HR deskundige

 
BK-0322-3

Globaal

Titel

HR deskundige

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "M150301 Human Resources Management"

Definitie

Het ondersteunen, adviseren en informeren van de leidinggevende en het personeel over HR-gerelateerde thema’s en het realiseren, coördineren, opvolgen en evalueren van personeelsprojecten en -acties rekening houdend met de wettelijke voorschriften teneinde het verloop van procedures te optimaliseren en een efficiënt personeelsbeheer te realiseren in functie van het HR-beleidsplan.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt ondersteunend en loyaal t.a.v. de afdeling/organisatie
  • Digitaliseert, verwerkt en controleert documenten, data en informatie
  • Communiceert helder, duidelijk en op een zakelijke manier
  • Gebruikt instrumenten voor de opvolging van de activiteit van de organisatie/afdeling en maakt en werkt situatieoverzichten bij
  • Handelt op een zakelijke manier
  • Organiseert vergaderingen en stelt verslagen op
  • Respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels
  • Gaat confidentieel om met bedrijfsgerelateerde informatie
  • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ergonomische technieken
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van regels voor het onthaal
  • Kennis van agendabeheer
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
 • Competentie 2:
  Werkt oplossingsgericht
  • Inventariseert problemen (databanken, eigen administratie,…)
  • Analyseert de aard van de problemen
  • Merkt problemen op en signaleert ze aan de leidinggevende
  • Werkt een passende oplossing uit voor problemen binnen het eigen takenpakket
  • Zoekt naar oplossingen om problemen te voorkomen binnen het eigen takenpakket
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ergonomische technieken
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
 • Competentie 3:
  Werkt doelgroepgericht
  • Gaat integer en respectvol om met klanten/collega’s
  • Zorg voor een goede overlegsituatie met de klant/collega’s
  • Wekt geen onrealiseerbare verwachtingen
  • Richt de aandacht op de wensen en de belangen van de klanten en op de samenwerking met collega’s
  • Probeert zich in de wensen en problemen van de klant/collega in te leven
  • Gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis ergonomische technieken
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van regels voor het onthaal
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Deelt kennis met collega's
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
 • Competentie 5:
  Coördineert het proces van werving en selectie
  • Controleert de opgestelde vacatures en/of stelt indien nodig deze op
  • Volgt de verspreiding van de vacatures via verschillende kanalen op
  • Bespreekt de gescreende CV’s en motivatiebrieven
  • Bespreekt de preselectie
  • Woont de sollicitatiegesprekken bij
  • Voert, indien nodig, zelf sollicitatiegesprekken
  • Coördineert de ondersteuning bij interne assessments
  • Volgt het vervolgproces van de niet weerhouden kandidaten op
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van agendabeheer
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van audittechnieken
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van de arbeidsmarkt
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
 • Competentie 6:
  Bewaakt de opvolging van de contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, ...)
  • Volgt de uitwisseling van informatie met het sociaal secretariaat, uitzendbureaus, opleidingscentra… op
  • Fungeert, indien nodig, als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat en andere externe organisaties
  • Coördineert de opvolging van afspraken
  • Volgt de evaluatie van het contract en de afspraken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van audittechnieken
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van registratietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van administratief beheer
  • Kennis van handelsrecht
 • Competentie 7:
  Controleert en maakt, indien nodig, individuele dossiers van werknemers aan, volgt deze op en voert updates door, rekening houdend met de actuele wetgeving
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
  • Verzamelt en/of controleert gegevens (attesten, tijdsregistratie, wijzigingen personeel, dienstverplaatsingen, onkosten,….) volgens de richtlijnen
  • Houdt verlofadministratie en ziektemeldingen bij en/of controleert deze
  • Berekent verloftegoeden en/of controleert deze
  • Doet opzoekingen om dossiers te vervolledigen en/of controleert deze
  • Registreert, klasseert en beheert gegevens en/of controleert deze
  • Stelt arbeidscontracten op en/of controleert deze
  • Stelt de nodige documenten op in functie van het beëindigen van een arbeidscontract en/of controleert deze
  • Stelt de nodige documenten op in functie van tijdelijke arbeidskrachten en/of controleert deze
