Regelaar van textielproductiemachines

 
BK-0335-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Regelaar van textielproductiemachines

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "H291201 Regelaar-afsteller van productiemachines (m/v)"

Definitie

Het afstellen en het in optimale staat houden van de textielproductiemachines, het oplossen van defecten en storingen die zich tijdens het productieproces kunnen voordoen, volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit,...) teneinde het productieproces optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bepaalt de afstellingen van machine/installatie (snelheid, doorvoer, ritme, ...) op basis van de technische dossiers, lastenboeken, capaciteit van de apparatuur, ...
  • Stelt de machine/installatie in, in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
  • Roept gegevens uit het geheugen van de machine op (dessin, reliëf, tekening, dichtheden…)
  • Wisselt mechanische onderdelen in functie van het uit te voeren order
  • Start de machine/installatie
  • Draait proef
  • Neemt een staal
  • Beoordeelt het genomen staal
  • Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
  • Hervat, indien nodig, het instellingsproces
  • Houdt zich aan de technische vereisten bij het afstellen van parameters en machineonderdelen (soort bewerking, materiaalsoort, kwaliteitseisen, …)
  • Gebruikt software die eigen is aan de machine
  • Volgt veiligheidsprocedures en -regels
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van procedures voor staalname
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 2:
  Monteert, demonteert en stelt de onderdelen af
  • Monteert, demonteert en stelt onderdelen af in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
  • Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken…)
  • Verzamelt materiaal en onderdelen en beoordeelt de conformiteit ervan
  • Bedient hijsmaterieel (takel, hijsband…) voor het verplaatsen van zware stukken
  • Bevestigt de onderdelen in de machine of installatie en stelt ze af
  • Meet de positie van mechanische onderdelen op en vergelijkt ze met de opgegeven waarden
  • Gebruikt handgereedschap
  • Gebruikt meet- en controle-instrumenten
  • Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 3:
  Voert de programmeergegevens in of regelt manueel de parameters
  • Regelt of stelt parameters in, in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
  • Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 4:
  Zet de machine/installatie in werking en voert testen en proeven uit (kalibratie, pre-productie...)
  • Start de machine/installatie op
  • Bedient computergestuurde machine/installatie met behulp van beeldschermen en toetsenborden
  • Draait proef met de machine/installatie
  • Neemt een staal
  • Beoordeelt het genomen staal
  • Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
  • Hervat, in nodig, het instellingsproces
  • Gebruikt software die eigen is aan de machine
  • Stopt de machine/installatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van procedures voor staalname
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van meet- en regeltechniek
 • Competentie 5:
  Registreert de opvolggegevens van interventies
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en productiemedewerkers
  • Gebruikt kantoor en/of gespecialiseerde software
  • Rapporteert aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van registratie- en informatiesystemen
 • Competentie 6:
  Verleent technische ondersteuning aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
  • Doet verbetervoorstellen over het productieproces
  • Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
  • Gebruikt Computerized Production Management System
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Basiskennis van didactische technieken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
 • Competentie 7:
  Voert, afhankelijk van de situatie, preventief of correctief onderhoud van machines/installaties uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsrichtlijnen
  • Voert, indien nodig, kleine onderhoudswerkzaamheden uit
  • Merkt de nood aan preventief en curatief onderhoud op
  • Merkt afwijkingen aan onderdelen, gereedschappen en installaties op
  • Gebruikt hand- en elektrisch gereedschap
  • Gebruikt Computerized Maintenance Management System
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 8:
  Lost defecten en storingen in het productieproces of – machines/installaties op
  • Stelt de defecten of storingen vast
  • Schat de omvang en de duur van de interventie in
  • Gebruikt meet- en controle-instrumenten
  • Voert metingen en controles uit
  • Interpreteert meetresultaten en parameterwaarden
  • Interpreteert foutcodes op de schermen van machines/installaties
  • Lokaliseert en analyseert de storing
  • Meldt niet op te lossen problemen aan de verantwoordelijke
  • Draait proef met de machines/installaties in functie van het heropstarten van het productieproces
  • Stopt de machines/installaties
  • Start de machines/installaties op voor het hervatten van de productie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van procedures voor staalname
  • Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 9:
  Doet informatieoverdracht over de toestand van de machines/installaties aan de collega’s bij ploegwissel
  • Communiceert over de toestand van de machines/installaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van didactische technieken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
 • Competentie 10:
  Werkt mee bij het in dienst nemen van nieuwe machines/installaties
  • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, constructeursvoorschriften, …)
  • Volgt opleidingen en instructies van leveranciers
  • Assisteert leveranciers bij het plaatsen en in gebruik stellen van nieuwe machines/installaties
  • Test de nieuwe machines/installaties en past parameters of onderdelen, indien nodig, aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van hydraulica
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica
 • Competentie 11:
  Leidt het personeel op bij het in gebruik van nieuwe machines/installaties
  • Geeft uitleg over de werking van de nieuwe machines/installaties
  • Demonstreert de bediening van de nieuwe machines/installaties
  • Stuurt, indien nodig, de vaardigheden van het personeel bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van didactische technieken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
 • Competentie 12:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 13:
  Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Deelt kennis met collega’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van statistische procescontrole
  • Basiskennis van didactische technieken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procesengineering
  • Kennis van afstelmodaliteiten
  • Kennis van toleranties
  • Kennis van productieprocessen
  • Kennis van textielproductiemachines
  • Kennis van procedures voor staalname
  • Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
  • Kennis van PLC-sturing
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektronica
  • Kennis van mechanica
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Grondige kennis van elektromechanica

