Amateur ontwerper

 
BK-0418-2

Globaal

Titel

Amateur ontwerper

Definitie

De amateur ontwerper ontwerpt in de vrije tijd gebruiksobjecten teneinde zich artistiek uit te drukken en te ontplooien.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

Transversaal algemeen
 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
  • Handelt ergonomisch verantwoord.
  • Gaat veilig om met materiaal.
  • Signaleert risico’s.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ergonomie
  • Basiskennis veiligheidsregels
Transversaal creëren
 • Competentie 2:
  Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
  • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces.
  • Verzamelt basismateriaal.
  • Analyseert basismateriaal.
  • Werkt aan een persoonlijke visie.
  • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties.
  • Interageert met andere artistieke disciplines.
  • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de grote maatschappelijke en artistieke tendensen.
  • Basiskennis van de artistieke terminologie.
  • Basiskennis van de geschiedenis van de beeldende kunsten.
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
 • Competentie 3:
  Zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel
  • Geeft vorm aan verbeelding.
  • Kiest materialen, technieken en methodes.
  • Hanteert materialen, technieken en methodes.
  • Interageert met betrokken medewerkers.
  • Bewaakt de artistieke visie.
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen, technieken en methodes.
  • Kennis van de functionaliteit van voorwerpen (gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, duurzaamheid …).
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
  • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen.
  • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken.
  • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden.
  • Onderzoekt in functie van de eigen artistieke praktijk.
  • Reflecteert over eigen werk en over de eigen praktijk.
  • Ontwikkelt een eigen artistieke taal.
  • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling.
  • Ontwikkelt de eigen deskundigheid.
  • Gaat constructief om met feedback.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de grote maatschappelijke en artistieke tendensen.
  • Basiskennis van cultuurgeschiedenis.
  • Basiskennis van de artistieke terminologie.
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
  • Kennis van de verschillende contexten (beurzen, (online) presentatieplekken, tentoonstellingen, musea, galerij, opleidingsmogelijkheden, wedstrijden, publieke acties …).
Specifieke activiteiten
 • Competentie 5:
  Engageert zich voor een persoonlijk artistiek project
  • Zet intenties om in daden.
  • Is pragmatisch ingesteld (vb. op vlak van tijd, geld …).
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende contexten (beurzen, (online) presentatieplekken, tentoonstellingen, musea, galerij, opleidingsmogelijkheden, wedstrijden, publieke acties …).
 • Competentie 6:
  Ontwikkelt een ontwerp
  • Werkt vanuit een voorliefde voor een gebruiksobject, materiaal, techniek …
  • Verzamelt informatie over trends en stijlen.
  • Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm … worden vastgelegd.
  • Kiest materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
  • Hanteert materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
  • Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele vereisten.
  • Maakt een voorontwerp (schetsen, moodboard, 2D-3D ontwerpen, maquette …
  • Verzamelt stalen.
  • Onderzoekt de praktische realisatie van het gebruiksobject en stuurt bij.
  • Drukt zich persoonlijk uit.
  • Houdt rekening met de verschillende technische fasen binnen edelsmeden, houtbewerken …
  • Zoekt voortdurende interactie tussen vorm en inhoud tijdens het ontwerpproces.
  • Legt verbanden tussen het vorige werk, het te realiseren werk en de totale collectie.
  • Verlegt de eigen artistieke grenzen.
  • Bepaalt wanneer het ontwerp af is.
  • Vindt inspiratie voor het ontwerpen van nieuwe objecten.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van digitale media.
  • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
  • Kennis van materialen, technieken en methodes.
  • Kennis van beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …).
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
  • Kennis van de functionaliteit van voorwerpen (gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, duurzaamheid …).
 • Competentie 7:
  Overloopt de stappen in de realisatie van het werk
  • Bepaalt per stap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, materialen, technieken, noodzakelijke diensten, samenwerking …)
  • Stelt een planning op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
 • Competentie 8:
  Kiest en koopt materialen
  • Bepaalt aan welke technische en esthetische vereisten materialen moeten voldoen.
  • Kiest materiaal op basis van hun functionaliteit en in functie van het artistiek project.
  • Heeft oog voor prijs-kwaliteitverhouding.
  • Houdt rekening met eventuele reproductiemogelijkheden.
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen, technieken en methodes.
  • Kennis van vakterminologie.
 • Competentie 9:
  Realiseert een ontwerp
  • Hanteert materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
  • Ontwikkelt een persoonlijke aanpak.
  • Stuurt het ontwerp bij.
  • Zet materialen in op persoonlijke wijze.
  • Gebruikt beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …).
  • Reflecteert over proces en product en stuurt bij.
  • Komt tot een praktisch-inhoudelijke aanpak die persoonlijk is.
  • Combineert intuïtie, ervaring en kennis.
  • De verschillende onderdelen samenbrengen/assembleren ...
  • Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
  • Kennis van materialen, technieken en methodes.
  • Kennis van beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …).
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
  • Kennis van de functionaliteit van voorwerpen (gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, duurzaamheid …).
 • Competentie 10:
  Bouwt een verzameling van zelf ontworpen gebruiksobjecten op
  • Realiseert een verzameling van zelf ontworpen gebruiksobjecten.
  • Reflecteert over het eigen werk (evolutie, samenhang …).
  • Kadert nieuw ontworpen gebruiksobjecten binnen het eigen werk.
  • Reflecteert over de wijze waarop de eigen collectie zich verhoudt tot die van andere ontwerpers.
  • Bewaakt de eigen artistieke visie.
  • Respecteert intellectueel eigendomsrecht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
  • Kennis van de verschillende contexten (beurzen, (online) presentatieplekken, tentoonstellingen, musea, galerij, opleidingsmogelijkheden, wedstrijden, publieke acties …).
 • Competentie 11:
  Treedt naar buiten met beeldend werk
  • Bepaalt wanneer de gebruiksobjecten kunnen getoond worden.
  • Bepaalt langs welke kanalen (pop-up fora, wedstrijden, portfolio, online …) gebruiksobjecten getoond worden.
  • Maakt een selectie van de gebruiksobjecten in functie van kanaal en doel.
  • Gaat constructief om met feedback bij het naar buiten treden met gebruiksobjecten.
  • Hanteert eigen artistieke criteria.
  • Bewaakt de artistieke kwaliteit van de presentatiewijze.
  • Bepaalt de frequentie en wijze van communicatie.
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kanalen (beurzen, (online) presentatieplekken, groepstentoonstelling, solotentoonstelling, portfolio …) om met het werk naar buiten te treden.
 • Competentie 12:
  Presenteert gebruiksobjecten
  • Bepaalt het doel van de presentatie (verkoop, netwerken …).
  • Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren.
  • Zoekt een presentatieruimte.
  • Maakt afspraken i.v.m. verkoop, praktische organisatie, permanentie, verzekering …
  • Beheert het budget.
  • Presenteert de gebruiksobjecten in harmonie met het eigen werk en de locatie.
  • Richt de presentatielocatie in en installeert materiaal.
  • Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers en leveranciers (ontvangst, parking, toiletten, catering ...).
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van organisatie met betrekking tot de presentatie van het werk (verzekering, overeenkomsten/contracten, promotie ...).
  • Kennis van opstelling van tentoonstellingen (keuze van de werken, plaatsing in de ruimte, belichting …).
 • Competentie 13:
  Voorziet in het basisonderhoud van materiaal
  • Bewaart materiaal zorgvuldig.
  • Onderhoudt het materiaal.
  • Vervangt indien nodig defecte materialen.
  • Controleert de staat van het materiaal.
  • Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis bewaar- en onderhoudsvoorschriften

