Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen

 
BK-0112-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen

Definitie

Het manueel en/of computergestuurd maken van een patroon, een snijplan en een technisch dossier teneinde een uitvoerbaar modelpatroon in verschillende maten te kunnen afleveren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Analyseert de tekening en/of model
  • Bestudeert de tekening en/of model
  • Bestudeert de opdrachtfiche
  • Bespreekt de tekening en/of model en materiaal met de stylist
  • Bepaalt welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking
  • Neemt maten op
  • Bepaalt matenreeks
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
  • Kennis van kenmerken van de morfologie
  • Kennis van het nemen van maten
 • Competentie 2:
  Maakt/ontwerpt een patroon op basis van foto, tekening of een model in een bepaald materiaal
  • Tekent een basispatroon of gebruikt een (gedigitaliseerd) bestaand patroon
  • Bepaalt rek- en/of krimpwaarde van het materiaal
  • Tekent een patroon rekening houdend met het soort materiaal, het modebeeld en afgesproken maten
  • Mouleert of drapeert bij experimentele vorm
  • Interpreteert en tekent belijning en modeldetails in de juiste proportie
  • Voegt naadwaarde toe in functie van de afwerkingsmethoden
  • Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting…
  • Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,…
  • Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)
  • Benoemt patroondelen
  • Brengt extra informatie aan
  • Stelt digitaal het model samen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
  • Kennis van formules voor het maken van een patroon vertrekkende van de maten
  • Kennis van codes voor patronen
  • Kennis van textielmaterialen
  • Kennis van intekenmethodes
  • Kennis van uittekentechnieken
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 3:
  Gebruikt CAD-software om het patroon te tekenen
  • Gebruikt de tools en verschillende functies van de software
  • Leest codes en symbolen
  • Codeert en tekent met software het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)
  • Plot het patroon uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van een CAD-systeem
  • Kennis van CAD-software
 • Competentie 4:
  Laat het prototype uitwerken
  • Laat het prototype knippen en assembleren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van assemblage
 • Competentie 5:
  Beoordeelt het prototype met de stylist
  • Bespreekt de belijning, model en pasfouten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van de morfologie
  • Kennis van assemblage
  • Kennis van textielmaterialen
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 6:
  Maakt het patroon productieklaar
  • Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking
  • Controleert het patroon op het scherm en voert digitale aanpassingen uit
  • Gradeert het patroon
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gradatietechnieken
  • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
  • Kennis van een CAD-systeem
  • Kennis van CAD-software
  • Kennis van wijzigingen aan een patroon
 • Competentie 7:
  Gradeert het model (of alle bijkomende maten van het model) met CAD-software
  • Werkt met CAD-software
  • Werkt met maattabellen
  • Bepaalt de gradatiewaarden op elk patroondeel
  • Past gradatiewaarden toe per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen
  • Controleert de gradatie en past aan waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gradatietechnieken
  • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
  • Kennis van CAD-software
  • Kennis van wijzigingen aan een patroon
 • Competentie 8:
  Maakt een intekening met behulp van CAD-software
  • Werkt met specifieke software
  • Bepaalt het aantal intekeningen
  • Bepaalt de maatcombinatie
  • Bepaalt de snijrichting en snijfrequentie
  • Berekent de snijplanning
  • Schikt de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte
  • Houdt zich bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van CAD-software
  • Kennis van textielmaterialen
  • Kennis van intekenmethodes
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 9:
  Werkt een instructiefiche en/of een technisch dossier uit met het oog op de productie van een model
  • Maakt een materiaalfiche op
  • Maakt een technische tekening van het model
  • Werkt met naadsymbolen
  • Werkt details uit
  • Voegt de matentabel toe
  • Voegt kwaliteitseisen toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
  • Kennis van redactionele normen
  • Kennis van codes voor patronen
  • Kennis van de terminologie van het kleding en confectie
  • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Competentie 10:
  Klasseert en archiveert de patronen en technische documenten van de gerealiseerde producten
  • Gebruikt software voor databankbeheer
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van systemen voor archiveren
  • Kennis van klasseermethodes
 • Competentie 11:
  Communiceert efficiënt en effectief
  • Voert een doelgericht en efficiënt gesprek
  • Neemt deel aan overleg
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van redactionele normen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van gradatietechnieken
 • Kennis van patroontekentechnieken
 • Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
 • Kennis van kenmerken van de morfologie
 • Kennis van redactionele normen
 • Kennis van het nemen van maten
 • Kennis van een CAD-systeem
 • Kennis van CAD-software
 • Kennis van formules voor het maken van een patroon vertrekkende van de maten
 • Kennis van codes voor patronen
 • Kennis van assemblage
 • Kennis van textielmaterialen
 • Kennis van intekenmethodes
 • Kennis van systemen voor archiveren
 • Kennis van klasseermethodes
 • Kennis van uittekentechnieken
 • Kennis van de terminologie van het kleding en confectie
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
 • Kennis van wijzigingen aan een patroon

