Monteur installatietechnieken

 
BK-0364-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Monteur installatietechnieken

Definitie

De monteur installatietechnieken monteert en plaatst leidingen, kanalen, toestellen en toebehoren aan de hand van plannen en instructies teneinde een sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw klaar te maken voor het in dienst stellen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Deelkwalificaties

Deze beroepskwalificatie 'Monteur installatietechnieken' omvat de deelkwalificatie 'Monteur centrale verwarmingsinstallaties (BK-0364-2-DBK-01)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16

Deze beroepskwalificatie 'Monteur installatietechnieken' omvat de deelkwalificatie 'Monteur ventilatie- en luchtbehandelingskanalen (BK-0364-2-DBK-02)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18

Deze beroepskwalificatie 'Monteur installatietechnieken' omvat de deelkwalificatie 'Monteur sanitaire installaties (BK-0364-2-DBK-03)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
  • Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
  • Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor eigen veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
  • Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties
  • Kennis van specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden, zoals: stof, asbest en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen
  • Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • Competentie 3:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
  • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte
  • Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
  • Kennis van grenzen van bevoegdheden
  • Kennis van werkinstructie hoogwerker
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 4:
  Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
  • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik
  • Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
  • Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 5:
  Bereidt de eigen installatiewerken voor
  • Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit
  • Zet de leidingtracés uit
  • Leest plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis planlezen en schemalezen
  • Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen
 • Competentie 6:
  Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af met reeds geselecteerde onderdelen
  • Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden
  • Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af
  • Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen in brandwerende wanden.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de principes van luchtdichtheid (drukmetingen, lekken, materialen ...)
  • Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden
  • Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen
 • Competentie 7:
  Demonteert en monteert elektrische leidingen
  • Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
  • Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
  • Plaatst de kabels
  • Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van procedures van BA4/BA5
  • Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
  • Kennis van elektrische verbindingen
 • Competentie 8:
  Isoleert en schildert leidingen
  • Brengt beschermingsmateriaal tegen aantasting aan (mantelbuizen, isolatiemateriaal)
  • Brengt isolatiemateriaal tegen warmteverlies aan op de buizen en toebehoren
  • Voert kleine schilderwerken uit aan leidingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van eenvoudige schilderwerken
  • Basiskennis van het te gebruiken buis isolatiemateriaal
Sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallaties
 • Competentie 9:
  Bewerkt en legt aardgas- en lpg-binnenleidingen aan
  • Kiest de buizen voor de overeenkomstig met de instructies
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
  • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
  • Plaatst de aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk
  • Plaatst installatietoebehoren voor aardgas- en lpg-binnenleidingen
  • Controleert de verbindingen op lekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van indeling en soorten van gastoestellen.
  • Basiskennis van het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en lpg-binnenleidingen
  • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de geldende normen
  • Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
  • Kennis van installatietoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen (afsluiters, filters …)
  • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
 • Competentie 10:
  Bewerkt en legt rookgasafvoerleidingen aan
  • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
  • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
  • Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
  • Controleert de verbindingen op lekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren
  • Basiskennis van verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzes bij verbindingen
  • Basiskennis van de gebruikte materialen (buizen, …) en installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen
  • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen
  • Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
Sanitaire installaties
 • Competentie 11:
  Bewerkt en legt leidingen voor aanvoer van warm en koud water aan
  • Kiest de buizen voor de leidingen overeenkomstig met de instructies
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
  • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
  • Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water volgens de code van de goede praktijk
  • Controleert de verbindingen op lekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
  • Basiskennis van de legionellaproblematiek
  • Basiskennis van installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
  • Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
  • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
  • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
 • Competentie 12:
  Bewerkt en legt leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater aan
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
  • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
  • Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater
  • Controleert de verbindingen op lekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling)
  • Basiskennis van stromingsbeeld van het afvalwater en de functie van een afschot
  • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
  • Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
  • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor afvoer van afvalwater
  • Kennis van materialen (buizen, …) en installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
 • Competentie 13:
  Sluit toestellen voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan
  • Bewerkt en legt leidingen voor afvoer van hemelwater
  • Plaatst inspectieputten
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
  • Sluit systemen voor het gebruik van hemelwater aan
  • Sluit installaties voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan
  • Plaatst en sluit verschillende pompsystemen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de onderdelen en werkingsprincipes van hemelwatersystemen
  • Basiskennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater
  • Basiskennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties
  • Basiskennis van de systemen voor de afkoppeling van hemelwater
 • Competentie 14:
  Plaatst sanitaire kranen en toestellen
  • Plaatst kranen, gootstenen, wasfonteinen en wastafels volgens richtlijnen
  • Plaatst en sluit closetpotten, urinoirs, WC- en urinoirspoelinrichtingen en valpijpen van spoelinrichtingen aan
  • Plaatst beveiliging tegen drinkwatervervuiling, overdruk- en drukreductietoestellen volgens richtlijnen
  • Plaatst modulaire montagesystemen voor sanitaire toestellen volgens richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types kranen, gootstenen, closetpotten, urinoirs, douches, baden, spoelinrichtingen, valpijpen en beveiligingen tegen terugstroom van water …
  • Basiskennis van de maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw
  • Basiskennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging
  • Basiskennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen
