Kantwerker

 

Globaal

Titel

Kantwerker

Definitie

Het vervaardigen of ornamenteren van textielproducten op basis van één of meerdere kanttechnieken teneinde een op maat vervaardigd kantwerkstuk af te leveren.

Niveau

4

Jaar van erkenning

2016

Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten
 • 1. Bepaalt samen met de klant de kenmerken van het te realiseren werkstuk (B180401 Id3025-c)
  • Stelt vragen over de wens van de klant/opdrachtgever
  • Stelt de kenmerken van de opdracht vast (ontwerp, tekening, aard van het materiaal)
  • Bespreekt de opdracht aan de hand van een eigen of door de klant aangeboden foto, schets of technische tekening
  • Schat de haalbaarheid van de opdracht in
  • Geeft informatie over het te verwachten resultaat
  • Stelt materialen en toepassingen voor die beantwoorden aan de technische vereisten, de noden en aan het budget
  • Berekent de benodigde grondstoffen en manuren voor een bepaald werk
  • Schat of berekent de kosten
  • Spreekt de prijs en de uitvoeringstermijn af
 • 2. Maakt een patroon of past een bestaand patroon aan in fucntie van de opdracht (co 02060)
  • Tekent zelf een ontwerp of past een bestaand ontwerp aan
  • Maakt een patroon, prikking of technische tekening met te gebruiken siergronden
  • Maakt een technische tekening of gebruikt een bestaande tekening of een moodboard
  • Bepaalt de kanttechnieken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaald- kant-perlage-borduurtechnieken)
 • 3. Kiest de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen uit in functie van de uiteindelijke toepassing van het werk en met zin voor esthetiek (B180401 Id17485-c)
  • Kiest het soort garen en de dikte ervan
  • Kiest het soort kloskussen of het soort kant-perlage-borduurraam en haaknaaldnummers, naald
  • Houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen, technische neveneffecten (eventuele allergische reacties op materiaalsoorten), beschikbaarheid en kosten
 • 4. Bereidt het werk voor in een logische volgorde (co 02062)
  • Leest patroon en technische tekening
  • Leest codes en symbolen
  • Plaatst het patroon op het kloskussen, op de stof of de tule op het raam
  • Rolt de draad op de klossen, steekt de draad in de juiste soort naald of kiest de juiste haaknaald, garens, rijgt parels en/of pailletten op draad
  • Past manuele kanttechnieken nauwkeurig toe: de verschillende slagen of steken in functie van de kantsoort of het patroon
 • 5. Vervaardigt of ornamenteert het kantwerkstuk en werkt het nauwkeurig uit (B180401 Id25372-c/25373-c/25375-c/25376-c/25377-c)
  • Past de verschillende slagen, steken of siergronden toe
  • Zet de juiste spanning op de draden, al dan niet afhankelijk van de contouren en siergronden
  • Plaatst de spelden met precisie op de prikking
  • Gebruikt appret en stijfsels voor kant- en borduurwerken (o.a. Arabische gom voor perlage)
  • Werkt het kantwerk zorgvuldig af zodat het weinig sporen nalaat in het eindproduct
 • 6. Voert herstellingen uit op kostuums en tafeldecoratie (co 02063)
  • Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)
  • Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk
  • Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering
  • Selecteert de meest geschikte kanttechnieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel,…
  • Herstelt het werkstuk
  • Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage en verwering
  • Evalueert het succes van de interventie
 • 7. Geeft de technieken van het vak door en zet sensibiliseringsacties op (B180401 Id263-c)
  • Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
  • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
  • Doet voorstellen voor opleiding
  • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
  • Stuurt bij indien nodig
 • 8. Stelt een staal of modellen aan stilisten, klanten, kopers voor of stelt een knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie samen (B180401 Id23993-c)
  • Neemt deel aan evenementen en beurzen
  • Stelt de collectie voor volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen
  • Voorziet de voorgestelde collectie van informatiefiches

