Podiumtechnicus

 
BK-0231-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Podiumtechnicus

Definitie

De podiumtechnicus plant, controleert en voert technische werkzaamheden uit op vlak van onder meer licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs,… op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Plant en organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
  • Basiskennis van tekstverwerking
  • Basiskennis van rekenbladen
  • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
  • Basiskennis van internet – zoekmethodes
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
  • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
  • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 8:
  Communiceert tijdens de voorstelling
  • Geeft accurate en gepaste informatie
  • Reageert gepast op ontvangen informatie
  • Communiceert aangepast aan de situatie
  • Communiceert met handgebaren
  • Gebruikt communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
 • Competentie 9:
  Ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Competentie 10:
  Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
  • Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze
  • Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten
  • Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Competentie 11:
  Plaatst en bedient de podiummechanica
  • Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen
  • Legt de tegengewichten in
  • Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)
  • Bedient de trekken tijdens de voorstelling
  • Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, …)
  • Monteert en plaatst zelfsteunende systemen
  • Monteert trussen
  • Slaat trussen aan
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van methodes voor het changeren van decors
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
 • Competentie 12:
  Werkt het technisch geluidsplan uit
  • Ontvangt de opdracht
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
  • Bepaalt het type en de positie van het geluidsmateriaal
  • Tekent het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
  • Volgt repetities op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van akoestische eigenschappen van instrumenten
  • Basiskennis van orkestopstellingen
  • Basiskennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen
  • Basiskennis van de geschiedenis van de geluidstechniek
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…) en -bronnen
  • Kennis van eindversterking
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van signal flow
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van geluidssignalen
  • Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, …)
 • Competentie 13:
  Monteert en demonteert de geluidsinstallatie
  • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
  • Legt de kabels en sluit die aan
  • Demonteert de geluidsinstallatie
  • Rolt kabels op
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…) en -bronnen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Competentie 14:
  Bedient de geluidsinstallatie
  • Coördineert en controleert de montage en demontage van de geluidsinstallatie
  • Installeert en patcht de geluidstafel en afspeelapparatuur
  • Spoort eventuele fouten op en corrigeert
  • Voert een soundcheck uit
  • Bedient de geluidstafel
  • Houdt rekening met de geldende geluidsnormen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van akoestische eigenschappen van instrumenten
  • Basiskennis van orkestopstellingen
  • Basiskennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van analoge mengtafels
  • Kennis van de basisbediening van digitale mengtafels
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van signal flow
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van verloop en ritme van een voorstelling
  • Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, …)
  • Kennis van methodes voor Cue’s
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Competentie 15:
  Werkt het technisch lichtplan uit
  • Ontvangt de opdracht
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
  • Bepaalt het type en de positie van de spots
  • Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
  • Volgt repetities op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de geschiedenis van de lichttechniek
  • Basiskennis van de stijlen en stromingen in de belichtingstechniek
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van eigenschappen van licht
  • Kennis van eigenschappen van lichtbundels
 • Competentie 16:
  Monteert en demonteert de belichting
  • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Legt alle noodzakelijke bekabeling
  • Sluit spots aan op de dimmerkast
  • Richt spots volgens instructies
  • Demonteert de belichting
  • Rolt kabels op
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekeringen en differentieels- en aardingssystemen, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen en beperkingen
  • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van onderdelen van armaturen
  • Kennis van procedures voor het richten van spots
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Competentie 17:
  Bedient de belichting
  • Coördineert en controleert de montage en demontage van de belichting
  • Installeert en sluit de lichttafel voor lichtsystemen aan
  • Spoort eventuele fouten op en corrigeert
  • Programmeert de lichttafel
  • Bedient de lichttafel
  • Geeft cues tijdens de voorstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de stijlen en stromingen in de belichtingstechniek
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van RDM (Remote Device Management)
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van dimmers
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van verloop en ritme van een voorstelling
  • Kennis van het programmeren van lichttafels (op user level)
  • Kennis van methodes voor Cue’s
  • Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur
 • Competentie 18:
  Plaatst beeldapparatuur en sluit die aan
  • Leest de documentatie en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt beeldapparatuur
  • Legt de kabels en sluit die aan
  • Splitst signalen en voegt versterkers toe
  • Patcht signalen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van beeldsignalen
  • Kennis van de indeling van beeldverwerkingstoestellen
  • Kennis van opbouw, eigenschappen en onderhoud van projectoren
  • Kennis van projectieplan
  • Kennis van projectietechnieken
 • Competentie 19:
  Regelt beeldapparatuur af
  • Focust projectoren
  • Stelt de beeldapparatuur af (keystone, blending, kleur,...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van opbouw, eigenschappen en onderhoud van projectoren
  • Kennis van projectietechnieken
 • Competentie 20:
  Werkt het technisch decorplan uit
  • Ontvangt de opdracht
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het transport en de ruimte
  • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
  • Tekent het technisch decorplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Doet voorstellen voor de uitwerking
  • Overlegt met het atelier (intern of extern)
  • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de geschiedenis van de podiummechanica
  • Basiskennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie
  • Basiskennis van de geschiedenis van de decorbouw
  • Basiskennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van methodes voor het changeren van decors
  • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van de gangbare methodes en normen voor decorplan en constructietekeningen
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van constructiemethodes en materialen voor decors
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
 • Competentie 21:
  Plant en controleert de decormontage en -demontage
  • Leest het podium- en decorplan
  • Past het decorplan aan de beschikbare ruimte aan
  • Coördineert en controleert de montage en demontage van het decor
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van de gangbare methodes en normen voor decorplan en constructietekeningen
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van constructiemethodes en materialen voor decors
 • Competentie 22:
  Voert de decormontage en -demontage uit
  • Plaatst en monteert decoronderdelen
  • Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
  • Knoopt doeken in
  • Vouwt doeken
  • Demonteert decoronderdelen
  • Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van methodes voor het changeren van decors
  • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
  • Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)
 • Competentie 23:
  Monteert en bedient speciale effecten
  • Ontvangt de opdracht
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
  • Past bestaande effecten in de voorstellingscontext in (optische, mechanische, sneeuw, regen, rook,…)
  • Ontwikkelt eenvoudige nieuwe effecten
  • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
  • Volgt repetities op
  • Bewaakt de veiligheid
  • Voert de effecten uit tijdens de voorstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de geschiedenis van speciale effecten
  • Kennis van de principes achter speciale effecten
  • Kennis van optische- en projectie-effecten
  • Kennis van mechanische effecten
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van rook- en weerseffecten
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
  • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
  • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van verloop en ritme van een voorstelling
  • Kennis van methodes voor Cue’s
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Competentie 24:
  Voorziet, installeert en controleert de elektrische mobiele installatie
  • Plant de elektrische mobiele installatie
  • Lijst de benodigdheden op en voorziet deze
  • Bepaalt de benodigde vermogens in functie van de verbruikers
  • Bepaalt of een bijkomende generator moet worden ingezet
  • Controleert of de aarding en nodige beveiligingen aanwezig zijn
  • Meet de aanwezige spanning na en schakelt de kast om naar de juiste netspanning
  • Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium
  • Bewaakt de veiligheid (netstelsel, beschadiging, oververhitting, aansluitingen,…)
  • Controleert de elektrische mobiele installatie, de verbruikers en de conformiteit van beiden
  • Stelt de installatie in dienst
  • Onderhoudt, vervangt onderdelen en voert herstellingen uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis generatoren (werking, inbedrijfstelling, dimensionering)
  • Basiskennis netstelsels (aardingsverbindingen, spreidingsweerstand,…)
  • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
  • Basiskennis van kennis van driefasespanning
  • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
  • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekeringen en differentieels- en aardingssystemen, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis generatoren (werking, inbedrijfstelling, dimensionering)
 • Basiskennis netstelsels (aardingsverbindingen, spreidingsweerstand,…)
 • Basiskennis van akoestische eigenschappen van instrumenten
 • Basiskennis van orkestopstellingen
 • Basiskennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen
 • Basiskennis van de geschiedenis van de geluidstechniek
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van de geschiedenis van de lichttechniek
 • Basiskennis van de stijlen en stromingen in de belichtingstechniek
 • Basiskennis van de geschiedenis van de podiummechanica
 • Basiskennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie
 • Basiskennis van de geschiedenis van de decorbouw
 • Basiskennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
 • Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)
 • Basiskennis van de geschiedenis van speciale effecten
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
Beeld
 • Kennis van beeldsignalen
 • Kennis van de indeling van beeldverwerkingstoestellen
 • Kennis van opbouw, eigenschappen en onderhoud van projectoren
 • Kennis van projectieplan
 • Kennis van projectietechnieken
Electriciteit
 • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
 • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
 • Basiskennis van kennis van driefasespanning
 • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
 • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekeringen en differentieels- en aardingssystemen, hun eigenschappen en toepassingen)
Geluid
 • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…) en -bronnen
 • Kennis van eindversterking
 • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
 • Kennis van analoge mengtafels
 • Kennis van de basisbediening van digitale mengtafels
 • Kennis van signal flow
 • Kennis van geluidssignalen
 • Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, …)
Licht
 • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen en beperkingen
 • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
 • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
 • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
 • Kennis van onderdelen van armaturen
 • Kennis van procedures voor het richten van spots
 • Kennis van RDM (Remote Device Management)
 • Kennis van dimmers
 • Kennis van eigenschappen van licht
 • Kennis van eigenschappen van lichtbundels
 • Kennis van het programmeren van lichttafels (op user level)
 • Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van methodes voor het changeren van decors
 • Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van de gangbare methodes en normen voor decorplan en constructietekeningen
 • Kennis van constructiemethodes en materialen voor decors
 • Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, …)
 • Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)
 • Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,…)
 • Kennis van verloop en ritme van een voorstelling
 • Kennis van methodes voor Cue’s
 • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
Speciale effecten
 • Kennis van de principes achter speciale effecten
 • Kennis van optische- en projectie-effecten
 • Kennis van mechanische effecten
 • Kennis van rook- en weerseffecten
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid

