Dentaaltechnoloog

 
BK-0183-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dentaaltechnoloog

Definitie

‘De dentaaltechnoloog ontwerpt, vervaardigt, wijzigt, onderhoudt en herstelt alle dentaal medische hulpmiddelen naar maat en alle andere technische hulpmiddelen die nodig zijn voor het stellen van de diagnose in de mond of bestemd zijn om tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen op medisch voorschrift van de opdrachtgever teneinde te kunnen beantwoorden aan de klinische, functionele en esthetische instructies en verwachtingen van de opdrachtgevers en hun patiënten.’

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 1, 2015

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s en derden
  • Wisselt informatie uit met collega’s en derden
  • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
  • Stelt zich flexibel op (verandering van collega’s, …)
  • Werkt opdrachten zorgvuldig af
  • Stuurt medewerkers aan
  • Neemt zelfstandig beslissingen binnen zijn/haar bevoegdheden
  • Anticipeert op omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Stelt procedures op
  • Werkt conform voorgeschreven procedures
  • Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Bespreekt, zowel mondeling als schriftelijk, problemen met leidinggevende
  • Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein
  • Past de deontologische code toe
  • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Bereidt de realisatie van alle dentaal medische hulpmiddelen voor
  • Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting
  • Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten
  • Giet het modelmateriaal uit in de afdruk
  • Dompelt de afdruk onder in een elektrolytisch bad en vult de metalen toplaag aan met gips of kunststof
  • Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen, aangepast aan het te construeren hulpmiddel
  • Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel
  • Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model
  • Plaatst de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur op de beetplaten zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen
  • Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst zodoende de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na
  • Werkt waspatronen voor prothesen en apparaten voor orthodontie af
  • Communiceert over het onderwerp met de opdrachtgever en stelt eventuele aanpassingen voor
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Vervaardigt alle definitieve afneembare prothesen
  • Vervaardigt en begrenst kunststof prothesebasissen
  • Modelleert waspatronen voor kunststof prothesebasissen
  • Vervaardigt geplooide klemmen voor afneembare prothesen
  • Stelt de tanden op volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel en maakt hierbij gebruik van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
  • Bedt waspatronen voor prothesebasissen in en stopt of injecteert ze met kunststof in een of meerdere kleuren
  • Bouwt prothesebasissen op volgens de kunststof-strooitechniek
  • Polymeriseert de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend)
  • Bouwt prothesebasissen op volgens digitale werkmethoden
  • Bepaalt de invoeringrichting van afneembare prothesebasissen aan de hand van een surveyor
  • Modelleert was- of kunststofpatronen voor afneembare prothesebasissen in metaal
  • Bedt was- of kunststofpatronen in en giet de basissen
  • Freest of print metalen prothesebasissen volgens CAD/CAM-systemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Vervaardigt alle definitieve vaste prothesen
  • Modelleert was of kunststofpatronen voor inlays, kronen, wortelkappen, stiftkronen, veneerkronen en pontics volgens diverse occlusietheorieën
  • Bedt was- of kunststofpatronen in en giet metalen restauraties
  • Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar
  • Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in meerdere kleuren in kunststof of porselein
  • Freest of print metalen restauraties volgens CAD/CAM-sytemen
  • Werkt het werkstuk af, indien nodig, voor een volgende fase volgens de richtlijnen
  • Bedekt metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Vervaardigt alle definitieve afneembare vaste prothesen
  • Modelleert staafconstructies, sloten en grendels voor afneembare hulpmiddelen
  • Plaatst schroeven en precisieankers in waspatronen
  • Giet en freest staafconstructies, sloten en grendels
  • odelleert telescoopankers