Cognitieve vaardigheden

 • Bestudeert de tekening en/of model
 • Bestudeert de opdrachtfiche
 • Bespreekt de tekening en/of model en materiaal met de stylist
 • Bepaalt welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking
 • Bepaalt matenreeks
 • Tekent een basispatroon of gebruikt een (gedigitaliseerd) bestaand patroon
 • Bepaalt rek- en/of krimpwaarde van het materiaal
 • Tekent een patroon rekening houdend met het soort materiaal, het modebeeld en afgesproken maten
 • Interpreteert en tekent belijning en modeldetails in de juiste proportie
 • Voegt naadwaarde toe in functie van de afwerkingsmethoden
 • Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting…
 • Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,…
 • Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)
 • Benoemt patroondelen
 • Brengt extra informatie aan
 • Stelt digitaal het model samen
 • Gebruikt de tools en verschillende functies van de software
 • Leest codes en symbolen
 • Codeert en tekent met software het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)
 • Plot het patroon uit
 • Laat het prototype knippen en assembleren
 • Bespreekt de belijning, model en pasfouten
 • Controleert het patroon op het scherm en voert digitale aanpassingen uit
 • Gradeert het patroon
 • Werkt met CAD-software
 • Werkt met maattabellen
 • Bepaalt de gradatiewaarden op elk patroondeel
 • Past gradatiewaarden toe per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen
 • Controleert de gradatie en past aan waar nodig
 • Werkt met specifieke software
 • Bepaalt het aantal intekeningen
 • Bepaalt de maatcombinatie
 • Bepaalt de snijrichting en snijfrequentie
 • Berekent de snijplanning
 • Schikt de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte
 • Houdt zich bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)
 • Maakt een materiaalfiche op
 • Maakt een technische tekening van het model
 • Werkt met naadsymbolen
 • Werkt details uit
 • Voegt de matentabel toe
 • Voegt kwaliteitseisen toe
 • Gebruikt software voor databankbeheer
 • Voert een doelgericht en efficiënt gesprek
 • Neemt deel aan overleg

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking

Motorische vaardigheden

 • Neemt maten op
 • Mouleert of drapeert bij experimentele vorm

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in theaterkostuum-ateliers, patronenservicebureaus, industriële confectiebedrijven en/of op zelfstandige basis voor het maken van patronen voor artikelen in kleding- en confectie.
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem.
 • Dit beroep wordt eerder in een concrete, conceptuele, vrij complexe context uitgeoefend.
 • De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk.
 • Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.

Handelingscontext

 • Werkt onder een hoge vorm van concentratie
 • Houdt steeds rekening met het vooropgestelde ontwerp en de haalbaarheid ervan
 • Werkt met de nodige flexibiliteit en polyvalentie
 • Communiceert efficiënt en effectief
 • Werkt in teamverband
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat economisch om met grondstoffenverbruik
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn/haar handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uittekenen en/of ontwikkelen van patronen en neemt initiatieven ter verbetering van de patronen in functie van de pasvorm en de afwerking.
Is gebonden aan
 • specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen. Hij/zij rapporteert, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aan de verantwoordelijke van de patroonafdeling of aan de commercieel verantwoordelijke.
Doet beroep op
 • het team (productie, ontwerp en commerciële dienst) voor feedback op het ontwikkelde patroonmodel. Bespreekt in teamverband de haalbaarheid van het concept.

Verantwoordelijkheid

 • Analyseert de tekening en/of model
 • Maakt/ontwerpt een patroon op basis van foto, tekening of een model in een bepaald materiaal
 • Gebruikt CAD-software om het patroon te tekenen
 • Laat het prototype uitwerken
 • Beoordeelt het prototype met de stylist
 • Maakt het patroon productieklaar
 • Gradeert het model (of alle bijkomende maten van het model) met CAD-software
 • Maakt een intekening met behulp van CAD-software
 • Werkt een instructiefiche en/of een technisch dossier uit met het oog op de productie van een model
 • Klasseert en archiveert de patronen en technische documenten van de gerealiseerde producten
 • Communiceert efficiënt en effectief

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.