OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 
BK-0180-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Definitie

De OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert diagnose en complexe werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica en hydraulica combineren volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2015

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Volgt aanwijzingen van een verantwoordelijke of collega’s
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
  • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
  • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties
  • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
  • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
  • Houdt de werkvloer ordelijk en proper
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
  • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
  • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
  • Recupereert materialen
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Bewerkt of past onderdelen aan
  • Last, vijlt, boort…onderdelen
  • Tapt draad
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden
  • Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
  • Maakt de onderdelen van het voertuig proper
  • Gebruikt reinigingstoestellen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud
  • Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere: schade, slijtage, lekken enz.
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Controleert onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
  • Controleert onderdelen (remplaatjes, schokdempers, …)
  • Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig
  • Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof…), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies, …)
  • Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem
  • Gebruikt diagnoseapparatuur
  • Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Voert herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventies
  • Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
  • Monteert en demonteert banden en wielen
  • Herstelt of vervangt banden
  • Balanceert wielen uit
  • Controleert de wielgeometrie van het voertuig en voert de nodige aanpassingen aan de wielhoeken uit in het kader van een volledige vierwielgeometrie
  • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
  • Herstelt en regelt onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
  • Superviseert bij het herstellen of vervangen van onderdelen (remplaatjes, schokdempers, eenvoudige distributieriem,…)
  • Voert een testrit uit
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Monteert eenvoudig toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen,…)
  • Past montagerichtlijnen nauwkeurig toe
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Monteert toebehoren
  • Monteert de trekhaak (mechanische montage)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Maakt het voertuig klaar voor controle door de technische keuring
  • Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Maakt nieuwe en tweedehandse wagens klaar voor afgifte aan de klant
  • Maakt het voertuig schoon aan de binnen- en buitenkant
  • Vult vloeistofpeilen bij
  • Verhelpt kleine storingen
  • Stelt de bandendruk af
  • Stelt eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anti-carjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus) in werking
  • Verwijdert transportbeveiligingen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming voor de interventie op om aan zijn verantwoordelijke over te maken
  • Schat de technische schade in functie van zijn eigen werk
  • Berekent benodigde wisselstukken, producten en werkuren
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Monteert complexe toebehoren (gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen…)
  • Past montagerichtlijnen nauwkeurig toe
  • Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
  • Monteert toebehoren
  • Monteert trekhaken met inbegrip van het inbouwen van extra regeleenheden ter bescherming van kringen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
  • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, lekkage, …
  • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
  • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …) één na één uit
  • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
  • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Identificeert oorzaken van elektronische en complexe elektrische storingen aan het voertuig en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
  • Interpreteert foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
  • Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur
  • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
  • Stelt een diagnose rekening houdend met mechanische, elektrische en hydraulische oorzaken
  • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …) één na één uit
  • Controleert en vervangt elektronische componenten en regeleenheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Stelt een efficiënte diagnose van complexe storingen in elektrische kringen en elektronische stuurkringen
  • Gebruikt een meet- en diagnosetoestel
  • Leest foutcodes en parameters uit
  • Interpreteert de resultaten van de verrichte metingen
  • Vindt en verhelpt storingen in een klassieke kring of multiplexkring door oorzaken uit te sluiten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Verricht specifieke handelingen voor de elektronische parametrering van componenten en het updaten van regeleenheden
  • Gebruikt accurate apparatuur
  • Voert parametreringen uit
  • Controleert of de geparametreerde componenten correct werken
  • Voert updates uit
  • Controleert of de ge-update regeleenheden correct werken
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Controleert de correcte werking na vervanging of herstelling van verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage en hoge spanningssysteem, versnellingsbakken , koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen ...
  • Voert initialisaties uit op de besturingssystemen
  • Parametreert in de besturingssystemen
  • Voert updates uit op het besturingssysteem
  • Voert de nodige eindcontroles uit door observatie en metingen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Maakt hybride of elektrische voertuigen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning
  • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
  • Voert metingen uit onder hoge spanning
  • Maakt het voertuig spanningsvrij volgens de geëigende procedure
  • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij is
  • Brengt het voertuig weer onder spanning
  • Controleert de werking van het voertuig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Vervangt of herstelt onderdelen of componenten van het elektrische aandrijfsysteem van hybride of elektrische voertuigen
  • Stelt vast dat het voertuig spanningsvrij is
  • Gebruikt het gepaste gereedschap
  • Vervangt of herstelt onderdelen of componenten
  • Brengt het voertuig weer onder spanning
  • Controleert de werking van het voertuig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Voert werkzaamheden uit aan het klimaatbeheersingssysteem
  • Ledigt het klimaatbeheersingssysteem
  • Vervangt onderdelen van het klimaatbeheersingssysteem
  • Vult het klimaatbeheersingssysteem
  • Controleert de werking van het klimaatbeheersingssysteem
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 22:
  Communiceert met klanten om klachten te identificeren en begrijpen
  • Bespreekt de klacht met de klant
  • Analyseert de klacht van de klant
  • Maakt een technische interpretatie van de klacht
  • Bepaalt de aard van de mogelijke interventie
  • Geeft advies aan de klant
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 23:
  Stelt een verslag op van de diagnose en mogelijke interventie
  • Verzamelt de nodige informatie voor de klant
  • Stelt een offerte op voor herstelling
  • Plant noodzakelijke werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 24:
  Coördineert de activiteiten van een team
  • Luistert goed naar klanten en collega’s
  • Bepaalt na diagnose wie problemen van mechanische, elektrische en hydraulische aard behandelt
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
  • Controleert de uitgevoerde werken
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 25:
  Volgt de technologische ontwikkelingen en nieuwe modellen op
  • Zoekt nieuwe technische informatie op indien nodig
  • Volgt opleidingen die door constructeurs of andere opleidingsinstellingen gegeven worden
  • Adviseert zijn verantwoordelijke met betrekking tot aankopen van uitrusting en voertuigen en de inrichting van de werkplaats
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van pneumatica
 • Basiskennis van weerstand van materialen
 • Basiskennis van plaatwerk
 • Basiskennis van verwarmings-en lastechnieken (halfautomatisch en autogeen lassen)
 • Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken
 • Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen
 • Kennis van voertuigtypes
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Kennis van (de)montagetechnieken
 • Kennis van borgingstechnieken
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van emissienormen
 • Kennis van de werking van een verbrandingsmotor
 • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
 • Kennis van de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen
 • Kennis van de werkingsprincipes van voertuigen uitgerust met LPG, CNG en LNG
 • Kennis van de werking van de transmissie
 • Kennis van de werking van een servo-stuurinrichting
 • Kennis van de ophanging van voertuigen
 • Kennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle
 • Kennis van wetgeving en richtlijnen in verband met voertuigen
 • Kennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen
 • Kennis van de modaliteiten voor de reparatie
 • Kennis van distributiesystemen
 • Kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
 • Kennis van het reinigen van onderdelen
 • Kennis van banden en wielen
 • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Kennis van schoonmaaktechnieken van voertuigen
 • Grondige kennis van toegepaste elektronica
 • Grondige kennis van de verschillende functies van een diagnosetoestel
 • Grondige kennis van remsysteemtechnologie
 • Grondige kennis van elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
 • Grondige kennis van de werkingsprincipes van motormanagementsystemen
 • Grondige kennis van ontstekingssystemen
 • Grondige kennis van inspuitsystemen
 • Grondige kennis van de opbouw van een voertuig
 • Grondige kennis van elektriciteit
 • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
 • Grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektronische circuits
 • Grondige kennis van een detectiemethode voor complexe elektrische storingen
 • Grondige kennis van het gebruik van testapparatuur
 • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem, oscilloscoop…)

