Vakfotograaf

 
BK-0459-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Vakfotograaf

Definitie

De vakfotograaf bereidt opnames voor en maakt foto’s (verschillende genres) en/of korte video-opnames, verwerkt opnames in functie van het beoogde medium, werkt volgens de regels van het intellectuele eigendomsrecht en de vereisten van de opdrachtgever (thema, termijn, budget, ...) en ontwikkelt een eigen stijl teneinde de gevraagde creatieve en kwaliteitsvolle beelden te bekomen conform de opdracht.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega's, klanten en verantwoordelijken
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijken op
  • Verleent hulp en advies bij problemen
  • Meldt problemen mondeling en/of schriftelijk aan de verantwoordelijke/projectleider/leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt deontologisch
  • Past voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
  • Gaat op ethische wijze om met informatie
  • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
  • Informeert zich over de regels van het intellectuele eigendomsrecht en handelt ernaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van GDPR
  • Kennis van het respectvol omgaan met en de aansturing van modellen/mensen
  • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt conform voorgeschreven procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kostenbesparend (economisch) werken
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis ecologisch werken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van de opslag en de milieurichtlijnen voor de gebruikte chemicaliën om foto’s te ontwikkelen, te stoppen en te fixeren
 • Competentie 4:
  Gebruikt communicatietechnieken
  • Communiceert tijdens het contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
  • Stemt de communicatie af op het communicatieprofiel van de doelgroep (o.a. de klant/gebruiker, opdrachtgever, modellen, …)
  • Verzamelt de noodzakelijke informatie
  • Communiceert en geeft mee input voor de projecten en het te leveren werk
  • Communiceert en geeft mee feedback over de projecten en het geleverde werk
  • Stelt modellen/klanten op hun gemak
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van beschikbare communicatiekanalen (zoals sociale media, blog, website, nieuwsbrieven, offline producten, …)
 • Competentie 5:
  Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
  • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen
  • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken
  • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen (tentoonstellingen en vernissages, documenterende websites, handleidingen, literatuur, internet e.a.) binnen het werkdomein op en schat deze naar waarde
  • Heeft oog voor artistieke trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Onderzoekt in functie van de eigen artistieke praktijk
  • Reflecteert over eigen werk en over de eigen praktijk
  • Ontwikkelt een eigen artistieke taal
  • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
  • Gaat constructief om met feedback
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van artistieke en culturele praktijken
  • Basiskennis van maatschappelijke en artistieke tendensen
  • Basiskennis van artistieke trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van verschillende stromingen/genres in de fotografie
 • Competentie 6:
  Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de technische ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van fotografie
  • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de verantwoordelijke
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Meldt de nood aan bijscholing
  • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/ontwikkelingen
  • Maakt zich vertrouwd met de nieuw verworven competenties en zet deze in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van GDPR
  • Basiskennis van technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van de beschikbare opleidingen en vormingen
  • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
  • Basiskennis van vakliteratuur
  • Basiskennis van informatiebronnen
  • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht
  • Kennis van vakjargon in functie van de eigen praktijk, met inbegrip van Engels en Frans vakjargon
 • Competentie 7:
  Voert het basisonderhoud van materieel en accessoires uit
  • Controleert de werkingstoestand van de apparatuur
  • Reinigt de apparatuur en de accessoires
  • Vervangt elementen
  • Houdt zich aan de onderhouds-, garantie- en veiligheidsrichtlijnen (fabrikanteninstructies) van de apparatuur
  • Houdt rekening met garantierichtlijnen
  • Bergt het fotografisch materiaal op in beschermende cases
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van basisonderhoud van materieel en accessoires
