Operator textielproducten

 
BK-0209-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator textielproducten

Definitie

Het uitvoeren van meerdere productiehandelingen en inzetbaar zijn op alle werkposten bij het samenstellen van textielproducten in een productieopstelling met behulp van alle mogelijke industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde een aangepast product dat voldoet aan de wensen van de klant tijdig af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen
  • Leest de productieorder en/of technische fiche
  • Leest codes en symbolen
  • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
  • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 2:
  Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
  • Zet de machine/apparatuur aan en uit
  • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
  • Controleert de werking van de machine/apparatuur
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 3:
  Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
  • Controleert de eigen bewerkingen
  • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
  • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten op de machine
  • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
  • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 4:
  Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Vervangt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Competentie 6:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Neemt een goede ergonomische houding aan
  • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Competentie 7:
  Controleert de uitvoerbaarheid van het order
  • Maakt, indien nodig, de berekeningen van de benodigde stof in functie van het rapport van de stof
  • Noteert en geeft, indien nodig, de berekende gegevens door aan de administratie voor de bestelling
  • Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting
  • Houdt de gegevens over het gebruik van materiaal en de werkuren bij
  • Stelt zich een ontwerp driedimensioneel voor
  • Legt de onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 8:
  Doet de nodige berekening in functie van de technische uitvoering
  • Voert meetkundige berekeningen uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van meetkundige berekeningen
 • Competentie 9:
  Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het artikel op basis van het order en de technische beschrijvingen
  • Leest het order en de technische beschrijvingen
  • Controleert de stof op weeffouten
  • Strijkt, indien nodig, de stof om krimp te voorkomen
  • Neemt afmetingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van accessoires (benodigdheden en materialen)
 • Competentie 10:
  Snijdt de benodigde onderdelen voor de uitvoering van het order
  • Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen
  • Controleert de goede werking van het snijgereedschap
  • Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 11:
  Brengt markeringen aan op de te verwerken/bewerken stof
  • Meet zeer nauwkeurig de stiklijnen, plooilijnen en/of plaats van de aan te brengen accessoires
  • Brengt, indien nodig, een lint aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van meetkundige berekeningen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van accessoires (benodigdheden en materialen)
 • Competentie 12:
  Maakt de te verwerken onderdelen klaar voor verwerking
  • Brengt, indien nodig, kleefvoering aan
  • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)
  • Gebruikt de gepaste confectietechnieken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van garen
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
  • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van accessoires (benodigdheden en materialen)
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 13:
  Maakt de machine startklaar
  • Bedraadt de machine
  • Stelt de draadspanning af
  • Controleert de draadafsnijder
  • Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine
  • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
  • Regelt de persvoetdruk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
  • Kennis van kenmerken van garen
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van verschillende textielproducten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 14:
  Verwerkt de gesneden stukken
  • Stikt in alle bewerkingen
  • Voert tussenstrijk uit
  • Bedient alle industriële machines
  • Bedient stikautomaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van kenmerken van garen
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Competentie 15:
  Voert een controle uit op de verwerkte stukken
  • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
  • Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van assemblagetechnieken
  • Kennis van montagetechnieken
 • Competentie 16:
  Maakt het artikel verzendklaar
  • Pakt het artikel in volgens het order
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van verschillende textielproducten
 • Competentie 17:
  Onderhoudt de machine
  • Vervangt naalden en spoelen
  • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
  • Herstelt de druk van de persvoet
  • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat
  • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Basiskennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
 • Kennis van productietechnieken kleding en confectie
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van het productieproces
Specifiek
 • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
 • Kennis van kenmerken van garen
 • Kennis van assemblagetechnieken
 • Kennis van verschillende textielproducten
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van stik- en snijgereedschap
 • Kennis van meetkundige berekeningen
 • Kennis van accessoires (benodigdheden en materialen)

