Polyvalent technieker havenvoertuigen

 
BK-0494-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Polyvalent technieker havenvoertuigen

Definitie

De polyvalent technieker havenvoertuigen voert preventief onderhoud, diagnose, herstellingen en vervangingen uit van mechanische, hydraulische, pneumatische of elektrische aard aan straddle carriers, reach stackers, terminal trekkers, vorkliften, mobiele kranen,… volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de havenvoertuigen operationeel te maken of houden.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
  • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakjargon Frans, Engels, Duits
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van voertuigtypes
 • Competentie 2:
  Registreert welke controles en werkzaamheden werden uitgevoerd
  • Vult een onderhoudsverslag in en noteert welke werkzaamheden werden uitgevoerd en/of wat nog hersteld moet worden
  • Meldt steeds terugkerende problemen en te voorziene grote herstellingen
  • Houdt werktijden bij
  • Vult een formulier in voor gereedschap en wisselstukken die onvoldoende in voorraad zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Competentie 3:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Schoolt zich permanent bij, intern en extern
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen
  • Denkt kritisch na over het eigen functioneren
  • Integreert nieuwe ervaringen en feedback in de dagelijkse werksituatie (interne/externe audits, ...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van reflectietechnieken
  • Kennis van de relevante informatiebronnen
 • Competentie 4:
  Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
  • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
  • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
  • Houdt de werkvloer ordelijk en proper
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het reinigen van onderdelen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
  • Kennis van procedures en systemen om de werkplek te organiseren.
 • Competentie 5:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
  • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
  • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
  • Recupereert materialen
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bv. elektrische, hydraulische, hybride, …)
  • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan de operationele omgeving
  • Verhindert het gebruik van het voertuig terwijl er aan gewerkt wordt
  • Spreekt collega’s aan op onveilig gedrag
  • Vraagt hulp in geval van twijfel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wetgeving en richtlijnen in verband met voertuigen
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride, hydraulische en elektrische voertuigen
  • Kennis van de procedures voor een keuring door de veiligheidscontrole
  • Kennis van emissienormen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van voorschriften rond afval
 • Competentie 6:
  Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden
  • Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
  • Maakt de onderdelen van het voertuig proper
  • Gebruikt reinigingstoestellen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van hef- en hijstoestellen
  • Kennis van het reinigen van onderdelen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels
  • Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op hoogtewerkers, schaarliften, valbeveiliging en sporadisch stellingen en ladders
  • Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
  • Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
  • Plaatst en gebruikt ladders sporadisch
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van werken op hoogte
 • Competentie 8:
  Slaat lasten aan en verplaatst ze
  • Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last
  • Schat het gewicht van de last in
  • Slaat de lasten aan in functie van het zwaartepunt en de tophoek
  • Geeft de correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman
  • Brengt de last op de werkplek met het geschikte transportmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
  • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
  • Kennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van werken op hoogte
 • Competentie 9:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega’s en gebruikers van het voertuig
  • Volgt aanwijzingen van collega’s van ondersteunende diensten
  • Volgt aanwijzingen op van verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Vraagt aan collega’s advies over moeilijk op te lossen storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakjargon Frans, Engels, Duits
  • Basiskennis van communicatietechnieken (open vragen, …)
  • Kennis van bedrijfsspecifieke procedures
 • Competentie 10:
  Bewerkt of past onderdelen aan, binnen de eigen bevoegdheid
  • Last, vijlt, boort,… onderdelen
  • Tapt draad
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken
  • Basiskennis van plaatwerk
  • Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen
  • Basiskennis van verwarmings- en lastechnieken
  • Basiskennis van weerstand van materialen
 • Competentie 11:
  Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud
  • Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken, …
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Controleert elektrische onderdelen (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
  • Controleert mechanische onderdelen (remmen, schokdempers, bumpers, ladders en leuningen, antislipbekleding, motordeuren, loopbruggen, … op slijtage, lekkage, breuken, scheuren, loszittende onderdelen, …)
  • Controleert pneumatische onderdelen (cilinders, leidingen, stuurventielen, ...)
  • Controleert hydraulische onderdelen (accumulatoren, sturing, spreader, radiator, ventielen, leidingen, slangen, cilinders, …)
  • Test het veiligheidssysteem door het functioneren van bedieningsinstrumenten, controlelampen, noodstoppen, meters en alarmen te controleren
  • Controleert de motoronderdelen en de goede werking van de motor
  • Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig
  • Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof, …), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, …)
  • Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem
  • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
  • Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd
  • Voert een visuele controle uit op de uitlijning van de wielen en de wielbevestiging
  • Controleert de staat van hijskabels en kettingen
  • Controleert de twistlocks volgens de voorschriften van de constructeur
  • Controleert de werking van de onderdelen van de spreader of de voorzetapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
  • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
  • Kennis van batterijen
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride, hydraulische en elektrische voertuigen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor en een generator
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes (o.a. uit PLC), parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, …)
  • Kennis van elektriciteit (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters, …)
  • Kennis van hydraulica (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van inspuitsystemen
  • Kennis van niet-destructief onderzoek (magnetisch onderzoek, penetrant onderzoek, …)
  • Kennis van pneumatica (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
  • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
  • Grondige kennis van de werking van de transmissie
  • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
  • Grondige kennis van het lezen van pneumatische, hydraulische en elektrische schema’s
 • Competentie 12:
  Voert herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en reparaties
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Vervangt banden en wielen
  • Brengt corrosiewerend product aan
  • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
  • Herstelt en regelt elektrische onderdelen (batterij, solderen, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Lijnt de wielen en de wielbevestiging uit
  • Herstelt of vervangt mechanische onderdelen (remmen, motor, transmissie, aandrijfas, veersystemen, …)
  • Herstelt of vervangt pneumatische onderdelen (cilinders, leidingen, stuurventielen, ...)
  • Herstelt of vervangt hydraulische onderdelen (accumulatoren, sturing, spreader, radiator, ventielen, leidingen, slangen, cilinders, …)
  • Herstelt of vervangt motoronderdelen
  • Zorgt ervoor dat een testrit wordt uitgevoerd
  • Vervangt onderdelen in het kader van onderhoudsbeurten met lange termijninterval (dieselpartikelfilter, versnellingsbakolie, transmissie, …)
  • Voert initialisaties uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
  • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
  • Kennis van banden en wielen
  • Kennis van borgingstechnieken
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor en een generator
  • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes (o.a. uit PLC), parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, …)
  • Kennis van elektriciteit (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van toegepaste elektronica (actuatoren, sensoren, sturingen, …)
  • Kennis van herprofileringstechnieken
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters, …)
  • Kennis van hydraulica (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van inspuitsystemen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van ontstekingssystemen
  • Kennis van pneumatica (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van remsysteemtechnologie
  • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
  • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
  • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
  • Grondige kennis van de werking van aandrijflijnen
  • Grondige kennis van de werking van de transmissie
  • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
  • Grondige kennis van distributiesystemen
  • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige elektrische storingen
  • Grondige kennis van het lezen van pneumatische, hydraulische en elektrische schema’s
 • Competentie 13:
  Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
  • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
  • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
  • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …), pneumatische en hydraulische kring één na één uit
  • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
  • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
  • Vraagt aan collega’s advies over moeilijk op te lossen storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes (o.a. uit PLC), parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, …)
  • Kennis van toegepaste elektronica (actuatoren, sensoren, sturingen, …)
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters, …)
  • Kennis van het gebruik van testapparatuur
 • Competentie 14:
  Maakt elektrische, hydraulische, hybride, … voertuigen spanningsvrij en/of drukvrij en brengt ze weer onder spanning en/of druk
  • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
  • Maakt het voertuig spanningsvrij en/of drukvrij volgens de geëigende procedure
  • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij en/of drukvrij is
  • Brengt het voertuig weer onder spanning en/of druk
  • Controleert de werking van het voertuig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride, hydraulische en elektrische voertuigen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor en een generator
  • Kennis van hydraulica (werking, concepten, systemen)
  • Kennis van pneumatica (werking, concepten, systemen)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van vakjargon Frans, Engels, Duits
 • Basiskennis van communicatietechnieken (open vragen, …)
 • Basiskennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
 • Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken
 • Basiskennis van plaatwerk
 • Basiskennis van reflectietechnieken
 • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
 • Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen
 • Basiskennis van verwarmings- en lastechnieken
 • Basiskennis van weerstand van materialen
 • Basiskennis van wetgeving en richtlijnen in verband met voertuigen
 • Kennis van aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
 • Kennis van banden en wielen
 • Kennis van batterijen
 • Kennis van bedrijfsspecifieke procedures
 • Kennis van borgingstechnieken
 • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
 • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
 • Kennis van de opbouw en werking van hybride, hydraulische en elektrische voertuigen
 • Kennis van de procedures voor een keuring door de veiligheidscontrole
 • Kennis van de relevante informatiebronnen
 • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor en een generator
 • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
 • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes (o.a. uit PLC), parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie, …)
 • Kennis van driehoeksmeetkunde
 • Kennis van elektriciteit (werking, concepten, systemen)
 • Kennis van toegepaste elektronica (actuatoren, sensoren, sturingen, …)
 • Kennis van emissienormen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van hef- en hijstoestellen
 • Kennis van herprofileringstechnieken
 • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters, …)
 • Kennis van het gebruik van testapparatuur
 • Kennis van het reinigen van onderdelen
 • Kennis van hydraulica (werking, concepten, systemen)
 • Kennis van inspuitsystemen
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van niet-destructief onderzoek (magnetisch onderzoek, penetrant onderzoek, …)
 • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Kennis van ontstekingssystemen
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • Kennis van pneumatica (werking, concepten, systemen)
 • Kennis van procedures en systemen om de werkplek te organiseren.
 • Kennis van remsysteemtechnologie
 • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van voertuigtypes
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van werken op hoogte
 • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
 • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
 • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
 • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
 • Grondige kennis van de werking van aandrijflijnen
 • Grondige kennis van de werking van de transmissie
 • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
 • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
 • Grondige kennis van distributiesystemen
 • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige elektrische storingen
 • Grondige kennis van het lezen van pneumatische, hydraulische en elektrische schema’s

