Podiumtechnicus beeld

 
BK-0246-1

Globaal

Titel

Podiumtechnicus beeld

Definitie

De podiumtechnicus beeld is verantwoordelijk voor de geprojecteerde beelden teneinde een voorstelling, concert, evenement,… volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2017

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
  • Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
  • Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
  • Heft en tilt ergonomisch verantwoord
  • Werkt veilig op hoogte
  • Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur, enz.
  • Gebruikt PBM's waar nodig
  • Signaleert risico's
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
  • Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
  • Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
  • Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
  • Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
  • Houdt zich aan de afspraken van de werkplek
  • Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Vervoert het materiaal
  • Maakt materiaal transportklaar
  • Laadt en lost het materiaal
  • Gebruikt gepaste hulpmiddelen
  • Controleert de lading op volledigheid en schade
  • Beveiligt de lading
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Richt de eigen werkplek in
  • Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
  • Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
  • Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
  • Brengt aanduidingen en markeringen aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Werkt op hoogte
  • Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
  • Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
  • Beveiligt zich waar nodig
  • Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
  • Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Communiceert tijdens de voorstelling
  • Geeft accurate en gepaste informatie
  • Reageert gepast op ontvangen informatie
  • Communiceert aangepast aan de situatie
  • Communiceert met handgebaren
  • Gebruikt communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Stuurt een team op de werkvloer aan
  • Communiceert de verwachte resultaten
  • Motiveert het team
  • Bewaakt het tijdsschema
  • Volgt de kwaliteit van het werk op
  • Stuurt bij waar nodig
  • Staat open voor voorstellen of bemerkingen
  • Geeft opbouwende, objectieve feedback
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Plant de opbouw
  • Gebruikt zaalplannen en technische documentatie
  • Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan
  • Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
  • Plant kabelwegen
  • Plant de verdeling van signalen
  • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
  • Stelt de materiaallijst op
  • Stelt planning voor het team op
  • Maakt documentatie voor het team
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Coördineert de opbouw en demontage
  • Overlegt met andere betrokkenen en disciplines
  • Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels
  • Controleert de instelling van toestellen
  • Spoort fouten op en verhelpt ze
  • Past plannen en lijsten aan
  • Bewaakt de planning
  • Past planning aan in overleg met andere betrokkenen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Ontwikkelt de eigen loopbaan
  • Documenteert het eigen werk en carrière
  • Informeert zich over de bestaande markttrends
  • Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega’s, klanten, werkgevers)
  • Promoot zichzelf
  • Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
  • Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze
  • Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten
  • Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Ontwerpt het technisch beeldplan op basis van de artistieke intenties
  • Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
  • Vormt zich een omvattend beeld van de productie
  • Volgt repetities en productievergaderingen op
  • Stelt knelpunten of problemen vast
  • Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
  • Zet het artistiek concept om in een technisch beeldplan
  • Bepaalt welke beeldfragmenten moeten voorbereid worden
  • Bepaalt het type en de positie van de projectoren
  • Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast
  • Bepaalt de noodzakelijke camera's, bronnen, bewerkings-en randapparatuur
  • Tekent het technisch beeldplan gebruik makend van gangbare methodes en normen
  • Documenteert het beeldplan met patchlijsten,…
  • Gebruikt CAD-software
  • Gebruikt visualisatiesoftware
  • Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Bereidt het beeldmateriaal voor gebruik tijdens de voorstelling of opname voor
  • Neemt beeldfragmenten op van bestaande dragers
  • Laadt de fragmenten in een montageplatform
  • Maakt de fragmenten cue-klaar
  • Kiest geschikte dragers, codexes en afspeelmedia
  • Bewaart het resultaat en maakt backups
  • Maakt cue list
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Bereidt de mediaserver voor
  • Voert programma-updates uit
  • Past videoformaten en codexes aan
  • Laadt beeldmateriaal in
  • Mapt outputs
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Plaatst beeldapparatuur en sluit die aan
  • Leest de documentatie en werkt volgens de aanwijzigingen ervan
  • Bevestigt en beveiligt beeldapparatuur
  • Legt de kabels en sluit die aan
  • Splitst signalen en voegt versterkers toe
  • Patcht signalen
  • Past de technische documentatie aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Regelt beeldapparatuur af
  • Focust projectoren
  • Stelt de beeldapparatuur af (keystone, blending, kleur,...)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Programmeert de beeldstuurtafel
  • Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke
  • Stelt oplossingen voor
  • Voert standen en overgangen in
  • Controleert het resultaat
  • Corrigeert standen tijdens repetities
  • Maakt aanpassingen in het draaiboek
  • Volgt back-up en hard-copy procedures
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Bedient het beeldsysteem op basis van de artistieke intenties