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Vervaardigt alle definitieve apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie en -chirurgie
  • Vervaardigt geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie
  • Vervaardigt kroonbandjes voor orthodontie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
  • Plaatst expansieschroeven in specifieke wasconstructies
  • Vervaardigt ligatuursystemen voor kaakchirurgie en –fracturen
  • Modelleert waspatronen voor obturatoren, disclusieplaten, reservoirprothesen, aangezicht- en tandvleesepithesen
  • Bedt de waspatronen in en zet ze om in definitief materiaal (kunststof, silicone…)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Werkt alle dentaal medische hulpmiddelen af
  • Werkt met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften
  • Werkt alle dentaal medische hulpmiddelen definitief af volgens de richtlijnen van de opdrachtgever
  • Reinigt het werkstuk ultrasonisch of stoomt het af, en verpakt, het zorgvuldig, na interne controle, zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Zorgt voor de administratieve afhandeling van patiëntgerelateerde documenten
  • Zorgt voor de fabricagefiche en het opdrachtdossier
  • Zorgt voor garantiebewijs en conformiteitattest
  • Organiseert volgens een afgesproken planning het ophalen en afleveren van werkstukken bij de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Herstelt, onderhoudt en past alle dentaal medische hulpmiddelen aan
  • Herstelt breuken van kunststof- en metalen prothesebasissen
  • Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden
  • Breidt kunststof- en metalen prothesebasissen uit door toevoegen van tanden en retentieonderdelen
  • Herstelt of vervangt beschadigde onderdelen, klemmen, tanden, facings, precisieankers, …
  • Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af volgens de richtlijnen
  • Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
  • Volgt de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen
  • Gebruikt apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften
  • Onderhoudt persoonlijk werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken
  • Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Neemt de afdruk en de opdracht in ontvangst
  • Beoordeelt de kwaliteit van de afdruk
  • Neemt de digitale afdruk op in zijn CAD/CAM systeem
  • Stelt een werkfiche en een werkplan op volgens waarbij het werkstuk binnen de gevraagde leveringstermijn kan worden afgewerkt en indien nodig de termijn kan worden bijgesteld
  • Volgt de aanwijzingen van het medisch voorschrift van de opdrachtgever
  • Vraagt, indien nodig, bijkomende inlichtingen aan de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Ontwerpt alle definitieve dentaal medische hulpmiddelen
  • - Digitaliseert modellen voor CAD/CAM-technologie
  • Modelleert patronen digitaal voor toepassing van CAD/CAM-techniek
  • Ontwerpt en begrenst kunststofprothesebasissen
  • Bepaalt technieken tot retentieverbetering
  • Ontwerpt de vorm van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden
  • Bepaalt de invoeringrichting van afneembare prothesebasissen aan de hand van een surveyor
  • Tekent de vorm van het patroon van de afneembare prothesebasissen op het model
  • Kiest of ontwerpt de nodige retentiemiddelen volgens klantwensen, functionele en esthetische eisen (klemmen, precisieankers…)
  • Freest of print metalen restauraties en prothesebasissen volgens CAD/CAM-sytemen
  • Ontwerpt staafconstructies, sloten en grendels voor afneembare hulpmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Bereidt de kleur van verblendmateriaal voor en verwerkt het
  • Verwerkt het verblendmateriaal in de juiste vorm en kleur volgens de gegeven richtlijnen van de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Geeft de opdracht en de richtlijnen aan de medewerkers tot het uitvoeren van de werkzaamheden
  • Geeft de opdracht en de richtlijnen aan de werknemers
  • Volgt de voortgang van de werkzaamheden op
  • Controleert de toegepaste fabricageprocedures en de productievorderingen
  • Voert de tussencontroles en eindcontroles uit
  • Wisselt informatie uit met de werknemers
  • Werkt oplossingsgericht
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Houdt toezicht op het uitvoeren van de richtlijnen met betrekking tot veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Optimaliseert de werkomstandigheden
  • Controleert de opvolging van de voorgeschreven procedures
