Podiumtechnicus geluid

 
BK-0247-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Podiumtechnicus geluid

Definitie

De podiumtechnicus geluid is verantwoordelijk voor het geluidsbeeld teneinde een voorstelling, concert, evenement,… volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van tekstverwerking
  • Basiskennis van rekenbladen
  • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
  • Basiskennis van internet – zoekmethodes
  • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de opbouw van een technische tekening
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s,…)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
  • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
  • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
  • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
  • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
  • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
  • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
  • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Competentie 8:
  Communiceert tijdens de voorstelling
  • Geeft accurate en gepaste informatie
  • Reageert gepast op ontvangen informatie
  • Communiceert aangepast aan de situatie
  • Communiceert met handgebaren
  • Gebruikt communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
 • Competentie 9:
  Stuurt een team op de werkvloer aan
  • Communiceert de verwachte resultaten
  • Motiveert het team
  • Bewaakt het tijdsschema
  • Volgt de kwaliteit van het werk op
  • Stuurt bij waar nodig
  • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
  • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
 • Competentie 10:
  Plant de opbouw
  • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
  • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
  • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
  • Plant kabelwegen
  • Plant de verdeling van signalen
  • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Stelt planning voor het team op
  • Maakt documentatie voor het team
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
  • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
  • Basiskennis van beeldtechniek
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van lichttechniek
  • Basiskennis van podiummechanica
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
  • Basiskennis van decoropbouw
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
  • Basiskennis van kennis van driefasespanning
  • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
  • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
  • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
  • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van documentatiemethodes
  • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
  • Kennis van regie en dramaturgie
 • Competentie 11:
  Coördineert de opbouw en demontage
  • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
  • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
  • Controleert de instelling van toestellen
  • Spoort fouten op en verhelpt ze
  • Past plannen en lijsten aan
  • Bewaakt de planning
  • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
  • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Competentie 12:
  Ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Competentie 13:
  Ontwikkelt de eigen loopbaan
  • Documenteert het eigen werk en carrière
  • Informeert zich over de bestaande markttrends
  • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
  • Promoot zichzelf
  • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
  • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Competentie 14:
  Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
  • Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze
  • Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten
  • Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
  • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
  • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
  • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
  • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
  • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Competentie 15:
  Ontwerpt het technisch geluidsplan op basis van de artistieke intenties
  • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
  • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
  • Volgt repetities en productievergaderingen op
  • Stelt knelpunten of problemen vast
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Houdt rekening met de verwachte akoestiek
  • Zet het artistiek concept om in een technisch geluidsplan
  • Bepaalt welke geluidsfragmenten moeten voorbereid worden
  • Bepaalt het type en de positie van de luidsprekers
  • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
  • Bepaalt de noodzakelijke microfoons, ingangen en randapparatuur
  • Tekent het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Documenteert het geluidsplan met priklijsten, patchlijsten,...
  • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van budgetbeheer
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen en -bronnen
  • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsbronnen (eigenschappen, indeling,…)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…)
  • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
  • Kennis van eindversterking
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
  • Kennis van analoge mengtafels
  • Kennis van de basisbediening van digitale mengtafels
  • Kennis van geluidssignalen
  • Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, …)
