Schoonheidsspecialist

 
BK-0225-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Schoonheidsspecialist

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche ‘Schoonheidsspecialist’ (m/v) D120801.

Definitie

De schoonheidsspecialist voert schoonheids- en lichaamsverzorgingen uit op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen en informeert over een goede verzorging van het lichaam, over de esthetiek en over schoonheidsproducten teneinde het uiterlijk en het welzijn van de mens in stand te houden of mooier/beter te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
  • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
  • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
  • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieubewust werken
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van preventiebeginselen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Competentie 2:
  Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
  • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
  • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van deontologie
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 3:
  Legt een afspraak vast met de klant
  • Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie
  • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
  • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
  • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 4:
  Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en informeert over de producten en verzorgingen
  • Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak
  • Stelt vragen over de wens van de klant
  • Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
  • Geeft informatie over de verschillende verzorgingen en producten
  • Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 5:
  Stelt producten en verzorgingen voor en bepaalt een verzorging voor de klant
  • Stelt visueel de kenmerken en de toestand van de huid, de nagels en/of de lichaamshouding van de klant vast
  • Stelt vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, functioneren bewegingsapparaat,…)
  • Raadt de klant een verzorging aan of af
  • Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens
  • Bepaalt samen met de klant de prioriteiten in de verzorging
  • Stelt een behandelplan op en geeft een prijsindicatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
  • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 6:
  Informeert de klant over de persoonlijke stijl (voorkomen, persoonlijkheid,…)
  • Observeert de stijl of het totaalbeeld van de klant
  • Verbindt informatie over stijl, vorm, kleur,… van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en de wensen van de klant
  • Geeft de mogelijkheden voor de klant aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van stijlleer
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 7:
  Reinigt de huid en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van huidanalyse
 • Competentie 8:
  Reinigt de nagels en bereidt ze voor op de verzorging
  • Zet de apparatuur en de producten klaar
  • Installeert de klant comfortabel
  • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
  • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van nagelanalyse
 • Competentie 9:
  Toont technieken aan de klant en legt deze uit
  • Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal
  • Toont de uitvoering en geeft hierbij uitleg in een begrijpbare taal
  • Informeert over apparatuur, producten en verzorgingen
  • Informeert over het thuis voortzetten van de verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Kennis van advies- en verkooptechnieken
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 10:
  Informeert de klant, promoot en verkoopt verzorgingen en producten
  • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
  • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
  • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
  • Informeert de klant over aandoeningen en verzorgingen
  • Wijst de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel
  • Overtuigt de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en stimuleert de klant tot aankoop
  • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
  • Kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Competentie 11:
  Evalueert de verzorging
  • Gaat het resultaat van de verzorging na
  • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
  • Verbetert het resultaat indien nodig
  • Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgende verzorging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 12:
  Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij
  • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
  • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
  • Vult de klantenfiche aan
  • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
  • Legt een nieuwe afspraak vast
  • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
  • Basiskennis van klantenadministratie
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
  • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Competentie 13:
  Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op
  • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
  • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
  • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
  • Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Competentie 14:
  Volgt de voorraad op
  • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
  • Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels
  • Verricht inventarissen
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten
  • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
  • Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke
  • Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut
  • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Basiskennis van inventarisatietechnieken
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 15:
  Voert een gelaatsverzorging uit
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van producten op
  • Volgt de inwerktijd van producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
  • Brengt het kapsel in orde
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van behandelplannen
 • Competentie 16:
  Verlengt wimpers, plaatst valse wimpers en verft wimpers en wenkbrauwen
  • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht
  • Bereidt de materialen en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de materialen en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van producten op
