Diamantbewerker

 
BK-0110-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Diamantbewerker

Definitie

Verdeelt (zaagt), snijdt, slijpt de diamant, manueel of via mechanische procedés, aan de hand van een strikt te volgen ruwplanning waarin de kwaliteit van de slijpvorm, grootte/gewicht, verhoudingen bepaald worden teneinde het optimale rendement van de afgewerkte diamant te bekomen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Snijdt de diamant
  • Bedient het Eos-toestel voor het rondsnijden van diamant
  • Bedient het Eos-toestel voor het fantasiesnijden van diamant
  • Volgt de gangbare werkprocedure
  • Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm
  • Voert een verwerkingstest uit
  • Controleert de verwerkingsmethode van de machine
  • Start de machine op
  • Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters
  • Vult het technisch dossier permanent aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van tekentechnieken
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van het interpreteren van ruwplanning
  • Kennis van diamantlaserzagen
  • Kennis van diamantzaagtechnieken
  • Kennis van het diamantverdeel- en zaagproces
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
  • Kennis van de bediening van het Eos-toestel
  • Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten
 • Competentie 2:
  Slijpt de diamant
  • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant
  • Vult het technisch dossier permanent aan
  • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
  • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
  • Voert een verwerkingstest uit
  • Start het slijpproces op
  • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen
  • Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig
  • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters
  • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van de slijprichting van diamanten
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van slijpvormen volgens de kwalificatienormen
  • Kennis van het interpreteren van ruwplanning
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
  • Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten
 • Competentie 3:
  Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid
  • Voelt de specificaties van elke steen aan
  • Voert fijn motorische handelingen uit
  • Maakt de juiste combinatie van handelingen m.b.t. steen en bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van de slijprichting van diamanten
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van slijpvormen volgens de kwalificatienormen
  • Kennis van het interpreteren van ruwplanning
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
  • Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten
 • Competentie 4:
  Verricht kruiswerk voor ronde stenen
  • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Vult het technisch dossier permanent aan bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Voert een verwerkingstest uit bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Start het slijpproces op bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Stuurt het bewerkingsproces bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen bij indien nodig
  • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
  • Volgt strikt de ruwplanning op bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
* De activiteiten ‘briljanderen’ en ‘kruiswerk verrichten’ van ronde stenen én van fantasiestenen worden afzonderlijk vermeld in het dossier doordat dit over verschillende stadia van de afwerking gaat die andere vaardigheden omvatten. Bovendien moet bij het uitvoeren van elke activiteit een andere bewerkingsproces doorlopen worden.
 • Competentie 5:
  Verricht kruiswerk voor fantasiestenen
  • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Vult het technisch dossier permanent aan bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Voert een verwerkingstest uit bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Start het slijpproces op bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Stuurt het bewerkingsproces bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen bij indien nodig
  • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
  • Volgt strikt de ruwplanning op bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
