Hippisch assistent

 
BK-0382-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Hippisch assistent

Definitie

Assisteert bij het verzorgen van paarden, het onderhoud van hippische accommodaties en materiaal en - in voorkomend geval - bij de africhting van paarden en de teelt van voedergewassen
teneinde hippische activiteiten of producties te ondersteunen

Afbakening

- In dit document wordt met het woord “paarden” verwezen naar paarden en pony’s.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

Algemeen
 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert en werkt samen met collega’s en externen (bv. hoefsmid, dierenarts)
  • Past zich flexibel aan
  • Rapporteert onregelmatigheden (blessures, ziektes, …) , problemen, noden (onderhoud van machines, volgen van opleiding, …) en relevante informatie aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Past (nieuwe) bedrijfseigen technieken en kennis toe
  • Voert (nieuwe) bedrijfseigen technieken uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
  • Voert hef/ tiltechnieken en andere ergonomische technieken uit
  • Contacteert, indien nodig, de hulpdiensten
  • Past bedrijfsrichtlijnen en -procedures (onderhoudsrichtlijnen en – planning, huisreglement …) toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
  • Basiskennis van EHBO
  • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van noodnummers
Bedrijfshygiëne
 • Competentie 4:
  Past richtlijnen betreffende de bedrijfshygiëne toe
  • Voert de opgelegde maatregelen uit om de ziekte-insleep te voorkomen
  • Voert de opgelegde maatregelen uit om ziekteoverdracht binnen en buiten het bedrijf te voorkomen
  • Bestrijdt ongedierte (knaagdieren, vliegen, kevers,…)
  • Reinigt en desinfecteert materiaal en infrastructuur volgens de instructies van de leidinggevende
  • Past hygiënevoorschriften en -richtlijnen toe betreffende werk- en beschermkledij
  • Sorteert en slaat restafval, dierlijk afval en risicoafval op volgens de instructies van de leidinggevende
  • Past de richtlijnen van de leidinggevende inzake milieu toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van reinigings-, ontsmettingsprocedures en -producten (hier is gedeeltelijke overlap met de vorige activiteit)
  • Kennis van persoonlijke hygiëne
Materiaal en machines
 • Competentie 5:
  Gebruikt machines en materiaal op een duurzame en correcte manier
  • Hanteert machines en materiaal volgens de instructies van de leidinggevende
  • Reinigt de machines en het materiaal vooraleer op te bergen
  • Vervangt machines en materiaal volgens de instructies van de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking en het gebruik van machines en materiaal
  • Kennis van hippisch materiaal
 • Competentie 6:
  Onderhoudt machines en materiaal
  • Identificeert afwijkingen, storingen, slijtage, defecten (wielen, banden, luchtdruk, vloeistofpeilen, veiligheidsvoorzieningen, signalisatie conform de verkeerswetgeving ‘signalisatie van landbouwvoertuigen’…) en de nood aan basisonderhoud aan machines, bedrijfsvoertuigen en materiaal
  • Rapporteert de nood aan specifiek- en basisonderhoud aan de leidinggevende
  • Hanteert onderhoudsmateriaal
  • Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit aan machines en materiaal (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, ….)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoud van materiaal en machines
  • Kennis van onderhoud van hippisch materiaal
Weide en ruwvoeder
 • Competentie 7:
  Assisteert bij het onderhouden van de weide
  • Assisteert bij het maaien, de bemesting, onkruidbeheersing en het onderhouden van de gronden volgens de instructies van de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van giftige planten
 • Competentie 8:
  Assisteert bij de ruwvoederwinning
  • Assisteert bij het binnenhalen van de oogst
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voedergewassen
Paarden en voorraadbeheer
 • Competentie 9:
  Assisteert bij het voorraadbeheer van verbruiksgoederen
  • Controleert de kwaliteit en de omvang van de voorraad
  • Rapporteert (komende) tekorten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verbruiksgoederen voor paarden
Registratie van gegevens van paarden
 • Competentie 10:
  Assisteert bij het uitvoeren van de hippische administratie
  • Assisteert bij het registreren van de gegevens (bv. geboortedatum, afstamming, voederrantsoen, afwijkingen in gedrag en gezondheid, geneesmiddelengebruik, medische zorgen, vaccinatie, ontworming, bevruchtingsdatum, prestaties, werkregime,…) van paarden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van geneesmiddelen voor paarden
