Print & sign operator

 
BK-0520-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Print & sign operator

Definitie

De print & sign operator bewerkt en monteert digitaal content voor specifieke dragers voor print & sign toepassingen; bevoorraadt en bedient de printapparatuur; werkt de sign-producten af en biedt de nodige ondersteuning voor het plaatsen, monteren en presenteren van de geprinte sign-producten, teneinde de afgewerkte sign-producten op te leveren met het oog op creatieve/visuele/commerciële doeleinden.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt kennis van de briefing voor de productie
  • Neemt kennis van de wensen van de klant
  • Houdt zich aan het productieorder en de technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Volgt de vooropgestelde planning nauwgezet op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van het productieproces (zoals bijv.van gekalanderd/geperst pvc versus gegoten pvc in functie van de toepassingsmogelijkheden, ...)
  • Basiskennis van de veiligheidsnormen voor speelgoed*
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van de beschikbare productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de werkzaamheden
  • Kennis van de hechtingseigenschappen (tack) en toepassing van de gebruikte lijmsoorten op de dragers
  • Kennis van de materialen, hun kenmerken en toepassingsmogelijkheden
  • Kennis van de Europese normen voor gebruik op voertuigen van microgeperforeerd vinyl
  • Kennis van de toepassingsmogelijkheden van snijfolies voor print & sign producties
* Bijv. van toepassing bij gebruik van platen voor spel en ontspanning (voldoen aan de DIN 71-3, -9, -10, -11)
 • Competentie 2:
  Bespreekt de verschillende stappen die de productie moet doorlopen met de leidinggevende
  • Bespreekt met de leidinggevende de werkwijze en de vereisten voor de output van het order (apparatuur, dragers, afwerking en materialen voor afwerking, plaatsing …)
  • Overlegt (in bepaalde gevallen) met de leverancier in functie van afstemming, ondersteuning en advies
  • Bespreekt met de leidinggevende de vooropgestelde visuele grafische eisen betreffende van het order
  • Neemt kennis van de content die digitaal zal worden aangeleverd
  • Bespreekt met de leidinggevende wat het eigen aandeel is in functie van de visuele realisatie van het sign product
  • Overlegt met de leidinggevende over de mogelijkheden voor het verminderen van het mediaverbruik*
  • Houdt rekening met de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines in het kader van het rendement
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werkwijze in functie van outputvereisten van de sign-productieapparatuur, dragers, afwerking en materialen voor afwerking, plaatsing …)
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de mogelijkheden om zuinig om te springen met media in functie van het verbruik
  • Kennis van de mogelijkheden voor visuele realisatie van het sign-product
* zoals bijv. bij het combineren van verschillende producten combineren op één drukopdracht (sheet), de mogelijkheid voor gebruik van nulmarges, ...
 • Competentie 3:
  Verwerkt digitaal de grafische elementen van de sign productie in functie van de outputvereisten
  • Controleert of de grafische elementen correct getekend zijn
  • Tekent grafische elementen voor de output naar de printers en de snijplotters of werkt ze bij
  • Gebruikt professionele illustratiesoftware
  • Voegt de grafische elementen samen in één bestand
  • Converteert aangeleverde bestanden naar een geschikt bestandsformaat
  • Gebruikt software voor het bewerken van beeldmateriaal
  • Past de beeldkwaliteit aan in functie van de technische outputvereisten van de realisatie
  • Bereidt de snijopdrachten voor
  • Gebruikt cut-software
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de visuele realisatie van het sign-product
  • Kennis van de outputvereisten in functie van de materiaalsoort waarop de print & sign productie wordt gerealiseerd
  • Kennis van het gebruik van de cut-software in functie van het snijden van de sign-producten
  • Kennis van het handmatig aanpassen van digitale bestandsformaten
  • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van illustratiemateriaal
  • Kennis van het aanpassen van de beeldkwaliteit in functie van de outputvereisten
  • Kennis van de mogelijkheden van snijplotters (best-in-class snijden, half-cut, over-cut functies)
  • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van beeldmateriaal
 • Competentie 4:
  Bereidt de printopdracht voor
  • Maakt gebruik van de workflowsoftware
  • Maakt gebruik van de (vooraf gedefinieerde) instellingen van de RIP*/workflowsoftware
  • Maakt gebruik van de aangewezen ICC** profielen in functie van de gebruikte media
  • Maakt gebruik van de aangewezen registratiemarkeringen
  • Maakt in de impositiesoftware gebruik van (de beschikbare) impositie lay-outs om aparte vormen te realiseren of om verschillende producten te combineren op één sheet
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van specifieke machinegerelateerde software (zoals RIP software, workflow software, impositiesoftware)
  • Kennis van de voordelen van een RIP die is uitgerust met een ADOBE PDF Print Engine*
  • Kennis van het gebruik van registratiemarkeringen
  • Kennis van het gebruik van de aangewezen ICC-profielen**
* ADOBE PD Print Engine: er wordt aangeraden om een andere RIP te kiezen dan de standaard software die wordt meegeleverd door de printerfabrikant = meer mogelijkheden en voorspelbaarder resultaten, mogelijkheid om meerdere printers tegelijk aan te sturen, …)