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de grote maatschappelijke en artistieke tendensen.
 • Basiskennis van cultuurgeschiedenis.
 • Basiskennis van de artistieke terminologie.
 • Basiskennis ergonomie
 • Basiskennis veiligheidsregels
 • Basiskennis van de geschiedenis van de beeldende kunsten.
 • Basiskennis van de artistieke terminologie.
 • Basiskennis van digitale media.
 • Basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Basiskennis bewaar- en onderhoudsvoorschriften
 • Kennis van materialen, technieken en methodes.
 • Kennis van vakterminologie.
 • Kennis van beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …).
 • Kennis van de creatieprocessen eigen aan het medium.
 • Kennis van de functionaliteit van voorwerpen (gebruiksvriendelijkheid, ergonomie, duurzaamheid …).
 • Kennis van de verschillende contexten (beurzen, (online) presentatieplekken, tentoonstellingen, musea, galerij, opleidingsmogelijkheden, wedstrijden, publieke acties …).
 • Kennis van kanalen (beurzen, (online) presentatieplekken, groepstentoonstelling, solotentoonstelling, portfolio …) om met het werk naar buiten te treden.
 • Kennis van organisatie met betrekking tot de presentatie van het werk (verzekering, overeenkomsten/contracten, promotie ...).
 • Kennis van opstelling van tentoonstellingen (keuze van de werken, plaatsing in de ruimte, belichting …).

