Voetverzorger

 
BK-0222-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Voetverzorger

Deze benaming is gebaseerd op de terminologie opgenomen in de Competent-fiche ‘Schoonheidsspecialist’ (m/v) D120801.

Definitie

De voetverzorger voert verzorgingen uit op gezonde voeten en informeert over een goede verzorging, over de esthetiek en over producten teneinde het uiterlijk van de voeten en het welzijn van de mens in stand te houden of mooier/beter te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
  • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
  • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
  • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieubewust werken
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van preventiebeginselen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Competentie 2:
  Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
  • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van deontologie
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 3:
  Legt een afspraak vast met de klant
  • Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie
  • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
  • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
  • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 4:
  Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en informeert over de producten en verzorgingen
  • Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak
  • Stelt vragen over de wens van de klant
  • Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
  • Geeft informatie over de verschillende verzorgingen en producten
  • Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 5:
  Stelt producten en verzorgingen voor en bepaalt een verzorging voor de klant
  • Stelt visueel de kenmerken en toestand van de huid en/of de nagels van de klant vast (visueel, test,…)
  • Stelt vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen,…)
  • Raadt de klant een verzorging aan of af
  • Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens
  • Bepaalt samen met de klant de prioriteiten in de verzorging
  • Stelt een behandelplan op en geeft een prijsindicatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ziekteleer van de voet
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Kennis van behandelplannen
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 6:
  Reinigt de huid en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bepaalde aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
 • Competentie 7:
  Reinigt de nagels en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
 • Competentie 8:
  Toont technieken aan de klant en legt deze uit
  • Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal
  • Toont de uitvoering en geeft hierbij uitleg in een begrijpbare taal
  • Geeft informatie over apparatuur, producten en verzorgingen
  • Geeft advies over het thuis voortzetten van de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor voetverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 9:
  Informeert de klant, promoot en verkoopt verzorgingen en producten
  • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
  • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
  • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
  • Informeert de klant over aandoeningen en verzorgingen
  • Wijst de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel en adviseert de klant hierbij
  • Overtuigt de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en stimuleert de klant tot aankoop
  • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 10:
  Evalueert de verzorging
  • Gaat het resultaat van de verzorging na
  • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
  • Verbetert het resultaat indien nodig
  • Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgende verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van behandelplannen
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
 • Competentie 11:
  Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij
  • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
  • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
  • Vult de klantenfiche aan
  • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
  • Legt een nieuwe afspraak vast
  • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Competentie 12:
  Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op
  • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
  • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
  • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
  • Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Competentie 13:
  Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, maakt en ontvangt bestellingen
  • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
  • Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels
  • Verricht inventarissen
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten
  • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
  • Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke
  • Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het (schoonheids)instituut
  • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van inventarisatietechnieken
 • Competentie 14:
  Voert een voetverzorging uit
  • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
  • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht, huid- en nagelanalyse
  • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
  • Basiskennis van ziekteleer van de voet
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van bepaalde aspecten van de anatomie en fysiologie van de voet (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel)
  • Kennis van bepaalde aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor voetverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor voetverzorging en relaxatie (voetverzorgingstechnieken, massagetechnieken,) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
* Onder hulpmiddelen verstaat men deze om de correcte groei van de teennagel te bevorderen en om drukpunten te ontlasten.
 • Competentie 15:
  Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, … massage uit van de voeten
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de massage
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de massage
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bepaalde aspecten van de anatomie en fysiologie van de voet (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel)
  • Kennis van bepaalde aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor voetverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor voetverzorging en relaxatie (voetverzorgingstechnieken, massagetechnieken,) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 16:
  Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden en spa
  • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Informeert de klant over het juiste gebruik van baden en spa
  • Staat de klant bij in geval van problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor voetverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van verzorgingen bij spa en baden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
 • Basiskennis van ziekteleer van de voet
 • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
 • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
 • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
 • Basiskennis van milieubewust werken
 • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
 • Basiskennis van klantenadministratie
 • Kennis van bepaalde aspecten van de anatomie en fysiologie van de voet (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel)
 • Kennis van E.H.B.O.
 • Kennis van bepaalde aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
 • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van producten voor voetverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Kennis van apparatuur voor voetverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
 • Kennis van behandelplannen
 • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Kennis van esthetische en verzorgende regels
 • Kennis van beschermingsmateriaal
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Kennis van preventiebeginselen
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Kennis van deontologie
 • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
 • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Kennis van huidanalyse
 • Kennis van nagelanalyse
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van inventarisatietechnieken
 • Grondige kennis van technieken voor voetverzorging en relaxatie (voetverzorgingstechnieken, massagetechnieken,) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van verzorgingen bij spa en baden