  • Basiskennis van de afvoergarnituren en sifons voor de sanitaire toestellen
  • Basiskennis van de montagehoogtes van sanitaire toestellen, kraanwerk, sproeiers en toebehoren.
Centrale verwarmingsinstallaties
 • Competentie 15:
  Bewerkt en legt centrale verwarmingsleidingen aan
  • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
  • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
  • Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
  • Controleert de verbindingen op lekken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen
  • Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
  • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
  • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van centrale verwarmingsleidingen
  • Kennis van de meest gebruikte installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …)
  • Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …)
 • Competentie 16:
  Sluit toestellen voor warmte- afgifte aan
  • Sluit convectieverwarming (radiatoren en convectoren) aan
  • Sluit luchtverwarmingsystemen aan op luchtverhitters, luchtgroepen aan
  • Sluit vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen
  • Kennis van de plaatsing en aansluiting van convectoren, radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, wand-, vloer- en plafondverwarming …
  • Kennis van de aansluitsystemen en –mogelijkheden voor de toestellen voor warmte- afgifte
Ventilatie- en luchtbehandelingskanalen
 • Competentie 17:
  Bewerkt en legt luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling aan
  • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
  • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor luchtkanalen voor ventilatie
  • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen
  • Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen
  • Plaatst de luchtkanalen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk
  • Plaatst installatietoebehoren en inspectieluiken voor luchtkanalen
  • Verbindt de kanalen luchtdicht
  • Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties
  • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie
  • Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen van buizen en kanalen voor ventilatie
  • Kennis van installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie
  • Kennis van de invloed van onafgedichte voegen en gaatjes op de luchtdichtheidstest.
  • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen, vertakkingen …)
 • Competentie 18:
  Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie en luchtbehandeling
  • Monteert roosters, regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO)
  • Monteert de dak- en muurdoorvoeren
  • Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
  • Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
  • Monteert bodem-lucht warmtewisselaars
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van diverse types RTO’s, DO’s en RAO’s en hun plaatsing
  • Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties
 • Basiskennis planlezen en schemalezen
 • Basiskennis van de principes van luchtdichtheid (drukmetingen, lekken, materialen ...)
 • Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden
 • Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen
 • Basiskennis van procedures van BA4/BA5
 • Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
 • Basiskennis van eenvoudige schilderwerken
 • Basiskennis van het te gebruiken buis isolatiemateriaal
 • Basiskennis van indeling en soorten van gastoestellen.
 • Basiskennis van het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en lpg-binnenleidingen
 • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de geldende normen
 • Basiskennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren
 • Basiskennis van verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzes bij verbindingen
 • Basiskennis van de gebruikte materialen (buizen, …) en installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen
 • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
 • Basiskennis van de legionellaproblematiek
 • Basiskennis van installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
 • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater (afkoppeling)
 • Basiskennis van stromingsbeeld van het afvalwater en de functie van een afschot
 • Basiskennis van de onderdelen en werkingsprincipes van hemelwatersystemen
 • Basiskennis van de infiltratievoorzieningen voor hemelwater
 • Basiskennis van de wetgeving rond het aansluiten van hemelwaterinstallaties
 • Basiskennis van de systemen voor de afkoppeling van hemelwater
 • Basiskennis van functies, werkingsprincipes en bevestiging van diverse types kranen, gootstenen, closetpotten, urinoirs, douches, baden, spoelinrichtingen, valpijpen en beveiligingen tegen terugstroom van water …
 • Basiskennis van de maatregelen voor het rationeel waterbeheer in een gebouw
 • Basiskennis van de reglementering over de drinkwaterbeveiliging
 • Basiskennis van de geluidsdemping bij het plaatsen van sanitaire toestellen
 • Basiskennis van de afvoergarnituren en sifons voor de sanitaire toestellen
 • Basiskennis van de montagehoogtes van sanitaire toestellen, kraanwerk, sproeiers en toebehoren.
 • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen
 • Basiskennis van vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen
 • Basiskennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties
 • Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van luchtkanalen voor ventilatie
 • Basiskennis van diverse types RTO’s, DO’s en RAO’s en hun plaatsing
 • Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
 • Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
 • Kennis van specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden, zoals: stof, asbest en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen
 • Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte
 • Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
 • Kennis van grenzen van bevoegdheden
 • Kennis van werkinstructie hoogwerker
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen
 • Kennis van elektrische verbindingen
 • Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
 • Kennis van installatietoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen (afsluiters, filters …)
 • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
 • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen
 • Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
 • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor aanvoer van warm en koud water
 • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …)
 • Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
 • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van leidingen voor afvoer van afvalwater
 • Kennis van materialen (buizen, …) en installatietoebehoren (afsluiters, filters …)
 • Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van centrale verwarmingsleidingen
 • Kennis van de meest gebruikte installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …)
 • Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …)
 • Kennis van de plaatsing en aansluiting van convectoren, radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, wand-, vloer- en plafondverwarming …
 • Kennis van de aansluitsystemen en –mogelijkheden voor de toestellen voor warmte- afgifte
 • Kennis van verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen van buizen en kanalen voor ventilatie
 • Kennis van installatietoebehoren en luchtkanalen voor ventilatie
 • Kennis van de invloed van onafgedichte voegen en gaatjes op de luchtdichtheidstest.
 • Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen, vertakkingen …)
 • Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
 • Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
 • Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
 • Leest plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken
 • Kiest de buizen voor de overeenkomstig met de instructies
 • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
 • Kiest de buizen voor de leidingen overeenkomstig met de instructies
 • Controleert de verbindingen op lekken
 • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
 • Controleert de verbindingen op lekken
 • Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies
 • Controleert de verbindingen op lekken
 • Controleert de verbindingen op lekken
 • Controleert de verbindingen op lekken