Cognitieve vaardigheden

 • Signaleert risico’s.
 • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces.
 • Verzamelt basismateriaal.
 • Analyseert basismateriaal.
 • Werkt aan een persoonlijke visie.
 • Interageert met andere artistieke disciplines.
 • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën.
 • Geeft vorm aan verbeelding.
 • Kiest materialen, technieken en methodes.
 • Interageert met betrokken medewerkers.
 • Bewaakt de artistieke visie.
 • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen.
 • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken.
 • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden.
 • Onderzoekt in functie van de eigen artistieke praktijk.
 • Reflecteert over eigen werk en over de eigen praktijk.
 • Ontwikkelt een eigen artistieke taal.
 • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling.
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid.
 • Gaat constructief om met feedback.
 • Zet intenties om in daden.
 • Is pragmatisch ingesteld (vb. op vlak van tijd, geld …).
 • Werkt vanuit een voorliefde voor een gebruiksobject, materiaal, techniek …
 • Verzamelt informatie over trends en stijlen.
 • Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm … worden vastgelegd.
 • Kiest materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
 • Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele vereisten.
 • Maakt een voorontwerp (schetsen, moodboard, 2D-3D ontwerpen, maquette …
 • Verzamelt stalen.
 • Onderzoekt de praktische realisatie van het gebruiksobject en stuurt bij.
 • Drukt zich persoonlijk uit.
 • Houdt rekening met de verschillende technische fasen binnen edelsmeden, houtbewerken …
 • Zoekt voortdurende interactie tussen vorm en inhoud tijdens het ontwerpproces.
 • Legt verbanden tussen het vorige werk, het te realiseren werk en de totale collectie.
 • Verlegt de eigen artistieke grenzen.
 • Bepaalt wanneer het ontwerp af is.
 • Vindt inspiratie voor het ontwerpen van nieuwe objecten.
 • Bepaalt per stap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, materialen, technieken, noodzakelijke diensten, samenwerking …)
 • Stelt een planning op
 • Bepaalt aan welke technische en esthetische vereisten materialen moeten voldoen.
 • Kiest materiaal op basis van hun functionaliteit en in functie van het artistiek project.
 • Heeft oog voor prijs-kwaliteitverhouding.
 • Houdt rekening met eventuele reproductiemogelijkheden.
 • Ontwikkelt een persoonlijke aanpak.
 • Stuurt het ontwerp bij.
 • Gebruikt beeldelementen (kleur, vorm, lijn, compositie …).
 • Reflecteert over proces en product en stuurt bij.
 • Komt tot een praktisch-inhoudelijke aanpak die persoonlijk is.
 • De verschillende onderdelen samenbrengen/assembleren ...
 • Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp.
 • Realiseert een verzameling van zelf ontworpen gebruiksobjecten.
 • Reflecteert over het eigen werk (evolutie, samenhang …).
 • Kadert nieuw ontworpen gebruiksobjecten binnen het eigen werk.
 • Reflecteert over de wijze waarop de eigen collectie zich verhoudt tot die van andere ontwerpers.
 • Bewaakt de eigen artistieke visie.
 • Respecteert intellectueel eigendomsrecht
 • Bepaalt wanneer de gebruiksobjecten kunnen getoond worden.
 • Bepaalt langs welke kanalen (pop-up fora, wedstrijden, portfolio, online …) gebruiksobjecten getoond worden.
 • Maakt een selectie van de gebruiksobjecten in functie van kanaal en doel.
 • Gaat constructief om met feedback bij het naar buiten treden met gebruiksobjecten.
 • Hanteert eigen artistieke criteria.
 • Bewaakt de artistieke kwaliteit van de presentatiewijze.
 • Bepaalt de frequentie en wijze van communicatie.
 • Bepaalt het doel van de presentatie (verkoop, netwerken …).
 • Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren.
 • Zoekt een presentatieruimte.
 • Maakt afspraken i.v.m. verkoop, praktische organisatie, permanentie, verzekering …
 • Beheert het budget.
 • Presenteert de gebruiksobjecten in harmonie met het eigen werk en de locatie.
 • Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers en leveranciers (ontvangst, parking, toiletten, catering ...).
 • Bewaart materiaal zorgvuldig.
 • Controleert de staat van het materiaal.

