Podiumtechnicus licht

 
BK-0248-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Podiumtechnicus licht

Definitie

De podiumtechnicus licht is verantwoordelijk voor het lichtbeeld teneinde een voorstelling, concert, evenement … volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van tekstverwerking
  • Basiskennis van rekenbladen
  • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
  • Basiskennis van internet – zoekmethodes
  • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s,…)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
  • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen voor verven, vuurwerk,…)
  • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt ervoor dat er geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 8:
  Communiceert tijdens de voorstelling
  • Geeft accurate en gepaste informatie
  • Reageert gepast op ontvangen informatie
  • Communiceert aangepast aan de situatie
  • Communiceert met handgebaren
  • Gebruikt communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
 • Competentie 9:
  Stuurt een team op de werkvloer aan
  • Communiceert over de verwachte resultaten
  • Motiveert het team
  • Bewaakt het tijdsschema
  • Volgt de kwaliteit van het werk op
  • Stuurt bij waar nodig
  • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
  • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
 • Competentie 10:
  Plant de opbouw
  • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
  • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
  • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
  • Plant kabelwegen
  • Plant de verdeling van signalen
  • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Stelt planning voor het team op
  • Maakt documentatie voor het team
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Basiskennis van beeldtechniek
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van geluidstechniek
  • Basiskennis van podiummechanica
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
  • Basiskennis van decoropbouw
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
  • Basiskennis van kennis van driefasespanning
  • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
  • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van documentatiemethodes
  • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
  • Kennis van regie en dramaturgie
 • Competentie 11:
  Coördineert de opbouw en demontage
  • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
  • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
  • Controleert de instelling van toestellen
  • Spoort fouten op en verhelpt ze
  • Past plannen en lijsten aan
  • Bewaakt de planning
  • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
  • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Competentie 12:
  Ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Competentie 13:
  Ontwikkelt de eigen loopbaan
  • Documenteert het eigen werk en carrière
  • Informeert zich over de bestaande markttrends
  • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
  • Promoot zichzelf
  • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
  • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Competentie 14:
  Plant de podiummechanica die noodzakelijk is voor de eigen werkzaamheden
  • Stelt de benodigde plannen op voor de podiummechanica en communiceert erover
  • Voorziet in de correcte bevestiging op ophangpunten
  • Bewaakt de overbelasting op basis van de bekende belasting
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 15:
  Ontwerpt het technisch lichtplan op basis van de artistieke intenties
  • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
  • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
  • Volgt repetities en productievergaderingen op
  • Stelt knelpunten of problemen vast
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Zet het artistiek concept om in een technisch lichtplan
  • Bepaalt het type en de positie van de spots en toestellen
  • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
  • Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Documenteert het lichtplan met patchlijsten, richtlijsten, richtplan,…
  • Gebruikt CAD-software
  • Gebruikt visualisatiesoftware
  • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van budgetbeheer
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, signalen, bekabeling, eisen en beperkingen
  • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
  • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
  • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
  • Kennis van onderdelen van armaturen
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van procedures voor het richten van spots
  • Kennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie
  • Kennis van RDM (Remote Device Management)
  • Kennis van dimmers
  • Kennis van sectorspecifieke CAD- en visualisatiesoftware
  • Kennis van het programmeren van lichttafels
  • Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur
  • Kennis van de geschiedenis van de lichttechniek
  • Kennis van stijlen en stromingen in de belichtingstechniek
  • Kennis van regie en dramaturgie
  • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
  • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
  • Grondige kennis van eigenschappen van licht
  • Grondige kennis van eigenschappen van lichtbundels
 • Competentie 16:
  Monteert en demonteert de belichting
  • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Legt alle noodzakelijke bekabeling
  • Sluit spots aan op de dimmerkast
  • Richt spots volgens instructies
  • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
  • Demonteert de belichting
  • Rolt kabels op
  • Past de technische documentatie aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, signalen, bekabeling, eisen en beperkingen
  • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
  • Kennis van onderdelen van armaturen
  • Kennis van procedures voor het richten van spots
  • Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur
 • Competentie 17:
  Bereidt de stuurtafel voor
  • Voert programma-updates uit
  • Laadt de eigenschappen van geautomatiseerde toestellen in
  • Maakt softpatch en verdeling over universes
  • Maakt pallets en posities aan
  • Maakt subs en banken
  • Programmeert lichtstanden, tijden en bewegingen
  • Controleert de instellingen aan de hand van visualisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking van lichtstuurtafels
  • Kennis van programmeerfilosofieën voor lichtstuurtafels
  • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor lichtstuurtafels
  • Kennis van de verschillende types syntaxen voor lichtstuurtafels
  • Kennis van de personalities van lichttoestellen
 • Competentie 18:
  Geeft instructies voor het richten
  • Gebruikt een richtplan en een standenlijst
  • Geeft bedieningsinstructies
  • Geeft instructies voor het richten
  • Controleert het resultaat in relatie met de ruimte
  • Controleert het resultaat in relatie met de standen en het gebruik
  • Controleert afstraling en storende effecten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van procedures voor het richten van spots
  • Grondige kennis van eigenschappen van licht
  • Grondige kennis van eigenschappen van lichtbundels
 • Competentie 19:
  Programmeert de stuurtafel
  • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
  • Stelt oplossingen voor
  • Voert standen en overgangen in
  • Controleert het resultaat
  • Corrigeert standen tijdens repetities
  • Maakt aanpassingen in het draaiboek
  • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
  • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
  • Kennis van de werking van lichtstuurtafels
  • Kennis van programmeerfilosofieën voor lichtstuurtafels
  • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor lichtstuurtafels
  • Kennis van de verschillende types syntaxen voor lichtstuurtafels
  • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
  • Grondige kennis van het bedienen van lichtstuurtafels voor geautomatiseerd licht
 • Competentie 20:
  Bedient de stuurtafel op basis van de artistieke intenties
  • Voert pre-show check uit
  • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
  • Volgt cue list of draaiboek
  • Bedient de lichtinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste lichtbeeld en timing te bekomen
  • Bedient DMX-gestuurde effecten
  • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
  • Observeert de voorstelling en bewaart de artistieke kwaliteit
  • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
  • Geeft cues tijdens de voorstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van methodes voor cue’s
  • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
  • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
  • Grondige kennis van artistieke vereisten
  • Grondige kennis van het bedienen van lichtstuurtafels voor geautomatiseerd licht
 • Competentie 21:
  Onderhoudt lichtapparatuur
  • Controleert de werking en spoort fouten op
  • Maakt kabels
  • Controleert, reinigt en vervangt optische en mechanische onderdelen
  • Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen
  • Voert software updates uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
  • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
  • Kennis van optica
  • Kennis van fijnmechaniek voor geautomatiseerd licht

