Ontwerper kleding- en confectieartikelen

 
BK-0111-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Ontwerper kleding- en confectieartikelen

Definitie

Creëert en ontwerpt nieuwe concepten van kleding- en confectieartikelen, houdt hierbij rekening met de stijl en het imago van het merk, met de technische en economische productievereisten en stuurt de medewerkers aan in het creatieproces teneinde tijdig een kwalitatief afgewerkt en produceerbaar ontwerp af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Detecteert en verwerkt de trends en de gedragingen van gebruikers
  • Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
  • Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
  • Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie
  • Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
  • Volgt de technische verwerking van nieuwe materialen en producten op
  • Volgt ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
  • Kennis van marketing in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van technieken om een model uit te werken
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 2:
  Ontwikkelt een volledige of gedeeltelijke collectie in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s
  • Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
  • Kiest stijl en look
  • Werkt het beeld uit in een collage/moodboard
  • Stelt het kleurenpallet samen
  • Maakt kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten
  • Houdt rekening met de impact van het ontwerp op het productieproces
  • Gebruikt passende software
  • Bedenkt collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
  • Kennis van marketing in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van designsoftware
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 3:
  Begeleidt en stuurt de medewerkers aan in het hele creatieproces
  • Volgt de activiteiten van de medewerkers op
  • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
  • Stuurt het creatieproces bij indien nodig
  • Stemt de werkzaamheden van de teamleden op elkaar af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van managementtechnieken in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van pasvormverbetering
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van designsoftware
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Competentie 4:
  Tekent de artistieke ontwerpen van projecten/modellen (voorontwerpen, schetsen van de stilist,...)
  • Maakt een tekening met tekenmaterialen en/of software
  • Werkt de tekening creatief en gedetailleerd uit met tekenmaterialen en/of software
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
  • Grondige kennis van designsoftware
  • Grondige kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 5:
  Ontwerpt en bepaalt technische tekeningen en de kleurgamma’s van de nieuwe collectie
  • Werkt elk collectie-item uit in een technische tekening
  • Vertrekt van een bestaand basismodel of maakt een volledig nieuw model
  • Geeft de kleurkeuze aan
  • Werkt het ontwerp uit in details (borduursels, bedrukkingen, garen,…)
  • Vult de tekening aan met technische specificaties voor de uitvoering van het item
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
  • Grondige kennis van designsoftware
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Competentie 6:
  Selecteert de materialen en toebehoren voor het productgamma (garen, stof, sluitingen, ...)
  • Kiest grondstoffen op basis van stalen
  • Houdt rekening met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud,… ) en de kwaliteit van een grondstof
  • Past de keuze van materialen aan op basis van de vaststellingen vanuit een eerste product-evaluatie
  • Verwerkt modelaanpassingen in het technische dossier of tekening
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van technieken om een model uit te werken
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 7:
  Bepaalt de technische productiekenmerken (materiaal, accessoires, kleuren, …) van het model
  • Gebruikt specifieke designsoftware
  • Noteert maten, toebehoren en afwerkingstechnieken om een patroon te laten maken
  • Herkent de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel
  • Geeft de uitwerking van een 2-dimensionale tekening en/of patroon vorm in een 3-dimensionaal product
  • Bespreekt met de betrokkenen het ontwerp voor de realisatie van het prototype
  • Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Competentie 8:
  Volgt de realisatie van het model en/of de productvormen op
  • Volgt de realisatie op van het model en de productvormen
  • Bepaalt indien nodig de assemblagetechnieken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van managementtechnieken in de modewereld
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van pasvormverbetering
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Competentie 9:
  Beoordeelt en evalueert de vervaardigde modellen of prototypes artistiek en technisch
  • Beoordeelt het model esthetisch (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp,...)
  • Beoordeelt het model op productveiligheid
  • Beoordeelt het ontwerp op duurzaamheid
  • Beoordeelt de mate waarin het prototype afwijkt (pasvormcorrecties, modelwijzigingen, kwaliteit,…) van de oorspronkelijke tekening
  • Doet voorstellen van wijzigingen in het patroon, de verwerking en/of het materiaalgebruik die nodig zijn om te voldoen aan het vooropgestelde ontwerp
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van pasvormverbetering
  • Kennis van patroontekentechnieken
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Competentie 10:
  Bewaakt de kosten van het productengamma van de collectie
  • Beheert het stofverbruik, materialenverbruik en de productiemethode om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant
  • Bewaakt de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
  • Beheert de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model
  • Schat het te verwachten succes van de collectie commercieel in
  • Zorgt voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
  • Kennis van marketing in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van software
  • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
  • Kennis van pasvormverbetering
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van commerciële technieken
  • Kennis van commerciële distributiekanalen
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
 • Competentie 11:
  Stelt de verkoopcollectie samen (schetsen, aangevuld met stalen, kleurengamma’s, technische aantekeningen, …)
  • Stelt de afgewerkte producten visueel voor
  • Gebruikt multimedia om de verkoopcollectie voor te stellen
  • Overlegt met de betrokkenen voor het op de markt brengen van de verkoopcollectie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van marketing in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van matentabellen
  • Kennis van software
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van commerciële technieken
  • Kennis van commerciële distributiekanalen
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
  • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
  • Grondige kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 12:
  Organiseert presentaties, defilés en showroommomenten om de collectie aan verschillende deelnemers toe te lichten
  • Gebruikt passende software
  • Overlegt met de betrokkenen over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen
  • Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, aankleding, selectie van mannequins, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van marketing in de modewereld
  • Kennis van managementtechnieken in de modewereld
  • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
  • Kennis van software
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van commerciële technieken
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
  • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
  • Grondige kennis van trendanalyse
 • Competentie 13:
  Beheert het archief van vorige kleding- en confectieartikelen
  • Stockeert prototypes, patronen, ontwerpen, technische dossiers, ... al dan niet digitaal
  • Brengt structuur aan in inhoud en eigen werk, database en werkomgeving
  • Gebruikt een archiveersysteem voor het bewaren van ontwerpen
  • Beoordeelt de herbruikbaarheid en recyclage van de ontwerpen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van managementtechnieken in de modewereld
  • Kennis van software
  • Kennis van projectmanagement
  • Grondige kennis van designsoftware