Probleemoplossende vaardigheden

 • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties.
 • Combineert intuïtie, ervaring en kennis.
 • Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit.

Motorische vaardigheden

 • Handelt ergonomisch verantwoord.
 • Gaat veilig om met materiaal.
 • Hanteert materialen, technieken en methodes.
 • Hanteert materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
 • Hanteert materialen, technieken en methodes in functie van het beoogde gebruiksobject.
 • Zet materialen in op persoonlijke wijze.
 • Richt de presentatielocatie in en installeert materiaal.
 • Onderhoudt het materiaal.
 • Vervangt indien nodig defecte materialen.

Omgevingscontext

 • De amateur ontwerper is actief uit interesse.
 • De amateur ontwerper is actief binnen de amateurkunstensector. De omgeving is artistiek/creatief.
 • De amateur ontwerper is actief in diverse omgevingen en omstandigheden (thuissfeer, verenigingsleven, private (commerciële) sfeer, publieke ruimte, in een culturele organisatie, d.m.v. een educatieve aanbieder, onderwijsinstelling ...).
 • De amateur ontwerper werkt meestal individueel aan een werk.
 • De amateur ontwerper werkt vaak in een atelier (in groep of individueel, privé of openbaar).
 • In het algemeen beoefenen amateur ontwerpers hun activiteit in de vrije tijd.
 • Het artistiek proces bepaalt de volgorde van uitvoering van de verschillende activiteiten.
 • De voor zichzelf gestelde doelen vergen concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
 • Bij het tentoonstellen van eigen werk wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een publiek.
 • De amateur ontwerper kan voor een organisator of opdrachtgever werken.

Handelingscontext

 • De amateur ontwerper heeft oog voor esthetiek en artistieke expressie.
 • Artistieke creatie vergt concentratie, intuïtie en flexibiliteit.
 • De amateur ontwerper is actief betrokken bij de omgeving en gaat er flexibel mee om.
 • De handelingscontext is afwisselend en vergt reflectief handelen.
 • De amateur ontwerper heeft aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Het functioneren in een groep (atelier, groepstentoonstelling …) vraagt een zekere flexibiliteit.
 • De amateur ontwerper heeft oog voor de tevredenheid van de eventuele opdrachtgever en het publiek.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het ontwerpen van gebruiksobjecten.
 • het kiezen en kopen van geschikte materialen.
 • het opbouwen van een collectie.
 • het bepalen van de context van de gerealiseerde objecten (het al dan niet naar buiten komen en op welke wijze).
 • het bewaken van de eigen artistieke visie.
 • het reflecteren over en het verbeteren van de eigen realisaties.
 • het op persoonlijke wijze vorm geven aan een gebruiksobject.
 • het doorlopen van de verschillende technische fasen van het ontwerpproces.
 • het correct gebruiken van materialen.
 • het leggen van verbanden tussen het vorige werk, het te realiseren werk en de totale collectie.
 • het bepalen wanneer het ontwerp af is.
 • het uitwerken van een basisontwerp waarin concept, stijl, vorm … worden vastgelegd.
 • het onderzoeken van de praktische realisatie van het gebruiksobject en in het bijsturen ervan.
 • het verwerken van feedback.
Is gebonden aan
 • het intellectueel eigendomsrecht.
 • materiële beperkingen (materialen, budget, presentatielocatie …).
 • de wensen van de (eventuele) opdrachtgever.
Doet beroep op
 • gelijkgestemden.
 • docenten.
 • kanalen voor technisch advies of technische ondersteuning.
 • lokale cultuurwerkers.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
 • Zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel
 • Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
 • Engageert zich voor een persoonlijk artistiek project
 • Ontwikkelt een ontwerp
 • Overloopt de stappen in de realisatie van het werk
 • Kiest en koopt materialen
 • Realiseert een ontwerp
 • Bouwt een verzameling van zelf ontworpen gebruiksobjecten op
 • Treedt naar buiten met beeldend werk
 • Presenteert gebruiksobjecten
 • Voorziet in het basisonderhoud van materiaal

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.