  • Basiskennis van kantoorsoftware
Dagelijkse paardenverzorging
 • Competentie 11:
  Werkt op een veilige en diervriendelijke manier met paarden
  • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van paarden
  • Werkt op een consistente manier met paarden
  • Vermijdt risico’s die gepaard gaan met de omgang met paarden
  • Streeft dierenwelzijn na
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis regelgeving dierenwelzijn
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Kennis van paardenwelzijn
  • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
 • Competentie 12:
  Verzorgt paarden
  • Voert de dagelijkse basisverzorging uit (bv. voederen, verplaatsen, hoeven uitkrabben, stal uitmesten…)
  • Toiletteert paarden in functie van hun deelname aan evenementen (bv. presentatie, vlechten,…)
  • Benadert, verplaatst en behandelt paarden op een rustige en veilige manier
  • Hanteert aangepast materiaal voor de verzorging van paarden (bv. scheerapparaat, verzorgingsproducten, hoevenkrabber,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hoefverzorging
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Kennis van toilettage van paarden
  • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
 • Competentie 13:
  Voert opgelegde maatregelen uit met het oog op de algemene gezondheid van de paarden
  • Merkt veranderingen in de gezondheidstoestand van de paarden op (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, prestaties,…)
  • Meldt veranderingen in de gezondheidstoestand van de paarden (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, prestaties,…)
  • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (bv. hoefijzer aftrekken, hoeven vijlen, kleine wonden of aandoeningen behandelen, EHBO,…
  • Assisteert deskundigen bij specialistische verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ziektes bij paarden
  • Basiskennis eerste zorg bij trauma’s
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
 • Competentie 14:
  Assisteert bij het fokken van een veulen
  • Detecteert de bronst en informeert de leidinggevende
  • Assisteert de dierenarts bij de opvolging van de bevruchting en de dracht
  • Staat de merrie bij tijdens het veulenen en dient de eerste zorgen toe aan pasgeboren veulen
  • Assisteert bij het spenen van het veulen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis voortplanting bij paarden
  • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
 • Competentie 15:
  Voedert de paarden
  • Voedert de paarden volgens een voederplanning en individueel voederschema
  • Geeft de paarden voldoende en kwaliteitsvol drinkwater
  • Voert een zintuiglijke controle uit op versheid van voeder en water
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwalitatieve voedingsproducten voor paarden
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
Huisvesting en infrastructuur
 • Competentie 16:
  Gebruikt en onderhoudt de huisvesting en assisteert bij de organisatie van een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de paarden rekening houdend met de nood aan beweging en sociaal contact
  • Plaatst water- en voedselvoorzieningen
  • Huisvest de paarden volgens de voorziene verdeling, planning; aanpassingen (bv. drachtige merries, dekhengsten, zieke of gekwetste paarden, jonge paarden,…) en instructies van de leidinggevende
  • Regelt de verluchting en verlichting in de stal zodat er een goed stalklimaat heerst
  • Minimaliseert stress bij paarden/de kudde (bijvoorbeeld wanneer nieuwe paarden in de stal komen)
  • Voert herstellingen uit aan de binnen- en buitenhuisvesting en alle bijhorende voorzieningen (afsluitingen, ondergrond, beschutting, deuren en poorten,…), volgens de instructies van de leidinggevende
  • Gebruikt en onderhoudt de accommodatie en materialen voor de africhting en verzorging van de paarden (hindernissen, piste, poetsplaatsen…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van optimaal stalklimaat
  • Kennis van het regelen van het stalklimaat
Africhten en trainen van paarden
 • Competentie 17:
  Onderhoudt de eigen fysieke fitheid en rijvaardigheid in functie van het ondersteunen van de africhter
  • Onderhoudt de eigen basisconditie (rider-fitness) i.f.v. preventie en geschiktheid als assistent van de paardenafrichter
  • Werkt met paarden volgens de regels van het welzijn van het paard
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rijvaardigheid (gangen, houding en zit, hulpgeving, basisafrichting van het paard ...)
  • Basiskennis van rider-fitness (ruiterfitheid)
  • Kennis van paardenwelzijn
 • Competentie 18:
