Schoonheidsspecialist-adviseur

 
BK-0529-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Schoonheidsspecialist-adviseur

'Schoonheidsadviseur' wordt gebruikt in de Competent-fiche ‘Schoonheidsspecialist’ (m/v) D120801.

Definitie

De schoonheidsspecialist-adviseur geeft vanuit een theoretische achtergrond onderbouwd advies aan klanten of collega’s voor, tijdens of na het (zelf) uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen en geeft advies over het gebruik van producten voor een goede naverzorging teneinde het uiterlijk en het welzijn van de klant te behouden of te verbeteren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
  • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
  • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
  • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieubewust werken
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van preventiebeginselen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Competentie 2:
  Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
  • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van deontologie
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 3:
  Geeft advies ter ondersteuning van collega's en stagiairs volgens de normen van het instituut
  • Geeft advies over een gespecialiseerde verzorging en het gebruik van de producten aangepast aan de klant
  • Geeft advies over de werking en het gebruik van een apparaat aangepast aan de verzorging van de klant
  • Geeft advies over de opmaak van een geschikt behandelingsplan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van behandelplannen
  • Grondige kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 4:
  Legt een afspraak vast met de klant door het stellen van gerichte vragen
  • Stelt vragen aan de klant en adviseert een verzorging
  • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
  • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
  • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 5:
  Onthaalt de klant en geeft advies over de uit te voeren verzorging
  • Ontvangt de klant op een hartelijke, professionele wijze
  • Voert een intakegesprek met de klant
  • Evalueert de keuze van de verzorging en bepaalt samen met de klant de prioriteiten van de verzorging
  • Geeft een prijsindicatie voor de verzorging
  • Geeft een aanvullend advies over de kenmerken en toestand van de huid gebaseerd op de analyse met ondersteunende apparatuur
  • Informeert naar de gezondheidstoestand van de klant en wijst zo nodig door bij het bereiken van de beroepsgrens
  • Raadpleegt het dossier van de klant of maakt er één aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 6:
  Reinigt de huid en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van huidanalyse
 • Competentie 7:
  Reinigt de nagels en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van nagelanalyse
 • Competentie 8:
  Adviseert de klant over de werking van de apparatuur, producten en verzorgingen en hun effecten
  • Legt het doel en de werking van de apparatuur en de producten uit en stemt de verzorging daarop af
  • Adviseert over het gebruik van producten voor een goede naverzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 9:
  Formuleert een deskundig advies met als doel het verkopen van verzorgingen en producten
  • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
  • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
  • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
  • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Grondige kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 10:
  Evalueert de verzorging
  • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
  • Stuurt bij indien nodig gedurende de verzorging op basis van de bemerkingen van de klant
  • Gaat het resultaat van de verzorging na
  • Volgt de effecten van de verzorgingen systematisch op en stuurt bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 11:
  Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij
  • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
  • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
  • Vult de klantenfiche aan
  • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
  • Legt een nieuwe afspraak vast
  • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Competentie 12:
  Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op
  • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
  • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
  • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
  • Controleert de gebruikte apparatuur op reiniging en ontsmetting
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Competentie 13:
  Bepaalt de samenstelling van de voorraad volgens de geplogenheden van het instituut
  • Informeert zich over een breed aanbod aan producten op de markt
  • Volgt producttraining om de kennis van producten te verdiepen
  • Houdt statistieken bij over het verbruik van cabine- en verkoopsproducten
  • Bepaalt de keuze van de te gebruiken producten in functie van de noden van het schoonheidsinstituut
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Competentie 14:
  Voert een gelaatsverzorging uit
  • Voert een huidanalyse uit met gespecialiseerde apparatuur
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de uitgevoerde huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Voert de verzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van producten en apparatuur
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Brengt het kapsel in orde
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 15:
  Verlengt wimpers, plaatst valse wimpers en verft wimpers en wenkbrauwen
  • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Voert de verzorging uit met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de materialen en de producten in de loop van de verzorging aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van materialen
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Competentie 16:
  Brengt make-up (tijdelijk, semipermanent) aan en voert een camouflagebehandeling uit
  • Kijkt naar de stijl en het totaalbeeld van de klant en informeert naar de wens van de klant
  • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht, de huidanalyse en de morfologie
  • Bereidt de materialen en de producten voor
  • Brengt de make-up aan met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de materialen en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Brengt het kapsel in orde
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van stijlleer
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van materialen
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Competentie 17:
  Voert een handverzorging uit
  • Kijkt de handen en nagels na op aandoeningen
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Voert de handverzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en de producten
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 18:
  Brengt verfraaiingen aan en/of plaatst kunstnagels, modelleert en/of herstelt ze
  • Kijkt de nagels na op aandoeningen
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Brengt verfraaiingen aan en/of plaatst kunstnagels met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
  • Observeert de klant tijdens de uitvoering en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van stijlleer
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Competentie 19:
  Voert een voetverzorging uit
  • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
  • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht en nagelanalyse
  • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
  • Voert een voetverzorging uit met mogelijke hulpmiddelen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van apparatuur en producten
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
  • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
* Onder hulpmiddelen verstaat men deze om de correcte groei van de teennagel te bevorderen en om drukpunten te ontlasten.
 • Competentie 20:
  Voert een lichaamsverzorging uit
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Voert een lichaamsverzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten
  • Dekt de niet te behandelen lichaamsdelen discreet toe
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 21:
  Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, … massage uit (van het gelaat, de handen, de voeten en/of het lichaam)
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Dekt de niet te masseren lichaamsdelen discreet toe
  • Stelt zich discreet op bij het masseren in de buurt van intieme lichaamszones
  • Voert de massage uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten
  • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 22:
  Voert een (definitieve) ontharing uit
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Stelt zich discreet op bij het ontharen in de buurt van intieme lichaamszones en bedekt ze indien nodig
  • Voert een (definitieve) ontharing uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten
  • Observeert de klant tijdens de ontharing en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de ontharing aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Competentie 23:
  Adviseert de klant over veilige manieren tot het bruinen van de huid
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 24:
  Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,…
  • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Adviseert de klant over het juiste gebruik van baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam…
  • Staat de klant bij in geval van problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Grondige kennis van verzorgingen bij sauna, hamam, spa, baden, lichtsessies,…
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
 • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
 • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
 • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
 • Basiskennis van milieubewust werken
 • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
 • Basiskennis van klantenadministratie
 • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
 • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
 • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van (de principes voor) huid- en nagelanalyse
 • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
 • Kennis van stijlleer
 • Kennis van esthetische en verzorgende regels
 • Kennis van kleurenleer
 • Kennis van beschermingsmateriaal
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Kennis van preventiebeginselen
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Kennis van deontologie
 • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
 • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Kennis van materialen
 • Kennis van huidanalyse
 • Kennis van nagelanalyse
 • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van verzorgingen bij sauna, hamam, spa, baden, lichtsessies,…
 • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van grondige kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van behandelplannen
 • Grondige kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Grondige kennis van advies- en verkooptechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
 • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
 • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
 • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
 • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
 • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • Geeft advies over een gespecialiseerde verzorging en het gebruik van de producten aangepast aan de klant
 • Geeft advies over de werking en het gebruik van een apparaat aangepast aan de verzorging van de klant
 • Geeft advies over de opmaak van een geschikt behandelingsplan
 • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
 • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • Ontvangt de klant op een hartelijke, professionele wijze
 • Voert een intakegesprek met de klant
 • Geeft een prijsindicatie voor de verzorging
 • Raadpleegt het dossier van de klant of maakt er één aan
 • Zet de apparatuur en de producten klaar
 • Installeert de klant comfortabel
 • Installeert de klant comfortabel
 • Legt het doel en de werking van de apparatuur en de producten uit en stemt de verzorging daarop af
 • Adviseert over het gebruik van producten voor een goede naverzorging
 • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
 • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
 • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
 • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
 • Gaat het resultaat van de verzorging na
 • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
 • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
 • Vult de klantenfiche aan
 • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
 • Legt een nieuwe afspraak vast
 • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
 • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
 • Controleert de gebruikte apparatuur op reiniging en ontsmetting
 • Informeert zich over een breed aanbod aan producten op de markt
 • Volgt producttraining om de kennis van producten te verdiepen
 • Houdt statistieken bij over het verbruik van cabine- en verkoopsproducten
 • Bepaalt de keuze van de te gebruiken producten in functie van de noden van het schoonheidsinstituut
 • Bereidt de apparatuur en de producten voor
 • Kijkt naar de stijl en het totaalbeeld van de klant en informeert naar de wens van de klant
 • Bereidt de materialen en de producten voor
 • Kijkt de handen en nagels na op aandoeningen
 • Kijkt de nagels na op aandoeningen
 • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
 • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
 • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
 • Stelt zich discreet op bij het masseren in de buurt van intieme lichaamszones
 • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
 • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
 • Volgt de dosering van de producten op
 • Volgt de inwerktijd van de producten op
 • Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig
 • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
 • Adviseert de klant over het juiste gebruik van baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam…
 • Staat de klant bij in geval van problemen
 • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Stelt vragen aan de klant en adviseert een verzorging
 • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
 • Evalueert de keuze van de verzorging en bepaalt samen met de klant de prioriteiten van de verzorging
 • Geeft een aanvullend advies over de kenmerken en toestand van de huid gebaseerd op de analyse met ondersteunende apparatuur
 • Informeert naar de gezondheidstoestand van de klant en wijst zo nodig door bij het bereiken van de beroepsgrens
 • Stelt zich discreet op bij het ontharen in de buurt van intieme lichaamszones en bedekt ze indien nodig