  • Kennis van akoestische eigenschappen van muziekinstrumenten
  • Kennis van elektrische muziekinstrumenten
  • Kennis van regie en dramaturgie
  • Kennis van orkestopstellingen
  • Kennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen
  • Kennis van de geschiedenis van de geluidstechniek
  • Kennis van akoestische eigenschappen van ruimtes en gebouwen
  • Kennis van de akoestische eigenschappen van materialen
  • Kennis van geluidsfysica
  • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
  • Kennis van sectorspecifieke CAD-software
  • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
  • Grondige kennis van signal flow
 • Competentie 16:
  Bereidt geluidsfragmenten voor
  • Neemt geluidsfragmenten op van bestaande dragers
  • Laadt de fragmenten in een montageplatform
  • Maakt de fragmenten cue-klaar
  • Kiest geschikte dragers, codecs en afspeelmedia
  • Bewaart het resultaat en maakt backups
  • Maakt cuelijst
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
  • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
  • Kennis van geluidsmontage- en geluidsbewerkingssoftware
  • Kennis van hardware voor geluidsmontage en –bewerking
  • Kennis van geluidscodexen – en formats
  • Kennis van het gebruik van geluidsfragmenten binnen een voorstelling
  • Kennis van geluidsopnametechnieken
 • Competentie 17:
  Plaatst geluidsapparatuur en sluit die aan
  • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
  • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
  • Legt de kabels en sluit die aan
  • Past de technische documentatie aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
  • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
  • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
  • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidsbronnen (eigenschappen, indeling,…)
  • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…)
  • Kennis van technische geluidsdocumentatie
  • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
  • Kennis van elektrische muziekinstrumenten
 • Competentie 18:
  Sluit geluidstafel en randapparatuur aan
  • Sluit multikabels aan
  • Splitst signalen uit voor monitor of opname
  • Sluit effecten aan via inserts
  • Sluit opnameapparatuur aan
  • Patcht signalen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van digitale geluidsoverdracht
  • Kennis van alle functies van monitortafels
  • Kennis van geluidseffecten (werking, eigenschappen en gebruik)
  • Kennis van geluidsopname- en weergaveapparatuur
  • Kennis van het uitsplitsen van signalen
  • Kennis van de werking van geluidstafels
  • Grondige kennis van signal flow
 • Competentie 19:
  Stelt het geluidssysteem af
  • Richt speakers
  • Stelt processors en cross-overs in
  • Regelt delays af
  • EQ't de geluidsinstallatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eindversterking
  • Kennis van processors, cross-overs, delays
  • Kennis van de procedures voor het equalizen van de eindeversterking
  • Grondige kennis van luidsprekerakoestiek (line-array, middenclusters, …)
 • Competentie 20:
  Programmeert de geluidstafel
  • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
  • Stelt oplossingen voor
  • Voert soundcheck uit en stelt de tafel in (gain, toon, balans, routing)
  • Voert standen en overgangen in
  • Controleert het resultaat
  • Corrigeert standen tijdens repetities
  • Maakt aanpassingen in het draaiboek
  • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
  • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
  • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor geluidstafels
  • Kennis van de procedures voor soundcheck
  • Grondige kennis van artistieke vereisten
  • Grondige kennis van alle functies van geluidstafels
 • Competentie 21:
  Gebruikt zendapparatuur voor signaaloverdracht en monitoring
  • Stelt een frequentieplan op
  • Positioneert de antennes
  • Stelt zenders en ontvangers in
  • Test de verbinding
  • Plaatst microfoons en in-ear monitors bij artiesten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de regelgeving omtrent zendapparatuur
  • Kennis van de principes van draadloze signaaloverdracht
  • Kennis van zend- en ontvangapparatuur
  • Kennis van squelch,… (types van verzenden en ontvangen)
 • Competentie 22:
  Stelt randapparatuur in
  • Stelt compressors, limiters, noise gates,... in
  • Stelt geluidseffecten in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geluidseffecten (werking, eigenschappen en gebruik)
  • Kennis van compressors, limiters, noise gates,… (werking, eigenschappen en gebruik)
 • Competentie 23:
  Bedient de geluidsinstallatie op basis van de artistieke intenties
  • Voert soundcheck uit en stelt de tafel in (gain, toon, balans, routing)
  • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
  • Volgt cue lijst of draaiboek
  • Bedient de geluidsinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste klankbeeld en timing te bekomen
  • Start en stopt weergaveapparatuur
  • Maakt opnames
  • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
  • Observeert de voorstelling en bewaakt de artistieke kwaliteit
  • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
  • Houdt rekening met de geldende geluidsnormen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van methodes voor cue’s
  • Kennis van de methodes voor het handhaven van de geluidsnormen
  • Kennis van geluidsopname- en weergaveapparatuur
  • Kennis van het bedienen van geautomatiseerd geluidstafels
  • Kennis van de procedures voor soundcheck
  • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
  • Grondige kennis van artistieke vereisten
  • Grondige kennis van alle functies van geluidstafels