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen treffen van voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Het kunnen bepalen van de werkmethode en klaarleggen van benodigde producten, gereedschap en materiaal
 • Het kunnen raadplegen van technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)
 • Het kunnen invullen van de werkfiche voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Het kunnen gebruiken van een computergestuurd opvolgsysteem
 • Het kunnen terugleggen van gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats
 • Het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
 • Het kunnen sorteren en afvoeren van afval volgens de voorschriften
 • Het kunnen stockeren van gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften
 • Het kunnen recupereren van materialen
 • Het zuinig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en het vermijden van verspilling
 • Het visueel kunnen inspecteren van de onderdelen op o.a.: schade, slijtage, lekken.
 • Het kunnen gebruiken en controleren van de aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Het kunnen controleren van de onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, …)
 • Het kunnen controleren van de banden op spanning en slijtage en ze indien nodig op de voorgeschreven spanning brengen
 • Het kunnen controleren van onderdelen (remplaatjes, schokdempers, …)
 • Het kunnen controleren van vloeistofniveaus en ze bijvullen indien nodig
 • Het kunnen controleren van de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssyteem
 • Het kunnen zorgen dat een testrit wordt uitgevoerd
 • Het kunnen uitbalanceren van wielen
 • Het kunnen controleren van de wielgeometrie van het voertuig en de nodige aanpassingen aan de wielhoeken in het kader van een volledige vierwielgeometrie uitvoeren
 • Het kunnen gebruiken van meet- en diagnoseapparatuur
 • Het kunnen controleren van alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden
 • Het kunnen in werking stellen van eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anticarjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus)
 • Het kunnen inschatten van de technische schade in functie van zijn eigen werk
 • Het kunnen berekenen van benodigde wisselstukken, producten en werkuren
 • Het kunnen controleren en vervangen van elektronische componenten en regeleenheden
 • Het kunnen gebruiken van accurate apparatuur
 • Het kunnen uitvoeren van parametreringen
 • Het kunnen controleren of de geparametreerde componenten correct werken
 • Het kunnen uitvoeren van updates
 • Het kunnen controleren of de ge-update regeleenheden correct werken
 • Het kunnen uitvoeren van initialisaties op de besturingssystemen
 • Het kunnen parametreren in de besturingssystemen
 • Het kunnen uitvoeren van updates op het besturingssysteem
 • Het kunnen uitvoeren van de nodige eindcontroles door observatie en metingen
 • Het kunnen vaststellen dat het voertuig spanningsvrij is
 • Het kunnen uitvoeren van metingen onder hoge spanning
 • Het voertuig weer onder spanning kunnen brengen
 • Het kunnen controleren van de werking van klimaatbeheersingssystemen
 • Het kunnen geven van advies aan de klant
 • Het kunnen verzamelen van de nodige informatie voor de klant
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor herstelling
 • Het kunnen plannen van noodzakelijke werkzaamheden
 • Het goed kunnen luisteren naar klanten en collega’s
 • Het na diagnose kunnen bepalen wie problemen van mechanische, elektrische en hydraulische aard behandelt
 • Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdracht met de medewerkers
 • Het kunnen controleren van de uitgevoerde werken
 • Het kunnen opzoeken van nieuwe technische informatie indien nodig
 • Het kunnen opvolgen van opleidingen die door constructeurs of andere opleidingsinstellingen gegeven worden
 • Het kunnen adviseren van zijn verantwoordelijke met betrekking tot aankopen van uitrusting en voertuigen en de inrichting van de werkplaats