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Communiceert efficiënt met alle actoren ( opdrachtgevers, personeel, industrie, toeleveranciers, …)
  • Werkt conform de deontologische code
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Berekent de kostprijs van het dentaal medisch hulpmiddel
  • Gebruikt kantoorsoftware
  • Berekent de realisatiekosten op basis van het medisch voorschrift en de kostprijs van het materiaal
  • Biedt kwalitatieve producten aan
  • Biedt een servicepakket aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Organiseert of geeft opleidingen
  • Geeft voorlichting en demonstraties aan opdrachtgevers en medewerkers van het bedrijf
  • Begeleidt en coacht studenten in opleiding (leercontracten, stageplaatsen)
  • Houdt de eigen kennis up-to-date
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Voert acties uit ter ondersteuning van het personeelsbeleid
  • Coördineert de werkactiviteiten
  • Selecteert en werft nieuwe medewerkers aan
  • Begeleidt nieuwe werknemers of stagiaires of duidt een begeleider aan
  • bespreekt het functioneren van de medewerkers
  • Stimuleert de deelname aan vormingsmomenten bij de medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Verleent technische en esthetische assistentie aan de opdrachtgevers
  • Geeft technisch advies
  • Geeft esthetisch advies
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 22:
  Promoot het bedrijf bij externen
  • Werkt mee aan het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf
  • Zorgt voor het nodige promotiemateriaal
  • Promoot zijn materiaal tijdens promotiemomenten naar opdrachtgever en patiënten toe
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van wiskunde
 • Basiskennis van fysica
 • Basiskennis van scheikunde
 • Basiskennis van biologie (histologie en embryologie)
 • Basiskennis van implantologie
 • Basiskennis van algemene mechanica
 • Basiskennis van elektriciteit
 • Basiskennis van fysiologie
 • Basiskennis mondpathologie
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van bedrijfsorganisaties
 • Kennis van deontologie
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van ergonomie (inrichting van de werkruimte, …)
 • Kennis van tandheelkundige terminologie
 • Kennis van anatomie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel
 • Kennis van tand-, gebit-, en schedelafwijkingen, oorsprong en classificatie
 • Kennis van orthodontie voor vervaardiging van de geschikte apparaten
 • Kennis van mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie voor vervaardiging van de geschikte apparaten
 • Kennis van mond-, kaak- en aangezichtschirurgie voor vervaardiging van de geschikte apparaten
 • Kennis van alle dentaal medische hulpmiddelen:
 • Kennis van afneembare prothesen: partiële prothese in kunststof, partiële prothese in metaal-kunststof, totale prothese, hybridische prothese op natuurlijke wortels en/of implantaten, …
 • Kennis van vaste prothese: unitaire en samengestelde restauraties, spalken, constructies op implantaten in verschillende materialen, …
 • Kennis van afneembare-vaste prothesen: voorwaardelijke afneembare restauraties, gedeeltelijke en/of volledig afneembaar en mengvormen
 • Kennis van op implantaten, …
 • Kennis van apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie: afneembaar: unitair of samengesteld, vaste apparatuur, tooth positioners, extra-orale hulpmiddelen, …
 • Kennis van apparaten voor mond-, kaak- en aangezichtschirurgie: geplooide of gegoten spalken en hechtsystemen, diepdrukspalken in kunststof, disclusieplaten, richtplaten en boormallen voor de implantologie en de chirurgie, …
 • Kennis van technieken en werkmethodes
 • Kennis van bewerkingsgebieden
 • Kennis van bewerkingstechnieken
 • Kennis van ontwerptekenen
 • Kennis van materialen
 • Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
 • Kennis van sculptuur- en modelleertechnieken
 • Kennis van statische en dynamische opsteltechnieken voor tanden
 • Kennis van soldeertechnieken
 • Kennis van toegepaste CAD/CAM technieken
 • Grondige kennis van morfologie van de tanden (melkgebit, blijvend gebit)
 • Grondige kennis van nomenclatuur van de tanden (melkgebit, blijvend gebit)
 • Grondige kennis van hygiëne, ontsmettingsregels en beroepsveiligheid
 • Grondige kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
 • Grondige kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
 • Grondige kennis van technieken en werkmethodes
 • Grondige kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen

