiumtechnicus mechanica

 
BK-0249-1

Globaal

Titel

Podiumtechnicus mechanica

Definitie

De podiumtechnicus mechanica is verantwoordelijk voor podiummechanische systemen en hun bewegingen teneinde een voorstelling, concert, evenement,… volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2017

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
  • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Communiceert tijdens de voorstelling
  • Geeft accurate en gepaste informatie
  • Reageert gepast op ontvangen informatie
  • Communiceert aangepast aan de situatie
  • Communiceert met handgebaren
  • Gebruikt communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Stuurt een team op de werkvloer aan
  • Communiceert de verwachte resultaten
  • Motiveert het team
  • Bewaakt het tijdsschema
  • Volgt de kwaliteit van het werk op
  • Stuurt bij waar nodig
  • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
  • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Plant de opbouw
  • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
  • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
  • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
  • Plant kabelwegen
  • Plant de verdeling van signalen
  • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Stelt planning voor het team op
  • Maakt documentatie voor het team
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Coördineert de opbouw en demontage
  • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
  • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
  • Controleert de instelling van toestellen
  • Spoort fouten op en verhelpt ze
  • Past plannen en lijsten aan
  • Bewaakt de planning
  • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Ontwikkelt de eigen loopbaan
  • Documenteert het eigen werk en carrière
  • Informeert zich over de bestaande markttrends
  • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
  • Promoot zichzelf
  • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Ontwerpt een plan van de podiummechanica op basis van de artistieke intenties
  • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
  • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
  • Volgt repetities en productievergaderingen op
  • Stelt knelpunten of problemen vast
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Houdt rekening met de belastbaarheid van ophangpunten
  • Zet het artistiek concept om in een podiummechanisch plan
  • Bepaalt het type en de positie van de ophangsystemen en toestellen
  • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
  • Bepaalt de benodigde hulpmiddelen (Hoogwerkers, …)
  • Berekent de statische en dynamische krachten
  • Tekent het podiummechanisch plan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Documenteert het podiummechanisch plan met lijsten, berekeningen, …
  • Gebruikt CAD-software
  • Gebruikt visualisatiesoftware
  • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Monteert en demonteert tijdelijke podiummechanische installaties
  • Zet hijspunten uit
  • Kiest de juiste hijsmiddelen (slings, steels, harpen, …)
  • Stelt hijsketens samen
  • Plaatst kettingtakels en motoren
  • Monteert truss-constructies
  • Slaat lasten aan
  • Brengt eventueel gelijkwaardige secundaire ophanging aan
  • Monteert draaischijven, wagens en liften
  • Controleert of de installatie veilig is voor gebruik
  • Controleert of de onderdelen gecertificeerd en gekeurd zijn
  • Past de technische documentatie aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Sluit elektromechanische toestellen aan
  • Sluit elektromechanische hijswerktuigen aan
  • Sluit motoren voor horizontale beweging aan
  • Sluit stuursignalen en sturingen aan
  • Brengt de installatie onder spanning
  • Stelt de installatie zeker tegen onbevoegden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Voert de decormontage en -demontage uit
  • Plaatst en monteert decoronderdelen
  • Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
  • Knoopt doeken in
  • Vouwt doeken
  • Demonteert decoronderdelen
  • Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Bereidt de stuurtafel voor podiummechanica voor
  • Stelt hoog en laagmerken en andere veiligheidsbeperkingen in
  • Organiseert de displays, de meldingen, etc.