  • Kennis van de garantie- en veiligheidsrichtlijnen van de apparatuur en de accessoires
 • Competentie 8:
  Voert de opdracht uit conform de offerte en levert mee input voor de offerte
  • Vertaalt mee de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
  • Stelt technische en beeldtechnische oplossingen en mogelijkheden voor
  • Gebruikt bedrijfseigen software
  • Heeft oog voor de binnen de organisatie geldende prijzen in het kader van het rendement
  • Overloopt met de verantwoordelijke de verkoopprijs, kortingen en bijkomende kosten
  • Levert mee input voor de opmaak/aanpassing van offertes
  • Wijst op de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen/mogelijkheden
  • Houdt zich aan de kwaliteitsstandaard, bepaald door de projectleider en de klant
  • Houdt rekening met de leveringstermijn (deadline) en het budget
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis over de opdrachtomschrijving (= vertaling wensen van de klant)
  • Basiskennis over het maken van technische en beeld technische ontwerpen voor de klant
  • Basiskennis van verkoopprijs, rendement en kosten aan de hand van een offerte
  • Basiskennis van de gangbare marktprijzen
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • Competentie 9:
  Zoekt mee naar mogelijkheden voor fotoshoots, werkt mee onderwerpen uit en kiest materialen
  • Werkt de opdrachten technisch mee uit
  • Werkt mee inhoudelijke en creatieve opdrachten uit
  • Past mee vernieuwing en originaliteit toe in de opdracht
  • Toetst mee de verwachtingen af bij de opdrachtgever
  • Voert mee locatieonderzoek uit
  • Maakt mee een draaiboek op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van locatieonderzoek
  • Basiskennis van het opmaken van een draaiboek
  • Kennis van fotoshoots
  • Kennis van materialen voor fotoshoots
  • Kennis van voorbereiding zoals voorbereiding van de uitrusting, …
  • Grondige kennis van eigenschappen van opnamemateriaal
 • Competentie 10:
  Treft technische voorbereidingen
  • Meet het licht
  • Stelt foto- en lichtapparatuur op
  • Instrueert mee modellen
  • Zorgt voor reserveonderdelen tijdens de fotoshoot
  • Bepaalt de mee positie van de verlichting, model of object en eventuele attributen (compositie)
  • Bepaalt mee de vormgeving van het onderwerp of houdt zich aan de vormgeving van het onderwerp
  • Houdt rekening met licht- en weersomstandigheden bij buitenopnames
  • Kiest mee cameratype, lens, (film) en stelt de apparatuur in
  • Werkt met verschillende cameratypes
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het omgaan met modellen
  • Kennis van de technische workflow in functie van de opnames
  • Kennis van compositie in functie van de opnames
  • Kennis van de voor de hand liggende cameratypes
  • Kennis van het gamma en de mogelijkheden van achtergronden bij studio-opnames
  • Grondige kennis van verlichtingsapparatuur
  • Grondige kennis van lichtmeting
  • Grondige kennis van materiaal in relatie tot de omstandigheden waarin gefotografeerd wordt (mogelijkheden en beperkingen)
 • Competentie 11:
  Maakt opnames
  • Neemt digitaal foto’s
  • Gaat op zoek naar een eigen stijl
  • Neemt foto’s op klein en/of midden en/of groot formaat (technische camera)
  • Stelt ISO, sluitertijd en diafragma in
  • Werkt met de witbalans
  • Werkt met de belichtingsdosis
  • Maakt gebruik van externe flits(en)
  • Werkt met flitscompensatie
  • Stelt de scherpstelling handmatig in
  • Stelt de scherpstelling automatisch in
  • Maakt gebruik van de autofocus (AF)programma’s
  • Maakt gebruik van verschillende flitstechnieken
  • Stemt de lichtapparatuur af op het onderwerp
  • Maakt gebruik van een grijskaart
  • Maakt gebruik van een color range kaart
  • Maakt gebruik van filters
  • Maakt gebruik van verschillende achtergronden
  • Maakt gebruik van reflectieschermen
  • Maakt gebruik van een studio en toebehoren
  • Maakt gebruik van tethering*
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de workflow in functie van de opnames
  • Basiskennis van optica
  • Basiskennis van de opstelling van een setting
  • Kennis van de sensors van camera’s
  • Grondige kennis van het RAW formaat
  • Grondige kennis van verlichtingsapparatuur
  • Grondige kennis van de werking van het licht
  • Grondige kennis van eigenschappen van opnamemateriaal
  • Grondige kennis van het objectief
  • Grondige kennis van de belichtingsregelaars van de camera (diafragma, sluitertijd en ISO)
  • Grondige kennis van de ISO-waarden en -instellingen
  • Grondige kennis van (foto)compositie
  • Grondige kennis van het RAW formaat
* *Tethered shooten houdt in dat je camera met een usb-kabel verbonden is met je computer. Elke foto die met je camera maakt wordt dan weergegeven op je computerscherm.