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van beeldtechniek
 • Basiskennis van geluidstechniek
 • Basiskennis van podiummechanica
 • Basiskennis van decoropbouw
 • Basiskennis van budgetbeheer
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
Elektriciteit
 • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
 • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
 • Basiskennis van kennis van driefasespanning
 • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
 • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
 • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
Geluid
 • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
Informatica
 • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
 • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
Licht
 • Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, signalen, bekabeling, eisen en beperkingen
 • Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken
 • Kennis van hard patch systemen en permanente installatie
 • Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren
 • Kennis van onderdelen van armaturen
 • Kennis van procedures voor het richten van spots
 • Kennis van RDM (Remote Device Management)
 • Kennis van dimmers
 • Kennis van het programmeren van lichttafels
 • Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur
 • Kennis van de geschiedenis van de lichttechniek
 • Kennis van stijlen en stromingen in de belichtingstechniek
 • Kennis van de werking van lichtstuurtafels
 • Kennis van programmeerfilosofieën voor lichtstuurtafels
 • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor lichtstuurtafels
 • Kennis van de verschillende types syntaxen voor lichtstuurtafels
 • Kennis van de personalities van lichttoestellen
 • Kennis van optica
 • Kennis van fijnmechaniek voor geautomatiseerd licht
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van methodes voor cue’s
 • Kennis van sectorspecifieke CAD- en visualisatiesoftware
 • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van documentatiemethodes
 • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
 • Kennis van regie en dramaturgie
 • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
 • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
 • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
 • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
 • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen voor verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
Grondige kennis
 • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
 • Grondige kennis van artistieke vereisten
 • Grondige kennis van eigenschappen van licht
 • Grondige kennis van eigenschappen van lichtbundels
 • Grondige kennis van het bedienen van lichtstuurtafels voor geautomatiseerd licht

