Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen

 
BK-0264-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen

Definitie

De polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen voert diagnose, herstellingen en vervangingen uit van mechanische, hydraulische, pneumatische of elektrische aard, volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen operationeel te maken.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
  • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis vakjargon Frans, Engels, Duits
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van voertuigtypes
 • Competentie 2:
  Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
  • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Competentie 3:
  Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
  • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
  • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
  • Houdt de werkvloer ordelijk en proper
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het reinigen van onderdelen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Competentie 4:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
  • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
  • Sorteert en/ofstockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
  • Recupereert materialen
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bv. elektrische, hybride, waterstof,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle en veiligheidscontrole
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen
  • Kennis van emissienormen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van voorschriften rond afval
  • Kennis van wetgeving en richtlijnen in verband met voertuigen
 • Competentie 5:
  Bewerkt of past onderdelen aan
  • Last, vijlt, boort…onderdelen
  • Tapt draad
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken
  • Basiskennis van plaatwerk
  • Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen
  • Basiskennis van verwarmings-en lastechnieken
  • Basiskennis van weerstand van materialen
 • Competentie 6:
  Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden
  • Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat
  • Koppelt de machine, het onderdeel of het getrokken voertuig los
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
  • Maakt de onderdelen van het voertuig proper
  • Gebruikt reinigingstoestellen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van het reinigen van onderdelen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Competentie 7:
  Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud
  • Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken,…
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Controleert onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
  • Controleert de wielgeometrie van het voertuig
  • Controleert mechanische onderdelen (remmen, schokdempers, …)
  • Controleert het pneumatische systeem
  • Controleert het hydraulisch systeem
  • Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig
  • Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof…), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies, …)
  • Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem
  • Gebruikt diagnoseapparatuur
  • Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
  • Kennis van de hydraulische systemen
  • Kennis van de pneumatische systemen
  • Kennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en osciloscoopfunctie…)
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters…)
  • Kennis van hydraulica
  • Kennis van inspuitsystemen
  • Kennis van ontstekingssystemen
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
  • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
  • Grondige kennis van de werking van de transmissie
  • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
  • Grondige kennis van het lezen van pneumatische schema’s
 • Competentie 8:
  Voert eenvoudige en complexe herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en/of sneldienstinterventies
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Vervangt banden en wielen
  • Vervangt rupsaandrijvingen
  • Herstelt banden
  • Herstelt rupsaandrijvingen
  • Brengt corrosiewerend product aan
  • Voert een wielgeometrie uit
  • Herprofileert banden van zware bedrijfs- en vrachtwagens
  • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
  • Herstelt en regelt onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Herstelt of vervangt mechanische onderdelen (solderen, batterij, remmen, schokdempers, eenvoudige distributieriem, motor,…)
  • Herstelt of vervangt pneumatische onderdelen
  • Herstelt of vervangt hydraulische onderdelen
  • Herstelt of vervangt machineonderdelen
  • Zorgt ervoor dat een testrit wordt uitgevoerd
  • Onderhoudt klimaatbeheersingssystemen (ledigen, vullen en controleren van de werking)
  • Vervangt onderdelen in het kader van onderhoudsbeurten met lange termijninterval (dieselpartikelfilter, versnellingsbakolie automatische transmissie…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
  • Basiskennis van toegepaste elektronica
  • Kennis banden, wielen en rupsaandrijvingen
  • Kennis van borgingstechnieken
  • Kennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
  • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en osciloscoopfunctie…)
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektrische uitrustingen in AC/DC (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van herprofileringstechnieken
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters…)
  • Kennis van hydraulica
  • Kennis van inspuitsystemen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van ontstekingssystemen
  • Kennis van pneumatica
  • Kennis van remsysteemtechnologie
  • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
  • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
  • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
  • Grondige kennis van de werking van aandrijflijnen
  • Grondige kennis van de werking van de transmissie
  • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
  • Grondige kennis van distributiesystemen
  • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige elektrische storingen
  • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
 • Competentie 9:
  Monteert eenvoudige en complexe toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen, gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen, ontwaardingssysteem , TPMS-systemen …)
  • Past montagerichtlijnen nauwkeurig toe
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Monteert toebehoren
  • Monteert pneumatische remaansluitingen
  • Monteert koppelsystemen (trekhaak, koppelschotel,…) met inbegrip van het inbouwen van extra regeleenheden ter bescherming van kringen
  • Monteert bijkomende accessoires op de multiplexkringen (bv. CAN-bus)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van toegepaste elektronica
  • Kennis van de hydraulische systemen
  • Kennis van de pneumatische systemen
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
  • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
  • Grondige kennis van het lezen van hydraulische schema’s
  • Grondige kennis van het lezen van pneumatische schema’s
 • Competentie 10:
  Maakt het voertuig klaar voor controle door de technische keuring
  • Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden
  • Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de veiligheidskeuring gecontroleerd worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle en veiligheidscontrole
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters…)
 • Competentie 11:
  Maakt nieuwe en tweedehandse wagens klaar voor afgifte aan de klant
  • Monteert de nodige onderdelen om het voertuig rijklaar te maken
  • Maakt het voertuig schoon aan de binnen- en buitenkant
  • Vult vloeistofpeilen bij
  • Verhelpt kleine storingen
  • Stelt de bandendruk af
  • Stelt eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anti-carjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus) in werking
  • Verwijdert transportbeveiligingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van toegepaste elektronica
  • Kennis banden, wielen en rupsaandrijvingen
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
  • Kennis van schoonmaaktechnieken van voertuigen
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
 • Competentie 12:
  Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming voor de interventie op om aan zijn verantwoordelijke over te maken
  • Schat de technische schade in functie van het eigen werk
  • Berekent benodigde wisselstukken, producten en werkuren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Competentie 13:
  Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
  • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
  • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
  • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …), pneumatische en hydraulische kring één na één uit
  • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
  • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van toegepaste elektronica
  • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
  • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en osciloscoopfunctie…)
  • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters…)
  • Kennis van het gebruik van testapparatuur
 • Competentie 14:
  Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische systemen van het voertuig (verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken , koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen, stuurinrichtingen,…)
  • Herstelt of vervangt de onderdelen van verbrandingsmotoren (cilinders, zuigers, drijfstang, krukas, vliegwiel, nokkenas, kleppen, …)
  • Bouwt motoren in en uit
  • Herstelt of vervangt de onderdelen van het koelsysteem (radiator, expansietank, waterpomp, ventiel, thermostaat, …)
  • Ontlucht het koelsysteem
  • Bouwt onderdelen van de transmissie in en stelt ze af (koppeling, versnellingsbak, …)
  • Vervangt onderdelen van de stuurinrichting en de ophanging en stelt ze af
  • Voert een volledige vierwieluitlijning uit
  • Herstelt of vervangt complexere componenten van het remsysteem
  • Herstelt of vervangt de onderdelen van het smeersysteem
  • Vervangt onderdelen van het klimaatbeheersingssysteem
  • Herstelt of vervangt complexere componenten van het hydraulisch en pneumatisch systeem
  • Voert initialisaties uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van toegepaste elektronica
  • Kennis van de hydraulische systemen
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen
  • Kennis van de pneumatische systemen
  • Kennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
  • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
  • Kennis van elektriciteit
  • Kennis van elektrische uitrustingen in AC/DC (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
  • Kennis van inspuitsystemen
  • Kennis van ontstekingssystemen
  • Kennis van remsysteemtechnologie
  • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
  • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
  • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
  • Grondige kennis van de werking van aandrijflijnen
  • Grondige kennis van de werking van de transmissie
  • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
  • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
  • Grondige kennis van distributiesystemen
  • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige elektrische storingen
  • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
  • Grondige kennis van het lezen van hydraulische schema’s
  • Grondige kennis van het lezen van pneumatische schema’s
 • Competentie 15:
  Maakt hybride of elektrische voertuigen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning
  • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
  • Maakt het voertuig spanningsvrij volgens de geëigende procedure
  • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij is
  • Brengt het voertuig weer onder spanning
  • Controleert de werking van het voertuig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis vakjargon Frans, Engels, Duits
 • Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken
 • Basiskennis van plaatwerk
 • Basiskennis van smeertechnieken en centrale smering
 • Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen
 • Basiskennis van toegepaste elektronica
 • Basiskennis van verwarmings-en lastechnieken
 • Basiskennis van weerstand van materialen
 • Kennis banden, wielen en rupsaandrijvingen
 • Kennis van borgingstechnieken
 • Kennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle en veiligheidscontrole
 • Kennis van de hydraulische systemen
 • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
 • Kennis van de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen
 • Kennis van de pneumatische systemen
 • Kennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
 • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
 • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
 • Kennis van diagnosetoestel (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en osciloscoopfunctie…)
 • Kennis van elektriciteit
 • Kennis van elektrische uitrustingen in AC/DC (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
 • Kennis van emissienormen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van herprofileringstechnieken
 • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, drukmeters…)
 • Kennis van het gebruik van testapparatuur
 • Kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
 • Kennis van het reinigen van onderdelen
 • Kennis van hydraulica
 • Kennis van inspuitsystemen
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Kennis van ontstekingssystemen
 • Kennis van pneumatica
 • Kennis van remsysteemtechnologie
 • Kennis van schoonmaaktechnieken van voertuigen
 • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van voertuigtypes
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van wetgeving en richtlijnen in verband met voertuigen
 • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
 • Grondige kennis van de componenten van een verbrandingsmotor
 • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
 • Grondige kennis van de ophanging van voertuigen
 • Grondige kennis van de werking van aandrijflijnen
 • Grondige kennis van de werking van de transmissie
 • Grondige kennis van de werking van een verbrandingsmotor
 • Grondige kennis van de werking van stuurinrichtingen
 • Grondige kennis van distributiesystemen
 • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige elektrische storingen
 • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
 • Grondige kennis van het lezen van hydraulische schema’s
 • Grondige kennis van het lezen van pneumatische schema’s