Cognitieve vaardigheden

 • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
 • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
 • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt PBM's waar nodig
 • Signaleert risico's
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
 • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • Controleert de lading op volledigheid en schade
 • Beveiligt de lading
 • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
 • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
 • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • Beveiligt zich waar nodig
 • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Geeft accurate en gepaste informatie
 • Reageert gepast op ontvangen informatie
 • Communiceert aangepast aan de situatie
 • Communiceert met handgebaren
 • Gebruikt communicatieapparatuur
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze
 • Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten
 • Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting
 • Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen
 • Ontvangt de opdracht
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
 • Bepaalt het type en de positie van het geluidsmateriaal
 • Tekent het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Stelt de materiaallijst op
 • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
 • Volgt repetities op
 • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,…)
 • Coördineert en controleert de montage en demontage van de geluidsinstallatie
 • Installeert en patcht de geluidstafel en afspeelapparatuur
 • Spoort eventuele fouten op en corrigeert
 • Bedient de geluidstafel
 • Houdt rekening met de geldende geluidsnormen
 • Ontvangt de opdracht
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
 • Bepaalt het type en de positie van de spots
 • Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Stelt de materiaallijst op
 • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
 • Volgt repetities op
 • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Richt spots volgens instructies
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
 • Coördineert en controleert de montage en demontage van de belichting
 • Installeert en sluit de lichttafel voor lichtsystemen aan
 • Spoort eventuele fouten op en corrigeert
 • Programmeert de lichttafel
 • Bedient de lichttafel
 • Geeft cues tijdens de voorstelling
 • Leest de documentatie en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Splitst signalen en voegt versterkers toe
 • Patcht signalen
 • Ontvangt de opdracht
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het transport en de ruimte
 • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
 • Tekent het technisch decorplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Doet voorstellen voor de uitwerking
 • Overlegt met het atelier (intern of extern)
 • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
 • Leest het podium- en decorplan
 • Past het decorplan aan de beschikbare ruimte aan
 • Coördineert en controleert de montage en demontage van het decor
 • Ontvangt de opdracht
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties
 • Past bestaande effecten in de voorstellingscontext in (optische, mechanische, sneeuw, regen, rook,…)
 • Ontwikkelt eenvoudige nieuwe effecten
 • Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij
 • Volgt repetities op
 • Bewaakt de veiligheid
 • Plant de elektrische mobiele installatie
 • Lijst de benodigdheden op en voorziet deze
 • Bepaalt de benodigde vermogens in functie van de verbruikers
 • Bepaalt of een bijkomende generator moet worden ingezet
 • Controleert of de aarding en nodige beveiligingen aanwezig zijn
 • Meet de aanwezige spanning na en schakelt de kast om naar de juiste netspanning
 • Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium
 • Bewaakt de veiligheid (netstelsel, beschadiging, oververhitting, aansluitingen,…)
 • Controleert de elektrische mobiele installatie, de verbruikers en de conformiteit van beiden
 • Stelt de installatie in dienst