Cognitieve vaardigheden

 • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
 • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
 • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s,…)
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt PBM's waar nodig
 • Signaleert risico's
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
 • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • Controleert de lading op volledigheid en schade
 • Beveiligt de lading
 • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
 • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
 • Beveiligt zich waar nodig
 • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Zorgt ervoor dat er geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Geeft accurate en gepaste informatie
 • Reageert gepast op ontvangen informatie
 • Communiceert aangepast aan de situatie
 • Communiceert met handgebaren
 • Gebruikt communicatieapparatuur
 • Communiceert over de verwachte resultaten
 • Motiveert het team
 • Bewaakt het tijdsschema
 • Volgt de kwaliteit van het werk op
 • Stuurt bij waar nodig
 • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
 • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
 • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
 • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
 • Plant kabelwegen
 • Plant de verdeling van signalen
 • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
 • Stelt de materiaallijst op
 • Stelt planning voor het team op
 • Maakt documentatie voor het team
 • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
 • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
 • Controleert de instelling van toestellen
 • Past plannen en lijsten aan
 • Bewaakt de planning
 • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • Documenteert het eigen werk en carrière
 • Informeert zich over de bestaande markttrends
 • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
 • Promoot zichzelf
 • Stelt de benodigde plannen op voor de podiummechanica en communiceert erover
 • Voorziet in de correcte bevestiging op ophangpunten
 • Bewaakt de overbelasting op basis van de bekende belasting
 • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
 • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
 • Volgt repetities en productievergaderingen op
 • Stelt knelpunten of problemen vast
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Bepaalt het type en de positie van de spots en toestellen
 • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
 • Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Documenteert het lichtplan met patchlijsten, richtlijsten, richtplan,…
 • Gebruikt CAD-software
 • Gebruikt visualisatiesoftware
 • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Sluit spots aan op de dimmerkast
 • Past de technische documentatie aan
 • Voert programma-updates uit
 • Laadt de eigenschappen van geautomatiseerde toestellen in
 • Maakt softpatch en verdeling over universes
 • Maakt pallets en posities aan
 • Maakt subs en banken
 • Programmeert lichtstanden, tijden en bewegingen
 • Controleert de instellingen aan de hand van visualisatie
 • Gebruikt een richtplan en een standenlijst
 • Geeft bedieningsinstructies
 • Geeft instructies voor het richten
 • Controleert het resultaat in relatie met de ruimte
 • Controleert het resultaat in relatie met de standen en het gebruik
 • Controleert afstraling en storende effecten
 • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
 • Voert standen en overgangen in
 • Controleert het resultaat
 • Corrigeert standen tijdens repetities
 • Maakt aanpassingen in het draaiboek
 • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • Voert pre-show check uit
 • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
 • Volgt cue list of draaiboek
 • Bedient de lichtinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste lichtbeeld en timing te bekomen
 • Bedient DMX-gestuurde effecten
 • Geeft cues tijdens de voorstelling
 • Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen
 • Voert software updates uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
 • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
 • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
 • Spoort fouten op en verhelpt ze
 • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • Zet het artistiek concept om in een technisch lichtplan
 • Stelt oplossingen voor
 • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
 • Observeert de voorstelling en bewaart de artistieke kwaliteit
 • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
 • Controleert de werking en spoort fouten op

Motorische vaardigheden

 • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
 • Werkt veilig op hoogte
 • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
 • Maakt materiaal transportklaar
 • Laadt en lost het materiaal
 • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
 • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
 • Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Legt alle noodzakelijke bekabeling
 • Richt spots volgens instructies
 • Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
 • Demonteert de belichting
 • Rolt kabels op
 • Maakt kabels
 • Controleert, reinigt en vervangt optische en mechanische onderdelen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt de beroepsbeoefenaar op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij de beroepsbeoefenaar lange tijd van huis is.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar moet rekening houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij moet rekening worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet de beroepsbeoefenaar voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • Tijdens de repetities, de pre-show check en de voorstelling moet de beroepsbeoefenaar gedurende lange tijd geconcentreerd het licht beoordelen en optimaliseren
 • Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet de beroepsbeoefenaar aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het aansturen van het team op de werkvloer
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden gewerkt kan worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van het team
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het bedienen van de stuurtafel op basis van artistieke intenties
 • gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de artistieke intenties
 • de deadlines
 • verloop van een voorstelling
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien de beroepsbeoefenaar een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Vervoert het materiaal
 • Richt de eigen werkplek in
 • Werkt op hoogte
 • Communiceert tijdens de voorstelling
 • Stuurt een team op de werkvloer aan
 • Plant de opbouw
 • Coördineert de opbouw en demontage
 • Ontwikkelt continu de eigen praktijk
 • Ontwikkelt de eigen loopbaan
 • Plant de podiummechanica die noodzakelijk is voor de eigen werkzaamheden
 • Ontwerpt het technisch lichtplan op basis van de artistieke intenties
 • Monteert en demonteert de belichting
 • Bereidt de stuurtafel voor
 • Geeft instructies voor het richten
 • Programmeert de stuurtafel
 • Bedient de stuurtafel op basis van de artistieke intenties
 • Onderhoudt lichtapparatuur

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.