*Kleurprofielen (ICC-profielen) zijn numerieke tabellen die de karakteristieken van een in- of uitvoerapparaat bevatten. Ze worden ontworpen volgens de ICC-standaard die wordt opgesteld en verspreid door het International Color Consortium. Met een ICC-profiel kan het kleurgevoel op meerdere in- of uitvoerapparaten gelijk getrokken worden waardoor de gespecifieerde kleuren er ongeveer hetzelfde uitzien
 • Competentie 5:
  Maakt een testprint
  • Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder
  • Beoordeelt de proef
  • Voert de testprint uit volgens vooropgestelde procedure
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van color management
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de vormvereisten en de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Competentie 6:
  Staat in voor een vlotte doorstroom aan de werkpost voor de realisatie van de print- en snijopdrachten
  • Voorziet de werkpost van materiaal en producten
  • Manipuleert de dragers volgens de voorschriften
  • Selecteert de juiste materiaalsoort in functie van de toepassing*
  • Deblokkeert en verwijdert elementen
  • Reinigt en ruimt de werkzone op (materieel, hulpstukken, ...)
  • Stelt de afdrukparameters in
  • Laadt de media in het productietoestel
  • Stuurt de digitale printopdracht naar de printer
  • Houdt toezicht op de doorstroom en de voortgang van producten op de gebruikte productie- of transportlijn
  • Plot zelfklevende sign-producties
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de keuze en de eigenschappen van de inkten in functie van de te verwerken substraten
  • Kennis van de mogelijkheden van snijplotters (best-in-class snijden, half-cut, over-cut functies)
  • Kennis van de manipulatie van media
  • Kennis van de bevoorrading van de werkpost
  • Kennis van het in- en omstellen van het productietoestel
  • Kennis van startprocedures
  • Kennis van het plotten van sign producties
* zoals bijv. voor langdurige toepassingen in functie van een vervormd oppervlak voor bevestiging; middellange termijn toepassingen in functie van licht glooiende toepassingen; middellange termijn toepassingen in functie van vlakke toepassingen; voor kortstondige vlakke toepassingen, kortstondige toepassingen met microgeperforeerd vinyl, …)
 • Competentie 7:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles en controlerondes
  • Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen
  • Controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
  • Neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Regelt de printers bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van interne productieprocedures om de printapparatuur te bedienen
  • Kennis van de meest voorkomende problemen in het printproces
  • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van de printers/plotters
  • Kennis van de bedieningssoftware voor het aansturen van de print- of snijopdracht
  • Kennis van stopprocedures
 • Competentie 8:
  Voert kwaliteitscontroles uit en controleert de bevoorrading
  • Volgt informatie op via beeldschermen
  • Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen
  • Spoort zichtbare afwijkingen aan producten op (oppervlakte, uitzicht, kleur, ...)
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Reinigt printkoppen volgens de instructies van de fabrikant
  • Houdt rekening met de voorwaarden voor behoud van de garantie
  • Vervangt de inkten in de printers
  • Interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het geprinte sign-product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Laadt extra media in het productietoestel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van gekalibreerde drukproeven
  • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de vormvereisten en de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van de beoogde effenheid en egaliteit van het drukwerk
  • Kennis van het vervangen van de inkten in de printers (zoals bijv. solvent inkten, eco-solvent, UV en latex inkten, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van de media
 • Competentie 9:
  Werkt de geprinte sign-producten af
  • Gebruikt cut-software
  • Snijdt de sign-producten op formaat en maakt hiervoor gebruik van de beschikbare apparatuur*
  • Kleeft de sign-producten
  • Last dekzeilen
  • Brengt ringen aan (persen)
  • Werkt spandoeken af
  • Werkt reclameborden af