  Leert de paarden de dagelijkse handelingen aan en oefent dagelijks
  • Maakt paarden vertrouwd met aanrakingen
  • Maakt paarden vertrouwd met basishandelingen; hippisch materiaal en het gebruik ervan (bv. halster aandoen, laten leiden, gebonden staan, borstelen optuigen, deken opleggen, …)
  • Oefent en verbetert de dagelijkse handelingen (bv. verplaatsingen, stapmolen, wassen, hoefverzorging, op- en afzadelen, toiletteren…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regelgeving verkeer
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Kennis van hippisch materiaal
 • Competentie 19:
  Assisteert bij de africhting en opleiding van de paarden
  • Maakt de paarden klaar voor de training (bv. poetsen, optomen, losrijden…)
  • Assisteert tijdens trainingen (bv. hindernissen bouwen, paard vasthouden bij opstappen, uitstappen …)
  • Voert de instructies van de africhter uit met betrekking tot de training van de paarden: longeren, rijden, buitenritten, conditionele opbouw i.f.v. de discipline, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van africhtingstechnieken
  • Basiskennis van de fysiologie en anatomie van paarden
  • Grondige kennis van grooming
 • Competentie 20:
  Assisteert bij de deelname aan wedstrijden
  • Assisteert bij het wedstrijdklaar maken van paarden
  • Bereidt wedstrijden voor volgens de instructies van de leidinggevende ( paarden groomen, getuig,…)
  • Assisteert de paardenafrichter op wedstrijden (paard optomen, assistentie in de inrijpiste, timing in de gaten houden,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wedstrijdreglementering
  • Kennis van hippisch materiaal
  • Grondige kennis van grooming
 • Competentie 21:
  Geeft, volgens de instructies van de leidinggevende, alle aanwezige paarden voldoende beweging en vrije uitloop
  • Voert, onder toezicht van een leidinggevende, het bewegingsschema uit van paarden die afgericht of opgeleid worden
  • Plaatst paarden op de weide, in de piste, in de stapmolen, longeert…
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de psychologie van paarden
  • Grondige kennis van omgang met paarden (hippologie)
Transport van paarden
 • Competentie 22:
  Assisteert tijdens het leveren en afhalen van paarden
  • Bereidt het voertuig voor volgens instructies van de leidinggevende
  • Bereidt de paarden voor op een diervriendelijk en veilig transport
  • Begeleidt de paarden van of naar het voertuig
  • Verzorgt de paarden tijdens het transport
  • Observeert de paarden tijdens transport
  • Vermijdt stress en kwetsuren tijdens het transport van paarden
  • Past de richtlijnen van de leidinggevende inzake ‘transport van paarden’ en verkeer toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van transporteren van paarden (laden, lossen, …)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
 • Basiskennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
 • Basiskennis van EHBO
 • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
 • Basiskennis van de werking en het gebruik van machines en materiaal
 • Basiskennis van onderhoud van materiaal en machines
 • Basiskennis van giftige planten
 • Basiskennis van voedergewassen
 • Basiskennis van verbruiksgoederen voor paarden
 • Basiskennis van geneesmiddelen voor paarden
 • Basiskennis regelgeving dierenwelzijn
 • Basiskennis van hoefverzorging
 • Basiskennis van ziektes bij paarden
 • Basiskennis eerste zorg bij trauma’s
 • Basiskennis voortplanting bij paarden
 • Basiskennis van kwalitatieve voedingsproducten voor paarden
 • Basiskennis van rijvaardigheid (gangen, houding en zit, hulpgeving, basisafrichting van het paard ...)
 • Basiskennis van africhtingstechnieken
 • Basiskennis van de fysiologie en anatomie van paarden
 • Basiskennis van regelgeving verkeer
 • Basiskennis van wedstrijdreglementering
 • Basiskennis van de psychologie van paarden
 • Basiskennis van rider-fitness (ruiterfitheid)
 • Basiskennis van kantoorsoftware
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van noodnummers
 • Kennis van reinigings-, ontsmettingsprocedures en -producten (hier is gedeeltelijke overlap met de vorige activiteit)
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van hippisch materiaal
 • Kennis van onderhoud van hippisch materiaal
 • Kennis van paardenwelzijn
 • Kennis van toilettage van paarden
 • Kennis van optimaal stalklimaat
 • Kennis van het regelen van het stalklimaat
 • Kennis van transporteren van paarden (laden, lossen, …)
 • Grondige kennis van de verzorging en behoeften van paarden
 • Grondige kennis van grooming
 • Grondige kennis van omgang met paarden (hippologie)