Probleemoplossende vaardigheden

 • Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
 • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik
 • Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
 • Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit
 • Zet de leidingtracés uit
 • Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden
 • Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af
 • Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen in brandwerende wanden.
 • Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
 • Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
 • Plaatst de kabels
 • Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst
 • Brengt beschermingsmateriaal tegen aantasting aan (mantelbuizen, isolatiemateriaal)
 • Brengt isolatiemateriaal tegen warmteverlies aan op de buizen en toebehoren
 • Voert kleine schilderwerken uit aan leidingen
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
 • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
 • Plaatst de aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk
 • Plaatst installatietoebehoren voor aardgas- en lpg-binnenleidingen
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
 • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
 • Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor aanvoer van warm en koud water
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
 • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
 • Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor aanvoer van warm en koud water volgens de code van de goede praktijk
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater
 • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
 • Plaatst de leidingen en installatietoebehoren voor afvoer van afvalwater en hemelwater
 • Bewerkt en legt leidingen voor afvoer van hemelwater
 • Plaatst inspectieputten
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
 • Sluit systemen voor het gebruik van hemelwater aan
 • Sluit installaties voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan
 • Plaatst en sluit verschillende pompsystemen aan
 • Plaatst kranen, gootstenen, wasfonteinen en wastafels volgens richtlijnen
 • Plaatst en sluit closetpotten, urinoirs, WC- en urinoirspoelinrichtingen en valpijpen van spoelinrichtingen aan
 • Plaatst beveiliging tegen drinkwatervervuiling, overdruk- en drukreductietoestellen volgens richtlijnen
 • Plaatst modulaire montagesystemen voor sanitaire toestellen volgens richtlijnen
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal
 • Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen
 • Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk
 • Sluit convectieverwarming (radiatoren en convectoren) aan
 • Sluit luchtverwarmingsystemen aan op luchtverhitters, luchtgroepen aan
 • Sluit vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen aan
 • Bewerkt buizen in verschillende materialen voor luchtkanalen voor ventilatie
 • Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen
 • Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan en bevestigt de leidingen
 • Plaatst de luchtkanalen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk
 • Plaatst installatietoebehoren en inspectieluiken voor luchtkanalen
 • Verbindt de kanalen luchtdicht
 • Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging
 • Monteert roosters, regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Monteert de dak- en muurdoorvoeren
 • Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
 • Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
 • Monteert bodem-lucht warmtewisselaars