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van automatisering
 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van statistische procescontrole
 • Basiskennis van didactische technieken
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van procesengineering
 • Kennis van afstelmodaliteiten
 • Kennis van toleranties
 • Kennis van productieprocessen
 • Kennis van textielproductiemachines
 • Kennis van procedures voor staalname
 • Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap
 • Kennis van PLC-sturing
 • Kennis van pneumatica
 • Kennis van elektriciteit
 • Kennis van elektronica
 • Kennis van mechanica
 • Kennis van meet- en regeltechniek
 • Kennis van registratie- en informatiesystemen
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Grondige kennis van elektromechanica

Cognitieve vaardigheden

 • Stelt de machine/installatie in, in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
 • Roept gegevens uit het geheugen van de machine op (dessin, reliëf, tekening, dichtheden…)
 • Wisselt mechanische onderdelen in functie van het uit te voeren order
 • Start de machine/installatie
 • Draait proef
 • Neemt een staal
 • Beoordeelt het genomen staal
 • Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
 • Hervat, indien nodig, het instellingsproces
 • Houdt zich aan de technische vereisten bij het afstellen van parameters en machineonderdelen (soort bewerking, materiaalsoort, kwaliteitseisen, …)
 • Gebruikt software die eigen is aan de machine
 • Volgt veiligheidsprocedures en -regels
 • Monteert, demonteert en stelt onderdelen af in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
 • Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken…)
 • Verzamelt materiaal en onderdelen en beoordeelt de conformiteit ervan
 • Bedient hijsmaterieel (takel, hijsband…) voor het verplaatsen van zware stukken
 • Bevestigt de onderdelen in de machine of installatie en stelt ze af
 • Meet de positie van mechanische onderdelen op en vergelijkt ze met de opgegeven waarden
 • Gebruikt meet- en controle-instrumenten
 • Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
 • Regelt of stelt parameters in, in functie van het opstarten van het productieproces volgens het uit te voeren order
 • Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
 • Bedient computergestuurde machine/installatie met behulp van beeldschermen en toetsenborden
 • Draait proef met de machine/installatie
 • Neemt een staal
 • Beoordeelt het genomen staal
 • Stuurt, indien nodig, de instellingen bij
 • Hervat, in nodig, het instellingsproces
 • Gebruikt software die eigen is aan de machine
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en productiemedewerkers
 • Gebruikt kantoor en/of gespecialiseerde software
 • Rapporteert aan de leidinggevende
 • Gebruikt Computerized Production Management System
 • Houdt zich aan het onderhoudsrichtlijnen
 • Voert, indien nodig, kleine onderhoudswerkzaamheden uit
 • Gebruikt hand- en elektrisch gereedschap
 • Gebruikt Computerized Maintenance Management System
 • Stelt de defecten of storingen vast
 • Schat de omvang en de duur van de interventie in
 • Gebruikt meet- en controle-instrumenten
 • Voert metingen en controles uit
 • Interpreteert meetresultaten en parameterwaarden
 • Interpreteert foutcodes op de schermen van machines/installaties
 • Meldt niet op te lossen problemen aan de verantwoordelijke
 • Stopt de machines/installaties
 • Communiceert over de toestand van de machines/installaties
 • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, constructeursvoorschriften, …)
 • Volgt opleidingen en instructies van leveranciers
 • Assisteert leveranciers bij het plaatsen en in gebruik stellen van nieuwe machines/installaties
 • Test de nieuwe machines/installaties en past parameters of onderdelen, indien nodig, aan
 • Geeft uitleg over de werking van de nieuwe machines/installaties
 • Demonstreert de bediening van de nieuwe machines/installaties
 • Stuurt, indien nodig, de vaardigheden van het personeel bij
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Deelt kennis met collega’s