  • Volgt de inwerktijd van producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van materialen
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 17:
  Brengt make-up (tijdelijk, semipermanent) aan en voert een camouflagebehandeling uit
  • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht, de huidanalyse en de morfologie
  • Bereidt de materialen en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de materialen en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt materialen en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van producten op
  • Volgt de inwerktijd van producten op
  • Brengt het kapsel in orde
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van stijlleer
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van materialen
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 18:
  Voert een handverzorging uit
  • Kijkt de handen en nagels na op aandoeningen
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 19:
  Brengt verfraaiingen aan en/of plaatst kunstnagels, modelleert en/of herstelt ze
  • Kijkt de nagels na op aandoeningen
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de uitvoering en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de uitvoering
  • Brengt producten aan volgens de nagelanalyse en de techniek
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van stijlleer
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 20:
  Voert een voetverzorging uit
  • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
  • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen af op de opdracht en nagelanalyse
  • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de nagelanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
  • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
  • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
* Onder hulpmiddelen verstaat men deze om de correcte groei van de teennagel te bevorderen en om drukpunten te ontlasten.
 • Competentie 21:
  Voert een lichaamsverzorging uit
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Dekt de niet te behandelen lichaamsdelen discreet toe
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Kennis van nagelanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 22:
  Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, … massage uit (van het gelaat, de handen, de voeten en/of het lichaam)
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Dekt de niet te masseren lichaamsdelen discreet toe
  • Stelt zich discreet op bij het masseren in de buurt van intieme lichaamszones
  • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de massage
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de massage
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 23:
  Voert een ontharing uit
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Stelt zich discreet op bij het ontharen in de buurt van intieme lichaamszones en dekt ze indien nodig toe
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 24:
  Informeert de klant over veilige manieren tot het bruinen van de huid
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
  • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
  • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
  • Volgt de dosering van de producten op
  • Volgt de inwerktijd van de producten op
  • Stelt de temperatuur en de tijd in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Competentie 25:
  Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,…
  • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
  • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse
  • Bereidt de apparatuur en de producten voor
  • Informeert de klant over het juiste gebruik van baden, spa, lichtsessies, sauna, hammam…
  • Staat de klant bij in geval van problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van esthetische en verzorgende regels
  • Kennis van huidanalyse
  • Grondige kennis van verzorgingen bij sauna, hamam, spa, baden, lichtsessies,…
  • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van hulpmiddelen voor de correcte groei van teennagels en het ontlasten van drukpunten
 • Basiskennis van ziekteleer van het lichaam
 • Basiskennis van gezondheidsproblemen en medicijnen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een verzorging
 • Basiskennis van gezonde voeding en het belang van lichaamsbeweging
 • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)
 • Basiskennis van milieubewust werken
 • Basiskennis van presentatietechnieken van producten
 • Basiskennis van klantenadministratie
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van inventarisatietechnieken
 • Kennis van aspecten van anatomie en fysiologie van het lichaam (lichaamsweefsel, beenderenweefsel, morfologie, skelet, gewrichten, spieren, lichaamscellen, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, organen en vitale functies)
 • Kennis van E.H.B.O.
 • Kennis van aspecten van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, hydro-lipidenfilm, verouderings- en vernieuwingsproces, pigmentatieproces, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en -onzuiverheden)
 • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van apparatuur voor schoonheidsverzorging en relaxatie (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)
 • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Kennis van stijlleer
 • Kennis van esthetische en verzorgende regels
 • Kennis van kleurenleer
 • Kennis van beschermingsmateriaal
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Kennis van preventiebeginselen
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten
 • Kennis van tarieven en betaalmiddelen
 • Kennis van deontologie
 • Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid
 • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Kennis van advies- en verkooptechnieken
 • Kennis van huidanalyse
 • Kennis van nagelanalyse
 • Kennis van materialen
 • Grondige kennis van technieken voor schoonheidsverzorging en relaxatie (gelaatsverzorgingstechnieken, technieken voor het plaatsen, verlengen en kleuren van wimpers of wenkbrauwen, make-up- en camouflagetechnieken, handverzorgingstechnieken, technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels, voetverzorgingstechnieken, lichaamsverzorgingstechnieken, massagetechnieken, epilatietechnieken, technieken voor het bruinen van de huid) (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van verzorgingen bij sauna, hamam, spa, baden, lichtsessies,…
 • Grondige kennis van producten voor schoonheidsverzorging en relaxatie en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Grondige kennis van behandelplannen