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend bij installatiebedrijven, zowel bij nieuwbouw als renovatie van gebouwen.
 • De monteur plaatst diverse installaties, waarbij steeds de regelgeving en technische voorschriften in acht genomen moeten worden. De installatie of herstelling verloopt via procedures en methodes, maar zal steeds aan de wensen van de klant of de beperkingen van het gebouw moeten aangepast worden.
 • Bij de installatie kan men moeten werken op hoogte, in contact komen met stof, geur, geluidshinder en in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.
 • De (basis)technieken an sich veranderen niet, maar er gebeuren veel innovaties binnen de installaties en systemen. Continue bijscholing is noodzakelijk.
 • Storingen worden gelokaliseerd aan de hand van instrumenten en kunnen complex zijn.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines
 • De monteur werkt vooral in teamverband

Handelingscontext

 • De monteur installatietechnieken wordt verondersteld leergierig te zijn want bijblijven met de technologische ontwikkelingen in het vakgebied is een must.
 • Installaties worden onder begeleiding opgebouwd
 • De toepassing, omvang en uitvoering van de systemen zijn echter verschillend en specifiek. Tijdens het werkproces moet de monteur geschikte oplossingen kunnen bedenken op basis van aanwijzingen.
 • De monteur werkt met zorg, toewijding en zin voor precisie. Hij/zij behandelt materiaal en onderdelen met de nodige voorzichtigheid om schade te voorkomen.
 • Hij/zij moet flexibel kunnen omspringen met wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • Hij/zij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen en in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen moet werken.
 • De monteur moet er zich van bewust zijn dat elke handeling van belang is voor de energieprestatie van de installatie of het gebouw
 • Hij/zij heeft oog voor gevaarlijke situaties en gebruikt PBM’s en CBM’s op een correcte manier

Autonomie

Monteur installatietechnieken
Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het voorbereiden van de eigen installatiewerken
 • het bewerken van de leidingen
 • het rapporteren van de eigen werkzaamheden
 • het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de deadlines
 • de kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met leidinggevenden, collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s en leidinggevenden voor het geven van richtlijnen bij het aanleggen van leidingen en plaatsen van toestellen
 • collega’s, leidinggevenden en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor eigen veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
 • Bereidt de eigen installatiewerken voor
 • Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af met reeds geselecteerde onderdelen
 • Demonteert en monteert elektrische leidingen
 • Isoleert en schildert leidingen
 • Bewerkt en legt aardgas- en lpg-binnenleidingen aan
 • Bewerkt en legt rookgasafvoerleidingen aan
 • Bewerkt en legt leidingen voor aanvoer van warm en koud water aan
 • Bewerkt en legt leidingen voor afvoer van afvalwater en hemelwater aan
 • Sluit toestellen voor de afvoer en het gebruik van hemelwater aan
 • Plaatst sanitaire kranen en toestellen
 • Bewerkt en legt centrale verwarmingsleidingen aan
 • Sluit toestellen voor warmte- afgifte aan
 • Bewerkt en legt luchtkanalen voor ventilatie en luchtbehandeling aan
 • Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie en luchtbehandeling

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.