 • Competentie 12:
  Maakt korte video-opnames
  • Analyseert het draaiboek voor de opbouw van een video
  • Hanteert de camera
  • Gebruikt juiste video-instellingen: formaten, compressie, frame rates (verversingssnelheid van het scherm waar je naar kijkt ongeacht het scherm), ...
  • Stelt scherpte, diafragma, ISO, sluitertijden in
  • Maakt gebruik van cameravoering: soorten bewegingen
  • Filmt gericht, op basis van het aangeleverde moodboard, scenario
  • Levert met doordachte beeldopvolgingen, input voor de realisatie van een KORT verhaal/idee
  • Monteert beeld en geluid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van moodboard
  • Basiskennis van het opvolgen van het draaiboek (met richtlijnen voor de opeenvolgende shots)
  • Basiskennis van het gebruik van de video-instellingen van een camera
  • Basiskennis van de soorten bewegingen voor de cameravoering
  • Basiskennis van geluidsopname (vinden, selecteren of maken van geluidsopnames
  • Basiskennis van de montage van een korte video-opname
  • Kennis van de instelling van scherpte, diafragma, ISO en sluitertijden voor de videotoepassing van de camera
 • Competentie 13:
  Gebruikt softwareprogramma’s voor beeldbewerking
  • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
  • Converteert (aangeleverde) bestanden naar de meest voor de hand liggende softwareprogramma’s voor beeldbewerking
  • Behandelt het digitale aangeleverde beeldmateriaal in functie van de reproductiekwaliteit, outputvereisten en specifieke klantenwensen
  • Retoucheert beelden (fouten en storende elementen wegwerken)
  • Positioneert en kadreert beeldmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van digitale bestandsformaten
  • Kennis van professionele software voor het bewerken van het opnamemateriaal
  • Kennis van colour management
  • Kennis van exports in verschillende bestandsformaten
  • Grondige kennis van het RAW formaat
 • Competentie 14:
  Maakt presentaties in verschillende formats
  • Maakt een fotoalbum
  • Maakt presentaties
  • Lay-out de bijschriften en titels
  • Maakt een titelpagina
  • Kadert foto’s in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de geschikte professionele software voor het maken presentaties
  • Kennis van manuele presentatietechnieken
 • Competentie 15:
  Beheert databestanden
  • Converteert aangeleverde bestanden naar de meest voor de hand liggende softwareprogramma’s voor beeldbewerking
  • Stockeert de digitale databestanden volgens de procedures om een vlotte en logische toegankelijkheid van de content voor de fotografische producties te garanderen (structuur en archivering …)
  • Gebruikt bedrijfseigen software
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van databeheersystemen
  • Kennis van de conversie van bestanden
 • Competentie 16:
  Werkt met een geautomatiseerde afdrukmachine
  • Controleert de kwaliteit van de producten
  • Stelt de parameters van de afdrukmachine in
  • Volgt de informatie via beeldschermen op
  • Vergelijkt de waarden met de richtwaarden
  • Volgt mee bestellingen op
  • Berekent mee de producten voor de bestelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van de basisinstellingen van een geautomatiseerde afdrukmachine om foto’s af te drukken
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Competentie 17:
  Kiest mee foto’s uit en stelt ze aan de klant/opdrachtgever voor
  • Kiest mee de foto’s, desgewenst samen met de klant/opdrachtgever
  • Volgt de gestelde kwaliteitseisen
  • Verwerkt de foto’s op basis van het klantenoverleg
  • Presenteert mee de foto’s aan de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van kwaliteitsnormen in functie van de beoordeling van het beeldmateriaal
 • Competentie 18:
  Stelt een portfolio van fotografisch materiaal samen, houdt deze up to date en voert mee prospecties uit
  • Selecteert de foto’s op basis van inhoudelijke, vormelijke en technische kwaliteit
  • Presenteert foto’s in het portfolio op een aantrekkelijke manier
  • Behoudt de eigen stijl in de presentatie
  • Stelt mee de portfolio’s voor
  • Ondersteunt mee de profilering via de sociale media en andere kanalen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van een portfolio
  • Kennis van technieken om een portfolio samen te stellen
  • Kennis van de mogelijkheden om zich/het bedrijf via de sociale media en andere kanalen te profileren

