Productiemedewerker textielproductielijn

 
BK-0016-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productiemedewerker textielproductielijn

Deze benaming komt niet voor in de verschillende Competent-fiches (zie 1.5.1) die verwijzen naar de beroepen die een textielproductielijn omvat. De terminologie dekt echter meerdere beroepen met gemeenschappelijke competenties die voorkomen in de verschillende textielproductielijnen.

Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van materialen
  • Basiskennis van het productieproces
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…)
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van materialen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 3:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 4:
  Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces (spinnen, weven, breien, tuften, nonwoven, textielveredeling)
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van verpakkingsmateriaal
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 5:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
 • Competentie 6:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces (spinnen, weven, breien, tuften, nonwoven, textielveredeling)
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Competentie 7:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces (spinnen, weven, breien, tuften, nonwoven, textielveredeling)
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Competentie 8:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Competentie 9:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces (spinnen, weven, breien, tuften, nonwoven, textielveredeling)
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Competentie 10:
  Pakt afgewerkte producten in
  • Verpakt de afgewerkte producten
  • Voorziet de producten van identificatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van verpakkingsmateriaal
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 11:
  Onderhoudt het materieel en maakt het schoon
  • Reinigt de machine bij verandering van artikel
  • Helpt bij het wisselen van machineonderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technieken voor het reinigen van de machine
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van het productieproces
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen
Specifiek
 • Basiskennis van het textielproductieproces (spinnen, weven, breien, tuften, nonwoven, textielveredeling)
 • Kennis van technieken voor het reinigen van de machine
 • Kennis van verpakkingsmateriaal

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Raadpleegt de productieplanning
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de machine(straat), -lijn op
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Doet controles/controlerondes
 • Stopt de machine(straat), -lijn
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Stopt de productie indien nodig
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Voorziet de producten van identificatie
 • Reinigt de machine bij verandering van artikel
 • Helpt bij het wisselen van machineonderdelen
 • Legt de productie stil in noodgevallen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
 • Stopt de productie indien nodig
 • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
 • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen op
 • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Bedient de machine(straat), -lijn
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
 • Voert de geproduceerde goederen af
 • Verpakt de afgewerkte producten

Omgevingscontext

Generiek
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
Specifiek
 • Het werk wordt rechtstaand uitgevoerd
 • Op bepaalde plaatsen aan de productielijn heerst een hoge omgevingstemperatuur
 • Op sommige plaatsen aan de productielijn wordt in de nabijheid van snel draaiende machineonderdelen gewerkt.

Handelingscontext

Generiek
 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Verzorgt het intern transport van producten
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Generiek
Is zelfstandig in
 • in het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle, maar werkt onder leiding/toezicht
Is gebonden aan
 • instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures, productieorder/technische fiche, hygiënische voorschriften, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…)
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
 • Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
 • Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
 • Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
 • Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
 • Pakt afgewerkte producten in
 • Onderhoudt het materieel en maakt het schoon

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.