Medewerker textielverzorging

 
BK-0085-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker textielverzorging

Definitie

Het uitvoeren van een aantal routinematige verwerkingshandelingen bij het verzorgen van textielartikelen in een industriële omgeving met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en verwerkingsvereisten teneinde de continuïteit van het behandelingsproces te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Ontvangt, merkt, identificeert (soort artikels, klant, ...) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
  • Leest codes en symbolen
  • Gebruikt indien nodig optische leestoestellen
  • Leest technische documenten
  • Sorteert en telt
  • Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
  • Berekent kwantiteit
  • Identificeert vlekken en vuil
  • Legt wasgoed op de voorziene plaats
  • Merkt afwijkingen op
  • Vult formulieren in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 2:
  Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten
  • Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed
  • Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema’s
  • Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 3:
  Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit
  • Berekent de hoeveelheid wasgoed
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling
  • Hanteert chemische producten
  • Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
 • Competentie 5:
  Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit
  • Leest technische documenten
  • Stelt het programma van machines in voor de opdracht
  • Volgt het verloop van het programma op
  • Gaat na of de machines volledig leeg zijn
  • Roept hulp in bij problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 6:
  Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit
  • Identificeert vlekken en vuil
  • Merkt afwijkingen op
  • Houdt beschadigde artikels apart
  • Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
 • Competentie 7:
  Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in
  • Houdt zich aan de werkfiches
  • Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking
  • Telt en sorteert
  • Pakt manueel of machinaal in
  • Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 8:
  Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters ...) en desinfecteert karretjes en bakken
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ontsmettingsprocedures
  • Basiskennis van het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
 • Competentie 9:
  Behandelt het wasgoed: manueel plooien, manueel strijken, persen
  • Gebruikt strijktafel met afzuiging
  • Gebruikt de strijkpers
  • Gebruikt een stoompers en/of -pop
  • Voert een eindcontrole of tussencontrole uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Basiskennis van het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 10:
  Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op
  • Voorkomt kreuken in het wasgoed
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 11:
  Herstelt kleding en linnen
  • Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
  • Stelt de stik- of patchmachine af
  • Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel
  • Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Basiskennis van het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Basiskennis van hersteltechnieken van textiel
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
 • Basiskennis van ontsmettingsprocedures
 • Basiskennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel
 • Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
 • Basiskennis van het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
 • Basiskennis van hersteltechnieken van textiel
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Leest codes en symbolen
 • Gebruikt indien nodig optische leestoestellen
 • Leest technische documenten
 • Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
 • Berekent kwantiteit
 • Merkt afwijkingen op
 • Vult formulieren in
 • Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed
 • Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema’s
 • Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten
 • Berekent de hoeveelheid wasgoed
 • Hanteert chemische producten
 • Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht
 • Leest technische documenten
 • Stelt het programma van machines in voor de opdracht
 • Volgt het verloop van het programma op
 • Gaat na of de machines volledig leeg zijn
 • Houdt zich aan de werkfiches
 • Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking
 • Pakt manueel of machinaal in
 • Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • Gebruikt strijktafel met afzuiging
 • Gebruikt de strijkpers
 • Gebruikt een stoompers en/of -pop
 • Voert een eindcontrole of tussencontrole uit
 • Voorkomt kreuken in het wasgoed
 • Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
 • Stelt de stik- of patchmachine af
 • Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel
 • Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces

Probleemoplossende vaardigheden

 • Roept hulp in bij problemen
 • Merkt afwijkingen op
 • Houdt beschadigde artikels apart
 • Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

 • Sorteert en telt
 • Identificeert vlekken en vuil
 • Legt wasgoed op de voorziene plaats
 • Identificeert vlekken en vuil
 • Telt en sorteert

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend zowel in KMO’s als in industriële ondernemingen waar textiel verzorgd wordt.
 • Het wordt uitgeoefend in een lawaaierige en min of meer warme en vochtige omgeving.
 • Het uitoefenen van dit beroep vereist (zware) fysieke arbeid
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag- of ploegenstelsel.
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming.
 • Dit beroep wordt steeds in eenzelfde werkruimte uitgevoerd (zelfde machines, zelfde handelingen) maar waarin, op basis van het productieorder, elementen kunnen veranderen (bv. grondstoffen,…)
 • De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk.
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product.
 • De medewerker textielverzorging houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en met de machineveiligheidsinstructies.
 • De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden vereist naargelang de behandeling van het textielartikel.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen
Is gebonden aan
 • zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende, het melden van het einde van de opdracht aan de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid

 • Ontvangt, merkt, identificeert (soort artikels, klant, ...) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
 • Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten
 • Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit
 • Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling
 • Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit
 • Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit
 • Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in
 • Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters ...) en desinfecteert karretjes en bakken
 • Behandelt het wasgoed: manueel plooien, manueel strijken, persen
 • Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op
 • Herstelt kleding en linnen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.