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Basiskennis van kostenbesparend (economisch) werken
 • Basiskennis van GDPR
 • Basiskennis van artistieke en culturele praktijken
 • Basiskennis van maatschappelijke en artistieke tendensen
 • Basiskennis van technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van de beschikbare opleidingen en vormingen
 • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
 • Basiskennis van vakliteratuur
 • Basiskennis van informatiebronnen
 • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht
 • Basiskennis over de opdrachtomschrijving (= vertaling wensen van de klant)
 • Basiskennis over het maken van technische en beeld technische ontwerpen voor de klant
 • Basiskennis van verkoopprijs, rendement en kosten aan de hand van een offerte
 • Basiskennis van de gangbare marktprijzen
 • Basiskennis van locatieonderzoek
 • Basiskennis van het opmaken van een draaiboek
 • Basiskennis van de workflow in functie van de opnames
 • Basiskennis van optica
 • Basiskennis van de opstelling van een setting
 • Basiskennis van moodboard
 • Basiskennis van het opvolgen van het draaiboek (met richtlijnen voor de opeenvolgende shots)
 • Basiskennis van het gebruik van de video-instellingen van een camera
 • Basiskennis van de soorten bewegingen voor de cameravoering
 • Basiskennis van geluidsopname (vinden, selecteren of maken van geluidsopnames
 • Basiskennis van de montage van een korte video-opname
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van artistieke trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van het omgaan met modellen
 • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
 • Kennis van het respectvol omgaan met en de aansturing van modellen/mensen
 • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • Kennis van ergonomisch werken
 • Kennis ecologisch werken
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kennis van de opslag en de milieurichtlijnen voor de gebruikte chemicaliën om foto’s te ontwikkelen, te stoppen en te fixeren
 • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
 • Kennis van beschikbare communicatiekanalen (zoals sociale media, blog, website, nieuwsbrieven, offline producten, …)
 • Kennis van vakjargon in functie van de eigen praktijk, met inbegrip van Engels en Frans vakjargon
 • Kennis van verschillende stromingen/genres in de fotografie
 • Kennis van basisonderhoud van materieel en accessoires
 • Kennis van de garantie- en veiligheidsrichtlijnen van de apparatuur en de accessoires
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • Kennis van fotoshoots
 • Kennis van materialen voor fotoshoots
 • Kennis van voorbereiding zoals voorbereiding van de uitrusting, …
 • Kennis van de technische workflow in functie van de opnames
 • Kennis van compositie in functie van de opnames
 • Kennis van de voor de hand liggende cameratypes
 • Kennis van de sensors van camera’s
 • Kennis van de instelling van scherpte, diafragma, ISO en sluitertijden voor de videotoepassing van de camera
 • Kennis van digitale bestandsformaten
 • Kennis van professionele software voor het bewerken van het opnamemateriaal
 • Kennis van colour management
 • Kennis van exports in verschillende bestandsformaten
 • Kennis van de geschikte professionele software voor het maken presentaties
 • Kennis van manuele presentatietechnieken
 • Kennis van databeheersystemen
 • Kennis van de conversie van bestanden
 • Kennis van de basisinstellingen van een geautomatiseerde afdrukmachine om foto’s af te drukken
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van kwaliteitsnormen in functie van de beoordeling van het beeldmateriaal
 • Kennis van een portfolio
 • Kennis van technieken om een portfolio samen te stellen
 • Kennis van de mogelijkheden om zich/het bedrijf via de sociale media en andere kanalen te profileren
 • Kennis van het gamma en de mogelijkheden van achtergronden bij studio-opnames
 • Grondige kennis van het RAW formaat
 • Grondige kennis van verlichtingsapparatuur
 • Grondige kennis van de werking van het licht
 • Grondige kennis van eigenschappen van opnamemateriaal
 • Grondige kennis van het objectief
 • Grondige kennis van de belichtingsregelaars van de camera (diafragma, sluitertijd en ISO)
 • Grondige kennis van de ISO-waarden en -instellingen
 • Grondige kennis van (foto)compositie
 • Grondige kennis van het RAW formaat
 • Grondige kennis van verlichtingsapparatuur