  • Voert pre-show check uit
  • Reageert op acties en visuele of auditieve cues
  • Volgt cue list of draaiboek
  • Bedient de beeldinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste projectiebeeld en timing te bekomen
  • Start en stopt weergaveapparatuur
  • Bedient camera’s
  • Maakt opnames
  • Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten
  • Observeert de voorstelling en bewaart de artistieke kwaliteit
  • Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling
  • Geeft cues tijdens de voorstelling
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 22:
  Onderhoudt beeldapparatuur
  • Controleert de werking en spoort fouten op
  • Maakt kabels
  • Controleert, reinigt en vervangt onderdelen
  • Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen
  • Voert software updates uit
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Basiskennis
 • Basiskennis van tekstverwerking
 • Basiskennis van rekenbladen
 • Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
 • Basiskennis van internet – zoekmethodes
 • Basiskennis van geluidstechniek
 • Basiskennis van lichttechniek
 • Basiskennis van podiummechanica
 • Basiskennis van decoropbouw
 • Basiskennis van budgetbeheer
 • Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
 • Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
Beeld
 • Kennis van de indeling van beeldverwerkingstoestellen
 • Kennis van opbouw, eigenschappen en onderhoud van projectoren
 • Kennis van het technisch projectieplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van projectietechnieken
 • Kennis van technische beelddocumentatie
 • Kennis van de werking van de meest voorkomende analoge beeldverwerkingstoestellen
 • Kennis van beeldkabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende beeldstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van de basisbediening van digitale beeldverwerkingstoestellen
 • Kennis van signal flow
 • Kennis van optische eigenschappen van projectieschermen (reflectie, absorptie, gain, …)
 • Kennis van de geschiedenis van projectie- en beeldvormingstechniek
 • Kennis van beeldmontage- en beeldbewerkingssoftware
 • Kennis van hardware voor beeldmontage en –bewerking
 • Kennis van het gebruik van beeldfragmenten binnen een voorstelling
 • Kennis van beeldopnametechnieken
 • Kennis van mappingtechnieken
 • Kennis van het aansturen van mediaservers
 • Kennis van de bediening van mediaservers
 • Kennis van de procedures voor het blenden van een projectie
 • Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor beeldstuurtafels
 • Kennis van beeldopname- en weergave-apparatuur
Elektriciteit
 • Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)
 • Kennis van de meettoestellen en hun gebruik
 • Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,…)
 • Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)
 • Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)
 • Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken
 • Kennis van elektrische schema’s (symbolen, eendraadschema’s)
 • Kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)
 • Kennis van vermogensberekening monofasig
 • Kennis van driefasespanning
 • Kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten
 • Kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)
 • Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)
 • Kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, …)
Geluid
 • Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,…)
Informatica
 • Kennis van back-up-methodes en –strategieën
 • Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,…)
Podiummechanica
 • Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)
 • Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik
 • Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)
 • Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten
 • Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)
 • Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
Productie, opbouw en verloop
 • Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte
 • Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal
 • Kennis van de opbouw van een technische tekening
 • Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector
 • Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van methodes voor cue’s
 • Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector
 • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van documentatiemethodes
 • Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw
 • Kennis van regie en dramaturgie
 • Kennis van overleg- en communicatietechnieken
 • Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,…)
 • Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector
 • Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken
 • Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes
 • Kennis van sectorspecifieke CAD-software
 • Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware
Veiligheid
 • Kennis van de basisprincipes van risico’s en preventie
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte
 • Kennis van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap
 • Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen
 • Kennis van richtlijnen publieksveiligheid
 • Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico’s, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,…)
 • Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding
 • Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)
 • Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)
 • Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker
 • Kennis van elektrische veiligheid (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van gehoorbescherming (risico’s, richtlijnen en maatregelen)
 • Kennis van het gebruik van PBM’s
 • Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid
Grondige kennis
 • Grondige kennis van artistieke vereisten
 • Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling
 • Grondige kennis van beeldsignalen
 • Grondige kennis van beeldcodexen- en formats
 • Grondige kennis van de werking van beeldstuurtafels