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Programmeert de bewegingen
  • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
  • Stelt oplossingen voor
  • Voert standen en overgangen in
  • Controleert het resultaat
  • Corrigeert standen tijdens repetities
  • Maakt aanpassingen in het draaiboek
  • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Bedient de bewegingen op basis van de artistieke intenties
  • Voert pre-show check uit
  • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
  • Volgt cue lijst of draaiboek
  • Bedient de installatie tijdens de voorstelling om de gewenste bewegingen en timing te bekomen
  • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
  • Observeert de voorstelling en bewaakt de artistieke kwaliteit
  • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
  • Houdt rekening met de geldende veiligheidsnormen en procedures
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Controleert podiummechanische installaties
  • Onderzoekt en beoordeelt de podiummechanische installatie op veiligheid
  • Onderzoekt en beoordeelt de podiummechanische installatie op technische werking, conformiteit en kwaliteit
  • Documenteert de controle
  • Onderhoudt contacten met externe keuringsorganismen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 22:
  Onderhoudt podiummechanische installaties
  • Controleert de werking en spoort fouten op
  • Maakt kabels
  • Controleert en vervangt elektrische onderdelen
  • Controleert, reinigt en vervangt mechanische onderdelen en toebehoren
  • Voert software updates uit
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)
 • Basiskennis van lichttechniek
 • Basiskennis van geluidstechniek
 • Basiskennis van beeldtechniek
 • Basiskennis van de geschiedenis van de decorbouw
 • Basiskennis van budgetbeheer
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
Elektriciteit
 • Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
 • Kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
 • Kennis van vermogensberekening monofasig
 • Kennis van driefasespanning
 • Kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
 • Kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
 • Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
 • Kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
 • Kennis van elektrische motoren
Geluid
 • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
Informatica
 • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
 • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van methodes voor het changeren van decors
 • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van technische podiumdocumentatie
 • Kennis van de gangbare methodes en normen voor decorplan en constructietekeningen
 • kennis van technieken voor het uitzetten van hijspunten
 • Kennis van de constructie en montage van draaischijven, wagens en liften
 • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor stuurtafels voor podiummechanica
 • Kennis van het bedienen van stuurtafels voor podiummechanica
 • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
 • Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van methodes voor cue’s
 • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van documentatiemethodes
 • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
 • Kennis van regie en dramaturgie
 • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
 • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
 • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
 • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
 • Kennis van sectorspecifieke CAD-software
 • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij gebruik van podiummechanica
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Kennis van de relevante wetgeving rond keuring
 • Kennis van de documentatiemethodes rond keuringen en controles
 • Kennis van de controleprocedures voor podiummechanische installaties
Grondige kennis
 • Grondige kennis van artistieke vereisten
 • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
 • Grondige kennis van de werking van stuurtafels voor podiummechanica
 • Grondige kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Grondige kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik