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert en werkt samen met collega’s en externen (bv. hoefsmid, dierenarts)
 • Rapporteert onregelmatigheden (blessures, ziektes, …) , problemen, noden (onderhoud van machines, volgen van opleiding, …) en relevante informatie aan de leidinggevende
 • Contacteert, indien nodig, de hulpdiensten
 • Past bedrijfsrichtlijnen en -procedures (onderhoudsrichtlijnen en – planning, huisreglement …) toe
 • Past hygiënevoorschriften en -richtlijnen toe betreffende werk- en beschermkledij
 • Past de richtlijnen van de leidinggevende inzake milieu toe
 • Identificeert afwijkingen, storingen, slijtage, defecten (wielen, banden, luchtdruk, vloeistofpeilen, veiligheidsvoorzieningen, signalisatie conform de verkeerswetgeving ‘signalisatie van landbouwvoertuigen’…) en de nood aan basisonderhoud aan machines, bedrijfsvoertuigen en materiaal
 • Rapporteert de nood aan specifiek- en basisonderhoud aan de leidinggevende
 • Controleert de kwaliteit en de omvang van de voorraad
 • Rapporteert (komende) tekorten
 • Merkt veranderingen in de gezondheidstoestand van de paarden op (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, prestaties,…)
 • Meldt veranderingen in de gezondheidstoestand van de paarden (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, prestaties,…)
 • Detecteert de bronst en informeert de leidinggevende
 • Voert een zintuiglijke controle uit op versheid van voeder en water
 • Observeert de paarden tijdens transport
 • Past de richtlijnen van de leidinggevende inzake ‘transport van paarden’ en verkeer toe
 • Streeft dierenwelzijn na
 • Assisteert bij het registreren van de gegevens (bv. geboortedatum, afstamming, voederrantsoen, afwijkingen in gedrag en gezondheid, geneesmiddelengebruik, medische zorgen, vaccinatie, ontworming, bevruchtingsdatum, prestaties, werkregime,…) van paarden
 • Regelt de verluchting en verlichting in de stal zodat er een goed stalklimaat heerst
 • Werkt met paarden volgens de regels van het welzijn van het paard