  • Pelt stickers en andere zelfklevende realisaties uit
  • Zoomt om met een lasmachine
  • Freest numeriek
  • Polijst producten (in kunststof)
  • Plooit, boort, rilt of stanst sign-producten
  • Kort producten in kunststof of rubber in
  • Maakt gebruik van thermovormen
  • Maakt gebruik van tape om projecten af te werken
  • Lamineert producten om de levensduur van de productie te verhogen (bijv. bescherming tegen omgevingsfactoren zoals vochtigheid en wrijving, afbleken)
  • Zet flexfolie over op textiel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van afwerkingstechnieken eigen aan de materialen voor de sign producties
  • Kennis van het gebruik van de beschikbare apparatuur om sign-producten af te werken
  • Kennis van de vereisten om pintbare flexfolie over te zeten op textiel
  • Kennis van de geschikte soorten tape om de projecten af te werken
  • Kennis van het gebruik van de snijgereedschappen
  • Kennis van het gebruik van beschikbare hulpmiddelen om afgewerkte sign-producten en grondstoffen te vervoeren en te stockeren
* bijv. verticale of horizontale cutters (voor de verwerking van harde panelen, semiharde materialen of flexibele materialen; rotative cutters/trimmers (voor de verwerking van rolmedia); vlakbedsnijplotters en freestoestellen; XY-cutters voor het verwerken van geprint (flexibel) rolmateriaal; …
 • Competentie 10:
  Monteert en presenteert sign opdrachten (intern of op locatie)
  • Assembleert stukken (zoals bijv. door lassen, lijmen, vastschroeven …)
  • Bevestigt stukken (zoals bijv. door nieten, lassen, … )
  • Monteert stukken (zoals bijv. lichtzuilen, reclameborden, displays, … o.a. door lassen …)
  • Gebruikt snijfolie voor rechtstreekse belettering
  • Gebruikt printfolie voor het kleven van de sign-producties
  • Gebruikt applicatietape voor het overbrengen van vooraf gesneden zelfklevende letters of logo’s
  • Gebruikt sign tools voor de montage en de presentatie
  • Gebruikt ondersteunend materiaal voor de montage, presentatie en de installatie
  • Kleeft met behulp van de beschikbare ondersteunende apparatuur de digitale prints op vlakke materialen en platen (zonder plooien of blaasjes)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de relatie tussen folie en lijm
  • Kennis van de optimale temperatuur om folie aan te brengen
  • Kennis van materialen waarmee de lucht tijdens het kleven volledig verdwijnt en er geen belletjes optreden tijdens het plaatsen
  • Kennis van het gebruik van de sign-gereedschappen voor het monteren en de bevestiging van de sign-producties
  • Kennis van het gebruik van de reinigingsproducten voor de bevestiging van de sign-producties
  • Kennis van het juiste gebruik van bevestigingsmateriaal
  • Kennis van het gebruik van de paneelsoort in functie van de belettering
  • Kennis van het gebruik van beschikbare ondersteunende apparatuur om digitale prints op vlakke materialen en platen te bevestigen
  • Kennis van de optimale manipulatie van afgewerkte sign-producten
 • Competentie 11:
  Maakt producten klaar voor (interne) verzending
  • Verpakt producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport
  • Vervoert of transporteert producten naar de opslag- of verzendingszones
  • Selecteert de producten volgens bestemming
  • Vult opvolgdocumenten in voor de interne dispatching of externe verzending
  • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
  • Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche
  • Past de richtlijnen voor opslag toe
  • Past veiligheids- en ergonomische voorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verpakkingstechnieken
  • Basiskennis van verzendingsvoorschriften
  • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van het gebruik van beschikbare hulpmiddelen om afgewerkte sign-producten en grondstoffen te vervoeren en te stockeren
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de voorzorgsmaatregelen die worden genomen ter bescherming van de sign-producten (in functie van het transport en een mogelijke opslag bij veelvuldig gebruik)
 • Competentie 12:
  Werkt veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van milieuzorgsystemen en/of voorschriften
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Competentie 13:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, materialen/media, … enkel in kleinere bedrijven)