 • Grondige kennis van lichtmeting
 • Grondige kennis van materiaal in relatie tot de omstandigheden waarin gefotografeerd wordt (mogelijkheden en beperkingen)

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie uit met collega's, klanten en verantwoordelijken
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijken op
 • Past voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
 • Gaat op ethische wijze om met informatie
 • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
 • Informeert zich over de regels van het intellectuele eigendomsrecht en handelt ernaar
 • Werkt economisch
 • Werkt conform voorgeschreven procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Communiceert tijdens het contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
 • Stemt de communicatie af op het communicatieprofiel van de doelgroep (o.a. de klant/gebruiker, opdrachtgever, modellen, …)
 • Verzamelt de noodzakelijke informatie
 • Communiceert en geeft mee input voor de projecten en het te leveren werk
 • Communiceert en geeft mee feedback over de projecten en het geleverde werk
 • Stelt modellen/klanten op hun gemak
 • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen
 • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken
 • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen (tentoonstellingen en vernissages, documenterende websites, handleidingen, literatuur, internet e.a.) binnen het werkdomein op en schat deze naar waarde
 • Heeft oog voor artistieke trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Onderzoekt in functie van de eigen artistieke praktijk
 • Reflecteert over eigen werk en over de eigen praktijk
 • Ontwikkelt een eigen artistieke taal
 • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
 • Gaat constructief om met feedback
 • Informeert zich over de technische ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van fotografie
 • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de verantwoordelijke
 • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/ontwikkelingen
 • Maakt zich vertrouwd met de nieuw verworven competenties en zet deze in
 • Houdt zich aan de onderhouds-, garantie- en veiligheidsrichtlijnen (fabrikanteninstructies) van de apparatuur
 • Houdt rekening met garantierichtlijnen
 • Vertaalt mee de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Heeft oog voor de binnen de organisatie geldende prijzen in het kader van het rendement
 • Overloopt met de verantwoordelijke de verkoopprijs, kortingen en bijkomende kosten
 • Levert mee input voor de opmaak/aanpassing van offertes
 • Houdt zich aan de kwaliteitsstandaard, bepaald door de projectleider en de klant
 • Houdt rekening met de leveringstermijn (deadline) en het budget
 • Werkt de opdrachten technisch mee uit
 • Werkt mee inhoudelijke en creatieve opdrachten uit
 • Past mee vernieuwing en originaliteit toe in de opdracht
 • Toetst mee de verwachtingen af bij de opdrachtgever
 • Voert mee locatieonderzoek uit
 • Maakt mee een draaiboek op
 • Meet het licht
 • Instrueert mee modellen
 • Bepaalt de mee positie van de verlichting, model of object en eventuele attributen (compositie)
 • Bepaalt mee de vormgeving van het onderwerp of houdt zich aan de vormgeving van het onderwerp
 • Kiest mee cameratype, lens, (film) en stelt de apparatuur in
 • Werkt met verschillende cameratypes
 • Neemt digitaal foto’s
 • Gaat op zoek naar een eigen stijl
 • Neemt foto’s op klein en/of midden en/of groot formaat (technische camera)
 • Stelt ISO, sluitertijd en diafragma in
 • Werkt met de witbalans
 • Werkt met de belichtingsdosis
 • Maakt gebruik van externe flits(en)
 • Werkt met flitscompensatie
 • Stelt de scherpstelling handmatig in
 • Stelt de scherpstelling automatisch in
 • Maakt gebruik van de autofocus (AF)programma’s
 • Maakt gebruik van verschillende flitstechnieken
 • Stemt de lichtapparatuur af op het onderwerp
 • Maakt gebruik van een grijskaart
 • Maakt gebruik van een color range kaart
 • Maakt gebruik van filters
 • Maakt gebruik van verschillende achtergronden
 • Maakt gebruik van reflectieschermen
 • Maakt gebruik van een studio en toebehoren
 • Maakt gebruik van tethering*
 • Analyseert het draaiboek voor de opbouw van een video
 • Gebruikt juiste video-instellingen: formaten, compressie, frame rates (verversingssnelheid van het scherm waar je naar kijkt ongeacht het scherm), ...