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van milieuwetgeving in de modewereld
 • Kennis van marketing in de modewereld
 • Kennis van managementtechnieken in de modewereld
 • Kennis van het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen
 • Kennis van matentabellen
 • Kennis van technieken om een model uit te werken
 • Kennis van software
 • Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen
 • Kennis van pasvormverbetering
 • Kennis van patroontekentechnieken
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van commerciële technieken
 • Kennis van commerciële distributiekanalen
 • Kennis van presentatietechnieken
 • Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden
 • Kennis rond omgang met diverse afdelingen
 • Kennis van Frans (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Kennis van Engels (een gesprek kunnen voeren, documenten kunnen lezen met nadruk op vakterminologie)
 • Grondige kennis van eigenschappen van kleuren
 • Grondige kennis van mode en kledingstijlen
 • Grondige kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
 • Grondige kennis van designsoftware
 • Grondige kennis van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen
 • Grondige kennis van eigenschappen en kenmerken van grondstoffen voor kleding- en confectieartikelen en fournituren
 • Grondige kennis van trendanalyse

Cognitieve vaardigheden

 • Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep
 • Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …)
 • Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie
 • Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl,…)
 • Volgt de technische verwerking van nieuwe materialen en producten op
 • Volgt ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied op
 • Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema
 • Kiest stijl en look
 • Werkt het beeld uit in een collage/moodboard
 • Stelt het kleurenpallet samen
 • Maakt kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten
 • Gebruikt passende software
 • Bedenkt collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept
 • Volgt de activiteiten van de medewerkers op
 • Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
 • Werkt de tekening creatief en gedetailleerd uit met tekenmaterialen en/of software
 • Werkt elk collectie-item uit in een technische tekening
 • Vertrekt van een bestaand basismodel of maakt een volledig nieuw model
 • Geeft de kleurkeuze aan
 • Werkt het ontwerp uit in details (borduursels, bedrukkingen, garen,…)
 • Vult de tekening aan met technische specificaties voor de uitvoering van het item
 • Kiest grondstoffen op basis van stalen
 • Houdt rekening met de kenmerken (soepelheid, rekbaarheid, onderhoud,… ) en de kwaliteit van een grondstof
 • Verwerkt modelaanpassingen in het technische dossier of tekening
 • Herkent de verschillende patroondelen van een kleding- en confectieartikel
 • Geeft de uitwerking van een 2-dimensionale tekening en/of patroon vorm in een 3-dimensionaal product
 • Volgt de realisatie op van het model en de productvormen
 • Bepaalt indien nodig de assemblagetechnieken
 • Stelt de afgewerkte producten visueel voor
 • Gebruikt multimedia om de verkoopcollectie voor te stellen
 • Overlegt met de betrokkenen voor het op de markt brengen van de verkoopcollectie
 • Gebruikt passende software
 • Overlegt met de betrokkenen over het organiseren van fotosessies, mode defilés en standen op beurzen