Cognitieve vaardigheden

 • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
 • Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer
 • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
 • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
 • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy
 • Volgt de regels van het schoonheidsinstituut en de richtlijnen van leidinggevende(n) op
 • Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie
 • Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in
 • Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda
 • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak
 • Stelt vragen over de wens van de klant
 • Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
 • Geeft informatie over de verschillende verzorgingen en producten
 • Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan
 • Stelt visueel de kenmerken en de toestand van de huid, de nagels en/of de lichaamshouding van de klant vast
 • Stelt vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, functioneren bewegingsapparaat,…)
 • Raadt de klant een verzorging aan of af
 • Bepaalt samen met de klant de prioriteiten in de verzorging
 • Observeert de stijl of het totaalbeeld van de klant
 • Geeft de mogelijkheden voor de klant aan
 • Zet de apparatuur en de producten klaar
 • Installeert de klant comfortabel
 • Installeert de klant comfortabel
 • Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal
 • Toont de uitvoering en geeft hierbij uitleg in een begrijpbare taal
 • Informeert over apparatuur, producten en verzorgingen
 • Informeert over het thuis voortzetten van de verzorging
 • Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op
 • Stelt de verzorgingen en producten volgens bepaalde thema’s en verkoopsdoelstellingen voor
 • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
 • Informeert de klant over aandoeningen en verzorgingen
 • Wijst de klant op (nieuwe) verzorgingen en producten volgens het klantenprofiel
 • Overtuigt de klant van de meerwaarde van verzorgingen en producten en stimuleert de klant tot aankoop
 • Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,…
 • Gaat het resultaat van de verzorging na
 • Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de verzorging aan de verwachtingen voldoet
 • Bedient de kassa en/of het registratiesysteem
 • Overloopt en rekent de verzorging en/of producten af met de klant
 • Vult de klantenfiche aan
 • Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek
 • Legt een nieuwe afspraak vast
 • Neemt hartelijk afscheid van de klant
 • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
 • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
 • Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels
 • Verricht inventarissen
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten
 • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
 • Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke
 • Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het schoonheidsinstituut
 • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
 • Bereidt de apparatuur en de producten voor
 • Volgt de dosering van producten op
 • Volgt de inwerktijd van producten op
 • Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig
 • Bereidt de materialen en de producten voor
 • Kijkt de handen en nagels na op aandoeningen
 • Kijkt de nagels na op aandoeningen
 • Kijkt de voeten en nagels na op aandoeningen
 • Stelt bijkomende vragen over de gezondheidstoestand van de klant (medicijngebruik, aandoeningen, …) in het bijzonder over diabetes en het gebruik van bloedverdunners
 • Bereidt de apparatuur, de producten en/of de hulpmiddelen voor
 • Stelt zich discreet op bij het masseren in de buurt van intieme lichaamszones
 • Stelt zich discreet op bij het ontharen in de buurt van intieme lichaamszones en dekt ze indien nodig toe
 • Vergezelt de klant naar de plaats van de verzorging
 • Informeert de klant over het juiste gebruik van baden, spa, lichtsessies, sauna, hammam…
 • Staat de klant bij in geval van problemen
 • Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens
 • Stelt een behandelplan op en geeft een prijsindicatie
 • Verbindt informatie over stijl, vorm, kleur,… van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en de wensen van de klant
 • Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,…)
 • Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de verzorging
 • Gebruikt materialen en producten in de volgorde van de verzorging
 • Gebruikt apparatuur, producten en/of hulpmiddelen in de volgorde van de verzorging

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verbetert het resultaat indien nodig
 • Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgende verzorging
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de huidanalyse
 • Observeert de klant tijdens de verzorging en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de verzorging aan
 • Kiest en stemt de technieken, de materialen en de producten af op de opdracht
 • Observeert de klant tijdens de massage en past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de massage aan
 • Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en huidanalyse

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid voor de verzorging
 • Voorziet de klant van beschermingsmateriaal
 • Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels voor de verzorging
 • Ruimt de behandelingsruimte op na elke verzorging, reinigt en/of ontsmet deze
 • Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet
 • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de verzorging
 • Brengt producten aan volgens de huid- en nagelanalyse en de verzorging
 • Brengt producten aan volgens de nagelanalyse en de techniek
 • Brengt producten en/of hulpmiddelen aan volgens de nagelanalyse en de verzorging
 • Dekt de niet te behandelen lichaamsdelen discreet toe
 • Dekt de niet te masseren lichaamsdelen discreet toe
 • Brengt producten aan volgens de huidanalyse en de massage
 • Brengt het kapsel in orde

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een schoonheidsinstituut, wellnesscentrum, parfumerie,… of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging/de organisatie en volgens bepaalde factoren.
 • Het beroep wordt uitgeoefend (met variërende werktijden) tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend.
 • De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger op bepaalde momenten van de dag, de week en het jaar.
 • Het werk van de schoonheidsspecialist varieert volgens de opdracht/de uit te voeren verzorging. Technieken en procedures zijn eerder gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,…). Wel zijn de gebruikte producten, apparatuur en technieken voor schoonheidsverzorging aan evoluties en modetrends onderhevig.
 • De werkopdrachten/verzorgingen verlopen volgens een tijdschema en behandelplan waaraan de schoonheidsspecialist zich dient te houden en waarbij desgevallend maatregelen moeten genomen worden/prioriteiten moeten gesteld worden om de opdracht zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd te realiseren.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht, het dragen van handjuwelen is verboden.
 • De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,…
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De schoonheidsspecialist komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega’s, medewerkers, stagiairs, klanten,…).