Cognitieve vaardigheden

 • Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
 • Het efficiënt kunnen samenwerken met collega’s
 • Het kunnen uitwisselen van informatie met andere actoren
 • Het gepast kunnen reageren bij problemen of gevaar
 • Het zich flexibel kunnen opstellen
 • Het kunnen aansturen van medewerkers
 • Het zelfstandig beslissingen kunnen nemen binnen zijn/haar bevoegdheden
 • Het kunnen zorgen voor ergonomisch werkomstandigheden
 • Het kunnen toepassen van ergonomische technieken
 • Het kunnen toepassen van economische principes
 • Het kunnen toepassen van ecologische principes
 • Het kunnen opstellen van procedures
 • Het kunnen werken conform voorgeschreven procedures
 • Het kunnen werken conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Het kunnen toepassen van de deontologische code
 • Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken
 • Het kunnen communiceren over het onderwerp met de opdrachtgever en het kunnen voorstellen van eventuele aanpassingen
 • Het kunnen digitaliseren van modellen voor CAD/CAM-technologie
 • Het digitaal kunnen modelleren van patronen voor toepassing van CAD/CAM-techniek
 • Het kunnen ontwerpen en begrenzen van kunststofprothesebasissen
 • Het kunnen bepalen van technieken tot retentieverbetering
 • Het kunnen opstellen van de tanden volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel
 • Het kunnen positioneren van de modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, zodat de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit worden nagebootst
 • Het kunnen opstellen van de tanden volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
 • Het kunnen bepalen van de invoeringrichting van afneembare prothesebasissen aan de hand van een surveyor
 • Het kunnen frezen of printen van metalen restauraties volgens CAD/CAM-systemen
 • Het kunnen kiezen of ontwerpen van de nodige retentiemiddelen volgens klantwensen, functionele en esthetische eisen (klemmen, precisieankers…)
 • Het kunnen ontwerpen van staafconstructies, sloten en grendels voor afneembare hulpmiddelen
 • Het kunnen zorgen voor de fabricagefiche en het opdrachtdossier
 • Het kunnen zorgen voor garantiebewijs en conformiteitattest
 • Het kunnen organiseren van het ophalen en afleveren van werkstukken bij de opdrachtgever volgens de afgesproken planning
 • Het kunnen volgen van de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen
 • Het kunnen ontwerpen van de vorm van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden
 • Het kunnen tekenen van de vorm van het patroon van de afneembare prothesebasissen op het model
 • Het kunnen opmerken van afwijkingen en storingen of het kunnen opmerken van de nood aan preventief onderhoud en het op de hoogte brengen van de leidinggevende of de onderhoudsdienst
 • Het kunnen ontwerpen van de complexe afneembare prothesen
 • Het kunnen ontwerpen van de complexe vaste prothese
 • Het kunnen ontwerpen van de complexe afneembare-vaste prothesen
 • Het kunnen ontwerpen van apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie
 • Het kunnen ontwerpen van apparaten voor mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van de analoge afdruk
 • Het kunnen opnemen van de digitale afdruk in zijn CAD/CAM systeem
 • Het kunnen gebruiken van apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften
 • Het kunnen opstellen van een werkfiche en een werkplan waarbij het werkstuk binnen de gevraagde leveringstermijn kan worden afgewerkt en indien nodig de termijn kan worden bijgesteld
 • Het kunnen volgen van de aanwijzingen van het medisch voorschrift van de opdrachtgever
 • Het kunnen vragen van bijkomende inlichtingen aan de opdrachtgever
 • Het kunnen geven van opdrachten en richtlijnen aan de werknemer

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen anticiperen op omstandigheden
 • Het oplossingsgericht kunnen werken
 • Het kunnen bespreken van problemen met de leidinggevende
 • Het kunnen opvolgen van de voortgang van de werkzaamheden
 • Het kunnen controleren van de toegepaste fabricageprocedures en productievorderingen
 • Het kunnen uitvoeren van tussen- en eindcontroles
 • Het kunnen bespreken van het functioneren van de medewerkers
 • Het kunnen stimuleren van de deelname aan vormingsmomenten bij de medewerkers
 • Het kunnen coördineren van de werkactiviteiten