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Competentie 14:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, de leidinggevende/verantwoordelijke en/of met klanten of leveranciers
  • Wisselt informatie uit met collega’s, de leidinggevende/verantwoordelijke en/of met klanten of met leveranciers
  • Rapporteert over het verloop van het proces
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Verleent hulp en advies bij problemen
  • Grijpt tijdig in bij het overstijgen van vooropgestelde budgetten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van regels met betrekking tot welzijn op het werk
  • Kennis van de interne procedures
 • Competentie 15:
  Gebruikt communicatietechnieken
  • Communiceert volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
  • Verzamelt via communicatie de noodzakelijke informatie
  • Communiceert en geeft mee input en feedback voor de projecten en het te leveren werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
  • Kennis van doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken
  • Kennis van het efficiënt gebruik van de beschikbare communicatiekanalen
  • Kennis van Engelstalige vakterminologie
 • Competentie 16:
  Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van grafische en/of crossmediale producties
  • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen binnen het werkdomein op en schat deze mee naar waarde in
  • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de leidinggevende/verantwoordelijke
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Meldt de nood aan bijscholing
  • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/vernieuwingen en zet deze in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
  • Basiskennis van verschillende trends/evoluties in print & sign producties
  • Basiskennis van technische informatiebronnen
  • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van de beschikbare opleidings- en navormingsmogelijkheden
  • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
  • Basiskennis van vakliteratuur
  • Basiskennis van het beoordelen op betrouwbaarheid van de info op vakgerichte websites
  • Kennis van Engelstalige vakterminologie
  • Kennis van het gericht gebruik van online zoekmachines met behulp van de juiste zoektermen
  • Kennis van verschillende stromingen/genres in relatie tot het takenpakket
 • Competentie 17:
  Werkt deontologisch
  • Gaat op ethische wijze om met informatie
  • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
  • Past de regels van het intellectuele eigendomsrecht toe in de uitvoering van de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht en de implicaties op het eigen werk
  • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
 • Basiskennis van verschillende trends/evoluties in print & sign producties
 • Basiskennis van technische informatiebronnen
 • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van de beschikbare opleidings- en navormingsmogelijkheden
 • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
 • Basiskennis van vakliteratuur
 • Basiskennis van het beoordelen op betrouwbaarheid van de info op vakgerichte websites
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van het productieproces (zoals bijv.van gekalanderd/geperst pvc versus gegoten pvc in functie van de toepassingsmogelijkheden, ...)
 • Basiskennis van color management
 • Basiskennis van de relatie tussen folie en lijm
 • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, materialen/media, … enkel in kleinere bedrijven)
 • Basiskennis van regels met betrekking tot welzijn op het werk
 • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Basiskennis van gekalibreerde drukproeven
 • Basiskennis van verpakkingstechnieken
 • Basiskennis van verzendingsvoorschriften
 • Basiskennis van de veiligheidsnormen voor speelgoed*
 • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht en de implicaties op het eigen werk
 • Kennis van milieuzorgsystemen en/of voorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van de interne procedures
 • Kennis van doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken
 • Kennis van het efficiënt gebruik van de beschikbare communicatiekanalen
 • Kennis van Engelstalige vakterminologie
 • Kennis van het gericht gebruik van online zoekmachines met behulp van de juiste zoektermen
 • Kennis van verschillende stromingen/genres in relatie tot het takenpakket