 • Stelt scherpte, diafragma, ISO, sluitertijden in
 • Filmt gericht, op basis van het aangeleverde moodboard, scenario
 • Levert met doordachte beeldopvolgingen, input voor de realisatie van een KORT verhaal/idee
 • Monteert beeld en geluid
 • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
 • Converteert (aangeleverde) bestanden naar de meest voor de hand liggende softwareprogramma’s voor beeldbewerking
 • Behandelt het digitale aangeleverde beeldmateriaal in functie van de reproductiekwaliteit, outputvereisten en specifieke klantenwensen
 • Positioneert en kadreert beeldmateriaal
 • Maakt een fotoalbum
 • Maakt presentaties
 • Lay-out de bijschriften en titels
 • Maakt een titelpagina
 • Converteert aangeleverde bestanden naar de meest voor de hand liggende softwareprogramma’s voor beeldbewerking
 • Stockeert de digitale databestanden volgens de procedures om een vlotte en logische toegankelijkheid van de content voor de fotografische producties te garanderen (structuur en archivering …)
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Controleert de kwaliteit van de producten
 • Stelt de parameters van de afdrukmachine in
 • Volgt de informatie via beeldschermen op
 • Volgt mee bestellingen op
 • Berekent mee de producten voor de bestelling
 • Kiest mee de foto’s, desgewenst samen met de klant/opdrachtgever
 • Volgt de gestelde kwaliteitseisen
 • Verwerkt de foto’s op basis van het klantenoverleg
 • Presenteert mee de foto’s aan de opdrachtgever
 • Selecteert de foto’s op basis van inhoudelijke, vormelijke en technische kwaliteit
 • Presenteert foto’s in het portfolio op een aantrekkelijke manier
 • Behoudt de eigen stijl in de presentatie
 • Stelt mee de portfolio’s voor
 • Ondersteunt mee de profilering via de sociale media en andere kanalen
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Controleert de werkingstoestand van de apparatuur
 • Stelt technische en beeldtechnische oplossingen en mogelijkheden voor
 • Zorgt voor reserveonderdelen tijdens de fotoshoot
 • Retoucheert beelden (fouten en storende elementen wegwerken)
 • Vergelijkt de waarden met de richtwaarden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verleent hulp en advies bij problemen
 • Meldt problemen mondeling en/of schriftelijk aan de verantwoordelijke/projectleider/leidinggevende
 • Meldt de nood aan bijscholing
 • Wijst op de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen/mogelijkheden
 • Houdt rekening met licht- en weersomstandigheden bij buitenopnames

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Reinigt de apparatuur en de accessoires
 • Vervangt elementen
 • Bergt het fotografisch materiaal op in beschermende cases
 • Stelt foto- en lichtapparatuur op
 • Hanteert de camera
 • Kadert foto’s in
 • Maakt gebruik van cameravoering: soorten bewegingen

Omgevingscontext

 • Afhankelijk van de werkplek werkt de vakfotograaf meer of minder samen met anderen
 • Dit beroep vraagt samenwerking met bijv. redacteuren, tekstschrijvers, journalisten, decorbouwers, visagisten, studioassistenten of belichters, …
 • Binnen de reclamewereld werkt de fotograaf samen met vormgevers of art directors; de mensen die bijvoorbeeld bepalen hoe een tijdschrift of een publiciteit/campagne er gaat uitzien … De opdrachten en de randvoorwaarden kunnen onderling variëren. Echter, tijdens de opnames worden een beperkt aantal gekende technieken steeds opnieuw ingezet.
 • De fotograaf werkt zelfstandig of maakt deel uit van een organisatie (de fotograaf kan bijv. in de media werken). De vakfotograaf krijgt steeds een duidelijke opdracht van verantwoordelijke/projectleider/leidinggevende, in samenspraak met de klant.