 • Bepaalt de algemene sfeer van het gebeuren (muziek, locatie, aankleding, selectie van mannequins, …)
 • Stockeert prototypes, patronen, ontwerpen, technische dossiers, ... al dan niet digitaal
 • Brengt structuur aan in inhoud en eigen werk, database en werkomgeving
 • Gebruikt een archiveersysteem voor het bewaren van ontwerpen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Houdt rekening met de impact van het ontwerp op het productieproces
 • Stuurt het creatieproces bij indien nodig
 • Stemt de werkzaamheden van de teamleden op elkaar af
 • Past de keuze van materialen aan op basis van de vaststellingen vanuit een eerste product-evaluatie
 • Bespreekt met de betrokkenen het ontwerp voor de realisatie van het prototype
 • Beoordeelt het model esthetisch (voldoet het model aan het vooropgestelde ontwerp,...)
 • Beoordeelt het model op productveiligheid
 • Beoordeelt het ontwerp op duurzaamheid
 • Beoordeelt de mate waarin het prototype afwijkt (pasvormcorrecties, modelwijzigingen, kwaliteit,…) van de oorspronkelijke tekening
 • Doet voorstellen van wijzigingen in het patroon, de verwerking en/of het materiaalgebruik die nodig zijn om te voldoen aan het vooropgestelde ontwerp
 • Beheert het stofverbruik, materialenverbruik en de productiemethode om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant
 • Bewaakt de prijs-kwaliteit verhouding in functie van het tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant
 • Beheert de financiële haalbaarheid in functie van de commercialisering van het model
 • Schat het te verwachten succes van de collectie commercieel in
 • Zorgt voor een gezonde balans tussen het creatieve en financiële aspect
 • Beoordeelt de herbruikbaarheid en recyclage van de ontwerpen

Motorische vaardigheden

 • Maakt een tekening met tekenmaterialen en/of software
 • Gebruikt specifieke designsoftware
 • Noteert maten, toebehoren en afwerkingstechnieken om een patroon te laten maken
 • Houdt alle verzamelde informatie voor de realisatie van het product bij in een dossier

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in designbureaus, theaterkostuum-ateliers, onderzoeksbureaus voor trends, geïntegreerde studiebureaus, industriële confectiebedrijven en/of op zelfstandige basis voor het produceren van artikelen in kleding- en confectie
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • De uitvoering van dit beroep vraagt afstemming met de betrokken afdelingen in functie van een optimale ontwerp en strakke planning. Er is vaak een grote tijdsdruk en respect voor deadlines is belangrijk.
 • Er wordt gewerkt met de nodige flexibiliteit en polyvalentie.
 • Binnen dit beroep zijn het aansturen en het werken in een team van essentieel belang. Hierbij is doeltreffende communicatie cruciaal.
 • Dit beroep wordt eerder in een abstracte, conceptuele, vrij complexe context uitgeoefend. Door research komt de ontwerper geregeld in nieuwe en internationale contexten. De beroepsbeoefenaar dient continu te innoveren en bij te blijven met de trends zodat de ontwerpen relevant en verkoopbaar blijven.
 • Hij/zij moet bij het ontwerpen rekening houden met de trends, artistieke, commerciële, technische en productietechnische elementen van ontwerpen, binnen de visie van het bedrijf. Problemen die opduiken kunnen van allerlei aard zijn (technisch, management, aansturing van het team) en oplossingen vergen vaak creativiteit.

