Meubelstoffeerder

 
BK-0131-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Meubelstoffeerder

Deze benaming wordt gebruikt in de rubriek ‘Andere benamingen’ van de Competent-fiche B180601 Stoffeerder (m/v)

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, het aanbrengen van singels, veren, vul- en afdekmateriaal (voorstoffering) op het karkas, het aanbrengen en dichtnaaien van naden en bij het herstofferen ontmantelen en demonteren, teneinde (zit)meubels zoals stoelen, (auto)zetels, bedden te (her)stofferen met stof of leder.

Niveau (VKS en EQF)

3

Deelkwalificaties

Deze beroepskwalificatie 'Meubelstoffeerder' omvat de deelkwalificatie 'Voorstoffeerder (BK-0131-3-DBK-01)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 20, 21

Jaar van erkenning

versie 3, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van meubels voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen/patronen
  • Stelt correct en overzichtelijk een meet-, en materiaalstaat op: afdekmateriaal (vul-, veren-, en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, …), singels of veren, schuimmaten
  • Stelt een snijplan op
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan de leidinggevende/verantwoordelijke
  • Beheert de administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis hout en plaatmaterialen
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 5:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
  • Houdt de voorraad bij en vult aan
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten, …)
  • Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis hout en plaatmaterialen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 6:
  Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
  • Houdt zich aan de werkopdracht
  • Ontmantelt (zit)meubels
  • Maakt de meubels klaar om te herstofferen
  • Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Competentie 7:
  (De)monteert karkassen van (zit)meubelen
  • Houdt zich aan de werkopdracht
  • (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Competentie 8:
  Bereidt de restauratie en de herstoffering voor
  • Controleert of de meubels/karkassen geschikt zijn voor herstoffering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis hout en plaatmaterialen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Competentie 9:
  Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de machine (parameters, geleiders, …) in
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machine
  • Maakt een proefstuk/-bewerking
  • Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de werkopdracht
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 10:
  Maakt de vulmaterialen (polyether, schuimrubber, …) op maat
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Leest een snijplan
  • Snijdt/knipt/zaagt vulmaterialen op maat met de daartoe voorziene apparatuur
  • Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van afschrijfmethodes
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor voorstoffering
 • Competentie 11:
  Selecteert en bewerkt leder en textiel voor het bekleden van (zit)meubelen
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
  • Bewerkt het leder (snijden, schalmen, stikken, …) conform de werkopdracht
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis naaitechnieken
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van afschrijftechnieken
 • Competentie 12:
  Maakt de bekledingsmaterialen op maat
  • Houdt zich aan de werkopdracht
  • Leest en begrijpt patronen
  • Selecteert patronen
  • Legt patronen uit
  • Tekent patronen af
  • Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
  • Past eenvoudige naai- en locktechnieken toe
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis naaitechnieken
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van afschrijftechnieken
 • Competentie 13:
  Voorstoffeert de (zit)meubelen
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
  • Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
  • Brengt vulmaterialen aan op de meubels
  • Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, … aan op de meubels/karkassen/salons
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de ergonomie van het zitten
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor voorstoffering
  • Grondige kennis van stoffeertechnieken
 • Competentie 14:
  Brengt bekledingsmateriaal aan
  • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
  • Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
  • Spant bekledingsmaterialen aan
  • Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
  • Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
  • Grondige kennis van stoffeertechnieken
 • Competentie 15:
  Capitonneert en buttonneert (zit)meubelen
  • Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van specifieke stoffeertechnieken (capitonneren en buttonneren)
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 16:
  Monteert en regelt beslag voor (zit)meubelen af (relaxsystemen, scharnieren, …)
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
  • Voorziet uitsparingen voor beslag
  • Stelt beslag samen
  • Bevestigt beslag
  • Regelt beslag af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van beslag van (zit)meubelen
 • Competentie 17:
  Vult kussens op
  • Vult manueel of machinaal kussens op
  • Start, stopt en bedient machines voor het vullen en afwerken van kussens
  • Naait of rits de open naden dicht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis naaitechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 18:
  Restaureert en herstoffeert
  • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
  • Vervangt voorstoffering indien nodig
  • Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
  • Brengt afwerkingen aan
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor voorstoffering
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
  • Grondige kennis van stoffeertechnieken
 • Competentie 19:
  Werkt (zit)meubelen af
  • Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
  • Brengt biesnaad, meubelkoord, … aan
  • Brengt sierspijkers, koperwerk, ... aan
  • Brengt poten, plinten, ... aan
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
  • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
 • Competentie 20:
  Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
  • Rapporteert problemen aan de technicus of verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (stoffeer)machines
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 21:
  Transporteert intern grondstoffen en materialen
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, ...)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoerrisico's (het zekeren van ladingen, ...)
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de ergonomie van het zitten
 • Basiskennis naaitechnieken
 • Basiskennis hout en plaatmaterialen
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten en tekeningen/patronen
 • Kennis van productieprocedures van meubelstofferen
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van grondstoffen: bekledingsmaterialen, vulmaterialen, afdekmaterialen, leer en kunstleer, veren en singels, bevestigingsmaterialen, lijmen, onderhoudsmaterialen
 • Kennis van de opbouw van een (zit)meubel
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van (stoffeer)machines
 • Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van afschrijfmethodes
 • Kennis van afschrijftechnieken
 • Kennis van specifieke stoffeertechnieken (capitonneren en buttonneren)
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van beslag van (zit)meubelen
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor voorstoffering
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
 • Grondige kennis van stoffeertechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Stelt correct en overzichtelijk een meet-, en materiaalstaat op: afdekmateriaal (vul-, veren-, en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, …), singels of veren, schuimmaten
 • Stelt een snijplan op
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Beheert de administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
 • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stelt de machine (parameters, geleiders, …) in
 • Controleert de beveiliging voor het opstarten
 • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
 • Leest een snijplan
 • Selecteert materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de werkopdracht
 • Leest en begrijpt patronen
 • Selecteert patronen
 • Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
 • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
 • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of verantwoordelijke
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Controleert of de meubels/karkassen geschikt zijn voor herstoffering