Cognitieve vaardigheden

 • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • Vult een onderhoudsverslag in en noteert welke werkzaamheden werden uitgevoerd en/of wat nog hersteld moet worden
 • Meldt steeds terugkerende problemen en te voorziene grote herstellingen
 • Houdt werktijden bij
 • Vult een formulier in voor gereedschap en wisselstukken die onvoldoende in voorraad zijn
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Schoolt zich permanent bij, intern en extern
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen
 • Denkt kritisch na over het eigen functioneren
 • Integreert nieuwe ervaringen en feedback in de dagelijkse werksituatie (interne/externe audits, ...)
 • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
 • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Verhindert het gebruik van het voertuig terwijl er aan gewerkt wordt
 • Spreekt collega’s aan op onveilig gedrag
 • Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat
 • Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op hoogtewerkers, schaarliften, valbeveiliging en sporadisch stellingen en ladders
 • Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last
 • Schat het gewicht van de last in
 • Geeft de correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman
 • Wisselt informatie uit met collega’s en gebruikers van het voertuig
 • Volgt aanwijzingen van collega’s van ondersteunende diensten
 • Volgt aanwijzingen op van verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken, …
 • Controleert elektrische onderdelen (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
 • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
 • Controleert mechanische onderdelen (remmen, schokdempers, bumpers, ladders en leuningen, antislipbekleding, motordeuren, loopbruggen, … op slijtage, lekkage, breuken, scheuren, loszittende onderdelen, …)
 • Controleert pneumatische onderdelen (cilinders, leidingen, stuurventielen, ...)
 • Controleert hydraulische onderdelen (accumulatoren, sturing, spreader, radiator, ventielen, leidingen, slangen, cilinders, …)
 • Test het veiligheidssysteem door het functioneren van bedieningsinstrumenten, controlelampen, noodstoppen, meters en alarmen te controleren
 • Controleert de motoronderdelen en de goede werking van de motor
 • Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig
 • Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem
 • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
 • Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd
 • Voert een visuele controle uit op de uitlijning van de wielen en de wielbevestiging
 • Controleert de staat van hijskabels en kettingen
 • Controleert de twistlocks volgens de voorschriften van de constructeur
 • Controleert de werking van de onderdelen van de spreader of de voorzetapparatuur
 • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
 • Zorgt ervoor dat een testrit wordt uitgevoerd
 • Voert initialisaties uit
 • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
 • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
 • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
 • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
 • Maakt het voertuig spanningsvrij en/of drukvrij volgens de geëigende procedure
 • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij en/of drukvrij is
 • Brengt het voertuig weer onder spanning en/of druk
 • Controleert de werking van het voertuig