Cognitieve vaardigheden

 • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem
 • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
 • Sorteert en/ofstockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat
 • Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken,…
 • Controleert onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
 • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
 • Controleert de wielgeometrie van het voertuig
 • Controleert mechanische onderdelen (remmen, schokdempers, …)
 • Controleert het pneumatische systeem
 • Controleert het hydraulisch systeem
 • Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig
 • Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem
 • Gebruikt diagnoseapparatuur
 • Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd
 • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
 • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
 • Zorgt ervoor dat een testrit wordt uitgevoerd
 • Onderhoudt klimaatbeheersingssystemen (ledigen, vullen en controleren van de werking)
 • Past montagerichtlijnen nauwkeurig toe
 • Monteert koppelsystemen (trekhaak, koppelschotel,…) met inbegrip van het inbouwen van extra regeleenheden ter bescherming van kringen
 • Monteert bijkomende accessoires op de multiplexkringen (bv. CAN-bus)
 • Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden
 • Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de veiligheidskeuring gecontroleerd worden
 • Stelt eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anti-carjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus) in werking
 • Schat de technische schade in functie van het eigen werk
 • Berekent benodigde wisselstukken, producten en werkuren
 • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
 • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
 • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
 • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
 • Bouwt onderdelen van de transmissie in en stelt ze af (koppeling, versnellingsbak, …)
 • Vervangt onderdelen van de stuurinrichting en de ophanging en stelt ze af
 • Maakt het voertuig spanningsvrij volgens de geëigende procedure
 • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij is
 • Brengt het voertuig weer onder spanning
 • Controleert de werking van het voertuig