Probleemoplossende vaardigheden

 • Doet verbetervoorstellen over het productieproces
 • Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
 • Merkt de nood aan preventief en curatief onderhoud op
 • Merkt afwijkingen aan onderdelen, gereedschappen en installaties op
 • Lokaliseert en analyseert de storing
 • Draait proef met de machines/installaties in functie van het heropstarten van het productieproces

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt handgereedschap
 • Start de machine/installatie op
 • Stopt de machine/installatie
 • Start de machines/installaties op voor het hervatten van de productie
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte van de onderneming en het type product
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • De werkdruk kan variëren en pieken bereiken naargelang de noden van en de situatie in het bedrijf
 • Voor de meeste taken zijn procedures uitgetekend
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist
 • De uitvoering van het werk vraagt een gezonde lichamelijk conditie
 • De uitvoering van het werk vraag de nodig flexibiliteit
 • De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen het eigen takenpakket
 • De vaardigheden zijn onderhevig aan evoluties
 • Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk
 • De beroepsbeoefenaar moet onder tijdsdruk kunnen werken
 • Dit beroep kan in een zeer lawaaierige omgeving uitgevoerd worden
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu

Handelingscontext

 • Werkt aan de hand van procedures
 • Bij het vaststellen van problemen werkt de regelaar op basis van eigen competenties in functie van het oplossen van het vastgestelde probleem
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
 • Houdt zich, indien mogelijk, aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het textielproduct
 • Houdt zich aan tijdsschema’s
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Volgt alle informatiegegevens van het productieproces m.b.t. de machines op
 • Heeft permanente aandacht voor de instellingen van de machine
 • Heeft aandacht voor de kwaliteit van het textielproduct
 • Houdt zich aan tijdsschema’s bij het instellen en regelen van de machines
 • Stelt de juiste prioriteiten
 • Stelt zich flexibel op
 • Het werken met machines, gereedschap en randapparatuur vereist specifieke aandacht en concentratie
 • Anticipeert op mogelijke probleemsituaties

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het afstellen van de machines
 • het stellen van prioriteiten
 • het organiseren van het eigen werk volgens bedrijfsprocedures
 • neemt beslissingen bij het oplossen van storingen
 • het nemen van een staal
 • het controleren van de kwaliteit van het genomen staal
 • het uitvoeren van technische interventies
 • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud afhankelijk van de noden
 • het opmerken van de nood aan preventief onderhoud
 • het vrijgeven van de machine voor productie
 • het uitvoeren van een analyse van storingen en defecten
Is gebonden aan
 • de productieopdracht en -planning
 • de onderhoudsplanning en -procedures
 • veiligheids- en milieuvoorschriften
 • procedures
 • technische fiche in functie van het afstellen van de machine
 • kwaliteitsvoorschriften
 • rapporteringsprocedure
 • veiligheids-, hygiëne-, welzijn-, gezondheids- en milieureglementering
Doet beroep op
 • de planning
 • derden bij buitengewone storingen en bijkomende instructies
 • de rapportering

Verantwoordelijkheid

 • Bepaalt de afstellingen van machine/installatie (snelheid, doorvoer, ritme, ...) op basis van de technische dossiers, lastenboeken, capaciteit van de apparatuur, ...
 • Monteert, demonteert en stelt de onderdelen af
 • Voert de programmeergegevens in of regelt manueel de parameters
 • Zet de machine/installatie in werking en voert testen en proeven uit (kalibratie, pre-productie...)
 • Registreert de opvolggegevens van interventies
 • Verleent technische ondersteuning aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 • Voert, afhankelijk van de situatie, preventief of correctief onderhoud van machines/installaties uit
 • Lost defecten en storingen in het productieproces of – machines/installaties op
 • Doet informatieoverdracht over de toestand van de machines/installaties aan de collega’s bij ploegwissel
 • Werkt mee bij het in dienst nemen van nieuwe machines/installaties
 • Leidt het personeel op bij het in gebruik van nieuwe machines/installaties
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.