* De activiteiten ‘briljanderen’ en ‘kruiswerk verrichten’ van ronde stenen én van fantasiestenen worden afzonderlijk vermeld in het dossier doordat dit over verschillende stadia van de afwerking gaat die andere vaardigheden omvatten. Bovendien moet bij het uitvoeren van elke activiteit een andere bewerkingsproces doorlopen worden.
 • Competentie 6:
  Briljandeert ronde stenen
  • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het briljanderen van ronde stenen
  • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het briljanderen van ronde stenen
  • Vult het technisch dossier permanent aan bij het briljanderen van ronde stenen
  • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het briljanderen van ronde stenen
  • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het briljanderen van ronde stenen
  • Voert een verwerkingstest uit bij het briljanderen van ronde stenen
  • Start het slijpproces op bij het briljanderen van ronde stenen
  • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het briljanderen van ronde stenen
  • Stuurt het bewerkingsproces bij het briljanderen van ronde stenen bij indien nodig
  • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het briljanderen van ronde stenen
  • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het briljanderen van ronde stenen
  • Volgt strikt de ruwplanning op bij het briljanderen van ronde stenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
* De activiteiten ‘briljanderen’ en ‘kruiswerk verrichten’ van ronde stenen én van fantasiestenen worden afzonderlijk vermeld in het dossier doordat dit over verschillende stadia van de afwerking gaat die andere vaardigheden omvatten. Bovendien moet bij het uitvoeren van elke activiteit een andere bewerkingsproces doorlopen worden.
 • Competentie 7:
  Briljandeert fantasiestenen
  • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Vult het technisch dossier permanent aan bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Voert een verwerkingstest uit bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Start het slijpproces op bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Stuurt het bewerkingsproces bij het briljanderen van fantasiestenen bij indien nodig
  • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het briljanderen van fantasiestenen
  • Volgt strikt de ruwplanning op bij het briljanderen van fantasiestenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostorganisatie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
* De activiteiten ‘briljanderen’ en ‘kruiswerk verrichten’ van ronde stenen én van fantasiestenen worden afzonderlijk vermeld in het dossier doordat dit over verschillende stadia van de afwerking gaat die andere vaardigheden omvatten. Bovendien moet bij het uitvoeren van elke activiteit een andere bewerkingsproces doorlopen worden.
 • Competentie 8:
  Interpreteert de kwaliteitsbepaling van de geslepen diamant tijdens het slijpproces
  • Gebruikt een loep
  • Gebruikt een microscoop
  • Bekijkt de natuurlijke eigenschappen elke diamant
  • Bekijkt de groeirichting van elke diamant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van gemmologie
  • Kennis van tekentechnieken
  • Kennis van de slijprichting van diamanten
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van slijpvormen volgens de kwalificatienormen
  • Kennis van het diamantverdeel- en zaagproces
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
  • Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten
 • Competentie 9:
  Beoordeelt het functioneren van slijpapparatuur en bewerkingsmachines
  • Analyseert het defect van de slijpapparatuur of bewerkingsmachines
  • Herkalibreert de functionaliteit van de slijpapparatuur of bewerkingsmachines
  • Vervangt onderdelen indien toegelaten
  • Test de goede functie na kalibratie of vervanging van onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werking en bediening van de machines
  • Kennis van werkgereedschappen
  • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
  • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
  • Kennis van de bediening van het Eos-toestel
 • Competentie 10:
  Geeft de technieken van het vak door
  • Volgt de vaardigheden van de collega’s op
  • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
  • Doet suggesties voor opleiding
  • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de collega’s
  • Stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van kantoorsoftware