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van esthetica en kunstgeschiedenis
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Kennis van herstellingstechnieken
 • Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage
 • Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen
 • Kennis van ergonomisch werken
 • Kennis van versieringselementen - en producten
 • Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen
 • Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)
 • Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen vaststellen van kenmerken van de opdracht
 • Het kunnen analyseren van het te herstellen werk
 • Het kunnen kiezen van de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen
 • Het kunnen bepalen en berekenen van kosten
 • Het kunnen samenstellen van een catalogus
 • Het kunnen inschatten van de haalbaarheid van de opdracht
 • Het kunnen voorbereiden van het werk in een logische volgorde
 • Het kunnen lezen en interpreteren van een technische tekening
 • Het kunnen maken van een patroon of het kunnen aanpassen van een bestaand patroon
 • Het kunnen sensibiliseren voor zijn vakgebied
 • Het kunnen aanwenden van zijn zin voor esthetiek
 • Het kunnen uitleg geven over de uitvoering van opdrachten
 • Het kunnen inwinnen van advies bij erfgoedstukken

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen opsporen van afwijkingen
 • Het kunnen aanpassen/bijsturen waar nodig
 • Het kunnen aanpassen van de planning

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen langdurig in dezelfde positie zitten
 • Het kunnen uitvoeren van verschillende technieken binnen het kantwerken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaaldkant-perlage-borduurtechnieken)
 • Het kunnen vervaardigen of versieren van verscheidene producten
 • Het kunnen herstellen van verscheidene producten
 • Het nauwkeurig kunnen uitwerken van het ontwerp
 • Het kunnen zorgvuldig en geduldig afwerken van het eindproduct

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een atelier of museum
 • Het beroep wordt uitgeoefend in optimale omstandigheden: licht, temperatuur, ergonomie,…
 • Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten worden afgestemd op de eigenschappen van het werk, de wensen van de opdrachtgever en de kantsoort
 • De uitvoering van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde
 • Creativiteit en zin voor esthetiek in de opmaak en afwerking van het kantwerkstuk is noodzakelijk
 • Het beroep vereist kwaliteitsvol - haute couture waardig- handelen

Handelingscontext

 • Het werk impliceert het langdurig zitten in dezelfde positie
 • De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met een zeer breed gamma aan materialen en gereedschappen
 • Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met delicaat/breekbaar materiaal
 • Het beroep vereist een hoge mate aan precisie bij de uitvoering van de opdracht
 • Bij perlage-en borduurwerk maakt de beroepsbeoefenaar een inschatting van allergische reacties op materialen van zowel zichzelf als van de klant
 • Het beroep houdt het geregeld in contact komen met leveranciers, deskundigen en klanten in
 • De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor een verantwoorde planning, voor de keuze van kwaliteitsvolle en prijsbewuste grondstoffen en materialen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het voorbereiden van de taken
 • Het uitvoeren van de taken
 • Het controleren van de taken
 • Het afwerken van de taken
Is gebonden aan
 • De wensen van de klant
 • De opdrachten en bestellingen
Doet beroep op
 • Beroepsverenigingen

Verantwoordelijkheid

 • Het informeren van de klant/opdrachtgever over het ontwerp/herstel en de voorwaarden voor de realisatie van het kantwerkstuk
 • Een gemaakt patroon of aanpassing van een bestaand patroon in functie van de opdracht
 • De benodigde materialen, kleuren en gereedschappen in functie van de uiteindelijke toepassing van het kantwerkstuk met zin voor esthetiek
 • Het voorbereiden van het werk in een logische volgorde
 • Een vervaardigd of geornamenteerd kantwerkstuk en een nauwkeurig uitgewerkt ontwerp
 • Een uitgevoerde herstelling
 • Een voorgesteld staal, model, knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie aan stillisten, klanten, kopers
 • Het doorgeven van technieken van het vak en de opzet van sensibiliseringsacties

Attesten

Wettelijke attesten

Geen

Bijkomende attesten

Geen

Instapvoorwaarden

Geen