  • Past gegevens aan bij in-, door- en uitstroom of doorstroom van personeel en/of controleert deze
  • Signaleert bijzonderheden of afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Dient de wettelijke personeelsaangifte in en/of controleert deze
  • Beantwoordt individuele vragen van het personeel (telefonisch, schriftelijk) en/of controleert deze
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Kennis van publiek recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van internationaal recht
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 8:
  Vertaalt opleidingsbehoeften en -noden naar opleidingsinitiatieven
  • Overlegt met de verantwoordelijke over opleidingsbehoeften en -noden van/voor personeelsleden
  • Analyseert verslagen en data om opleidingsbehoeften en -noden te inventariseren
  • Stelt opleidingsactiviteiten voor op basis van geïnventariseerde behoeften
  • Overlegt met de verantwoordelijke over de mogelijke opleidingen
  • Vraagt opleidingen aan
  • Noteert aangevraagde/gevolgde opleidingen in het personeelsdossier
  • Volgt opleidingsactiviteiten op
  • Volgt de evaluaties van de opleiding en het aanbod op volgens het HR-beleid van de organisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
  • Kennis van budgetbeheer
 • Competentie 9:
  Controleert de actualisering van documenten om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen
  • Gebruikt kantoorsoftware
  • Controleert de verzamelde beleidsondersteunende gegevens (ziekteverzuim, deeltijds werk, …)
  • Controleert de opgemaakte tabellen en grafieken
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
 • Competentie 10:
  Licht het personeel in over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie
  • Geeft informatie over tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, verlofstelsel,…
  • Zoekt arbeidswetgeving op via gespecialiseerde databanken
  • Volgt wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s op
  • Analyseert gegevens rekening houdend met de sociale wetgeving en het arbeidsrecht
  • Wint advies in van derden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Kennis van publiek recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 11:
  Coördineert de praktische organisatie van de sociale verkiezingen
  • Zorgt de het stappenplan en de richtlijnen van de verkiezingsprocedure gerespecteerd wordt
  • Coördineert de informatiedoorstroom naar de raad of het comité over de technische bedrijfseenheid, het aantal werknemers, de directiefuncties en de kaderfuncties
  • Controleert de verkiezingsdatum en de kandidatenlijst
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 12:
  Volgt de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties op (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, ...)
  • Gaat na welke tuchtmaatregelen in het arbeidsreglement voorzien zijn
  • Vult het dossier aan met bewijsmateriaal
  • Brengt formaliteiten in orde
  • Maakt een verslag
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van internationaal recht
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van handelsrecht
 • Competentie 13:
  Verwelkomt nieuwe werknemers en bevordert hun integratie
  • Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (arbeidsreglement, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….)
  • Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
  • Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 14:
  Controleert en voert, indien nodig, loongegevens in (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...
  • Gebruikt software voor loonberekening
  • Verzamelt de nodige gegevens
  • Beheert extra legale voordelen
  • Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid
  • Voert standaardberekeningen uit (loon, pensioen, sociale bijdrage,…) rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies,…
  • Past belastingwetgeving toe
  • Staat in voor de administratieve verwerking bij verlofstelsels, profilactische regelingen, ziekte…
  • Controleert de ingevoerde gegevens
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van registratietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van administratief beheer
 • Competentie 15:
  Volgt het volledige personeelsbestand op en/of controleert het bestand (M150101 Id20736-c/20737-c/20738-c/20739-c)
  • Volgt de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiaires,…) op
  • Volgt interne verschuivingen, overplaatsingen,… op
  • Treft de nodige administratieve regelingen bij pensionering, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden…
  • Voert de nodige controles uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van loonberekening en -administratie
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
  • Kennis van administratief beheer
 • Competentie 16:
  Ondersteunt de uitvoering van het personeelsbeleid volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