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten, …)
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Houdt de voorraad bij en vult aan
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
 • Ontmantelt (zit)meubels
 • Maakt de meubels klaar om te herstofferen
 • (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
 • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
 • Start, stopt en bedient de machine
 • Maakt een proefstuk/-bewerking
 • Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de werkopdracht
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Snijdt/knipt/zaagt vulmaterialen op maat met de daartoe voorziene apparatuur
 • Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
 • Bewerkt het leder (snijden, schalmen, stikken, …) conform de werkopdracht
 • Legt patronen uit
 • Tekent patronen af
 • Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
 • Past eenvoudige naai- en locktechnieken toe
 • Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
 • Brengt vulmaterialen aan op de meubels
 • Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, … aan op de meubels/karkassen/salons
 • Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
 • Spant bekledingsmaterialen aan
 • Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
 • Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
 • Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
 • Voorziet uitsparingen voor beslag
 • Stelt beslag samen
 • Bevestigt beslag
 • Regelt beslag af
 • Vult manueel of machinaal kussens op
 • Start, stopt en bedient machines voor het vullen en afwerken van kussens
 • Naait of rits de open naden dicht
 • Vervangt voorstoffering indien nodig
 • Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
 • Brengt afwerkingen aan
 • Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
 • Brengt biesnaad, meubelkoord, … aan
 • Brengt sierspijkers, koperwerk, ... aan
 • Brengt poten, plinten, ... aan
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, ...)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoerrisico's (het zekeren van ladingen, ...)
 • Past hef- en tiltechnieken toe

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats, atelier of een winkel binnen ambachtelijke en industriële bedrijven.
 • Dit beroep wordt dikwijls in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid.
 • Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • De werkzaamheden zijn van fysieke aard en vragen lichamelijke inspanningen aan de zetelstoffeerder automobiel : tillen, sjouwen, werken onder een hoek, werken in moeilijke houdingen en omstandigheden
 • Gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, …
 • De meubelstoffeerder heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken
 • De meubelstoffeerder moet op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met klanten, collega’s en derden
 • De meubelstoffeerder heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie op de werkplek en gebruikt en onderhoudt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg
 • De meubelstoffeerder gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften
 • De meubelstoffeerder moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen
 • De meubelstoffeerder moet constant bewust zijn van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het opmeten, het opstellen van snijplan en meet- en materiaalstaat opstellen en het bepalen van de eigen werkvolgorde
 • datgene wat binnen de opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
 • (onderhouds)technicus en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan de machines

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden van het stofferen van meubels voor
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
 • Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen
 • (De)monteert karkassen van (zit)meubelen
 • Bereidt de restauratie en de herstoffering voor
 • Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
 • Maakt de vulmaterialen (polyether, schuimrubber, …) op maat
 • Selecteert en bewerkt leder en textiel voor het bekleden van (zit)meubelen
 • Maakt de bekledingsmaterialen op maat
 • Voorstoffeert de (zit)meubelen
 • Brengt bekledingsmateriaal aan
 • Capitonneert en buttonneert (zit)meubelen
 • Monteert en regelt beslag voor (zit)meubelen af (relaxsystemen, scharnieren, …)
 • Vult kussens op
 • Restaureert en herstoffeert
 • Werkt (zit)meubelen af
 • Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op
 • Transporteert intern grondstoffen en materialen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.