 • Het kan ook uitgeoefend worden tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • Het opnamewerk en de verwerking van het opnamemateriaal vindt op bepaalde momenten plaats in een werkruimte, waarbij de eigenschappen van en de lichtsterkte van de lichtbronnen aangepast kunnen worden aan het productieproces (bijv. het verwerken van beeldmateriaal aan gekalibreerde beeldschermen) en dus bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de werkruimte
 • Het werk kan plaatsvinden in ruimtes waarin men afgeschermd wordt van rechtstreeks daglicht en/of invallend daglicht
 • Dit beroep vergt regelmatig beeldschermgebruik
 • Dit beroep vraagt in bepaalde gevallen de nodige behendigheid en aandacht voor de persoonlijke en de veiligheid van anderen
 • Dit beroep wordt soms over een langere periode zittend uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt aandacht voor een correcte, ergonomische houding

Handelingscontext

 • De vakfotograaf ontwikkelt een persoonlijke stijl/visie op het werk dat gemaakt wordt, vertaalt dit in concrete beelden en stelt deze visie bij
 • Het uitoefenen van het beroep vraagt de nodige communicatieve vaardigheden (begrijpen/overleggen over de opdracht, omgang met modellen, …)
 • De vakfotograaf denkt en werkt klantgericht
 • De vakfotograaf verzorgt in de omgang met klanten en modellen de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • De uitoefening van het beroep vergt een hoge mate aan technisch en creatief inzicht
 • De vakfotograaf behandelt fotografisch materiaal met de nodige omzichtigheid
 • De vakfotograaf handelt voldoende assertief in de omgang met klanten/modellen
 • De vakfotograaf schat mee de wensen en de behoeften van klanten in
 • De vakfotograaf zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar communiceert over het werk met collega’s / leidinggevende / derden … tijdens de verschillende stappen in het proces
 • De vakfotograaf heeft het nodige respect voor andere waarden, andere culturen, onzekerheden, …
 • Het beroep van de vakfotograaf vergt doorzettingsvermogen om het gewenste resultaat te bereiken
 • Het beroep vergt zin voor initiatief en vraagt flexibiliteit in het kader van de uiteenlopende en wisselende opdrachten
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid en ordelijk werken
 • Het beroep vereist een grote mate aan concentratie gedurende het grootste gedeelte van de dag
 • De beroepsbeoefenaar kan omgaan met tijds- en werkdruk
 • De beroepsbeoefenaar heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • De vakfotograaf hanteert in bepaalde gevallen de camera om onderdelen van een korte film op te nemen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het ontwikkelen van een persoonlijke stijl/visie
 • het gebruiken van fotografische technieken
 • het treffen van de technische voorbereidingen (apparatuur, materiaal, belichting, omstandigheden …)
 • het nemen, selecteren en bewerken van foto’s
 • het aanleggen van een portfolio
 • het presenteren van de opdracht
 • het ontwikkelen van het opnamemateriaal
 • het voorzien in het basisonderhoud van materiaal, apparatuur en accessoires
 • het samenstellen van het portfolio
Is gebonden aan
 • de uitvoerbaarheid van het bedachte concept
 • de technische mogelijkheden van de gebruikte/beschikbare apparatuur
 • het intellectueel eigendomsrecht
 • de basisprincipes van de GDPR
 • de wensen van de klant/opdrachtgever
 • het beschikbare budget
 • de marktprijzen
 • deadlines
 • geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • garantie- en veiligheidsrichtlijnen van de apparatuur en de accessoires
 • de aanwijzingen van de leidinggevende / verantwoordelijke
 • de geldende afspraken inzake het concept
Doet beroep op
 • collega’s / verantwoordelijke / leidinggevende voor het bedenken van concepten
 • collega’s / verantwoordelijke / leidinggevende bij problemen en in functie van feedback
 • modellen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt deontologisch
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt communicatietechnieken
 • Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
 • Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid
 • Voert het basisonderhoud van materieel en accessoires uit
 • Voert de opdracht uit conform de offerte en levert mee input voor de offerte
 • Zoekt mee naar mogelijkheden voor fotoshoots, werkt mee onderwerpen uit en kiest materialen
 • Treft technische voorbereidingen
 • Maakt opnames
 • Maakt korte video-opnames
 • Gebruikt softwareprogramma’s voor beeldbewerking
 • Maakt presentaties in verschillende formats
 • Beheert databestanden
 • Werkt met een geautomatiseerde afdrukmachine
 • Kiest mee foto’s uit en stelt ze aan de klant/opdrachtgever voor
 • Stelt een portfolio van fotografisch materiaal samen, houdt deze up to date en voert mee prospecties uit

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.