Tufter

 

Globaal

Titel

Tufter

Definitie

Het bevoorraden en bedienen van één of meerdere industriële tuftmachines voor de productie van textielvloerbekleding volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...), controleren van het uitzicht van de textielvloerbekleding en de productiegegevens teneinde een kwaliteitsvol textielvloerbekleding af te leveren.

Niveau

3

Jaar van erkenning

2019

Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten
 • 1. Controleert de netheid en de werking van de elementen van de machine (H240301 Id2055-c)
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Meldt afwijkingen aan leidinggevende
 • 2. Voorziet de werkpost van garen en tuftdoek (H240301 Id23239-c)
  • Leest het productieorder en de technische fiche
  • Bestuurt een transpallet, kar, ...
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer
 • 3. Installeert de bobijnen en tuftdoek op de machine (H240301 Id23239-c)
  • Plaatst bobijnen op rekken
  • Plaatst het tuftdoek op de machine
  • Zet de tuftdoeken aan elkaar
  • Zet de bobijnen aan elkaar (knopen, splicen, ...)
  • Blaast de garens door de geleidingsbuisjes
  • Haalt het garen door de voedingswalsen, garengeleiders en naald
  • Haalt het garen weg of steekt het garen bij bij het versmallen of verbreden van de tuftbreedte
  • Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, …)
 • 4. Stelt de machines of installaties af of programmeert ze (snelheid, motief, ...) (H240301 Id20815-c)
  • Roept het ontwerp op
  • Laadt het ontwerp in de stuureenheid
  • Brengt de gegevens in
  • Stelt de machine in
  • Start de machine
 • 5. Draait proef (co 00673)
  • Tuft een proefmeter
  • Snijdt een staal
  • Controleert het staal op gewicht, poolhoogte en steeklengte
  • Verft een proefband
  • Controleert de geverfde proefband
 • 6. Houdt toezicht op het verloop van de productie (H240301 Id17423-c)
  • Houdt zich aan het productieorder en de technische fiches
  • Voert continu diverse visuele controles uit
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
  • Verwittigt de meestergast en/of grijpt soms zelf in
  • Vervangt naalden, haken en messen
 • 7. Maakt het verkregen getuft doek los (H240301 Id23388-c)
  • Snijdt de rol af
  • Gebruikt apparatuur voor het verwijderen van het product uit de machine
  • Voorziet de rol van de identificatiekaart
  • Omwikkelt de rol met verpakkingsmateriaal
 • 8. Controleert het verkregen product op basis van gedefinieerde kenmerken (H240301 Id402-c)
  • Controleert visueel
  • Onderscheidt kleuren
  • Vergelijkt product met referentiestaal
  • Controleert voortdurend
  • Controleert of fouten verdwenen zijn
 • 9. Spoort draadafwijkingen op en corrigeert (dubbele of gebroken draden, ...) (H240301 Id17361-c)
  • Herstelt draadbreuken
  • Legt gekruiste draden recht
 • 10. Vult de opvolgdocumenten van de productie (hoeveelheden, incidenten, ...) in (H240301 Id17304-c)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)
  • Gebruikt Computerized Production Management System (datacaptatie)
 • 11. Produceert getufte textielvloerbekleding op de meest courante machines (H240301 Id21578-c/21579-c/21580-c/21581-c/21588-c/21590-c)
  • Herstelt garenbreuken
  • Haalt draden door
  • Monteert bobijnen
  • Verwijdert stroppingen
  • Bedient de tuftmachine (loop-pile, cut-pile, cut-loop, diverse machines met patronering of structuur)
  • Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden
  • Verwijdert en herstelt tuftfouten
  • Stopt ontbrekende draden in
  • Bedient het oprolsysteem
  • Roept indien nodig de hulp in van de leidinggevende en/of medewerker
 • 12. Grijpt in bij machinestoring (co 00674)
  • Legt machines stil bij repetitieve fouten
  • Meldt de storing aan de leidinggevende of regelaar
  • Vervangt naalden, haken en messen
  • Bedient en stelt het tuftpistool in
 • 13. Doet overdracht van de productiegegevens aan de collega’s bij ploegwissel (co 00675)
  • Communiceert over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene mechanica
 • Basiskennis van het gebruik van databeheerssystemen software
 • Basiskennis van het textielproductieproces
 • Kennis van werking en bediening van de machine
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van kenmerken van garens
 • Kennis van technische hulpmiddelen
 • Kennis van kenmerken van machines
 • Kennis van mogelijke storingen en fouten in het productieproces, hun oorzaak en de vereiste interventie
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van grondstoffen
 • Kennis van knoop- en splicetechnieken
 • Kennis van rapporteringsmogelijkheden
 • Kennis van kenmerken van getufte doeken
 • Kennis van de tufttechniek
 • Kennis van doorhaalpatronen
 • Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften

Cognitieve vaardigheden

 • Leest het productieorder en de technische fiche
 • Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer
 • Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, …)
 • Roept het ontwerp op
 • Laadt het ontwerp in de stuureenheid
 • Brengt de gegevens in
 • Stelt de machine in
 • Tuft een proefmeter
 • Controleert het staal op gewicht, poolhoogte en steeklengte
 • Controleert de geverfde proefband
 • Houdt zich aan het productieorder en de technische fiches
 • Voert continu diverse visuele controles uit
 • Gebruikt apparatuur voor het verwijderen van het product uit de machine
 • Voorziet de rol van de identificatiekaart
 • Controleert visueel
 • Onderscheidt kleuren
 • Vergelijkt product met referentiestaal
 • Controleert voortdurend
 • Controleert of fouten verdwenen zijn
 • Legt gekruiste draden recht
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)
 • Gebruikt Computerized Production Management System (datacaptatie)
 • Bedient de tuftmachine (loop-pile, cut-pile, cut-loop, diverse machines met patronering of structuur)
 • Bedient het oprolsysteem
 • Communiceert over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Meldt afwijkingen aan leidinggevende
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
 • Verwittigt de meestergast en/of grijpt soms zelf in
 • Legt machines stil bij repetitieve fouten
 • Meldt de storing aan de leidinggevende of regelaar
 • Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden
 • Verwijdert en herstelt tuftfouten
 • Stopt ontbrekende draden in

Motorische vaardigheden

 • Plaatst bobijnen op rekken
 • Plaatst het tuftdoek op de machine
 • Start de machine
 • Bestuurt een transpallet, kar, ...
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Zet de tuftdoeken aan elkaar
 • Zet de bobijnen aan elkaar (knopen, splicen, ...)
 • Blaast de garens door de geleidingsbuisjes
 • Haalt het garen door de voedingswalsen, garengeleiders en naald
 • Haalt het garen weg of steekt het garen bij bij het versmallen of verbreden van de tuftbreedte
 • Snijdt een staal
 • Verft een proefband
 • Vervangt naalden, haken en messen
 • Omwikkelt de rol met verpakkingsmateriaal
 • Herstelt garenbreuken
 • Haalt draden door
 • Monteert bobijnen
 • Verwijdert stroppingen
 • Roept indien nodig de hulp in van de leidinggevende en/of medewerker
 • Vervangt naalden, haken en messen
 • Bedient en stelt het tuftpistool in
 • Snijdt de rol af
 • Herstelt draadbreuken

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte van de onderneming en het type product
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist
 • In deze sector bestaan milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Niettegenstaande dat de tufter tot een team behoort, werkt hij hoofdzakelijk individueel
 • Het werk wordt rechtstaand en stappend uitgevoerd
 • Dit beroep wordt in een lawaaierige omgeving uitgevoerd
 • Houdt zich aan tijdsschema’s

Handelingscontext

 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van de getufte textielvloerbekleding
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Kan getufte textielvloerbekleding beoordelen
 • Moet aandacht schenken aan het bedienen en programmeren van de machine
 • Voert permanent visuele controles uit

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van het eigen werk volgens bedrijfsprocedures, het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen bij het oplossen van storingen,… maar doet dit onder toezicht
Is gebonden aan
 • instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures, productieorder/technische fiche, eigenschappen van grondstoffen, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures.
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies.

Verantwoordelijkheid

 • Controleert de netheid en de werking van de elementen van de machine
 • Voorziet de werkpost van garen en tuftdoek
 • Installeert de bobijnen en tuftdoek op de machine
 • Stelt de machines of installaties af of programmeert ze (snelheid, motief, ...)
 • Draait proef
 • Houdt toezicht op het verloop van de productie
 • Maakt het verkregen getuft doek los
 • Controleert het verkregen product op basis van gedefinieerde kenmerken
 • Spoort draadafwijkingen op en corrigeert (dubbele of gebroken draden, ...)
 • Vult de opvolgdocumenten van de productie (hoeveelheden, incidenten, ...) in
 • Produceert getufte textielvloerbekleding op de meest courante machines
 • Grijpt in bij machinestoring
 • Doet overdracht van de productiegegevens aan de collega’s bij ploegwissel

Attesten

Geen attesten vereist.