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stuurt bij indien nodig gedurende de verzorging op basis van de bemerkingen van de klant
 • Volgt de effecten van de verzorgingen systematisch op en stuurt bij
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de uitgevoerde huidanalyse
 • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
 • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht
 • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de materialen en de producten in de loop van de verzorging aan
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse
 • Observeert de klant tijdens de uitvoering en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht en nagelanalyse
 • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
 • Observeert de klant tijdens de ontharing en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de ontharing aan
 • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht, de huidanalyse en de morfologie

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
 • Voert een huidanalyse uit met gespecialiseerde apparatuur
 • Voert de verzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van producten en apparatuur
 • Brengt het kapsel in orde
 • Voert de verzorging uit met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
 • Brengt de make-up aan met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
 • Brengt het kapsel in orde
 • Voert de handverzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en de producten
 • Brengt verfraaiingen aan en/of plaatst kunstnagels met de juiste materialen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de producten
 • Voert een voetverzorging uit met mogelijke hulpmiddelen volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van apparatuur en producten
 • Voert een lichaamsverzorging uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten
 • Dekt de niet te behandelen lichaamsdelen discreet toe
 • Dekt de niet te masseren lichaamsdelen discreet toe
 • Voert de massage uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten
 • Voert een (definitieve) ontharing uit volgens bepaalde volgorde, dosering en inwerktijd van de apparatuur en producten

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een schoonheidsinstituut, wellnesscentrum, parfumerie,… of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging/de organisatie en volgens bepaalde factoren.
 • Het beroep wordt uitgeoefend (met variërende werktijden) tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend.
 • De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger op bepaalde momenten van de dag, de week en het jaar.
 • Het werk van de schoonheidsspecialist-adviseur varieert volgens de opdracht/de uit te voeren verzorging. De gebruikte producten, apparatuur en technieken voor schoonheidsverzorging zijn aan evoluties en modetrends onderhevig.
 • De schoonheidsspecialist-adviseur stelt een behandelplan op, waarbij hij/zij de wensen en de voorkeuren van de klant combineert met de nieuwste theoretische inzichten en juiste producten, apparatuur en technieken. Hij/zij geeft ook advies over een goede naverzorging.
 • De werkopdrachten/verzorgingen verlopen volgens een tijdschema en behandelplan waaraan de schoonheidsspecialist-adviseur zich dient te houden en waarbij desgevallend maatregelen moeten genomen worden/prioriteiten moeten gesteld worden om de opdracht zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd te realiseren.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht, het dragen van handjuwelen is verboden.
 • De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,…
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De schoonheidsspecialist-adviseur komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega’s, medewerkers, stagiairs, klanten,…).