Motorische vaardigheden

 • Het zorgvuldig kunnen afwerken van opdrachten
 • Het kunnen ontsmetten van binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting
 • Het kunnen vervaardigen van studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen waarbij volgens de richtlijnen van de fabrikant gebruik wordt gemaakt van de correcte materialen
 • Het kunnen gebruiken van de correcte materialen voor de vervaardiging van medisch dentale hulpmiddelen volgens de richtlijnen van de fabrikanten
 • Het kunnen uitgieten van het modelmateriaal in de afdruk
 • Het kunnen onderdompelen van de afdruk in een elektrolytisch bad en het aanvullen van de metalen toplaag met gips of kunststof
 • Het kunnen vervaardigen van individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel
 • Het kunnen bijslijpen van de modellen in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel
 • Het kunnen noteren van de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model
 • Het kunnen plaatsen van de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur op de beetplaten zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen
 • Het kunnen afwerken van waspatronen voor prothesen en apparaten voor orthodontie
 • Het kunnen vervaardigen en begrenzen van kunststof prothesebasissen
 • het kunnen modelleren van waspatronen voor kunststof prothesebasissen
 • Het kunnen vervaardigen van geplooide klemmen voor afneembare prothesen
 • Het kunnen inbedden van waspatronen voor prothesebasissen en het kunnen stoppen of injecteren met kunststof in een of meerdere kleuren
 • Het kunnen inbedden van de waspatronen en ze kunnen omzetten in definitief materiaal (kunststof, silicone, …)
 • Het kunnen opbouwen van prothesebasissen volgens de kunststof-strooitechniek
 • Het kunnen polymeriseren van de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend)
 • Het kunnen modelleren van was- of kunststofpatronen voor afneembare prothesebasissen
 • Het kunnen modelleren van was of kunststofpatronen voor inlays, kronen, wortelkappen, stiftkronen, veneerkronen en pontics volgens diverse occlusietheoriën
 • Het kunnen inbedden van was- of kunststofpatronen en het kunnen gieten van de basissen
 • Het rechtstreeks kunnen opbouwen van kronen en bruggen in meerdere kleuren in kunststof of porselein
 • Het kunnen frezen of printen van metalen restauraties en frames volgens CAD/CAM-systemen
 • Het kunnen aan elkaar solderen of lassen van onderdelen
 • Het kunnen bedekken van metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein
 • Het kunnen modelleren van staafconstructies, sloten en grendels voor afneembare hulpmiddelen
 • Het kunnen plaatsten van schroeven en precisieankers in waspatronen
 • Het kunnen gieten en frezen van staafconstructies, sloten en grendels
 • Het kunnen modelleren van telescoopankers
 • Het kunnen vervaardigen van geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie
 • Het kunnen vervaardigen van kroonbandjes voor orthodontie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • Het kunnen plaatsen van expansieschroeven in specifieke wasconstructies
 • Het kunnen vervaardigen van ligatuursystemen voor kaakchirurgie en –fracturen
 • Het kunnen modelleren van waspatronen voor obturatoren, disclusieplaten, reservoirprothesen, aangezicht- en tandvleesepithesen
 • Het definitief kunnen afwerken van het hulpmiddel volgens de richtlijnen van de opdrachtgever
 • Het kunnen afwerken van het werkstuk, volgens de richtlijnen, voor een volgende fase
 • Het kunnen vervaardigen van alle afneembare prothesen
 • Het kunnen vervaardigen van alle vaste prothese
 • Het kunnen vervaardigen van alle afneembare-vaste prothesen
 • Het kunnen vervaardigen van apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie
 • Het kunnen vervaardigen van apparaten voor mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend binnen regelmatige werktijden met in achtname van flexibiliteit
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen
 • Dit beroep dient uitgevoerd te worden met een verhoogde mate van concentratie om met de nodige nauwkeurigheid te kunnen werken
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen verplicht
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De werkopdrachten worden aan de hand van een medisch voorschrift en volgens de noodzaak van de patiënt uitgevoerd
 • De dentaaltechnoloog komt in contact met verschillende actoren (tandartsen, leidinggevende, collega’s, patiënten, …)
 • Het uit te voeren werk is gevarieerd en kan complex zijn door de opdrachten die patiëntgebonden zijn
 • De sector kent reglementeringen, inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging
 • De uitoefening van het beroep vraagt een kwaliteitsbewustzijn
 • De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen dit om ervoor te zorgen dat alle dentaal medisch hulpmiddelen op de afgesproken datum kunnen geleverd worden
 • Het beroep vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de klanten