Probleemoplossende vaardigheden

 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
 • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bv. elektrische, hydraulische, hybride, …)
 • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan de operationele omgeving
 • Vraagt hulp in geval van twijfel
 • Vraagt aan collega’s advies over moeilijk op te lossen storingen
 • Herstelt en regelt elektrische onderdelen (batterij, solderen, bedrading, lichten, signalisatie, …)
 • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …), pneumatische en hydraulische kring één na één uit
 • Vraagt aan collega’s advies over moeilijk op te lossen storingen
 • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe

Motorische vaardigheden

 • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
 • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
 • Houdt de werkvloer ordelijk en proper
 • Recupereert materialen
 • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
 • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
 • Maakt de onderdelen van het voertuig proper
 • Gebruikt reinigingstoestellen
 • Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
 • Plaatst en gebruikt ladders sporadisch
 • Slaat de lasten aan in functie van het zwaartepunt en de tophoek
 • Brengt de last op de werkplek met het geschikte transportmateriaal
 • Last, vijlt, boort,… onderdelen
 • Tapt draad
 • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
 • Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof, …), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, …)
 • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
 • Vervangt banden en wielen
 • Brengt corrosiewerend product aan
 • Lijnt de wielen en de wielbevestiging uit
 • Herstelt of vervangt mechanische onderdelen (remmen, motor, transmissie, aandrijfas, veersystemen, …)
 • Herstelt of vervangt pneumatische onderdelen (cilinders, leidingen, stuurventielen, ...)
 • Herstelt of vervangt hydraulische onderdelen (accumulatoren, sturing, spreader, radiator, ventielen, leidingen, slangen, cilinders, …)
 • Herstelt of vervangt motoronderdelen
 • Vervangt onderdelen in het kader van onderhoudsbeurten met lange termijninterval (dieselpartikelfilter, versnellingsbakolie, transmissie, …)

Omgevingscontext

 • De polyvalent technieker havenvoertuigen werkt in de havenomgeving. Hierbij horen strikte veiligheidsrichtlijnen.
 • Bij een terminaluitbater kan er een 24/7 beschikbaarheid in wachtdiensten nodig zijn in het kader van depannage en emergency maintenance. Men kan ook tewerkgesteld zijn bij een producent waarbij in regel een vast tijdsschema geldt, met eventueel wachtdiensten.
 • Hij/zij komt hierbij in contact met collega’s en klanten en wisselt op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uit met collega’s, oversten en klanten.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, dragen van een broek met kniebeschermers, lasbril, …) is vereist.
 • De uitoefening van het beroep gebeurt in een eerder variërende omgeving omwille van het type voertuig. Ook de activiteiten zijn vrij gevarieerd, afhankelijk van de foutenanalyse.
 • De havenvoertuigen worden intensief gebruikt en moeten steeds snel correctief onderhouden worden. Dit onderhoud gebeurt in regel op basis van handleidingen, onderhoudshandboeken en checklijsten (van verschillende fabrikanten en generaties). Echter, deze handleidingen zijn niet altijd op de site beschikbaar (vooral voor oudere voertuigen), waardoor de polyvalent technieker vooral afgaat op de eigen foutenanalyse.
 • De complexiteit van het beroep hangt samen met technologische ontwikkelingen.
 • Bij de uitoefening van het beroep is er vaak een hoge tijdsdruk aanwezig. De constructeur of werkgever heeft tijdsvoorschriften per opdracht, het voertuig moet zo snel mogelijk terug ingezet worden in functie van het transport op de terminal.
 • De beroepsbeoefenaar moet op hoogte en bij verschillende weersomstandigheden werken