Handelingscontext

 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient op een gepaste manier om te gaan met verschillende soorten klanten (verschillende doel- en leeftijdsgroepen) met aandacht voor hun gezondheidstoestand, wensen en noden
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient op een gepaste manier een degelijk advies te geven aan klanten en collega’s
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht te handelen in alle omstandigheden
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient tijdens de gehele verzorging nauwgezet te werken en aandachtig te zijn voor verschillende elementen - waaronder de gezondheidstoestand van de klant, de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, de apparatuur en de producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de verzorging en het garanderen van de veiligheid en het comfort van de klant. Bij voetverzorging (meer dan bij de andere soorten verzorging) is extra aandacht voor gezondheidsproblemen (i.c. diabetes en gebruik van bloedverdunners) vereist
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient permanent aandacht te hebben voor de eigen beroepsgrens en gepast om te gaan met het spanningsveld tussen de eigen beroepsmogelijkheden en de wensen van de klant
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient voorzichtig en gepast om te gaan met producten, apparatuur en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient voortdurend aandacht te hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico’s (bij zichzelf en/of de klant) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens verzorging, voortdurend werken met schoonheidsproducten, in aanraking komen met aandoeningen van klanten,…)
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient op een constructieve en transparante manier informatie uit te wisselen/te communiceren met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • De schoonheidsspecialist-adviseur dient zorgvuldig, economisch en ecologisch om te gaan met producten en apparatuur

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het adviseren, voorbereiden, uitvoeren en controleren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de voeten, de handen en andere lichaamsdelen
 • het bijhouden van dossiers van klanten
 • het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl, over een goede verzorging en hygiëne van het lichaam en over de esthetiek
 • het adviseren en verkopen van schoonheidsproducten en verzorgingen
 • het bepalen van de samenstelling van de voorraad
Is gebonden aan
 • de geldende regels en procedures van het schoonheidsinstituut
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • de eigen beroepsgrens
 • de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de klanten
 • de gezondheidssituatie, de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheid van de verzorging
Doet beroep op
 • de leidinggevende bij moeilijk in te schatten situaties (vb. bereiken van de beroepsgrens), problemen, gevaar en voor het verkrijgen van de werkopdracht
 • het team/collega’s in geval er nood is aan feedback
 • externen voor informatie en advies

Verantwoordelijkheid

 • Het vastleggen van een afspraak met de klant
 • Het verwelkomen van de klant, het vaststellen van de wensen van de klant en het adviseren over de producten en verzorgingen
 • Het voorstellen van producten en verzorgingen en het bepalen van een verzorging voor de klant
 • Het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl
 • Het werken met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Het samenwerken met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiaires
 • Het schoonmaken en voorbereiden van de huid op de verzorging
 • Het schoonmaken en voorbereiden van de nagels op de verzorging
 • Het uitvoeren van een gelaatsverzorging
 • Het verlengen van wimpers, het plaatsen van valse wimpers en het verven van wimpers en wenkbrauwen
 • Het aanbrengen van make-up (tijdelijk, semipermanent) en het uitvoeren van een camouflagebehandeling
 • Het uitvoeren van een handverzorging
 • Het aanbrengen, modelleren en/of herstellen van verfraaiingen en/of kunstnagels
 • Het uitvoeren van een voetverzorging
 • Het uitvoeren van een lichaamsverzorging
 • Het uitvoeren van een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende,… massage (van het gezicht, de handen, de voeten en/of het lichaam)
 • Het uitvoeren van een ontharing
 • Het uitvoeren van een UV-behandeling of een andere techniek tot bruinen van de huid
 • Het begeleiden van het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,…
 • Het tonen en uitleggen van technieken aan de klant
 • Het adviseren, promoten en verkopen van verzorgingen en producten aan de klant
 • Het evalueren van de verzorging
 • Het schoonmaken van apparatuur en hulpstukken en het opruimen van de cabine, werktafel,…
 • Het ontvangen van het bedrag en het bijhouden van klantenfiches
 • Het opvolgen van de voorraad, het vaststellen van tekorten, het maken en ontvangen van bestellingen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.