Cognitieve vaardigheden

Algemeen
 • Het kunnen plannen van de dag zodat activiteiten op tijd uitgevoerd worden
 • Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Het kunnen lezen en gebruiken van plannen en materiaallijst
 • Het kunnen verzamelen van de nodige apparatuur en toebehoren
 • Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijden van verspilling
 • Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen gepast en efficiënt communiceren
 • Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken
 • Het kunnen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's
 • Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken
 • Het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's,…)
 • Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen gebruiken van PBM's waar nodig
 • Het kunnen signaleren van risico's
 • Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
 • Het kunnen werken met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
 • Het zich kunnen informeren over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
 • Het zich kunnen houden aan de afspraken van werkplek
 • Het kunnen aanbrengen en gebruiken van CBM's waar nodig
 • Het kunnen controleren van de inhoud op volledigheid en schade
 • Het kunnen beveiligen van de lading
 • Het kunnen inrichten van de eigen (tijdelijke) werkplek rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
 • Het zich kunnen aanpassen aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie
 • Het kunnen beschermen, beveiligen en opslaan van apparatuur en toebehoren
 • Het kunnen aanbrengen van aanduidingen en markeringen
 • Het kunnen bedienen en gebruiken van een eenpersoonshoogtewerker
 • Het zich kunnen beveiligen waar nodig
 • Het kunnen rekening houden met wat er onder het werkvlak gebeurt
 • Het kunnen zorgen dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
 • Het kunnen geven van accurate en gepaste informatie
 • Het gepast kunnen reageren op ontvangen informatie
 • Het kunnen communiceren aangepast aan de situatie
 • Het kunnen communiceren met handgebaren
 • Het kunnen gebruiken van communicatieapparatuur
 • Het kunnen communiceren van de verwachte resultaten
 • Het kunnen motiveren van het team
 • Het kunnen bewaken van het tijdschema
 • Het kunnen opvolgen van de kwaliteit van het werk
 • Het kunnen bijsturen waar nodig
 • Het kunnen openstaan voor voorstellen of bemerkingen
 • Het kunnen geven van opbouwende, objectieve feedback
 • Het kunnen gebruiken van zaalplannen en technische documentatie
 • Het kunnen overleggen met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik
 • Het kunnen plannen van kabelwegen
 • Het kunnen plannen van de verdeling van signalen
 • Het kunnen plannen van de verdeling van het elektrisch vermogen
 • Het kunnen opstellen van de materiaallijst
 • Het kunnen opstellen van de planning voor het team
 • Het kunnen maken van documentatie voor het team
 • Het kunnen overleggen met andere betrokkenen en disciplines
 • Het kunnen controleren van de plaatsing en werking van toestellen en kabels
 • Het kunnen controleren van de instelling van toestellen
 • Het kunnen aanpassen van plannen en lijsten
 • Het kunnen bewaken van de planning
 • Het kunnen aanpassen van de planning in overleg met andere betrokkenen
 • Het zich kunnen informeren over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Het kunnen identificeren van van de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Het zich vertrouwd maken met nieuwe evoluties
 • Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden
 • Het kunnen documenteren van eigen werk en carrière
 • Het zich kunnen informeren over de bestaande markttrends
 • Het kunnen opbouwen en onderhouden van een netwerk (collega's, klanten, werkgevers)
 • Het zichzelf kunnen promoten
Podiummechanica
 • Het kunnen opstellen van de benodigde plannen m.b.t. de podiummechanica en ze communiceren
 • Het kunnen voorzien van de correcte bevestiging op ophangpunten
 • Het kunnen bewaken van de overbelasting op basis van de gekende belasting
Beeld
 • Het kunnen bespreken van de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke
 • Het zich een omvattend beeld van de productie kunnen vormen
 • Het kunnen opvolgen van repetities en productievergaderingen
 • Het kunnen vastellen van knelpunten of problemen
 • Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal
 • Het kunnen bepalen welke beeldfragmenten moeten voorbereid worden
 • Het kunnen bepalen van het type en de positie van de projectoren
 • Het kunnen vastleggen van de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren
 • Het kunnen bepalen van de noodzakelijke camera's, bronnen, bewerkings-en randapparatuur
 • Het kunnen tekenen van het technisch beeldplan gebruik makend van ganagbare methodes en normen
 • Het kunnen documenteren van het beeldplan met patchlijsten,…
 • Het kunnen gebruiken van CAD-software
 • Het kunnen gerbuiken van visualisatiesoftware
 • Het kunnen presenteren en bespreken van het technisch ontwerp
 • Het kunnen opnemen van beeldfragmenten van bestaande dragers
 • Het kunnen inladen van de fragmenten in een montageplatform
 • Het kunnen cue-klaarmaken van de fragmenten
 • Het kunnen kiezen van geschikte dragers, codexes en afspeelmedia
 • Het kunnen bewaren van het resultaat en het maken van backups
 • Het kunnen maken van een cue list
 • Het kunnen uitvoeren van programma-updates
 • Het kunnen aanpassen van videoformaten en codexes
 • Het kunnen inladen van beeldmateriaal
 • Het kunnen mappen van outputs
 • Het kunnen lezen van de documentatie en werken volgens de aanwijzigingen ervan
 • Het kunnen splitsen van signalen en toevoegen van versterkers
 • Het kunnen patchen van signalen
 • Het kunnen aanpassen van de technische documentatie
 • Het kunnen samenwerken met de artistiek verantwoordelijke
 • Het kunnen voorstellen van oplossingen
 • Het kunnen invoeren van standen en overgangen
 • het kunnen controleren van het resultaat
 • Het kunnen corrigeren van standen tijdens repetities
 • Het kunnen maken van aanpassingen in het draaiboek
 • Het kunnen volgen van back-up en hard-copy procedures
 • Het kunnen uitvoeren van de pre-show check
 • Het kunnen reageren op acties en visuele of auditieve cues
 • Het kunnen volgen van cue list of draaiboek
 • Het kunnen bedienen van de beeldinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste projectiebeeld en timing te bekomen
 • Het kunnen starten en stoppen van weergaveapparatuur
 • Het kunnen bedienen van camera's
 • Het kunnen maken van opnames
 • Het kunnen geven van cues tijdens de voorstelling