Handelingscontext

 • De polyvalent technieker havenvoertuigen dient oog te hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij/zij dient steeds nauwgezet te werken aangezien dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de gebruiker, eventuele passagiers en de omgeving (bv. correct monteren van remvoeringen).
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met verschillende partners (bv. gebruikers van de voertuigen) en dient hiermee op een assertieve en correcte wijze te communiceren.
 • Bij de uitoefening van zijn/haar beroep dient hij/zij aandacht te hebben voor gevaarlijke situaties: het opladen en stockeren van batterijen, correct gebruik van gereedschappen, machines en heftoestellen, brandbare vloeistoffen en gassen, hybride, hydraulische en elektrische voertuigen.
 • De havenomgeving is een complexe omgeving waarin steeds aandacht moet zijn voor veiligheid.
 • Hij/zij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten: reinigingsproducten, oliën, brandstoffen,….
 • Bepaalde onderdelen van havenvoertuigen zijn kostbaar en dienen daarom voorzichtig behandeld te worden.
 • Bovendien wordt hij/zij geacht zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken te maken van machines, gereedschappen en materialen: multimeter, diagnose-apparatuur, lasapparatuur, hefbrug, momentsleutel, …
 • Het niveau van aandacht is gedurende de meeste activiteiten ongeveer even hoog. De complexiteit van de gebruikte apparatuur in combinatie met veiligheidsrisico’s zorgt er echter voor dat hij/zij op bepaalde momenten van de dag extra aandachtig moet zijn.
 • Indien hij/zij bij de uitoefening van zijn/haar beroep fouten maakt, kan dit financiële gevolgen (vb. stilstand van een havenvoertuig tijdens transport op de terminal naar een schip) en gevolgen voor de veiligheid van de gebruiker, eventuele passagiers, zichzelf en de omgeving hebben.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het voorbereiden, uitvoeren en controleren van de eigen taken.
Is gebonden aan
 • Een ontvangen werkopdracht en planning
 • Veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Technische voorschriften en constructeursvoorschriften
 • Het werkproces zoals bepaald door het bedrijf
Doet beroep op
 • Een leidinggevende voor de werkopdracht, melden van problemen/storingen
 • De planner om na te gaan of alles op de werkfiche staat en alle werkzaamheden uitgevoerd zijn. Deze controleert dit technisch en administratief en zorgt voor de verdere afhandeling met de klant
 • Een collega/specialist bij technische problemen waarvoor hij/zij zelf geen oplossing vindt of die buiten de bevoegdheden vallen
 • Eventueel een magazijnier of planner voor het bestellen van onderdelen.

Verantwoordelijkheid

 • Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s
 • Registreert welke controles en werkzaamheden werden uitgevoerd
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden
 • Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels
 • Slaat lasten aan en verplaatst ze
 • Werkt in teamverband
 • Bewerkt of past onderdelen aan, binnen de eigen bevoegdheid
 • Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud
 • Voert herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en reparaties
 • Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
 • Maakt elektrische, hydraulische, hybride, … voertuigen spanningsvrij en/of drukvrij en brengt ze weer onder spanning en/of druk

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.