Textieltekenaar

 
BK-0514-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Textieltekenaar

Definitie

De textieltekenaar zet een textielontwerp technisch om naar een digitaal dessin teneinde data voor de productie aan te leveren en het ontwerp productieklaar te maken

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van textielproductieproces
 • Competentie 2:
  Organiseert de eigen werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 3:
  Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Deelt kennis met collega's
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van sectorspecifieke software
 • Competentie 4:
  Ondersteunt bij het ontwikkelen van een volledige of gedeeltelijke collectie/concept
  • Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
  • Ondersteunt bij het uitwerken van het beeld in een collage/moodboard
  • Ondersteunt bij het inventariseren van de benodigdheden en de beschikbare productietechnieken
  • Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …), technische en economische criteria
  • Past het dessin aan aan de mogelijkheden van de infrastructuur en de capaciteiten van de medewerkers
  • Houdt rekening met de impact van het ontwerp op het productieproces
  • Gebruikt passende software
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sectorspecifieke software
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van textielproductieproces
  • Kennis van tekenstijlen en -technieken
  • Kennis van het maken van een moodboard
  • Kennis van het maken van composities
  • Kennis van kleurenleer
  • Grondige kennis van de eigenschappen en toepassingen van textielweefsels/grondstoffen
 • Competentie 5:
  Verfijnt en het punt het ontwerp uit naar specifieke technische vereisten
  • Werkt een collectie/concept-item uit in een dessin (tekening of patroon)
  • Vertrekt van een bestaand basisconcept of textielontwerp
  • Reduceert de kleurkeuze
  • Werkt het ontwerp uit in details
  • Vult de tekening aan met technische specificaties
  • Stuurt de keuze van materialen en kleuren bij in functie van de productietechnieken
  • Maakt een dossier op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van textielproductieproces
  • Kennis van tekenstijlen en -technieken
  • Kennis van het maken van composities
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van het berekenen van de resolutie en van maateenheden
  • Grondige kennis van weven, breien, tuften en bedrukken
  • Grondige kennis van technisch tekenen
  • Grondige kennis van de productietechnieken (bedrukking, garendiktes, tapijtweven,…)
  • Grondige kennis van de productiemachines (jacquardmachines, weefmachines, bedrukking, tuften, …)
  • Grondige kennis van structuur en constructie van textielproducten
  • Grondige kennis van bindingsleer
  • Grondige kennis van ontwerpsoftware
  • Grondige kennis van tekensoftware
 • Competentie 6:
  Past de tekening aan tot een definitief ontwerp
  • Bespreekt de tekening met de textielontwerper
  • Volgt de aan de aanwijzingen van de textielontwerper op
  • Verwerkt de feedback
  • Past het ontwerp technisch aan
  • Werkt alternatieven uit
  • Stelt het definitieve ontwerp op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van textielproductieproces
  • Kennis van het maken van composities
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van het berekenen van de resolutie en van maateenheden
  • Grondige kennis van technisch tekenen
  • Grondige kennis van ontwerpsoftware
  • Grondige kennis van tekensoftware
 • Competentie 7:
  Selecteert en brengt de tekening in in het CAD/CAM-systeem
  • Voert alle nodige info voor het weven, breien, tuften of bedrukken van het ontwerp in
  • Maakt bindingskeuzes om het ontwerp maximaal tot zijn recht te laten komen
  • Gebruikt bijkomende machineparameters zoals inslagsturing, zelfkanten,…
  • Gebruikt specifieke ontwerp- en tekensoftware
  • Werkt het ontwerp uit
  • Controleert de kwaliteit van het werk
  • Verwerkt feedback in het ontwerp
  • Zoekt oplossingen voor problemen
  • Zet het ontwerp om in een productiefile
  • Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van textielproductieproces
  • Kennis van het berekenen van de resolutie en van maateenheden
  • Kennis van archiveermogelijkheden
  • Grondige kennis van de eigenschappen en toepassingen van textielweefsels/grondstoffen
  • Grondige kennis van weven, breien, tuften en bedrukken
  • Grondige kennis van de productietechnieken (bedrukking, garendiktes, tapijtweven,…)
  • Grondige kennis van de productiemachines (jacquardmachines, weefmachines, bedrukking, tuften, …)
  • Grondige kennis van structuur en constructie van textielproducten
  • Grondige kennis van bindingsleer
  • Grondige kennis van ontwerpsoftware
  • Grondige kennis van tekensoftware
 • Competentie 8:
  Controleert en evalueert de vervaardigde stalen
  • Laat een staal maken
  • Volgt het maken van stalen op
  • Corrigeert technische fouten in het dessin
  • Brengt verbeteringen aan het dessin aan in samenspraak met de textielontwerper
  • Beoordeelt het staal technisch
  • Beoordeelt de mate waarin het staal overeenkomt met het gekozen ontwerp
  • Beslist in overleg welke wijzigingen in het ontwerp en/of de verwerking nodig zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van textielproductieproces
  • Grondige kennis van weven, breien, tuften en bedrukken
  • Grondige kennis van de productiemachines (jacquardmachines, weefmachines, bedrukking, tuften, …)
  • Grondige kennis van structuur en constructie van textielproducten
  • Grondige kennis van bindingsleer
 • Competentie 9:
  Beheert het archief van de dessins en de stalen
  • Beheert de technische gegevens van de dessins
  • Raadpleegt en maakt gebruik van servers en/of dragers voor de dataopslag/databeheer
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sectorspecifieke software
  • Kennis van archiveermogelijkheden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van sectorspecifieke software
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van textielproductieproces
 • Kennis van tekenstijlen en -technieken
 • Kennis van het maken van een moodboard
 • Kennis van het maken van composities
 • Kennis van kleurenleer
 • Kennis van het berekenen van de resolutie en van maateenheden
 • Kennis van archiveermogelijkheden
 • Grondige kennis van de eigenschappen en toepassingen van textielweefsels/grondstoffen
 • Grondige kennis van weven, breien, tuften en bedrukken
 • Grondige kennis van technisch tekenen
 • Grondige kennis van de productietechnieken (bedrukking, garendiktes, tapijtweven,…)
 • Grondige kennis van de productiemachines (jacquardmachines, weefmachines, bedrukking, tuften, …)
 • Grondige kennis van structuur en constructie van textielproducten
 • Grondige kennis van bindingsleer
 • Grondige kennis van ontwerpsoftware
 • Grondige kennis van tekensoftware