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan
 • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van paarden
 • Minimaliseert stress bij paarden/de kudde (bijvoorbeeld wanneer nieuwe paarden in de stal komen)
 • Vermijdt stress en kwetsuren tijdens het transport van paarden
 • Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit aan machines en materiaal (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, ….)
 • Vermijdt risico’s die gepaard gaan met de omgang met paarden
 • Voert herstellingen uit aan de binnen- en buitenhuisvesting en alle bijhorende voorzieningen (afsluitingen, ondergrond, beschutting, deuren en poorten,…), volgens de instructies van de leidinggevende

Motorische vaardigheden

 • Voert (nieuwe) bedrijfseigen technieken uit
 • Voert hef/ tiltechnieken en andere ergonomische technieken uit
 • Voert de opgelegde maatregelen uit om de ziekte-insleep te voorkomen
 • Voert de opgelegde maatregelen uit om ziekteoverdracht binnen en buiten het bedrijf te voorkomen
 • Bestrijdt ongedierte (knaagdieren, vliegen, kevers,…)
 • Reinigt en desinfecteert materiaal en infrastructuur volgens de instructies van de leidinggevende
 • Sorteert en slaat restafval, dierlijk afval en risicoafval op volgens de instructies van de leidinggevende
 • Hanteert machines en materiaal volgens de instructies van de leidinggevende
 • Reinigt de machines en het materiaal vooraleer op te bergen
 • Vervangt machines en materiaal volgens de instructies van de leidinggevende
 • Hanteert onderhoudsmateriaal
 • Assisteert bij het maaien, de bemesting, onkruidbeheersing en het onderhouden van de gronden volgens de instructies van de leidinggevende
 • Assisteert bij het binnenhalen van de oogst
 • Werkt op een consistente manier met paarden
 • Voert de dagelijkse basisverzorging uit (bv. voederen, verplaatsen, hoeven uitkrabben, stal uitmesten…)
 • Toiletteert paarden in functie van hun deelname aan evenementen (bv. presentatie, vlechten,…)
 • Benadert, verplaatst en behandelt paarden op een rustige en veilige manier
 • Hanteert aangepast materiaal voor de verzorging van paarden (bv. scheerapparaat, verzorgingsproducten, hoevenkrabber,…)
 • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (bv. hoefijzer aftrekken, hoeven vijlen, kleine wonden of aandoeningen behandelen, EHBO,…
 • Assisteert deskundigen bij specialistische verzorging
 • Assisteert de dierenarts bij de opvolging van de bevruchting en de dracht
 • Staat de merrie bij tijdens het veulenen en dient de eerste zorgen toe aan pasgeboren veulen
 • Assisteert bij het spenen van het veulen
 • Voedert de paarden volgens een voederplanning en individueel voederschema
 • Geeft de paarden voldoende en kwaliteitsvol drinkwater
 • Plaatst water- en voedselvoorzieningen
 • Huisvest de paarden volgens de voorziene verdeling, planning; aanpassingen (bv. drachtige merries, dekhengsten, zieke of gekwetste paarden, jonge paarden,…) en instructies van de leidinggevende
 • Gebruikt en onderhoudt de accommodatie en materialen voor de africhting en verzorging van de paarden (hindernissen, piste, poetsplaatsen…)
 • Maakt paarden vertrouwd met aanrakingen
 • Maakt paarden vertrouwd met basishandelingen; hippisch materiaal en het gebruik ervan (bv. halster aandoen, laten leiden, gebonden staan, borstelen optuigen, deken opleggen, …)
 • Oefent en verbetert de dagelijkse handelingen (bv. verplaatsingen, stapmolen, wassen, hoefverzorging, op- en afzadelen, toiletteren…)
 • Maakt de paarden klaar voor de training (bv. poetsen, optomen, losrijden…)
 • Assisteert tijdens trainingen (bv. hindernissen bouwen, paard vasthouden bij opstappen, uitstappen …)
 • Voert de instructies van de africhter uit met betrekking tot de training van de paarden: longeren, rijden, buitenritten, conditionele opbouw i.f.v. de discipline, …
 • Voert, onder toezicht van een leidinggevende, het bewegingsschema uit van paarden die afgericht of opgeleid worden
 • Plaatst paarden op de weide, in de piste, in de stapmolen, longeert…
 • Bereidt het voertuig voor volgens instructies van de leidinggevende
 • Bereidt de paarden voor op een diervriendelijk en veilig transport
 • Begeleidt de paarden van of naar het voertuig
 • Verzorgt de paarden tijdens het transport
 • Assisteert bij het wedstrijdklaar maken van paarden
 • Bereidt wedstrijden voor volgens de instructies van de leidinggevende ( paarden groomen, getuig,…)
 • Assisteert de paardenafrichter op wedstrijden (paard optomen, assistentie in de inrijpiste, timing in de gaten houden,…)
 • Onderhoudt de eigen basisconditie (rider-fitness) i.f.v. preventie en geschiktheid als assistent van de paardenafrichter