  • Analyseert het huidige beleidsplan ten aanzien van de organisatiedoelstellingen en de externe invloeden, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt
  • Raadpleegt (interne en externe) bronnen
  • Vergelijkt de analyse met eerdere analyses
  • Onderzoekt welke acties nodig zijn om de (bijkomende) doelstellingen te verwezenlijken (instroom, uitstroom, competentieontwikkeling, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden, …)
  • Analyseert de impact van het invoeren van wijzigingen in personeelsbeleid in de organisatiestructuur
  • Formuleert voorstellen van acties ter optimalisatie van het personeelsbeleid
  • Presenteert en bespreekt de voorstellen aan/met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van redactionele normen
 • Competentie 17:
  Helpt een personeelsactieplan opstellen
  • Doet voorstellen van meetbare doelstellingen
  • Stelt tools en acties voor elk onderdeel van het personeelsbeleidsplan voor
  • Past principes van gelijkheid, diversiteit en ethisch handelen toe bij het uitwerken van het personeelsbeleidsplan
  • Houdt rekening met wettelijke vereisten en reglementeringen
  • Stelt een tijdspad voor het ontwikkelen en aanpassen van het beleid voor
  • Neemt globale acties in het beleidsplan op om de doelstellingen te realiseren
  • Bespreekt het plan met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van opleidingstechnieken
 • Competentie 18:
  Ondersteunt de uitwerking van het tewerkstellings- en competentiebeleid
  • Zoekt beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve data
  • Formuleert voorstellen
  • Bespreekt de voorstellen met de leidinggevende
  • Stelt op basis van de feedback een actieplan op
  • Legt prioriteiten en verantwoordelijken vast
  • Legt succescriteria en evaluatiemomenten vast
  • Bespreekt het actieplan met de leidinggevende
  • Volgt het finale actieplan op
  • Rapporteert aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Kennis van publiek recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van internationaal recht
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 19:
  Bewaakt de kwaliteit van de HR-processen
  • Analyseert de processen
  • Denkt na over plannen om processen te optimaliseren
  • Gaat na welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn
  • Formuleert verbetervoorstellen
  • Bespreekt de verbetervoorstellen met de leidinggevende
  • Stelt een actieplan op in overleg met de leidinggevende
  • Waakt over de uitvoering van het actieplan
  • Evalueert het verbeterplan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Kennis van publiek recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van internationaal recht
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van budgetbeheer
  • Kennis van sociale wetgeving
 • Competentie 20:
  Werkt procedures en tools uit voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie en past deze aan
  • Stelt een plan op voor het voeren van functioneringsgesprekken (aan de hand van functiebeschrijvingen, organogram, …)
  • Stelt procedures op voor werving, selectie, loopbaanbegeleiding, bevordering, … van het personeel
  • Werkt tools uit voor het opstellen van een werkplanning en het bijhouden van ziekte, verlof, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Kennis van publiek recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van internationaal recht
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Kennis van bedrijfsadministratie
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van zakelijk communicatie
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van de arbeidsmarkt
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van arbeidsrecht
  • Kennis van registratietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van budgetbeheer
  • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
  • Kennis van administratief beheer
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van handelsrecht
 • Competentie 21:
  Volgt professionele informatie en reglementering op en actualiseert
  • Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites, …)
  • Volgt cursussen en trainingen
  • Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van burgerlijk recht
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van publiek recht
  • Kennis van internationaal recht
  • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
  • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
  • Kennis van HR-software
  • Kennis van personeelsorganisatie
  • Kennis van technieken om nota te nemen
  • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
  • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
  • Kennis van strategische workforce planning
  • Kennis van audittechnieken
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van registratietechnieken
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van administratief beheer
  • Kennis van sociale wetgeving