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van de beschikbare productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de werkzaamheden
 • Kennis van de hechtingseigenschappen (tack) en toepassing van de gebruikte lijmsoorten op de dragers
 • Kennis van de materialen, hun kenmerken en toepassingsmogelijkheden
 • Kennis van de Europese normen voor gebruik op voertuigen van microgeperforeerd vinyl
 • Kennis van de toepassingsmogelijkheden van snijfolies voor print & sign producties
 • Kennis van de werkwijze in functie van outputvereisten van de sign-productieapparatuur, dragers, afwerking en materialen voor afwerking, plaatsing …)
 • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de visuele realisatie van het sign-product
 • Kennis van de mogelijkheden om zuinig om te springen met media in functie van het verbruik
 • Kennis van de outputvereisten in functie van de materiaalsoort waarop de print & sign productie wordt gerealiseerd
 • Kennis van het gebruik van de cut-software in functie van het snijden van de sign-producten
 • Kennis van het handmatig aanpassen van digitale bestandsformaten
 • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van illustratiemateriaal
 • Kennis van het aanpassen van de beeldkwaliteit in functie van de outputvereisten
 • Kennis van het gebruik van specifieke machinegerelateerde software (zoals RIP software, workflow software, impositiesoftware)
 • Kennis van de voordelen van een RIP die is uitgerust met een ADOBE PDF Print Engine*
 • Kennis van het gebruik van registratiemarkeringen
 • Kennis van het gebruik van de aangewezen ICC-profielen**
 • Kennis van bedrijfseigen software in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de vormvereisten en de beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van de keuze en de eigenschappen van de inkten in functie van de te verwerken substraten
 • Kennis van de mogelijkheden van snijplotters (best-in-class snijden, half-cut, over-cut functies)
 • Kennis van de manipulatie van media
 • Kennis van de bevoorrading van de werkpost
 • Kennis van het in- en omstellen van het productietoestel
 • Kennis van startprocedures
 • Kennis van het plotten van sign producties
 • Kennis van interne productieprocedures om de printapparatuur te bedienen
 • Kennis van de meest voorkomende problemen in het printproces
 • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van de printers/plotters
 • Kennis van de bedieningssoftware voor het aansturen van de print- of snijopdracht
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van de beoogde effenheid en egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van het vervangen van de inkten in de printers (zoals bijv. solvent inkten, eco-solvent, UV en latex inkten, …)
 • Kennis van de correcte manipulatie van de media
 • Kennis van afwerkingstechnieken eigen aan de materialen voor de sign producties
 • Kennis van het gebruik van de beschikbare apparatuur om sign-producten af te werken
 • Kennis van de vereisten om pintbare flexfolie over te zeten op textiel
 • Kennis van de geschikte soorten tape om de projecten af te werken
 • Kennis van het gebruik van de snijgereedschappen
 • Kennis van het gebruik van beschikbare hulpmiddelen om afgewerkte sign-producten en grondstoffen te vervoeren en te stockeren
 • Kennis van de optimale temperatuur om folie aan te brengen
 • Kennis van materialen waarmee de lucht tijdens het kleven volledig verdwijnt en er geen belletjes optreden tijdens het plaatsen
 • Kennis van het gebruik van de sign-gereedschappen voor het monteren en de bevestiging van de sign-producties
 • Kennis van het gebruik van de reinigingsproducten voor de bevestiging van de sign-producties
 • Kennis van het juiste gebruik van bevestigingsmateriaal
 • Kennis van het gebruik van de paneelsoort in functie van de belettering
 • Kennis van het gebruik van beschikbare ondersteunende apparatuur om digitale prints op vlakke materialen en platen te bevestigen
 • Kennis van de optimale manipulatie van afgewerkte sign-producten
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de voorzorgsmaatregelen die worden genomen ter bescherming van de sign-producten (in functie van het transport en een mogelijke opslag bij veelvuldig gebruik)
 • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van beeldmateriaal
 • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • Kennis van de mogelijkheden voor visuele realisatie van het sign-product