Omgevingscontext

 • De hippische assistent werkt met paarden waardoor voorzichtigheid geboden is.
 • Hij/zij is meestal tewerkgesteld in een voor hem vertrouwde omgeving - de machines, materialen en accommodaties zijn vertrouwd - met typische geuren.
 • Het takenpakket is repetitief en wordt alleen of in teamverband uitgevoerd al dan niet in wisselende werkomstandigheden.
 • De werkzaamheden gebeuren steeds onder toezicht van de leidinggevende en dit overdag, soms 's nachts, tijdens weekends, zon en feestdagen. Dit vereist enige flexibiliteit naar werkuren en dagen.
 • De hippisch assistent is gebonden aan de regelgeving omtrent dierenwelzijn.

Handelingscontext

 • De hippisch assistent houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met de omgeving en de paarden.
 • Hij/zij is constant alert voor het gevaar en de risico's die verbonden zijn aan het omgaan en werken met paarden.
 • De hippisch assistent werkt volgens de instructies van de leidinggevende maar kan gepast reageren in kritische situaties (ziekte, ongevallen, defecten, ...).
 • Hij/zij heeft aandacht voor dierenwelzijn en hygiëne voor zichzelf, derden en paarden. Ook heeft hij/zij aandacht voor ergonomie omdat hij/zij regelmatig lasten moet dragen, langdurig moet rechtstaan en rondlopen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van basisverzorgingstaken
 • Het onderhouden van de hippische accommodatie en infrastructuur
 • Het gebruiken en onderhouden van machines, materiaal, huisvesting en infrastructuur
 • Het aanleren van de dagelijkse handelingen van het paard
Is gebonden aan
 • Specifieke verzorgingstechnieken
 • Normen en reglementeringen inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid, transport, milieu, koop, verkeer, bedrijfsrichtlijnen en – procedures
 • Instructies van de paardenhouder en paardenafrichter
 • Instructies van de dierenarts
Doet beroep op
 • De paardenafrichter, de paardenhouder en dierenarts ingeval van problemen en specifieke vragen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Past (nieuwe) bedrijfseigen technieken en kennis toe
 • Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
 • Past richtlijnen betreffende de bedrijfshygiëne toe
 • Gebruikt machines en materiaal op een duurzame en correcte manier
 • Onderhoudt machines en materiaal
 • Assisteert bij het onderhouden van de weide
 • Assisteert bij de ruwvoederwinning
 • Assisteert bij het voorraadbeheer van verbruiksgoederen
 • Assisteert bij het uitvoeren van de hippische administratie
 • Werkt op een veilige en diervriendelijke manier met paarden
 • Verzorgt paarden
 • Voert opgelegde maatregelen uit met het oog op de algemene gezondheid van de paarden
 • Assisteert bij het fokken van een veulen
 • Voedert de paarden
 • Gebruikt en onderhoudt de huisvesting en assisteert bij de organisatie van een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de paarden rekening houdend met de nood aan beweging en sociaal contact
 • Onderhoudt de eigen fysieke fitheid en rijvaardigheid in functie van het ondersteunen van de africhter
 • Leert de paarden de dagelijkse handelingen aan en oefent dagelijks
 • Assisteert bij de africhting en opleiding van de paarden
 • Assisteert bij de deelname aan wedstrijden
 • Geeft, volgens de instructies van de leidinggevende, alle aanwezige paarden voldoende beweging en vrije uitloop
 • Assisteert tijdens het leveren en afhalen van paarden

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.