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Algemene kennis
 • Basiskennis ergonomische technieken
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Kennis van bedrijfsadministratie
 • Kennis van Engels: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van Frans: teksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van regels voor het onthaal
 • Kennis van agendabeheer
 • Kennis van technieken om nota te nemen
 • Kennis van dossierbeheer
 • Kennis van zakelijk communicatie
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van registratietechnieken
 • Kennis van redactionele normen
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis van klassement- en archiveringsmethodes
Specifieke kennis
 • Kennis van burgerlijk recht
 • Kennis van publiek recht
 • Kennis van internationaal recht
 • Kennis van loonberekening en -administratie
 • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
 • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie….)
 • Kennis van HR-software
 • Kennis van personeelsorganisatie
 • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
 • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
 • Kennis van strategische workforce planning
 • Kennis van audittechnieken
 • Kennis van de arbeidsmarkt
 • Kennis van arbeidsrecht
 • Kennis van gesprekstechnieken
 • Kennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van budgetbeheer
 • Kennis van administratief beheer
 • Kennis van sociale wetgeving
 • Kennis van handelsrecht

Cognitieve vaardigheden

 • Digitaliseert, verwerkt en controleert documenten, data en informatie
 • Communiceert helder, duidelijk en op een zakelijke manier
 • Gebruikt instrumenten voor de opvolging van de activiteit van de organisatie/afdeling en maakt en werkt situatieoverzichten bij
 • Handelt op een zakelijke manier
 • Organiseert vergaderingen en stelt verslagen op
 • Respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels
 • Gaat confidentieel om met bedrijfsgerelateerde informatie
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Gaat integer en respectvol om met klanten/collega’s
 • Zorg voor een goede overlegsituatie met de klant/collega’s
 • Wekt geen onrealiseerbare verwachtingen
 • Richt de aandacht op de wensen en de belangen van de klanten en op de samenwerking met collega’s
 • Probeert zich in de wensen en problemen van de klant/collega in te leven
 • Gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Deelt kennis met collega's
 • Controleert de opgestelde vacatures en/of stelt indien nodig deze op
 • Volgt de verspreiding van de vacatures via verschillende kanalen op
 • Bespreekt de gescreende CV’s en motivatiebrieven
 • Bespreekt de preselectie
 • Woont de sollicitatiegesprekken bij
 • Voert, indien nodig, zelf sollicitatiegesprekken
 • Coördineert de ondersteuning bij interne assessments
 • Volgt het vervolgproces van de niet weerhouden kandidaten op
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Volgt de uitwisseling van informatie met het sociaal secretariaat, uitzendbureaus, opleidingscentra… op
 • Fungeert, indien nodig, als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat en andere externe organisaties
 • Coördineert de opvolging van afspraken
 • Volgt de evaluatie van het contract en de afspraken op
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • Verzamelt en/of controleert gegevens (attesten, tijdsregistratie, wijzigingen personeel, dienstverplaatsingen, onkosten,….) volgens de richtlijnen
 • Houdt verlofadministratie en ziektemeldingen bij en/of controleert deze
 • Berekent verloftegoeden en/of controleert deze
 • Doet opzoekingen om dossiers te vervolledigen en/of controleert deze
 • Registreert, klasseert en beheert gegevens en/of controleert deze
 • Stelt arbeidscontracten op en/of controleert deze
 • Stelt de nodige documenten op in functie van het beëindigen van een arbeidscontract en/of controleert deze
 • Stelt de nodige documenten op in functie van tijdelijke arbeidskrachten en/of controleert deze
 • Past gegevens aan bij in-, door- en uitstroom of doorstroom van personeel en/of controleert deze
 • Signaleert bijzonderheden of afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Dient de wettelijke personeelsaangifte in en/of controleert deze
 • Beantwoordt individuele vragen van het personeel (telefonisch, schriftelijk) en/of controleert deze
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Overlegt met de verantwoordelijke over opleidingsbehoeften en -noden van/voor personeelsleden
 • Stelt opleidingsactiviteiten voor op basis van geïnventariseerde behoeften
 • Overlegt met de verantwoordelijke over de mogelijke opleidingen
 • Vraagt opleidingen aan
 • Noteert aangevraagde/gevolgde opleidingen in het personeelsdossier
 • Volgt opleidingsactiviteiten op
 • Volgt de evaluaties van de opleiding en het aanbod op volgens het HR-beleid van de organisatie