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Deelt kennis met collega's
 • Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
 • Ondersteunt bij het uitwerken van het beeld in een collage/moodboard
 • Ondersteunt bij het inventariseren van de benodigdheden en de beschikbare productietechnieken
 • Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …), technische en economische criteria
 • Past het dessin aan aan de mogelijkheden van de infrastructuur en de capaciteiten van de medewerkers
 • Houdt rekening met de impact van het ontwerp op het productieproces
 • Gebruikt passende software
 • Vertrekt van een bestaand basisconcept of textielontwerp
 • Reduceert de kleurkeuze
 • Werkt het ontwerp uit in details
 • Vult de tekening aan met technische specificaties
 • Maakt een dossier op
 • Bespreekt de tekening met de textielontwerper
 • Volgt de aan de aanwijzingen van de textielontwerper op
 • Verwerkt de feedback
 • Stelt het definitieve ontwerp op
 • Voert alle nodige info voor het weven, breien, tuften of bedrukken van het ontwerp in
 • Maakt bindingskeuzes om het ontwerp maximaal tot zijn recht te laten komen
 • Gebruikt bijkomende machineparameters zoals inslagsturing, zelfkanten,…
 • Werkt het ontwerp uit
 • Controleert de kwaliteit van het werk
 • Verwerkt feedback in het ontwerp
 • Zet het ontwerp om in een productiefile
 • Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier
 • Volgt het maken van stalen op
 • Beoordeelt het staal technisch
 • Beoordeelt de mate waarin het staal overeenkomt met het gekozen ontwerp
 • Beslist in overleg welke wijzigingen in het ontwerp en/of de verwerking nodig zijn
 • Beheert de technische gegevens van de dessins
 • Raadpleegt en maakt gebruik van servers en/of dragers voor de dataopslag/databeheer
 • Laat een staal maken

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stuurt de keuze van materialen en kleuren bij in functie van de productietechnieken
 • Past het ontwerp technisch aan
 • Werkt alternatieven uit
 • Zoekt oplossingen voor problemen
 • Corrigeert technische fouten in het dessin
 • Brengt verbeteringen aan het dessin aan in samenspraak met de textielontwerper

Motorische vaardigheden

 • Werkt een collectie/concept-item uit in een dessin (tekening of patroon)
 • Gebruikt specifieke ontwerp- en tekensoftware

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in industriële textielbedrijven voor het produceren van textielartikelen
 • Dit beroep wordt in een context uitgeoefend waarin ontwerpen van textielproducten omgezet worden naar dessins
 • Dit beroep wordt in uitgevoerd in een preproductie omgeving waarbij dezelfde productiestappen doorlopen worden
 • De uitvoering van dit beroep vraagt afstemming met de betrokken afdelingen in functie van een optimale technische aanpassing van het ontwerp. Hij/zij krijgt de opdracht van de textielontwerper en kan hierbinnen aanpassingen doen.
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De beroepsbeoefenaar moet voortdurend open staan voor nieuwe technologische ontwikkelingen
 • Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie van belang
 • Werken met de nodige flexibiliteit is vereist
 • De uitoefening van het beroep vraagt leergierigheid en creativiteit
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging
 • Dit beroep vereist bijzondere aandacht voor een correcte en ergonomische houding
 • Dit beroep vergt frequent beeldschermgebruik en wordt over een lange periode zittend uitgevoerd

Handelingscontext

 • De textieltekenaar werkt onder een sterke vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
 • De textieltekenaar houdt steeds rekening met de verwachtingen van de textielontwerper
 • De textieltekenaar communiceert efficiënt en effectief
 • De textieltekenaar werkt in teamverband
 • De textieltekenaar houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • De textieltekenaar gaat zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en materieel
 • De uitoefening van het beroep vergt een zekere mate aan technisch inzicht
 • De textieltekenaar is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het omzetten van een ontwerp naar een dessin
 • het beoordelen van het staal
Is gebonden aan
 • het ontwerp van de textielontwerper
 • de haalbaarheidsgraad van de uit te voeren opdracht (productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen, …)
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • deadlines en planning
Doet beroep op
 • de textielontwerper voor het aanleveren van het ontwerp
 • de tufter, wever, breier en bedrukker voor het technisch uitvoeren van het dessin

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Organiseert de eigen werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
 • Ondersteunt bij het ontwikkelen van een volledige of gedeeltelijke collectie/concept
 • Verfijnt en het punt het ontwerp uit naar specifieke technische vereisten
 • Past de tekening aan tot een definitief ontwerp
 • Selecteert en brengt de tekening in in het CAD/CAM-systeem
 • Controleert en evalueert de vervaardigde stalen
 • Beheert het archief van de dessins en de stalen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.