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Basiskennis van werkpostorganisatie
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van werking en bediening van de machines
 • Kennis van werkgereedschappen
 • Kennis van het lezen van technische tekeningen
 • Kennis van gemmologie
 • Kennis van tekentechnieken
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van de slijprichting van diamanten
 • Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
 • Kennis van slijpvormen volgens de kwalificatienormen
 • Kennis van het interpreteren van ruwplanning
 • Kennis van diamantlaserzagen
 • Kennis van diamantzaagtechnieken
 • Kennis van het diamantverdeel- en zaagproces
 • Kennis van specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
 • Kennis van de bediening van het Eos-toestel
 • Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten

Cognitieve vaardigheden

 • Bedient het Eos-toestel voor het rondsnijden van diamant
 • Bedient het Eos-toestel voor het fantasiesnijden van diamant
 • Volgt de gangbare werkprocedure
 • Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm
 • Voert een verwerkingstest uit
 • Controleert de verwerkingsmethode van de machine
 • Start de machine op
 • Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters
 • Vult het technisch dossier permanent aan
 • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant
 • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
 • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
 • Voert een verwerkingstest uit
 • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen
 • Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig
 • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters
 • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen
 • Volgt strikt de ruwplanning op bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Voelt de specificaties van elke steen aan
 • Maakt de juiste combinatie van handelingen m.b.t. steen en bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen
 • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Gebruikt een loep
 • Gebruikt een microscoop
 • Bekijkt de natuurlijke eigenschappen elke diamant
 • Bekijkt de groeirichting van elke diamant
 • Volgt de vaardigheden van de collega’s op
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
 • Doet suggesties voor opleiding
 • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de collega’s
 • Stuurt bij indien nodig
 • Vult het technisch dossier permanent aan
 • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Vult het technisch dossier permanent aan bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Voert een verwerkingstest uit bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Stuurt het bewerkingsproces bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen bij indien nodig
 • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Vult het technisch dossier permanent aan bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Voert een verwerkingstest uit bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Stuurt het bewerkingsproces bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen bij indien nodig
 • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Volgt strikt de ruwplanning op bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het briljanderen van ronde stenen
 • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het briljanderen van ronde stenen
 • Vult het technisch dossier permanent aan bij het briljanderen van ronde stenen
 • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het briljanderen van ronde stenen
 • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het briljanderen van ronde stenen
 • Voert een verwerkingstest uit bij het briljanderen van ronde stenen
 • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het briljanderen van ronde stenen
 • Stuurt het bewerkingsproces bij het briljanderen van ronde stenen bij indien nodig
 • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het briljanderen van ronde stenen
 • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het briljanderen van ronde stenen
 • Volgt strikt de ruwplanning op bij het briljanderen van ronde stenen
 • Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Vult het technisch dossier permanent aan bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Voert een verwerkingstest uit bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Stuurt het bewerkingsproces bij het briljanderen van fantasiestenen bij indien nodig
 • Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen bij het briljanderen van fantasiestenen
 • Volgt strikt de ruwplanning op bij het briljanderen van fantasiestenen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Analyseert het defect van de slijpapparatuur of bewerkingsmachines
 • Herkalibreert de functionaliteit van de slijpapparatuur of bewerkingsmachines
 • Vervangt onderdelen indien toegelaten
 • Test de goede functie na kalibratie of vervanging van onderdelen

Motorische vaardigheden

 • Voert fijn motorische handelingen uit
 • Start het slijpproces op
 • Start het slijpproces op bij het verrichten van kruiswerk van ronde stenen
 • Start het slijpproces op bij het verrichten van kruiswerk van fantasiestenen
 • Start het slijpproces op bij het briljanderen van ronde stenen
 • Start het slijpproces op bij het briljanderen van fantasiestenen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in een diamantslijpatelier.
 • Het wordt uitsluitend uitgeoefend in een dag-systeem.
 • Dit beroep wordt in een vrij eenvoudige, vertrouwde context uitgeoefend.
 • Het slijpproces verschilt van steen tot steen
 • Het werk wordt uitgevoerd in een licht lawaaierige omgeving.
 • De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk en een permanent besef van de hoge kwaliteit van de afwerkingsgraad.
 • Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk voor o.a. het doorgeven van kennis aan collega’s .

Handelingscontext

 • Werkt onder een zeer grote vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
 • Houdt steeds rekening met de vooropgestelde planning
 • Werkt met de nodige flexibiliteit
 • Communiceert doelgericht
 • Werkt met verschillende collega’s in dezelfde ruimte
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
 • Is zich bewust van grote impact van zijn handelingen
 • Volgt de evolutie van het verwerkingsproces op
 • Houdt steeds rekening met het optimale rendement van de afgewerkte diamant
 • Voert permanent fijn motorische handelingen uit

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van het bewerkingsproces, de realisatie ervan en het indien nodig bijsturen van collega’s.
Is gebonden aan
 • specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen.
Doet beroep op
 • de productieverantwoordelijke bij probleemsituatie waar bijsturing van het bewerkingsproces vereist is.

Verantwoordelijkheid

 • Slijpt de diamant
 • Verricht kruiswerk voor ronde stenen
 • Verricht kruiswerk voor fantasiestenen
 • Briljandeert ronde stenen
 • Briljandeert fantasiestenen
 • Interpreteert de kwaliteitsbepaling van de geslepen diamant tijdens het slijpproces
 • Beoordeelt het functioneren van slijpapparatuur en bewerkingsmachines
 • Snijdt de diamant
 • Geeft de technieken van het vak door
 • Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.