 • Competentie 24:
  Bedient de monitortafel
  • Overlegt met artiesten
  • Stelt de balans van de verschillende monitors in
  • Speelt in op de wensen van de artiesten
  • Speelt in op de acties op het podium
  • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
  • Observeert de voorstelling en bewaakt de artistieke kwaliteit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van akoestische eigenschappen van muziekinstrumenten
  • Kennis van orkestopstellingen
  • Kennis van alle functies van monitortafels
  • Kennis van de noden van muzikanten in verband met monitoring
  • Kennis van communicatietechnieken met muzikanten tijdens de voorstelling
 • Competentie 25:
  Onderhoudt geluidsapparatuur
  • Controleert de werking en spoort fouten op
  • Maakt en onderhoudt kabels
  • Controleert, reinigt en vervangt apparatuur en onderdelen
  • Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen
  • Laat herstellingen uitvoeren door derden, indien nodig
  • Voert software updates uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
  • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
  • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
  • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
  • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van beeldtechniek
 • Basiskennis van lichttechniek
 • Basiskennis van podiummechanica
 • Basiskennis van decoropbouw
 • Basiskennis van budgetbeheer
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
Elektriciteit
 • Basiskennis van kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Basiskennis van kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Basiskennis van kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Basiskennis van kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Basiskennis van kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Basiskennis van kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Basiskennis van kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
 • Basiskennis van kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening monofasig
 • Basiskennis van kennis van driefasespanning
 • Basiskennis van kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
 • Basiskennis van kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
 • Basiskennis van kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
 • Basiskennis van kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
Geluid
 • Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen en -bronnen
 • Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidsbronnen (eigenschappen, indeling,…)
 • Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,…)
 • Kennis van technische geluidsdocumentatie
 • Kennis van eindversterking
 • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
 • Kennis van analoge mengtafels
 • Kennis van de basisbediening van digitale mengtafels
 • Kennis van geluidssignalen
 • Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, …)
 • Kennis van akoestische eigenschappen van muziekinstrumenten
 • Kennis van elektrische muziekinstrumenten
 • Kennis van orkestopstellingen
 • Kennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen
 • Kennis van de geschiedenis van de geluidstechniek
 • Kennis van akoestische eigenschappen van ruimtes en gebouwen
 • Kennis van de akoestische eigenschappen van materialen
 • Kennis van geluidsfysica
 • Kennis van geluidsmontage- en geluidsbewerkingssoftware
 • Kennis van hardware voor geluidsmontage en –bewerking
 • Kennis van geluidscodexen – en formats
 • Kennis van het gebruik van geluidsfragmenten binnen een voorstelling
 • Kennis van digitale geluidsoverdracht
 • Kennis van alle functies van monitortafels
 • Kennis van geluidseffecten (werking, eigenschappen en gebruik)
 • Kennis van geluidsopname- en weergaveapparatuur
 • Kennis van het uitsplitsen van signalen
 • Kennis van processors, cross-overs, delays
 • Kennis van de werking van geluidstafels
 • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor geluidstafels
 • Kennis van de regelgeving omtrent zendapparatuur
 • Kennis van de principes van draadloze signaaloverdracht
 • Kennis van zend- en ontvangapparatuur
 • Kennis van squelch,… (types van verzenden en ontvangen)
 • Kennis van compressors, limiters, noise gates,… (werking, eigenschappen en gebruik)
 • Kennis van het bedienen van geautomatiseerd geluidstafels
 • Kennis van de noden van muzikanten in verband met monitoring
 • Kennis van communicatietechnieken met muzikanten tijdens de voorstelling
 • Kennis van geluidsopnametechnieken
 • Kennis van de procedures voor het equalizen van de eindeversterking
 • Kennis van de procedures voor soundcheck
Informatica
 • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
 • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van methodes voor cue’s
 • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van documentatiemethodes
 • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
 • Kennis van regie en dramaturgie
 • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
 • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
 • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
 • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
 • Kennis van sectorspecifieke CAD-software
 • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
 • Kennis van de methodes voor het handhaven van de geluidsnormen
Grondige kennis
 • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
 • Grondige kennis van artistieke vereisten
 • Grondige kennis van signal flow
 • Grondige kennis van luidsprekerakoestiek (line-array, middenclusters, …)
 • Grondige kennis van alle functies van geluidstafels

