Kantwerker

 
BK-0239-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Kantwerker

Definitie

Het vervaardigen of ornamenteren van textielproducten op basis van één of meerdere kanttechnieken teneinde een op maat vervaardigd kantwerkstuk af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bepaalt samen met de klant de kenmerken van het te realiseren werkstuk
  • Stelt vragen over de wens van de klant/opdrachtgever
  • Stelt de kenmerken van de opdracht vast (ontwerp, tekening, aard van het materiaal)
  • Bespreekt de opdracht aan de hand van een eigen of door de klant aangeboden foto, schets of technische tekening
  • Schat de haalbaarheid van de opdracht in
  • Geeft informatie over het te verwachten resultaat
  • Stelt materialen en toepassingen voor die beantwoorden aan de technische vereisten, de noden en aan het budget
  • Berekent de benodigde grondstoffen en manuren voor een bepaald werk
  • Schat of berekent de kosten
  • Spreekt de prijs en de uitvoeringstermijn af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
  • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
 • Competentie 2:
  Maakt een patroon of past een bestaand patroon aan in functie van de opdracht
  • Tekent zelf een ontwerp of past een bestaand ontwerp aan
  • Maakt een patroon, prikking of technische tekening met te gebruiken siergronden
  • Maakt een technische tekening of gebruikt een bestaande tekening of een moodboard
  • Bepaalt de kanttechnieken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaald- kant-perlage-borduurtechnieken)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
  • Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen
  • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
  • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten
 • Competentie 3:
  Kiest de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen uit in functie van de uiteindelijke toepassing van het werk en met zin voor esthetiek
  • Kiest het soort garen en de dikte ervan
  • Kiest het soort kloskussen of het soort kant-perlage-borduurraam en haaknaaldnummers, naald
  • Houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen, technische neveneffecten (eventuele allergische reacties op materiaalsoorten), beschikbaarheid en kosten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van esthetica en kunstgeschiedenis
  • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
 • Competentie 4:
  Bereidt het werk voor in een logische volgorde
  • Leest patroon en technische tekening
  • Leest codes en symbolen
  • Plaatst het patroon op het kloskussen, op de stof of de tule op het raam
  • Rolt de draad op de klossen, steekt de draad in de juiste soort naald of kiest de juiste haaknaald, garens, rijgt parels en/of pailletten op draad
  • Past manuele kanttechnieken nauwkeurig toe: de verschillende slagen of steken in functie van de kantsoort of het patroon
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
  • Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen
  • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
  • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten
 • Competentie 5:
  Vervaardigt of ornamenteert het kantwerkstuk en werkt het nauwkeurig uit
  • Past de verschillende slagen, steken of siergronden toe
  • Zet de juiste spanning op de draden, al dan niet afhankelijk van de contouren en siergronden
  • Plaatst de spelden met precisie op de prikking
  • Gebruikt appret en stijfsels voor kant- en borduurwerken (o.a. Arabische gom voor perlage)
  • Werkt het kantwerk zorgvuldig af zodat het weinig sporen nalaat in het eindproduct
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
  • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van versieringselementen - en producten
 • Competentie 6:
  Voert herstellingen uit op kostuums en tafeldecoratie
  • Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)
  • Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk
  • Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering
  • Selecteert de meest geschikte kanttechnieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel,…
  • Herstelt het werkstuk
  • Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage en verwering
  • Evalueert het succes van de interventie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
  • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten
 • Competentie 7:
  Geeft de technieken van het vak door en zet sensibiliseringsacties op
  • Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
  • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
  • Doet voorstellen voor opleiding
  • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
  • Stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
  • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
  • Kennis van ergonomisch werken
  • Kennis van versieringselementen - en producten
  • Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen
  • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
  • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten
 • Competentie 8:
  Stelt een staal of modellen aan stilisten, klanten, kopers voor of stelt een knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie samen
  • Neemt deel aan evenementen en beurzen
  • Stelt de collectie voor volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen
  • Voorziet de voorgestelde collectie van informatiefiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van commerciële technieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van esthetica en kunstgeschiedenis
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Kennis van herstellingstechnieken
 • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
 • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
 • Kennis van ergonomisch werken
 • Kennis van versieringselementen - en producten
 • Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen
 • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
 • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten

Cognitieve vaardigheden

 • Stelt vragen over de wens van de klant/opdrachtgever
 • Stelt de kenmerken van de opdracht vast (ontwerp, tekening, aard van het materiaal)
 • Bespreekt de opdracht aan de hand van een eigen of door de klant aangeboden foto, schets of technische tekening
 • Schat de haalbaarheid van de opdracht in
 • Geeft informatie over het te verwachten resultaat
 • Stelt materialen en toepassingen voor die beantwoorden aan de technische vereisten, de noden en aan het budget
 • Berekent de benodigde grondstoffen en manuren voor een bepaald werk
 • Schat of berekent de kosten
 • Spreekt de prijs en de uitvoeringstermijn af
 • Bepaalt de kanttechnieken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaald- kant-perlage-borduurtechnieken)
 • Kiest het soort garen en de dikte ervan
 • Kiest het soort kloskussen of het soort kant-perlage-borduurraam en haaknaaldnummers, naald
 • Houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen, technische neveneffecten (eventuele allergische reacties op materiaalsoorten), beschikbaarheid en kosten
 • Leest patroon en technische tekening
 • Leest codes en symbolen
 • Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)
 • Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk
 • Selecteert de meest geschikte kanttechnieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel,…
 • Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage en verwering
 • Evalueert het succes van de interventie
 • Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
 • Doet voorstellen voor opleiding
 • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
 • Neemt deel aan evenementen en beurzen
 • Stelt de collectie voor volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen
 • Voorziet de voorgestelde collectie van informatiefiches

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stuurt bij indien nodig
 • Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering

Motorische vaardigheden

 • Tekent zelf een ontwerp of past een bestaand ontwerp aan
 • Maakt een patroon, prikking of technische tekening met te gebruiken siergronden
 • Maakt een technische tekening of gebruikt een bestaande tekening of een moodboard
 • Plaatst het patroon op het kloskussen, op de stof of de tule op het raam
 • Rolt de draad op de klossen, steekt de draad in de juiste soort naald of kiest de juiste haaknaald, garens, rijgt parels en/of pailletten op draad
 • Past manuele kanttechnieken nauwkeurig toe: de verschillende slagen of steken in functie van de kantsoort of het patroon
 • Past de verschillende slagen, steken of siergronden toe
 • Zet de juiste spanning op de draden, al dan niet afhankelijk van de contouren en siergronden
 • Plaatst de spelden met precisie op de prikking
 • Gebruikt appret en stijfsels voor kant- en borduurwerken (o.a. Arabische gom voor perlage)
 • Werkt het kantwerk zorgvuldig af zodat het weinig sporen nalaat in het eindproduct
 • Herstelt het werkstuk

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een atelier of museum
 • Het beroep wordt uitgeoefend in optimale omstandigheden: licht, temperatuur, ergonomie,…
 • Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten worden afgestemd op de eigenschappen van het werk, de wensen van de opdrachtgever en de kantsoort
 • De uitvoering van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde
 • Creativiteit en zin voor esthetiek in de opmaak en afwerking van het kantwerkstuk is noodzakelijk
 • Het beroep vereist kwaliteitsvol - haute couture waardig- handelen

Handelingscontext

 • Het werk impliceert het langdurig zitten in dezelfde positie
 • De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met een zeer breed gamma aan materialen en gereedschappen
 • Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met delicaat/breekbaar materiaal
 • Het beroep vereist een hoge mate aan precisie bij de uitvoering van de opdracht
 • Bij perlage-en borduurwerk maakt de beroepsbeoefenaar een inschatting van allergische reacties op materialen van zowel zichzelf als van de klant
 • Het beroep houdt het geregeld in contact komen met leveranciers, deskundigen en klanten in
 • De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor een verantwoorde planning, voor de keuze van kwaliteitsvolle en prijsbewuste grondstoffen en materialen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het voorbereiden van de taken
 • Het uitvoeren van de taken
 • Het controleren van de taken
 • Het afwerken van de taken
Is gebonden aan
 • De wensen van de klant
 • De opdrachten en bestellingen
Doet beroep op
 • Beroepsverenigingen

Verantwoordelijkheid

 • Maakt een patroon of past een bestaand patroon aan in functie van de opdracht
 • Bereidt het werk voor in een logische volgorde
 • Vervaardigt of ornamenteert het kantwerkstuk en werkt het nauwkeurig uit
 • Voert herstellingen uit op kostuums en tafeldecoratie
 • Stelt een staal of modellen aan stilisten, klanten, kopers voor of stelt een knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie samen
 • Bepaalt samen met de klant de kenmerken van het te realiseren werkstuk
 • Kiest de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen uit in functie van de uiteindelijke toepassing van het werk en met zin voor esthetiek
 • Geeft de technieken van het vak door en zet sensibiliseringsacties op

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.