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt kennis van de briefing voor de productie
 • Neemt kennis van de wensen van de klant
 • Houdt zich aan het productieorder en de technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Volgt de vooropgestelde planning nauwgezet op
 • Bespreekt met de leidinggevende de werkwijze en de vereisten voor de output van het order (apparatuur, dragers, afwerking en materialen voor afwerking, plaatsing …)
 • Bespreekt met de leidinggevende de vooropgestelde visuele grafische eisen betreffende van het order
 • Neemt kennis van de content die digitaal zal worden aangeleverd
 • Bespreekt met de leidinggevende wat het eigen aandeel is in functie van de visuele realisatie van het sign product
 • Overlegt met de leidinggevende over de mogelijkheden voor het verminderen van het mediaverbruik*
 • Houdt rekening met de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines in het kader van het rendement
 • Tekent grafische elementen voor de output naar de printers en de snijplotters of werkt ze bij
 • Gebruikt professionele illustratiesoftware
 • Voegt de grafische elementen samen in één bestand
 • Converteert aangeleverde bestanden naar een geschikt bestandsformaat
 • Gebruikt software voor het bewerken van beeldmateriaal
 • Past de beeldkwaliteit aan in functie van de technische outputvereisten van de realisatie
 • Bereidt de snijopdrachten voor
 • Maakt gebruik van de workflowsoftware
 • Maakt gebruik van de (vooraf gedefinieerde) instellingen van de RIP*/workflowsoftware
 • Maakt gebruik van de aangewezen ICC** profielen in functie van de gebruikte media
 • Maakt gebruik van de aangewezen registratiemarkeringen
 • Maakt in de impositiesoftware gebruik van (de beschikbare) impositie lay-outs om aparte vormen te realiseren of om verschillende producten te combineren op één sheet
 • Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder
 • Voert de testprint uit volgens vooropgestelde procedure
 • Selecteert de juiste materiaalsoort in functie van de toepassing*
 • Stelt de afdrukparameters in
 • Laadt de media in het productietoestel
 • Stuurt de digitale printopdracht naar de printer
 • Plot zelfklevende sign-producties
 • Doet controles en controlerondes
 • Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen
 • Controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Formuleert verbetervoorstellen aan de leidinggevende
 • Volgt informatie op via beeldschermen
 • Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal
 • Interpreteert controlegegevens
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het geprinte sign-product
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt cut-software
 • Snijdt de sign-producten op formaat en maakt hiervoor gebruik van de beschikbare apparatuur*
 • Verpakt producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport
 • Selecteert de producten volgens bestemming
 • Vult opvolgdocumenten in voor de interne dispatching of externe verzending
 • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
 • Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche
 • Past de richtlijnen voor opslag toe
 • Past veiligheids- en ergonomische voorschriften toe
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, de leidinggevende/verantwoordelijke en/of met klanten of leveranciers
 • Wisselt informatie uit met collega’s, de leidinggevende/verantwoordelijke en/of met klanten of met leveranciers
 • Rapporteert over het verloop van het proces
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Verleent hulp en advies bij problemen
 • Communiceert volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
 • Verzamelt via communicatie de noodzakelijke informatie
 • Communiceert en geeft mee input en feedback voor de projecten en het te leveren werk
 • Informeert zich over de ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van grafische en/of crossmediale producties
 • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen binnen het werkdomein op en schat deze mee naar waarde in
 • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de leidinggevende/verantwoordelijke
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/vernieuwingen en zet deze in
 • Gebruikt cut-software
 • Reinigt printkoppen volgens de instructies van de fabrikant
 • Houdt rekening met de voorwaarden voor behoud van de garantie
 • Vervangt de inkten in de printers
 • Gaat op ethische wijze om met informatie
 • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
 • Past de regels van het intellectuele eigendomsrecht toe in de uitvoering van de opdracht