Probleemoplossende vaardigheden

 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
 • Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bv. elektrische, hybride, waterstof,…)
 • Herstelt rupsaandrijvingen
 • Voert een wielgeometrie uit
 • Herstelt en regelt onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
 • Herstelt of vervangt mechanische onderdelen (solderen, batterij, remmen, schokdempers, eenvoudige distributieriem, motor,…)
 • Herstelt of vervangt pneumatische onderdelen
 • Herstelt of vervangt hydraulische onderdelen
 • Herstelt of vervangt machineonderdelen
 • Verhelpt kleine storingen
 • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …), pneumatische en hydraulische kring één na één uit
 • Herstelt of vervangt de onderdelen van verbrandingsmotoren (cilinders, zuigers, drijfstang, krukas, vliegwiel, nokkenas, kleppen, …)
 • Herstelt of vervangt de onderdelen van het koelsysteem (radiator, expansietank, waterpomp, ventiel, thermostaat, …)
 • Herstelt of vervangt complexere componenten van het remsysteem
 • Herstelt of vervangt de onderdelen van het smeersysteem
 • Voert initialisaties uit
 • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
 • Herprofileert banden van zware bedrijfs- en vrachtwagens
 • Herstelt of vervangt complexere componenten van het hydraulisch en pneumatisch systeem

Motorische vaardigheden

 • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
 • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
 • Houdt de werkvloer ordelijk en proper
 • Recupereert materialen
 • Last, vijlt, boort…onderdelen
 • Tapt draad
 • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
 • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
 • Maakt de onderdelen van het voertuig proper
 • Gebruikt reinigingstoestellen
 • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
 • Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof…), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies, …)
 • Vervangt banden en wielen
 • Brengt corrosiewerend product aan
 • Vervangt onderdelen in het kader van onderhoudsbeurten met lange termijninterval (dieselpartikelfilter, versnellingsbakolie automatische transmissie…)
 • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
 • Monteert toebehoren
 • Monteert pneumatische remaansluitingen
 • Monteert de nodige onderdelen om het voertuig rijklaar te maken
 • Maakt het voertuig schoon aan de binnen- en buitenkant
 • Vult vloeistofpeilen bij
 • Stelt de bandendruk af
 • Verwijdert transportbeveiligingen
 • Bouwt motoren in en uit
 • Ontlucht het koelsysteem
 • Voert een volledige vierwieluitlijning uit
 • Vervangt onderdelen van het klimaatbeheersingssysteem
 • Koppelt de machine, het onderdeel of het getrokken voertuig los
 • Vervangt rupsaandrijvingen
 • Herstelt banden

Omgevingscontext

 • De polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen werkt bij importeurs/constructeurs, dealers, garages, vervoersmaatschappijen, transportbedrijven en aannemingsbedrijven, … aan land- en professionele tuinbouwmachines, machines burgerlijke bouwkunde, trucks en trailers, autobussen en autocars, heftrucks, …
 • Hij komt hierbij in contact met collega’s en klanten
 • Hij wisselt op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uit met collega’s, oversten en klanten.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, dragen van een broek met kniebeschermers, lasbril, …) is vereist.
 • De taken worden zowel in de werkplaats als bij de klant ter plekke uitgevoerd. De beroepsbeoefenaar moet daardoor soms verre verplaatsingen maken en zich flexibel kunnen opstellen.
 • De uitoefening van het beroep gebeurt in een eerder variërende omgeving omwille van het type voertuig. Bij machines burgerlijke bouwkunde zal dit bijvoorbeeld op de werf zelf gebeuren terwijl dit bij autobussen meestal in de werkplaats zelf is.
 • De activiteiten zijn vrij gevarieerd.
 • De complexiteit van het beroep hangt samen met technologische ontwikkelingen
 • Bij de uitoefening van het beroep is tijdsdruk aanwezig. De constructeur of werkgever heeft tijdsvoorschriften per opdracht, het voertuig moet zo snel mogelijk terug ingezet worden.