Cognitieve vaardigheden

Algemeen
 • Het kunnen plannen van zijn dag zodat activiteiten op tijd uitgevoerd worden
 • Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Het kunnen lezen en gebruiken van plannen en materiaallijst
 • Het kunnen verzamelen van de nodige apparatuur en toebehoren
 • Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijden van verspilling
 • Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen gepast en efficiënt communiceren
 • Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken
 • Het kunnen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's
 • Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken
 • Het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's,…)
 • Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen gebruiken van PBM's waar nodig
 • Het kunnen signaleren van risico's
 • Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Het kunnen werken met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Het zich kunnen informeren over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Het zich kunnen houden aan de afspraken van werkplek
 • Het kunnen aanbrengen en gebruiken van CBM's waar nodig
 • Het kunnen controleren van de inhoud op volledigheid en schade
 • Het kunnen beveiligen van de lading
 • Het kunnen inrichten van de eigen (tijdelijke) werkplek rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Het zich kunnen aanpassen aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie
 • Het kunnen beschermen, beveiligen en opslaan van apparatuur en toebehoren
 • Het kunnen aanbrengen van aanduidingen en markeringen
 • Het kunnen bedienen en gebruiken van een eenpersoonshoogtewerker
 • Het zich kunnen beveiligen waar nodig
 • Het kunnen rekening houden met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Het kunnen zorgen dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Het kunnen geven van accurate en gepaste informatie
 • Het gepast kunnen reageren op ontvangen informatie
 • Het kunnen communiceren aangepast aan de situatie
 • Het kunnen communiceren met handgebaren
 • Het kunnen gebruiken van communicatieapparatuur
 • Het kunnen communiceren van de verwachte resultaten
 • Het kunnen motiveren van het team
 • Het kunnen bewaken van het tijdschema
 • Het kunnen opvolgen van de kwaliteit van het werk
 • Het kunnen bijsturen waar nodig
 • Het kunnen openstaan voor voorstellen of bemerkingen
 • Het kunnen geven van opbouwende, objectieve feedback
 • Het kunnen gebruiken van zaalplannen en technische documentatie
 • Het kunnen overleggen met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
 • Het kunnen plannen van kabelwegen
 • Het kunnen plannen van de verdeling van signalen
 • Het kunnen plannen van de verdeling van het elektrisch vermogen
 • Het kunnen opstellen van de materiaallijst
 • Het kunnen opstellen van de planning voor het team
 • Het kunnen maken van documentatie voor het team
 • Het kunnen overleggen met andere betrokkenen en disciplines
 • Het kunnen controleren van de plaatsing en werking van toestellen en kabels
 • Het kunnen controleren van de instelling van toestellen
 • Het kunnen aanpassen van plannen en lijsten
 • Het kunnen bewaken van de planning
 • Het kunnen aanpassen van de planning in overleg met andere betrokkenen
 • Het zich kunnen informeren over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Het kunnen identificeren van de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Het zich vertrouwd maken met nieuwe evoluties
 • Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden
 • Het kunnen documenteren van eigen werk en carrière
 • Het zich kunnen informeren over de bestaande markttrends
 • Het kunnen opbouwen en onderhouden van een netwerk (collega's, klanten, werkgevers)
 • Het zichzelf kunnen promoten
Podiummechanica
 • Het kunnen bespreken van de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
 • Het zich kunnen vormen van een omvattend beeld van de productie
 • Het kunnen opvolgen van repetities en productievergaderingen
 • Het kunnen vastellen van knelpunten of problemen
 • Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Het kunnen rekening houden met de belastbaarheid van ophangpunten
 • Het kunnen bepalen van het type en de positie van de ophangsystemen en toestellen
 • Het kunnen vastleggen van de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren
 • Het kunnen bepalen van benodigde hulpmiddelen (hoogwerkers,…)
 • Het kunnen berekenen van de statische en dynamische krachten
 • Het kunnen tekenen van het podiumtechnisch plan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Het kunnen documenteren van de podiumtechnisch plan met lijsten, berekeningen,…
 • Het kunnen gebruiken van CAD-software
 • Het kunnen gebruiken van visualisatiesoftware
 • Het kunnen presenteren en bespreken van het technisch ontwerp
 • Het kunnen uitzetten van hijspunten
 • Het kunnen kiezen van de juiste hijsmiddelen (slings, steels, harpen,…)
 • Het kunnen samenstellen van hijsketens
 • Het kunnen controleren of de onderdelen gecertificeerd en gekeurd zijn
 • Het kunnen aanpassen van de technische documentatie
 • Het kunnen aansluiten van elektromechanische hijswerktuigen
 • Het kunnen aansluiten van motoren voor horizontale beweging
 • Het kunnen aansluiten van stuursignalen en sturingen
 • Het kunnen brengen van de installatie onder spanning
 • Het kunnen zeker stellen van de installatie tegen onbevoegden
 • Het kunnen instellen van hoog en laagmerken en andere veiligheidsbeperkingen
 • Het kunnen organiseren van de displays, de meldingen, etc.
 • Het kunnen samenwerken met de artistiek verantwoordelijke
 • Het kunnen invoeren van standen en overgangen
 • Het kunnen controleren van het resultaat
 • Het kunnen corrigeren van standen tijdens repetities
 • Het kunnen maken van aanpassingen in het draaiboek
 • Het kunnen volgen van back-up en hard-copy procedures
 • Het kunnen uitvoeren van pre-show check
 • Het kunnen reageren op acties en visuele of auditieve cues
 • Het kunnen volgen van cue list of draaiboek
 • Het kunnen bedienen van de lichtinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste lichtbeeld en timing te bekomen
 • Het kunnen rekening houden met de geldende veiligheidsnormen en procedures
 • Het kunnen documenteren van de controle
 • Het kunnen onderhouden van contacten met externe keuringsorganismen
 • Het kunnen maken van kabels
 • Het kunnen controleren en vervangen van elektrische onderdelen
 • Het kunnen controleren, reinigen en vervangen van mechanische onderdelen en toebehoren
 • Het kunnen uitvoeren van software updates