Handelingscontext

 • De dentaaltechnoloog moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De dentaaltechnoloog stelt, afhankelijk van de opdracht, gevarieerde en/of complexe handelingen
 • De dentaaltechnoloog kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De dentaaltechnoloog moet gericht beslissingen nemen
 • De dentaaltechnoloog moet initiatief nemen
 • De dentaaltechnoloog draagt persoonlijke beschermingskledij indien noodzakelijk
 • De dentaaltechnoloog moet zorgvuldig gebruik maken van materieel en materiaal
 • De dentaaltechnoloog moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De dentaaltechnoloog moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van opleidingen
 • De dentaaltechnoloog moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg en accuratesse te werken
 • De dentaaltechnoloog moet (een) werknemer(s) kunnen aansturen
 • De dentaaltechnoloog moet het werk van zijn werknemers superviseren en controleren
 • De dentaaltechnoloog moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De dentaaltechnoloog moet handelen conform de deontologische code
 • De dentaaltechnoloog moet georganiseerd en gestructureerd kunnen werken
 • De dentaaltechnoloog moet tijdsschema’s kunnen naleven

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van eigen werkzaamheden
 • Het opvolgen van de opdrachten van de medewerkers
 • Het controleren van eigen werk en van het werk van medewerkers,
 • Het afstemmen van de activiteiten van het bedrijf aangaande de wetgevingen en kwaliteitsnormen
 • Het aansturen van de werkzaamheden
 • Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats
 • Het ontvangen van de opdrachten
 • Het ontwerpen, vervaardigen, modelleren, afwerken en herstellen van alle soorten dentaal medische hulpmiddelen
 • Het controleren van de werking van de apparaten
 • Het afwerken van de administratieve taken
 • Het adviseren van de klant aangaande de producten en mogelijkheden
 • Het bepalen van de kostprijs van een dentaal medisch hulpmiddel
 • Het aanbieden van kwalitatieve producten
 • Het regelen en plannen van de praktische administratieve verplichtingen
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis en deze van de medewerkers
 • Het selecteren van de aanwervingen van nieuwe medewerkers
 • Het begeleiden en opvolgen van medewerkers
 • Het uitvoeren van acties ter ondersteuning van het personeel
 • Het verlenen van technische assistentie in de tandartsenpraktijk
 • Het promoten van het bedrijf
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en evalueren van opdrachten
 • Tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • Het respecteren en uitvoeren van de nationale wetgeving
Doet beroep op
 • De opdrachtgever en/of leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen en bijkomende instructies
 • Doet beroep op externen voor praktische zaken (bijkomende vragen aangaande dentaal medische hulpmiddelen, …).
 • De medewerkers voor hulp bij de vervaardiging van (eenvoudige) dentaal medische hulpmiddelen of delen ervan

Verantwoordelijkheid

 • Het efficiënt functioneren binnen de onderneming
 • Het geven van opdrachten en richtlijnen aan de werknemers tot het uitvoeren van de gevraagde werkstukken
 • Het bedrijf/de werkplaats leiden met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het voorbereiden van de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel
 • Het ontwerpen en vervaardigen van alle definitieve dentaal medische hulpmiddelen waaronder de afneembare prothesen, vaste prothesen, afneembare vaste prothesen, apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtsorthopedie en -chirurgie
 • Het afwerken van alle dentaal medisch hulpmiddelen
 • Het administratief afhandelen van patiëntgerelateerde documenten en medisch dentale hulpmiddelen
 • Het herstellen, onderhouden en aanpassen van alle dentaal medisch hulpmiddelen
 • Het desinfecteren en ordenen van de werkpost
 • Het controleren van de werking van apparaten
 • Het basisonderhoud van apparaten uitvoeren
 • Het signaleren van tekortkomingen
 • Het in ontvangst nemen van de afdruk en de opdracht
 • Het voorbereiden en verwerken van het verblendmateriaal
 • Het geven van opdrachten en richtlijnen, als leidinggevende, aan de werknemers tot de uitvoering van de gevraagde werkstukken
 • Het leiden van het bedrijf met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het bepalen van de kostprijs van alle dentaal medisch hulpmiddelen
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen
 • Het actie voeren en ondersteunen van het personeelsbeleid
 • Het verlenen van technische en esthetische assistentie in de tandartsenpraktijk
 • Het promoten van zijn bedrijf bij externen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Geen wettelijke attesten