Handelingscontext

 • De schoonheidsspecialist dient op een gepaste manier om te gaan met verschillende soorten klanten (verschillende doel- en leeftijdsgroepen) met aandacht voor hun gezondheidstoestand, wensen en noden.
 • De schoonheidsspecialist dient efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht te handelen in alle omstandigheden.
 • De schoonheidsspecialist dient tijdens de gehele verzorging nauwgezet te werken en aandachtig te zijn voor verschillende elementen - waaronder de gezondheidstoestand van de klant, de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, de apparatuur en de producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de verzorging en het garanderen van de veiligheid en het comfort van de klant. Bij voetverzorging (meer dan bij de andere soorten verzorging) is extra aandacht voor gezondheidsproblemen (i.c. diabetes en gebruik van bloedverdunners) vereist.
 • De schoonheidsspecialist dient permanent aandacht te hebben voor de eigen beroepsgrens en gepast omgaan met het spanningsveld tussen de eigen beroepsmogelijkheden en de wensen van de klant.
 • De schoonheidsspecialist dient voorzichtig en gepast om te gaan met producten, apparatuur en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften.
 • De schoonheidsspecialist dient voortdurend aandacht te hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico’s (bij zichzelf en/of de klant) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens verzorging, voortdurend werken met schoonheidsproducten, in aanraking komen met aandoeningen van klanten,…).
 • De schoonheidsspecialist dient op een constructieve en transparante manier informatie uit te wisselen/te communiceren met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs.
 • De schoonheidsspecialist dient zorgvuldig, economisch en ecologisch om te gaan met producten en apparatuur.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het bepalen, voorbereiden, uitvoeren en controleren van schoonheids- en lichaamsverzorgingen op het gelaat, de voeten, de handen en andere lichaamsdelen
 • het bijhouden van klantenfiches
 • het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl, over een goede verzorging en hygiëne van het lichaam en over de esthetiek
 • het uitstallen, adviseren en verkopen van schoonheidsproducten en verzorgingen
 • het uitvoeren van voorraadbeheer
Is gebonden aan
 • de geldende regels en procedures van het schoonheidsinstituut
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • de eigen beroepsgrens
 • de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de klanten
 • de gezondheidssituatie, de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheid van de verzorging
Doet beroep op
 • de leidinggevende bij moeilijk in te schatten situaties (vb. bereiken van de beroepsgrens), problemen, gevaar en voor het verkrijgen van de werkopdracht
 • het team/collega’s in geval er nood is aan advies, feedback of voor ondersteuning (van activiteiten)
 • externen voor informatie en advies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Werkt samen met leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en/of stagiairs
 • Legt een afspraak vast met de klant
 • Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en informeert over de producten en verzorgingen
 • Stelt producten en verzorgingen voor en bepaalt een verzorging voor de klant
 • Informeert de klant over de persoonlijke stijl (voorkomen, persoonlijkheid,…)
 • Reinigt de huid en bereidt ze voor op de verzorging
 • Reinigt de nagels en bereidt ze voor op de verzorging
 • Toont technieken aan de klant en legt deze uit
 • Informeert de klant, promoot en verkoopt verzorgingen en producten
 • Evalueert de verzorging
 • Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij
 • Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,… op
 • Volgt de voorraad op
 • Voert een gelaatsverzorging uit
 • Verlengt wimpers, plaatst valse wimpers en verft wimpers en wenkbrauwen
 • Brengt make-up (tijdelijk, semipermanent) aan en voert een camouflagebehandeling uit
 • Voert een handverzorging uit
 • Brengt verfraaiingen aan en/of plaatst kunstnagels, modelleert en/of herstelt ze
 • Voert een voetverzorging uit
 • Voert een lichaamsverzorging uit
 • Voert een drainerende, relaxerende, verstevigende, stimulerende, … massage uit (van het gelaat, de handen, de voeten en/of het lichaam)
 • Voert een ontharing uit
 • Informeert de klant over veilige manieren tot het bruinen van de huid
 • Begeleidt het verloop van verzorgingen met toestellen voor baden, spa, lichtsessies, sauna, hamam,…

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.