Cognitieve vaardigheden

 • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
 • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
 • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s,…)
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt PBM's waar nodig
 • Signaleert risico's
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
 • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • Controleert de lading op volledigheid en schade
 • Beveiligt de lading
 • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
 • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
 • Beveiligt zich waar nodig
 • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Geeft accurate en gepaste informatie
 • Reageert gepast op ontvangen informatie
 • Communiceert aangepast aan de situatie
 • Communiceert met handgebaren
 • Gebruikt communicatieapparatuur
 • Communiceert de verwachte resultaten
 • Motiveert het team
 • Bewaakt het tijdsschema
 • Volgt de kwaliteit van het werk op
 • Stuurt bij waar nodig
 • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
 • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
 • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
 • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
 • Plant kabelwegen
 • Plant de verdeling van signalen
 • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
 • Stelt de materiaallijst op
 • Stelt planning voor het team op
 • Maakt documentatie voor het team
 • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
 • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
 • Controleert de instelling van toestellen
 • Past plannen en lijsten aan
 • Bewaakt de planning
 • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • Documenteert het eigen werk en carrière
 • Informeert zich over de bestaande markttrends
 • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
 • Promoot zichzelf
 • Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze
 • Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten
 • Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting
 • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
 • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
 • Volgt repetities en productievergaderingen op
 • Stelt knelpunten of problemen vast
 • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Houdt rekening met de verwachte akoestiek
 • Bepaalt welke geluidsfragmenten moeten voorbereid worden
 • Bepaalt het type en de positie van de luidsprekers
 • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
 • Bepaalt de noodzakelijke microfoons, ingangen en randapparatuur
 • Tekent het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
 • Documenteert het geluidsplan met priklijsten, patchlijsten,...
 • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • Neemt geluidsfragmenten op van bestaande dragers
 • Laadt de fragmenten in een montageplatform
 • Maakt de fragmenten cue-klaar
 • Kiest geschikte dragers, codecs en afspeelmedia
 • Bewaart het resultaat en maakt backups
 • Maakt cuelijst
 • Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
 • Past de technische documentatie aan
 • Sluit multikabels aan
 • Splitst signalen uit voor monitor of opname
 • Sluit effecten aan via inserts
 • Sluit opnameapparatuur aan
 • Patcht signalen
 • Stelt processors en cross-overs in
 • Regelt delays af
 • EQ't de geluidsinstallatie
 • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
 • Stelt oplossingen voor
 • Voert soundcheck uit en stelt de tafel in (gain, toon, balans, routing)
 • Voert standen en overgangen in
 • Controleert het resultaat
 • Corrigeert standen tijdens repetities
 • Maakt aanpassingen in het draaiboek
 • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • Stelt een frequentieplan op
 • Positioneert de antennes
 • Stelt zenders en ontvangers in
 • Test de verbinding
 • Plaatst microfoons en in-ear monitors bij artiesten
 • Stelt compressors, limiters, noise gates,... in
 • Stelt geluidseffecten in
 • Voert soundcheck uit en stelt de tafel in (gain, toon, balans, routing)
 • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
 • Volgt cue lijst of draaiboek
 • Start en stopt weergaveapparatuur
 • Maakt opnames
 • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
 • Observeert de voorstelling en bewaakt de artistieke kwaliteit
 • Houdt rekening met de geldende geluidsnormen
 • Overlegt met artiesten
 • Stelt de balans van de verschillende monitors in
 • Observeert de voorstelling en bewaakt de artistieke kwaliteit
 • Controleert, reinigt en vervangt apparatuur en onderdelen
 • Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen
 • Laat herstellingen uitvoeren door derden, indien nodig
 • Voert software updates uit

Probleemoplossende vaardigheden

 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
 • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
 • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
 • Spoort fouten op en verhelpt ze
 • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • Zet het artistiek concept om in een technisch geluidsplan
 • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
 • Speelt in op de wensen van de artiesten
 • Speelt in op de acties op het podium
 • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
 • Controleert de werking en spoort fouten op

Motorische vaardigheden

 • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
 • Werkt veilig op hoogte
 • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
 • Maakt materiaal transportklaar
 • Laadt en lost het materiaal
 • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
 • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
 • Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
 • Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
 • Legt de kabels en sluit die aan
 • Richt speakers
 • Bedient de geluidsinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste klankbeeld en timing te bekomen
 • Maakt en onderhoudt kabels

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij men lange tijd van huis is.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • Tijdens de soundcheck en de voorstelling moet de beroepsbeoefenaar gedurende lange tijd geconcentreerd het klankbeeld beoordelen en optimaliseren
 • Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het aansturen van zijn team op de werkvloer
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van zijn team
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het bedienen van de geluidsinstallatie op basis van artistieke intenties
 • het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de artistieke intenties
 • de deadlines
 • verloop van een voorstelling
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Vervoert het materiaal
 • Richt de eigen werkplek in
 • Werkt op hoogte
 • Communiceert tijdens de voorstelling
 • Stuurt een team op de werkvloer aan
 • Plant de opbouw
 • Coördineert de opbouw en demontage
 • Ontwikkelt continu de eigen praktijk
 • Ontwikkelt de eigen loopbaan
 • Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
 • Ontwerpt het technisch geluidsplan op basis van de artistieke intenties
 • Bereidt geluidsfragmenten voor
 • Plaatst geluidsapparatuur en sluit die aan
 • Sluit geluidstafel en randapparatuur aan
 • Stelt het geluidssysteem af
 • Programmeert de geluidstafel
 • Gebruikt zendapparatuur voor signaaloverdracht en monitoring
 • Stelt randapparatuur in
 • Bedient de geluidsinstallatie op basis van de artistieke intenties
 • Bedient de monitortafel
 • Onderhoudt geluidsapparatuur

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.