Probleemoplossende vaardigheden

 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
 • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor

Motorische vaardigheden

 • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
 • Werkt veilig op hoogte
 • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
 • Maakt materiaal transportklaar
 • Laadt en lost het materiaal
 • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
 • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
 • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
 • Legt de tegengewichten in
 • Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)
 • Bedient de trekken tijdens de voorstelling
 • Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, …)
 • Monteert en plaatst zelfsteunende systemen
 • Monteert trussen
 • Slaat trussen aan
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, …)
 • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
 • Legt de kabels en sluit die aan
 • Demonteert de geluidsinstallatie
 • Rolt kabels op
 • Voert een soundcheck uit
 • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Legt alle noodzakelijke bekabeling
 • Sluit spots aan op de dimmerkast
 • Demonteert de belichting
 • Rolt kabels op
 • Bevestigt en beveiligt beeldapparatuur
 • Legt de kabels en sluit die aan
 • Focust projectoren
 • Stelt de beeldapparatuur af (keystone, blending, kleur,...)
 • Plaatst en monteert decoronderdelen
 • Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
 • Knoopt doeken in
 • Vouwt doeken
 • Demonteert decoronderdelen
 • Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
 • Voert de effecten uit tijdens de voorstelling
 • Onderhoudt, vervangt onderdelen en voert herstellingen uit

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij men lange tijd van huis is.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden en aansturen van zijn assistenten
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • het uitvoeren van en rapporteren over de eigen werkzaamheden en die van zijn assistenten
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het bedienen van licht/geluid/beeld/podiummechanica tijdens de voorstelling
 • het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • het artistiek/creatief concept
 • de deadlines
 • het verloop van een voorstelling
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • Collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Plant en organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Vervoert het materiaal
 • Richt de eigen werkplek in
 • Werkt op hoogte
 • Communiceert tijdens de voorstelling
 • Ontwikkelt continu de eigen praktijk
 • Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
 • Plaatst en bedient de podiummechanica
 • Werkt het technisch geluidsplan uit
 • Monteert en demonteert de geluidsinstallatie
 • Plaatst beeldapparatuur en sluit die aan
 • Regelt beeldapparatuur af
 • Werkt het technisch decorplan uit
 • Plant en controleert de decormontage en -demontage
 • Voert de decormontage en -demontage uit
 • Monteert en bedient speciale effecten
 • Voorziet, installeert en controleert de elektrische mobiele installatie
 • Bedient de geluidsinstallatie
 • Bedient de belichting
 • Werkt het technisch lichtplan uit
 • Monteert en demonteert de belichting

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.