Handelingscontext

 • De evolutie van de collectie wordt opgevolgd gedurende de verschillende stappen van het proces
 • De uitvoering van dit beroep vraag de opvolging van nieuwe evoluties en ontwikkelingen
 • De uitoefening van het beroep vraagt een grote leergierigheid en creativiteit
 • Hij/zij werkt onder een hoge mate van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
 • Hji/zij houdt steeds rekening met de verwachtingen van de klant en/of met het vooropgestelde ontwerp
 • De beroepsbeoefenaar communiceert efficiënt en effectief met klanten, medewerkers en collega's van de verschillende afdelingen
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat zorgvuldig, economisch en ecologisch om met grondstoffen
 • De uitoefening van het beroep vergt een grote mate aan technisch inzicht
 • Binnen dit beroep is men zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen. Foutieve keuzes hebben impact op het productieproces (ontwerptechnisch en financieel), op de collectie en de uitstraling van het bedrijf. Ook de managementtechnische elementen bij het aansturen van medewerkers vergt continue aandacht.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • uitdenken van een concept voor een nieuwe collectie of kleding- en confectieartikel en neemt zelf initiatieven om het concept te concretiseren
 • richting bepalen waarin de collectie zal worden opgebouwd
 • vormgeven van het concept
 • presenteren en selecteren van de trends binnen het team
 • kwaliteitsbewaking van het afgewerkte product
 • faciliteren van een goede samenwerking met en aansturen van de medewerkers in het team
Is gebonden aan
 • specifieke instructies, productieplanning, eigen huisstijl en/of huisstijl van de klant, eigenschappen van de grondstoffen, verwachtingen van de klant, eindprijs van het product
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • haalbaarheid van de uitvoering
 • de commerciële haalbaarheid van het ontwerp
 • het behouden van de huidige consumenten omwille van het ontwerp
 • het aantrekken van nieuwe consumenten omwille van het ontwerp
 • het imago van het merk en ontwerp
Doet beroep op
 • het team (aankoop, verkoop, productie en commerciële dienst) voor planning en feedback op het ontwerp en/of concept waar in overleg de haalbaarheid van het ontwerp en/of concept wordt bepaald. Hij/zij rapporteert indien nodig aan de algemene of de commerciële directie

Verantwoordelijkheid

 • Detecteert en verwerkt de trends en de gedragingen van gebruikers
 • Ontwikkelt een volledige of gedeeltelijke collectie in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s
 • Begeleidt en stuurt de medewerkers aan in het hele creatieproces
 • Tekent de artistieke ontwerpen van projecten/modellen (voorontwerpen, schetsen van de stilist,...)
 • Ontwerpt en bepaalt technische tekeningen en de kleurgamma’s van de nieuwe collectie
 • Selecteert de materialen en toebehoren voor het productgamma (garen, stof, sluitingen, ...)
 • Bepaalt de technische productiekenmerken (materiaal, accessoires, kleuren, …) van het model
 • Volgt de realisatie van het model en/of de productvormen op
 • Beoordeelt en evalueert de vervaardigde modellen of prototypes artistiek en technisch
 • Bewaakt de kosten van het productengamma van de collectie
 • Stelt de verkoopcollectie samen (schetsen, aangevuld met stalen, kleurengamma’s, technische aantekeningen, …)
 • Organiseert presentaties, defilés en showroommomenten om de collectie aan verschillende deelnemers toe te lichten
 • Beheert het archief van vorige kleding- en confectieartikelen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.