Productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering

 
BK-0389-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering

Definitie

Het uitvoeren van opdrachten en handelingen ter voorbereiding van de productie, rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit en de kwaliteit van de productie te garanderen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Controleert de uitvoerbaarheid van het model op basis van bepalingen in het patroon, lastenboeken, technische beschrijvingen, afgewerkt model,... ter voorbereiding van de productie.
  • Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting
  • Houdt de gegevens over het gebruik en verbruik van materiaal bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van het nemen van maten
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van kenmerken van de morfologie
 • Competentie 2:
  Controleert de kwaliteit van het voorbeeldmodel
  • Beoordeelt de afwerking van het model
  • Controleert de bruikbaarheid van een voorbeeldmodel voor de productie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het nemen van maten
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van terminologie van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van mode en (kleding)stijlen
  • Kennis van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
  • Kennis van het bestuderen van trends
  • Kennis van het verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie
 • Competentie 3:
  Stelt bijsturingen rond de montage van een model voor.
  • Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken
  • Stelt alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken voor
  • Stelt alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken voor
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van garen
  • Kennis van productiemachines
  • Kennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van strijk- en snijgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van het nemen van maten
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van kenmerken van de morfologie
 • Competentie 4:
  Werkt het technisch dossier uit
  • Tekent de vlaktekeningen in de correcte verhoudingen
  • Maakt gebruik van verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen
  • Gebruikt relevante software en innovatieve technologie
  • Legt de kwaliteitsnormen vast
  • Verzamelt alle relevante informatie in het technisch dossier
  • Bezorgt de uitgewerkte technische instructies aan de productie(afdelingen)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van relevante software en tekenprogramma's
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van Engels (beroepsgerelateerd)
  • Kennis van Frans (beroepsgerelateerd)
 • Competentie 5:
  Geeft technische ondersteuning tijdens de productie (uitleg van montageschema, technische problemen,...)
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken
  • Verleent hulp en advies bij technische problemen
  • Grijpt in bij verkeerd werk (handelingen, verkeerde stof, patroon,…)
  • Controleert, indien nodig, de patroondelen
  • Voert na-metingen uit op de modellen die in productie zijn
  • Bewaakt de kwaliteit van de geproduceerde modellen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
  • Kennis van kenmerken van garen
  • Kennis van productiemachines
  • Kennis van werking en bediening van de machine
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van strijk- en snijgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van relevante software en tekenprogramma's
  • Kennis van het nemen van maten
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van Engels (beroepsgerelateerd)
  • Kennis van Frans (beroepsgerelateerd)
 • Competentie 6:
  Stuurt het technisch dossier bij op basis van de feedback van de productie(afdelingen)
  • Vraagt feedback aan de productie(afdelingen)
  • Past het technisch dossier aan
  • Laat, indien nodig het voorbeeldmodel knippen en assembleren
  • Werkt met maattabellen
  • Controleert, indien nodig, de patroondelen
  • Maakt een materiaalfiche op
  • Werkt details uit
  • Voegt de matentabel toe
  • Voegt kwaliteitseisen toe
  • Voert een doelgericht en efficiënt gesprek
  • Neemt deel aan overleg
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van productiemachines
  • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
  • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van relevante software en tekenprogramma's
 • Competentie 7:
  Spoort trends en gedragingen van gebruikers op en verzamelt productstalen, foto’s, … om een database aan te leggen
  • Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
  • Bestudeert mode en kledingstijlen
  • Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
  • Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van terminologie van kleding, confectie en meubelstoffering
  • Kennis van mode en (kleding)stijlen
  • Kennis van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
  • Kennis van het bestuderen van trends
  • Kennis van het verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie
  • Kennis van Engels (beroepsgerelateerd)
  • Kennis van Frans (beroepsgerelateerd)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Basiskennis van onderhoud van de stikmachine
 • Kennis van kenmerken van garen
 • Kennis van productiemachines
 • Kennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van verschillende modellen voor textiel-, confectie- en (zit)meubelartikelen
 • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij, confectie en meubelstoffering
 • Kennis van strijk- en snijgereedschap
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Kennis van werkpostorganisatie
 • Kennis van kenmerken van textielmaterialen
 • Kennis van productietechnieken kleding, confectie en meubelstoffering
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van relevante software en tekenprogramma's
 • Kennis van het nemen van maten
 • Kennis van patroontekentechnieken
 • Kennis van terminologie van kleding, confectie en meubelstoffering
 • Kennis van mode en (kleding)stijlen
 • Kennis van de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
 • Kennis van het bestuderen van trends
 • Kennis van het verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie
 • Kennis van Engels (beroepsgerelateerd)
 • Kennis van Frans (beroepsgerelateerd)
 • Kennis van kenmerken van de morfologie

Cognitieve vaardigheden

 • Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting
 • Houdt de gegevens over het gebruik en verbruik van materiaal bij
 • Beoordeelt de afwerking van het model
 • Controleert de bruikbaarheid van een voorbeeldmodel voor de productie
 • Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken
 • Stelt alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken voor
 • Tekent de vlaktekeningen in de correcte verhoudingen
 • Maakt gebruik van verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen
 • Gebruikt relevante software en innovatieve technologie
 • Legt de kwaliteitsnormen vast
 • Verzamelt alle relevante informatie in het technisch dossier
 • Bezorgt de uitgewerkte technische instructies aan de productie(afdelingen)
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken
 • Bewaakt de kwaliteit van de geproduceerde modellen
 • Vraagt feedback aan de productie(afdelingen)
 • Past het technisch dossier aan
 • Controleert, indien nodig, de patroondelen
 • Laat, indien nodig het voorbeeldmodel knippen en assembleren
 • Werkt met maattabellen
 • Controleert, indien nodig, de patroondelen
 • Maakt een materiaalfiche op
 • Werkt details uit
 • Voegt de matentabel toe
 • Voegt kwaliteitseisen toe
 • Voert een doelgericht en efficiënt gesprek
 • Neemt deel aan overleg
 • Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
 • Bestudeert mode en kledingstijlen
 • Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
 • Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verleent hulp en advies bij technische problemen
 • Grijpt in bij verkeerd werk (handelingen, verkeerde stof, patroon,…)
 • Stelt alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken voor

Motorische vaardigheden

 • Voert na-metingen uit op de modellen die in productie zijn

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in een atelier of bureau
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend
 • De werkcontext is in zekere mate gestructureerd met enige tijdsdruk

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
 • De procesoperator prototyping kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructie

Autonomie

Is zelfstandig in
 • is zelfstandig in het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteiten van het artikel om dit finaal in een productieketen te kunnen produceren, lost problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op, werkt in nauw overleg met de verantwoordelijken van de styling en/of productie en/of patroonafdeling
Is gebonden aan
 • is gebonden aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende en collega's en volgt de productieplanning
Doet beroep op
 • collega’s voor bijkomende informatie
 • leidinggevende (instructies, bij problemen, planning…)

Verantwoordelijkheid

 • Controleert de uitvoerbaarheid van het model op basis van bepalingen in het patroon, lastenboeken, technische beschrijvingen, afgewerkt model,... ter voorbereiding van de productie.
 • Controleert de kwaliteit van het voorbeeldmodel
 • Stelt bijsturingen rond de montage van een model voor.
 • Werkt het technisch dossier uit
 • Geeft technische ondersteuning tijdens de productie (uitleg van montageschema, technische problemen,...)
 • Stuurt het technisch dossier bij op basis van de feedback van de productie(afdelingen)
 • Spoort trends en gedragingen van gebruikers op en verzamelt productstalen, foto’s, … om een database aan te leggen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.