Probleemoplossende vaardigheden

Algemeen
 • Het kunnen evalueren van de eigen werkzaamheden en desnoods bijsturen
 • Het kunnen werken met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Het kunnen voorstellen van verbeterpunten en preventiemaatregelen
 • Het kunnen aanpassen van het plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines
 • Het kunnen opsporen van fouten en ze verhelpen
 • Het kunnen onderzoeken van potentiële projecten en verwerven van opdrachten
Podiummechanica
 • Het kunnen omzetten van het artistiek concept in een podiummechanisch plan
 • Het kunnen controleren of de installatie veilig is voor gebruik
 • Het kunnen voorstellen van oplossingen
 • Het kunnen observeren van de voorstelling en reageren op technische defecten
 • Het kunnen observeren van de voorstelling en bewaren van de artistieke kwaliteit
 • Het gepast kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
 • Het kunnen onderzoeken en beoordelen van de podiummechanische installatie op veiligheid
 • Het kunnen onderzoeken en beoordelen van de podiummechanische installatie op technische werking, conformiteit en kwaliteit
 • Het kunnen controleren van de werking en opsporen van fouten

Motorische vaardigheden

Algemeen
 • Het ergonomisch verantwoord kunnen heffen en tillen
 • Het veilig kunnen werken op hoogte
 • Het veilig kunnen omgaan met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
 • Het transportklaar kunnen maken van materiaal
 • Het kunnen laden en lossen van materiaal
 • Het kunnen gebruiken van gepaste hulpmiddelen
 • Het kunnen opstellen en gebruiken van ladders en rolsteigers
Podiummechanica
 • Het kunnen plaatsen van kettingtakels en motoren
 • Het kunnen monteren van truss-constructies
 • Het kunnen aanslaan van lasten
 • Het eventueel kunnen aanbrengen van gelijkwaardige secundaire ophanging
 • Het kunnen monteren van draaischijven, wagens en liften
 • Het kunnen plaatsen en monteren van decoronderdelen
 • Het kunnen bevestigen van decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Het kunnen plaatsen van standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
 • Het kunnen inknopen van doeken
 • Het kunnen vouwen van doeken
 • Het kunnen uitvoeren van kleine herstellingen aan de decoronderdelen
 • Het kunnen demonteren van decoronderdelen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij men lange tijd van huis is.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • Tijdens de repetities, pre-show check en de voorstelling moet de beroepsbeoefenaar gedurende lange tijd geconcentreerd de podiummechanische systemen en bewegegingen beoordelen en optimaliseren
 • Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het aansturen van het team op de werkvloer
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van zijn team
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het bedienen van de geluidsinstallatie op basis van artistieke intenties
 • het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de artistieke intenties
 • de deadlines
 • verloop van een voorstelling
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Het organiseren van de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Het werken in teamverband
 • Het werken met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Het meewerken aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Het vervoeren van het materiaal
 • Het inrichten van de eigen werkplek
 • Het werken op hoogte
 • Het communiceren tijdens de voorstelling
 • Het aansturen van een team op de werkvloer
 • Het plannen van de opbouw
 • Het coördineren van de opbouw en demontage
 • Het continu ontwikkelen van de eigen praktijk
 • Het ontwikkelen van de eigen loopbaan
 • Het ontwerpen van een plan van de podiummechanica op basis van de artistieke intenties
 • Het monteren en demonteren van tijdelijke podiummechanische installaties
 • Het aansluiten van elektromechanische toestellen
 • Het uitvoeren van de decormontage en -demontage
 • Het voorbereiden van de stuurtafel voor podiummechanica
 • Het programmeren van de bewegingen
 • Het bedienen van de bewegingen op basis van de artistieke intenties
 • Het controleren van podiummechanische installaties
 • Het onderhouden van podiummechanische installaties

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.