Handelingscontext

 • De polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen dient oog te hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij dient steeds nauwgezet te werken aangezien dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de gebruiker, eventuele passagiers en de omgeving (bv. correct monteren van remvoeringen).
 • Bij de uitoefening van zijn beroep dient hij aandacht te hebben voor gevaarlijke situaties: het opladen en stockeren van batterijen, correct gebruik van gereedschappen, machines en heftoestellen, brandbare vloeistoffen en gassen, hybride en elektrische voertuigen
 • Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten: reinigingsproducten, oliën, brandstoffen,….
 • Bepaalde onderdelen van zware bedrijfsvoertuigen zijn kostbaar en dienen daarom voorzichtig behandeld te worden.
 • Bovendien wordt hij geacht zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken te maken van machines, gereedschappen en materialen: multimeter, diagnose-apparatuur, lasapparatuur, hefbrug, momentsleutel, …
 • Het niveau van aandacht is gedurende de meeste activiteiten ongeveer even hoog. De complexiteit van de gebruikte apparatuur in combinatie met veiligheidsrisico’s zorgt er echter voor dat hij op bepaalde momenten van de dag extra aandachtig moet zijn.
 • Indien hij bij de uitoefening van zijn beroep fouten maakt, kan dit financiële gevolgen en gevolgen voor de veiligheid van de gebruiker, eventuele passagiers, zichzelf en de omgeving hebben. Hij moet dus voortdurend zichzelf controleren en over zijn werkproces reflecteren.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het bewerken en aanpassen van onderdelen
 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Het controleren van de zware bedrijfsvoertuigen in het kader van het onderhoud
 • Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen in het kader van het onderhoud en sneldienstservices
 • Het monteren van eenvoudig toebehoren
 • Het klaarmaken van het voertuig voor de technische en veiligheidskeuring
 • Het klaarmaken van nieuwe en tweedehands voertuigen voor het afleveren aan de klant
 • Het inschatten van kosten en herstellingstermijnen en het opmaken van een kostenraming voor de interventie om aan zijn verantwoordelijke over te maken
 • Het monteren van complexe toebehoren (gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen, …)
 • Het identificeren van oorzaken van mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische storingen aan het voertuig en het bepalen van de modaliteiten voor de reparatie
 • Het vervangen of herstellen van verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken , koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen, ...
 • Het uitvoeren van complexe onderhoudswerkzaamheden
 • Het spanningsvrij maken en weer onder spanning brengen van hybride of elektrische voertuigen
Is gebonden aan
 • Een ontvangen werkopdracht en planning
 • Veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Technische voorschriften en constructeursvoorschriften
 • Het werkproces zoals bepaald door het bedrijf
Doet beroep op
 • Een leidinggevende voor de werkopdracht, melden van problemen/storingen
 • Eventueel de receptionist om na te gaan of alles op de werkfiche staat en alle werkzaamheden uitgevoerd zijn. Deze controleert dit technisch en administratief en zorgt voor de verdere afhandeling met de klant
 • De technicus bij technische problemen wanneer hij zelf geen oplossing vindt.
 • Eventueel een magazijnier of receptionist voor het bestellen van onderdelen.
 • Eventueel de planner voor de volgorde van de uit te voeren opdrachten

Verantwoordelijkheid

 • Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s
 • Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Bewerkt of past onderdelen aan
 • Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden
 • Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud
 • Voert eenvoudige en complexe herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en/of sneldienstinterventies
 • Monteert eenvoudige en complexe toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen, gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen, ontwaardingssysteem , TPMS-systemen …)
 • Maakt het voertuig klaar voor controle door de technische keuring
 • Maakt nieuwe en tweedehandse wagens klaar voor afgifte aan de klant
 • Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming voor de interventie op om aan zijn verantwoordelijke over te maken
 • Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
 • Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische systemen van het voertuig (verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken , koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen, stuurinrichtingen,…)
 • Maakt hybride of elektrische voertuigen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.