Cognitieve vaardigheden

 • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
 • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
 • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
 • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
 • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
 • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie
 • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
 • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
 • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak
 • Stelt vragen over de wens van de klant
 • Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
 • Geeft informatie over de verschillende verzorgingen en producten
 • Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan
 • Stelt visueel de kenmerken en toestand van de huid en/of de nagels van de klant vast (visueel, test,…)
 • Stelt vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen,…)
 • Raadt de klant een verzorging aan of af
 • Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens
 • Bepaalt samen met de klant de prioriteiten in de verzorging
 • Stelt een behandelplan op en geeft een prijsindicatie
 • Zet de apparatuur en de producten klaar
 • Installeert de klant comfortabel
 • Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal
 • Toont de uitvoering en geeft hierbij uitleg in een begrijpbare taal
 • Geeft informatie over apparatuur, producten en verzorgingen
 • Geeft advies over het thuis voortzetten van de verzorging
 • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
 • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
 • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
 • Informeert de klant over aandoeningen en verzorgingen
 • Wijst de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel en adviseert de klant hierbij
 • Overtuigt de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en stimuleert de klant tot aankoop
 • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • Gaat het resultaat van de verzorging na
 • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
 • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
 • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
 • Vult de klantenfiche aan
 • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
 • Legt een nieuwe afspraak vast
 • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
 • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
 • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
 • Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels
 • Verricht inventarissen
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten
 • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
 • Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke
 • Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het (schoonheids)instituut
 • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
 • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
 • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
 • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
 • Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging
 • Volgt de dosering van de producten op
 • Volgt de inwerktijd van de producten op
 • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • Bereidt de apparatuur en de producten voor
 • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de massage
 • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
 • Informeert de klant over het juiste gebruik van baden en spa
 • Staat de klant bij in geval van problemen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verbetert het resultaat indien nodig
 • Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgende verzorging
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht, huid- en nagelanalyse
 • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
 • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
 • Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet
 • Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging
 • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de massage

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een (schoonheids)instituut, wellnesscentrum,… of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging/de organisatie en volgens bepaalde factoren.
 • Het beroep wordt uitgeoefend (met variërende werktijden) tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend.
 • De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger op bepaalde momenten van de dag, de week en het jaar.
 • Het werk van de voetverzorger varieert volgens de opdracht/de uit te voeren verzorging. Technieken en procedures zijn eerder gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,…). Wel zijn de gebruikte producten, apparatuur en technieken voor voetverzorging aan evoluties en modetrends onderhevig.
 • De werkopdrachten/verzorgingen verlopen volgens een tijdschema en behandelplan waaraan de voetverzorger zich dient te houden en waarbij ze desgevallend maatregelen moeten genomen worden/prioriteiten moeten gesteld worden om de opdracht zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd te realiseren.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht, het dragen van handjuwelen is verboden.
 • De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,…
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De voetverzorger komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega’s, medewerkers, stagiairs, klanten,…).

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar gaat op een gepaste manier om met verschillende soorten klanten (verschillende doel- en leeftijdsgroepen) met aandacht voor hun gezondheidstoestand, wensen en noden.
 • De beroepsbeoefenaar handelt efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht in alle omstandigheden.
 • De voetverzorger dient tijdens de gehele verzorging nauwgezet te werken en aandachtig te zijn voor verschillende elementen - waaronder de gezondheidstoestand van de klant, de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, de apparatuur en de producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de verzorging en het garanderen van de veiligheid en het comfort van de klant. Extra aandacht voor gezondheidsproblemen (i.c. diabetes en gebruik van bloedverdunners) is vereist.
 • De beroepsbeoefenaar heeft permanent aandacht voor de eigen beroepsgrens en gaat gepast om met het spanningsveld tussen de eigen beroepsmogelijkheden en de wensen van de klant.
 • De beroepsbeoefenaar gaat voorzichtig en gaat gepast om met producten, apparatuur en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften.
 • De beroepsbeoefenaar heeft voortdurend aandacht voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico’s (bij zichzelf en/of de klant) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens verzorging, voortdurend werken met schoonheidsproducten, in aanraking komen met aandoeningen van klanten,…).
 • De beroepsbeoefenaar wisselt op een constructieve en transparante manier informatie uit en communiceert met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs.
 • De beroepsbeoefenaar gaat zorgvuldig, economisch en ecologisch om met producten en apparatuur.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het bepalen, voorbereiden, uitvoeren en controleren van voetverzorgingen
 • het bijhouden van klantenfiches
 • het adviseren van de klant over een goede verzorging en hygiëne van de voeten en over de esthetiek
 • het uitstallen, adviseren en verkopen van schoonheidsproducten en verzorgingen
 • het uitvoeren van voorraadbeheer
Is gebonden aan
 • de geldende regels en procedures van het (schoonheids)instituut
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • de eigen beroepsgrens
 • de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de klanten
 • de gezondheidssituatie, de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheid van de verzorging
Doet beroep op
 • de leidinggevende bij moeilijk in te schatten situaties (vb. bereiken van de beroepsgrens), problemen, gevaar en voor het verkrijgen van de werkopdracht
 • het team/collega’s in geval er nood is aan advies, feedback of voor ondersteuning (van activiteiten)
 • externen voor informatie en advies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Legt een afspraak vast met de klant
 • Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en informeert over de producten en verzorgingen
 • Stelt producten en verzorgingen voor en bepaalt een verzorging voor de klant
 • Reinigt de huid en bereidt ze voor op de verzorging
 • Reinigt de nagels en bereidt ze voor op de verzorging
 • Toont technieken aan de klant en legt deze uit
 • Informeert de klant, promoot en verkoopt verzorgingen en producten
 • Evalueert de verzorging
 • Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij
 • Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op
 • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, maakt en ontvangt bestellingen
 • Voert een voetverzorging uit
 • Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, … massage uit van de voeten
 • Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden en spa

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.