Probleemoplossende vaardigheden

Algemeen
 • Het kunnen evalueren van de eigen werkzaamheden en desnoods bijsturen
 • Het kunnen werken met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
 • Het kunnen voorstellen van verbeterpunten en preventiemaatregelen
 • Het kunnen aanpassen van het plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines
 • Het kunnen opsporen van fouten en ze verhelpen
 • Het kunnen onderzoeken van potentiële projecten en verwerven van opdrachten
Beeld
 • Het kunnen omzetten van het artistiek concept in een technisch beeldplan
 • Het kunnen observeren van de voorstelling en reageren op technische defecten
 • Het kunnen observeren van de voorstelling en bewaren van de artistieke kwaliteit
 • Het gepast kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling

Motorische vaardigheden

Algemeen
 • Het ergonomisch verantwoord kunnen heffen en tillen
 • Het veilig kunnen werken op hoogte
 • Het veilig kunnen omgaan met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur, enz.
 • Het transportklaar kunnen maken van materiaal
 • Het kunnen laden en lossen van materiaal
 • Het kunnen gebruiken van gepaste hulpmiddelen
 • Het kunnen opstellen en gebruiken van ladders en rolsteigers
Beeld
 • Het kunnen bevestigen en beveiligen van beeldapparatuur
 • Het kunnen aansluiten en leggen van kabels
 • Het kunnen focussen van projectoren
 • Het kunnen afstellen van de beeldapparatuur (keystone, blending, kleur,…)

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
 • De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.
 • De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij men lange tijd van huis is.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
 • Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
 • De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico’s.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,…).
 • Tijdens de repetities, de pre-show check en de voorstelling moet de beroepsbeoefenaar gedurende lange tijd geconcentreerd het beeld (focus, kleur, blending,...) beoordelen en optimaliseren.
 • Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.
 • De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.
 • Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, …) en de veiligheidsrisico’s voor zichzelf, collega’s, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,….
 • De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het aansturen van het team op de werkvloer
 • het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van het team
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het bedienen van het beeldsysteem op basis van artistieke intenties
 • gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de artistieke intenties
 • de deadlines
 • verloop van een voorstelling
 • lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Het organiseren van de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit
 • Het werken in teamverband
 • Het werken met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Het meewerken aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving
 • Het vervoeren van het materiaal
 • Het inrichten van de eigen werkplek
 • Het werken op hoogte
 • Het communiceren tijdens de voorstelling
 • Het aansturen van een team op de werkvloer
 • Het plannen van de opbouw
 • Het coördineren van de opbouw en demontage
 • Het continu ontwikkelen van de eigen praktijk
 • Het ontwikkelen van de eigen loopbaan
 • Het plannen van de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden
 • Het ontwerpen van het technisch beeldplan op basis van de artistieke intenties
 • Het voorbereiden van het beeldmateriaal voor gebruik tijdens de voorstelling of opname
 • Het voorbereiden van de mediaserver
 • Het plaatsen van beeldapparatuur en die aansluiten
 • Het afregelen van de beeldapparatuur
 • Het programmeren van de beeldstuurtafel
 • Het bedienten van het beeldsysteem op basis van de artistieke intenties
 • Het onderhouden van de beeldapparatuur

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.