Probleemoplossende vaardigheden

 • Overlegt (in bepaalde gevallen) met de leverancier in functie van afstemming, ondersteuning en advies
 • Controleert of de grafische elementen correct getekend zijn
 • Beoordeelt de proef
 • Houdt toezicht op de doorstroom en de voortgang van producten op de gebruikte productie- of transportlijn
 • Neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt de printers bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Anticipeert op afwijkingen en storingen
 • Spoort zichtbare afwijkingen aan producten op (oppervlakte, uitzicht, kleur, ...)
 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Meldt de nood aan bijscholing
 • Grijpt tijdig in bij het overstijgen van vooropgestelde budgetten

Motorische vaardigheden

 • Voorziet de werkpost van materiaal en producten
 • Manipuleert de dragers volgens de voorschriften
 • Reinigt en ruimt de werkzone op (materieel, hulpstukken, ...)
 • Laadt extra media in het productietoestel
 • Kleeft de sign-producten
 • Last dekzeilen
 • Brengt ringen aan (persen)
 • Werkt spandoeken af
 • Werkt reclameborden af
 • Pelt stickers en andere zelfklevende realisaties uit
 • Zoomt om met een lasmachine
 • Freest numeriek
 • Polijst producten (in kunststof)
 • Plooit, boort, rilt of stanst sign-producten
 • Kort producten in kunststof of rubber in
 • Maakt gebruik van thermovormen
 • Maakt gebruik van tape om projecten af te werken
 • Lamineert producten om de levensduur van de productie te verhogen (bijv. bescherming tegen omgevingsfactoren zoals vochtigheid en wrijving, afbleken)
 • Zet flexfolie over op textiel
 • Assembleert stukken (zoals bijv. door lassen, lijmen, vastschroeven …)
 • Bevestigt stukken (zoals bijv. door nieten, lassen, … )
 • Monteert stukken (zoals bijv. lichtzuilen, reclameborden, displays, … o.a. door lassen …)
 • Gebruikt snijfolie voor rechtstreekse belettering
 • Gebruikt printfolie voor het kleven van de sign-producties
 • Gebruikt applicatietape voor het overbrengen van vooraf gesneden zelfklevende letters of logo’s
 • Gebruikt sign tools voor de montage en de presentatie
 • Gebruikt ondersteunend materiaal voor de montage, presentatie en de installatie
 • Kleeft met behulp van de beschikbare ondersteunende apparatuur de digitale prints op vlakke materialen en platen (zonder plooien of blaasjes)
 • Vervoert of transporteert producten naar de opslag- of verzendingszones
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Deblokkeert en verwijdert elementen

Omgevingscontext

 • Het beroep kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen
 • De print & sign opdrachten zijn niet aan één bepaalde type output te linken. Dat zorgt in bepaalde gevallen vaak voor een gevarieerde inhoud van de job. In de meeste bedrijven worden verschillende projecten aangenomen wat ook uitdagingen biedt aan de beroepsbeoefenaar. Het te realiseren visuele effect, de materiaalkeuze, de ondergrond waarop het signproduct moet bevestigd worden hierdoor variabel
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het monteren van de print & sign-producten gebeurt zowel in het atelier als op locatie
 • De vormvereisten voor de output liggen vast, maar kunnen variëren, afhankelijk van de gevraagde output, de printer en de dragers
 • De handelingen voor de realisatie van de opdrachten steunen op dezelfde principes, gelinkt aan de vorm- en outputvereisten
 • Een strikte kwaliteitscontrole in functie van de vormvereisten voor de output vormt een constante doorheen het ontwikkelproces
 • Het voorbereiding van de opdrachten gebeurt softwarematig, de realisatie van de projecten vindt plaats aan printers en/of snijplotters en in de afwerkingsruimte
 • De print & sign operator kan afhankelijk van de grootte van de onderneming één of meerdere printers bedienen
 • Voor de afwerking van bepaalde projecten moet de beroepsbeoefenaar persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Dit kan verschillen naar gelang de materialen die verwerkt worden en de aard van de uit te voeren acties voor de zowel de realisatie, de montage, de presentatie of de installatie
 • Dit beroep wordt zowel staand als zittend uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt een zekere inspanning bij het verplaatsen en manipuleren van dragers en het monteren/presenteren/installeren gedurende een bepaald gedeelte van de dag
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep kent een risico op gewrichts- en rugaandoeningen door het frequent beeldschermwerk, de manipulatie van de dragers, de afwerkingstechnieken en de handelingen om de sign-producties te presenteren. Er moet voldoende aandacht besteed worden aan een goede en afwisselende ergonomische werkhouding, zowel wanneer het beroep staand of zittend wordt uitgevoerd
 • Het beroep wordt meestal in team uitgevoerd, vaak in een onderneming waar in functie van de planning de nodige flexibiliteit gevraagd wordt
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd met strakke deadlines
 • Er wordt gewerkt in een stofvrije ruimte
 • Dit beroep kan kleine snijwonden veroorzaken bij het manipuleren van allerhande soorten drukdragers en gereedschap
 • Montage en presentatie van de sign-producties gebeuren zowel in het atelier als op locatie