Cognitieve vaardigheden

Generiek
 • Leest de productieorder en/of technische fiche
 • Leest codes en symbolen
 • Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
 • Beoordeelt de netheid van de werkpost
 • Controleert de werking van de machine/apparatuur
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
 • Controleert de eigen bewerkingen
 • Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Vervangt onderdelen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
Specifiek
 • Maakt, indien nodig, de berekeningen van de benodigde stof in functie van het rapport van de stof
 • Noteert en geeft, indien nodig, de berekende gegevens door aan de administratie voor de bestelling
 • Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting
 • Houdt de gegevens over het gebruik van materiaal en de werkuren bij
 • Stelt zich een ontwerp driedimensioneel voor
 • Voert meetkundige berekeningen uit
 • Leest het order en de technische beschrijvingen
 • Controleert de stof op weeffouten
 • Strijkt, indien nodig, de stof om krimp te voorkomen
 • Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen
 • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)
 • Gebruikt de gepaste confectietechnieken
 • Stelt de draadspanning af
 • Controleert de draadafsnijder
 • Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
 • Regelt de persvoetdruk
 • Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
 • Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant
 • Herstelt de druk van de persvoet
 • Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine
 • Controleert de goede werking van het snijgereedschap
 • Meet zeer nauwkeurig de stiklijnen, plooilijnen en/of plaats van de aan te brengen accessoires
 • Herstelt de draadspanning en draadbreuken
 • Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek
 • Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten op de machine
 • Voorkomt productieonderbrekingen en opstoppingen
 • Ondersteunt medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

Generiek
 • Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Neemt een goede ergonomische houding aan
 • Zet de machine/apparatuur aan en uit
Specifiek
 • Legt de onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof
 • Neemt afmetingen
 • Brengt, indien nodig, een lint aan
 • Brengt, indien nodig, kleefvoering aan
 • Bedraadt de machine
 • Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine
 • Stikt in alle bewerkingen
 • Voert tussenstrijk uit
 • Bedient alle industriële machines
 • Bedient stikautomaten
 • Pakt het artikel in volgens het order
 • Vervangt naalden en spoelen
 • Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van een breed gamma aan textielproducten zoals woningdecoratie, raamdecoratie, hoeslakens, tenten, autozetels, industriële filters, isolatiedekens, regenschermen, ....
 • De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming.
 • Het beroep wordt uitgeoefend tijdens de dag meestal tijdens de werkweek.
 • De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken.
 • De werkopdrachten verlopen volgens een planning waaraan de operator zich dient te houden en kan indien nodig prioriteiten stellen binnen zijn eigen opdracht.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een zekere leergierigheid, flexibiliteit en creativiteit.
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

Handelingscontext

 • Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.
 • De operator dient tijdens de uitvoering van de opdracht nauwgezet/zorgvuldig te werken en aandachtig zijn voor verschillende elementen - waaronder de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, materieel en producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de opdracht.
 • Lost problemen op of meldt het probleem aan de leidinggevende.
 • Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en materieel.
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden, uitvoeren en controleren van de uit te voeren opdracht
 • het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteit
 • het bijhouden van klantenfiches/gegevens van de uitgevoerde opdracht
 • het zelf oplossen van problemen en onregelmatigheden
 • het melden van problemen aan de verantwoordelijke indien deze niet zelf op te lossen zijn.
Is gebonden aan
 • de geldende regels en procedures van de organisatie
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheidsgraad van de uit te voeren opdracht
 • aan mondelinge en schriftelijke instructies van de leidinggevende
 • de planning
Doet beroep op
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke bij moeilijk in te schatten situaties
 • het team/collega’s in geval er nood is aan feedback

Verantwoordelijkheid

 • Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen
 • Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma
 • Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies
 • Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)
 • Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Controleert de uitvoerbaarheid van het order
 • Doet de nodige berekening in functie van de technische uitvoering
 • Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het artikel op basis van het order en de technische beschrijvingen
 • Snijdt de benodigde onderdelen voor de uitvoering van het order
 • Brengt markeringen aan op de te verwerken/bewerken stof
 • Maakt de te verwerken onderdelen klaar voor verwerking
 • Maakt de machine startklaar
 • Verwerkt de gesneden stukken
 • Voert een controle uit op de verwerkte stukken
 • Maakt het artikel verzendklaar
 • Onderhoudt de machine

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.