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Controleert de verzamelde beleidsondersteunende gegevens (ziekteverzuim, deeltijds werk, …)
 • Controleert de opgemaakte tabellen en grafieken
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Geeft informatie over tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, verlofstelsel,…
 • Zoekt arbeidswetgeving op via gespecialiseerde databanken
 • Volgt wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s op
 • Wint advies in van derden
 • Zorgt de het stappenplan en de richtlijnen van de verkiezingsprocedure gerespecteerd wordt
 • Coördineert de informatiedoorstroom naar de raad of het comité over de technische bedrijfseenheid, het aantal werknemers, de directiefuncties en de kaderfuncties
 • Controleert de verkiezingsdatum en de kandidatenlijst
 • Gaat na welke tuchtmaatregelen in het arbeidsreglement voorzien zijn
 • Vult het dossier aan met bewijsmateriaal
 • Brengt formaliteiten in orde
 • Maakt een verslag
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (arbeidsreglement, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….)
 • Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
 • Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • Gebruikt software voor loonberekening
 • Verzamelt de nodige gegevens
 • Beheert extra legale voordelen
 • Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid
 • Voert standaardberekeningen uit (loon, pensioen, sociale bijdrage,…) rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies,…
 • Past belastingwetgeving toe
 • Staat in voor de administratieve verwerking bij verlofstelsels, profilactische regelingen, ziekte…
 • Controleert de ingevoerde gegevens
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Volgt de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiaires,…) op
 • Volgt interne verschuivingen, overplaatsingen,… op
 • Treft de nodige administratieve regelingen bij pensionering, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden…
 • Voert de nodige controles uit
 • Raadpleegt (interne en externe) bronnen
 • Vergelijkt de analyse met eerdere analyses
 • Onderzoekt welke acties nodig zijn om de (bijkomende) doelstellingen te verwezenlijken (instroom, uitstroom, competentieontwikkeling, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden, …)
 • Presenteert en bespreekt de voorstellen aan/met de leidinggevende
 • Doet voorstellen van meetbare doelstellingen
 • Stelt tools en acties voor elk onderdeel van het personeelsbeleidsplan voor
 • Past principes van gelijkheid, diversiteit en ethisch handelen toe bij het uitwerken van het personeelsbeleidsplan
 • Houdt rekening met wettelijke vereisten en reglementeringen
 • Stelt een tijdspad voor het ontwikkelen en aanpassen van het beleid voor
 • Neemt globale acties in het beleidsplan op om de doelstellingen te realiseren
 • Bespreekt het plan met de leidinggevende
 • Zoekt beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve data
 • Formuleert voorstellen
 • Stelt op basis van de feedback een actieplan op
 • Legt prioriteiten en verantwoordelijken vast
 • Legt succescriteria en evaluatiemomenten vast
 • Bespreekt het actieplan met de leidinggevende
 • Volgt het finale actieplan op
 • Rapporteert aan de leidinggevende
 • Analyseert de processen
 • Gaat na welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn
 • Stelt een actieplan op in overleg met de leidinggevende
 • Waakt over de uitvoering van het actieplan
 • Stelt een plan op voor het voeren van functioneringsgesprekken (aan de hand van functiebeschrijvingen, organogram, …)
 • Stelt procedures op voor werving, selectie, loopbaanbegeleiding, bevordering, … van het personeel
 • Werkt tools uit voor het opstellen van een werkplanning en het bijhouden van ziekte, verlof, …
 • Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites, …)
 • Volgt cursussen en trainingen
 • Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Inventariseert problemen (databanken, eigen administratie,…)
 • Analyseert de aard van de problemen
 • Merkt problemen op en signaleert ze aan de leidinggevende
 • Werkt een passende oplossing uit voor problemen binnen het eigen takenpakket
 • Zoekt naar oplossingen om problemen te voorkomen binnen het eigen takenpakket
 • Analyseert verslagen en data om opleidingsbehoeften en -noden te inventariseren
 • Analyseert gegevens rekening houdend met de sociale wetgeving en het arbeidsrecht
 • Analyseert het huidige beleidsplan ten aanzien van de organisatiedoelstellingen en de externe invloeden, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt
 • Analyseert de impact van het invoeren van wijzigingen in personeelsbeleid in de organisatiestructuur
 • Formuleert voorstellen van acties ter optimalisatie van het personeelsbeleid
 • Bespreekt de voorstellen met de leidinggevende
 • Denkt na over plannen om processen te optimaliseren
 • Formuleert verbetervoorstellen
 • Bespreekt de verbetervoorstellen met de leidinggevende
 • Evalueert het verbeterplan