Handelingscontext

 • Het uitoefenen van het beroep vraagt de nodige communicatieve vaardigheden (begrijpen van de en overleggen over de opdracht, de outputvereisten, de te gebruiken dragers en technische mogelijkheden in functie van de opdracht, de te gebruiken apparatuur, …) in de ruime zin van het woord. Niet enkel een mondelinge communicatie, maar ook communicatie via verschillende digitale kanalen (mondelinge en online communicatie, telefoon, e-mail, …)
 • De beroepsbeoefenaar overlegt in bepaalde gevallen met de leverancier in functie van afstemming, ondersteuning en advies (bijv. over de beschikbare materialen, meer technische info, richtlijnen en adviezen i.v.m. de juiste materiaalkeuze in functie van de printtechniek en de doeleinden van de realisatie, …). Die support is meestal ook gratis. Deze gesprekken worden soms in het Engels gevoerd, afhankelijk van de leverancier
 • Het beroep wordt meestal in team uitgevoerd
 • Wordt er in het bedrijf in shiften gewerkt, dan wordt er gecommuniceerd met het team voor de overdracht van de opdrachten
 • De beroepsbeoefenaar houdt zich aan voorschriften (veiligheids- en milieuvoorschriften) en procedures
 • De beroepsbeoefenaar houdt rekening met de veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • De print & sign operator volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • De print & sign operator houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces en volgt de productieplanning nauwgezet op
 • De print & sign operator is mee verantwoordelijk voor het volledige proces en volgt meerdere stappen in het productieproces gelijktijdig op
 • Stuurt, afhankelijk van de setting van het bedrijf, simultaan meerdere printers aan
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met uiteenlopende opdrachten en diverse materialen (dragers) en hulpproducten voor de afwerking en montage
 • De uitoefening van het beroep vereist een fijne motoriek, een creatief inlevingsvermogen, handigheid en technisch inzicht (apparatuur, specifieke software)
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De beroepsbeoefenaar is zich constant bewust van de mogelijke impact van de eigen handelingen en heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • De beroepsbeoefenaar is zich voortdurend bewust van de kostprijs van de grondstoffen en van de gevraagde oplage wanneer hij/zij een testprint maakt of de opdrachten monteert in functie van de output. Ecologisch en economisch omgaan met grondstoffen is vereist
 • De beroepsbeoefenaar is steeds alert voor afwijkingen in het proces en/of storingen aan de printers
 • De beroepsbeoefenaar zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar staat open voor en past zich aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,… aan (zoals bijv. flexibiliteit bij dringende jobs)
 • Besteedt extra aandacht bij wissels van de print & sign opdrachten en bij meervoudige opdrachten
 • Er wordt alertheid gevraagd bij de manipulatie van de aangeleverde grondstoffen/dragers, bij de manipulatie van de printers en de geprinte en afgewerkte producten

Autonomie

Is zelfstandig in
 • in de kwaliteitsbewaking van het eigen werk
 • in het zoeken van oplossingen, al dan niet met behulp van collega’s en/of leveranciers, voor diverse technische problemen of voor support en/of advies
 • in het digitaal verwerken van de aangeleverde input in functie van de gevraagde output
 • het zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het aansturen van de digitale printers en/of snijplotters; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle
 • Het verwerken van de producten voor de verzending (zowel voor interne als externe dispatching)
Is gebonden aan
 • aan tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
 • de vooropgestelde eisen betreffende de te gebruikten technologie, apparatuur, materialen, afwerking, montage en presentatie
 • de technische outputvereisten en standaarden waaraan de sign producties moeten voldoen
 • geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • de procedures voor de goedkeuring en het maken van (geijkte) (digitale) proeven
 • de aanwijzingen van de leidinggevende of verantwoordelijke
 • de geldende afspraken inzake het concept (zoals wensen van de klant, uitvoerbaarheid, … )
Doet beroep op
 • de leidinggevende of teamleader en/of een verantwoordelijke voor de planning, productieorder, meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud, productieoptimalisatie en bijkomende instructies
 • de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud
 • de leidinggevende voor de bespreking van de productiedoorloop
 • collega’s, de verantwoordelijke of leidinggevende of leveranciers bij problemen en in functie van feedback en advies

Verantwoordelijkheid

 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Bespreekt de verschillende stappen die de productie moet doorlopen met de leidinggevende
 • Verwerkt digitaal de grafische elementen van de sign productie in functie van de outputvereisten
 • Bereidt de printopdracht voor
 • Maakt een testprint
 • Staat in voor een vlotte doorstroom aan de werkpost voor de realisatie van de print- en snijopdrachten
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Voert kwaliteitscontroles uit en controleert de bevoorrading
 • Werkt de geprinte sign-producten af
 • Monteert en presenteert sign opdrachten (intern of op locatie)
 • Maakt producten klaar voor (interne) verzending
 • Werkt veilig, ordelijk en milieubewust
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Werkt in teamverband
 • Gebruikt communicatietechnieken
 • Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.