Motorische vaardigheden

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt meestal uitgeoefend in een kantooromgeving.
 • De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte van het bedrijf en volgens de bedrijfsactiviteiten.
 • De bedrijfsprocedures en -cultuur bepaalt de werkcontext waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet schikken.
 • Het wordt meestal uitgeoefend in een dag-systeem en soms ook 's avonds
 • De werkdruk kan variëren en pieken bereiken naargelang de noden van en de situatie in het bedrijf.
 • Het takenpakket is vrij gevarieerd
 • Voor een aantal taken zijn procedures uitgetekend.
 • Het beheren en controleren van HR-dossiers vergt flexibiliteit en kan zorgen voor afwijkende procedures
 • De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen het eigen takenpakket en, indien nodig, doorgeven.
 • De vaardigheden zijn onderhevig aan evoluties.
 • Binnen dit beroep is een goede communicatie zeer belangrijk.
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De uitvoering van bepaalde taken is onderhevig aan digitalisering en automatisering.
 • De beroepsbeoefenaar krijgt te maken met een veelheid aan geldende en aan veranderingen onderhevige wetten en procedures
 • De deskundige wordt geconfronteerd met diverse werknemerssituaties en werknemersvragen/dossiers die een persoonlijke aanpak en verwerking vereisen

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar dient tijdens de uitvoering van de opdracht zorgvuldig en vertrouwelijk te werken.
 • Voortdurend aandacht hebben voor tijdige aflevering en uitvoering van de opdrachten.
 • Efficiënt, kwaliteitsvol, ethisch en integer handelen in alle omstandigheden.
 • Zorgvuldig, economisch en ecologisch handelen.
 • Handelt volgens de wetgeving en het HR-beleid van de organisatie.
 • Efficiënt communiceren met leidinggevende(n), collega’s, personeel, sollicitanten en externe HR-dienstverleners.
 • De beroepsbeoefenaar is sociaal vaardig en stelt zich empatisch en positief assertief op
 • Het beantwoorden van HR-vragen vergt een individuele aanpak
 • Het beheren en controleren van HR-dossiers vraagt nauwgezet werken
 • Is bereid om zaken aan te leren en anders aan te pakken
 • De deskundige wordt voortdurend aangesproken door medewerkers, terwijl zijn werkzaamheden op tijd en conform de procedures moeten afgerond worden.
 • Vervult een schakelrol tussen de medewerkers en (het belang van) de organisatie
 • De beroepsbeoefenaar gaat discreet om met gegevens, handelt onbevooroordeeld en kan omgaan met werknemers met een verschillende (culturele) achtergrond
 • Moet een goed inzicht hebben in de gehele procedure ifv. een correct dossierbeheer en termijnbewaking.
 • De deskundige bespreekt voorstellen steeds met de leidinggevende

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden, nauwkeurig uitvoeren en controleren van de opdracht
 • het bepalen van de volgorde van de uitvoering van de opdrachten
 • het bepalen van de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd
 • het zelf oplossen van problemen en onregelmatigheden
 • het melden van problemen aan de verantwoordelijke indien deze niet zelf op te lossen zijn
 • het opvolgen van diensten geleverd door externe HR-dienstverleners
 • het beantwoorden van HR-vragen die tot zijn takenpakket/bevoegdheid behoren
 • het voeren van efficiënt communicatie met leidinggevende(n), collega’s, personeel, sollicitanten en externe HR-dienstverleners.
 • het opvolgen en informeren van het personeel
 • het beheren van personeelsdossiers
 • het permanent opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving rond HR
 • het oplossingsgericht werken
 • het doelgroepgericht werken
 • het uitvoeren van commerciële handelingen
 • het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid
 • het opvolgen van het volledige personeelsbestand
 • het ondersteunen van de uitwerking van het personeelsbeleid volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
 • het helpen opstellen van een personeelsbeleidsplan
 • het ondersteunen van de uitwerking van het tewerkstellings- en het competentiebeleid
 • het uitwerken en aanpassen van procedures en tools voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie
 • het opvolgen en actualiseren van professionele informatie en reglementering
Is gebonden aan
 • opgelegde timing of noodzakelijk tijdstip voor de uitvoering van de taken
 • de geldende regels en bepaalde procedures van de organisatie
 • de bedrijfscultuur, het HR-beleid van de organisatie
 • sociale wetgeving, arbeidsreglement, cao’s, verzekeringscontracten,…
 • afspraken met HR-dienstverleners
 • de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het personeel
 • eindcontrole van een beperkt aantal opdrachten (vacatures,…)
Doet beroep op
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over de aanpak van HR-taken
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over het te volgen HR-beleid.
 • het team/collega’s voor het inwinnen van informatie om taken af te kunnen werken
 • externe HR-dienstverleners om hun diensten op te volgen
 • de verantwoordelijke indien problemen niet zelf op te lossen zijn

Verantwoordelijkheid

 • Werkt ondersteunend en loyaal t.a.v. de afdeling/organisatie
 • Werkt oplossingsgericht
 • Werkt doelgroepgericht
 • Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
 • Coördineert het proces van werving en selectie
 • Bewaakt de opvolging van de contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, ...)
 • Controleert en maakt, indien nodig, individuele dossiers van werknemers aan, volgt deze op en voert updates door, rekening houdend met de actuele wetgeving
 • Vertaalt opleidingsbehoeften en -noden naar opleidingsinitiatieven
 • Controleert de actualisering van documenten om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen
 • Licht het personeel in over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie
 • Coördineert de praktische organisatie van de sociale verkiezingen
 • Volgt de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties op (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, ...)
 • Verwelkomt nieuwe werknemers en bevordert hun integratie
 • Controleert en voert, indien nodig, loongegevens in (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...
 • Volgt het volledige personeelsbestand op en/of controleert het bestand (M150101 Id20736-c/20737-c/20738-c/20739-c)
 • Ondersteunt de uitvoering van het personeelsbeleid volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
 • Helpt een personeelsactieplan opstellen
 • Ondersteunt de uitwerking van het tewerkstellings- en competentiebeleid
 • Bewaakt de kwaliteit van de HR-processen
 • Werkt procedures en tools uit voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie en past deze aan
 • Volgt professionele informatie en reglementering op en actualiseert

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.