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen verhelpen van kleine storingen
 • Het kunnen interpreteren van foutmeldingen op het instrumentenbord, de display en de controlelampen
 • Het één na één kunnen uitsluiten van mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact,...)
 • Het kunnen interpreteren van waarnemingen, meetresultaten en foutmeldingen
 • Het kunnen stellen van een diagnose rekening houdend met mechanische, elektrische en hydraulische oorzaken
 • Het één na één kunnen uitsluiten van storingen in een elektrische kring
 • Het kunnen uitlezen van foutcodes en parameters
 • Het kunnen interpreteren van de resultaten van de verrichte metingen
 • Het kunnen vinden en verhelpen van storingen in een klassieke kring of multiplexkring door oorzaken uit te sluiten
 • Het kunnen analyseren, interpreteren en bespreken van een klacht met de klant
 • Het kunnen maken van een technische interpretatie van de klacht
 • Het kunnen bepalen van de aard van de mogelijke interventie

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen reinigen van gereedschap vooraleer het op te bergen
 • Het kunnen ordelijk en proper houden van de werkvloer
 • Het kunnen lassen, vijlen en boren van onderdelen
 • Het kunnen tappen van draad
 • Het kunnen klaarzetten van het voertuig in de werkzone
 • Het kunnen beschermen van het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
 • Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
 • Het kunnen proper maken van onderdelen van het voertuig
 • Het kunnen gebruiken van reinigingstoestellen
 • Het kunnen vervangen van vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof,...), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies,...)
 • Het kunnen gebruiken van diagnoseapparatuur
 • Het kunnen demonteren van onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken
 • Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Het kunnen demonteren en monteren van banden en wielen
 • Het kunnen herstellen of vervangen van banden
 • Het kunnen herstellen en regelen van onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie,...)
 • Het kunnen herstellen of vervangen van onderdelen (remplaatjes, schokdempers, eenvoudige distributieriem,...)
 • Het nauwkeurig kunnen toepassen van montagerichtlijnen
 • Het kunnen schermen van het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken
 • Het kunnen monteren van toebehoren
 • Het kunnen monteren van een trekhaak (mechanische montage)
 • Het kunnen schoonmaken van het voertuig aan de binnen- en buitenkant
 • Het kunnen bijvullen van vloeistofpeilen
 • Het kunnen afstellen van de bandendruk
 • Het kunnen verwijderen van transportbeveiliging
 • Het kunnen monteren van trekhaken met inbegrip van het inbouwen van extra regeleenheden ter bescherming van kringen
 • Het kunnen vervangen of herstellen van onderdelen of componenten van het elektrische aandrijfsysteem van hybride of elektrische voertuigen
 • Het kunnen ledigen van het klimaatbeheersingssysteem
 • Het kunnen vervangen van onderdelen van het klimaatbeheersingssysteem
 • Het kunnen vullen van het klimaatbeheersingssysteem
 • Het kunnen controleren van de werking van het klimaatbeheersingssysteem

Omgevingscontext

 • De OAD-technicus auto en lichte bedrijfsvoertuigen werkt in de sector van de verkopers en herstellers van auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Hij komt hierbij in contact met collega’s, klanten en technische diensten van leveranciers
 • Hij wisselt op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uit met collega’s, oversten, klanten en derden
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, dragen van een broek met kniebeschermers, lasbril…) is vereist.
 • De taken worden grotendeels in een afgesloten ruimte uitgevoerd.
 • De uitoefening van het beroep gebeurt in een eerder stabiele omgeving, de factoren binnen de afgesloten ruimte zijn dagelijks eerder constant.
 • De activiteiten zijn complex en gevarieerd
 • De complexiteit van het beroep hangt samen met technologische ontwikkelingen
 • Bij de uitoefening van het beroep is een sterke tijdsdruk aanwezig.

Handelingscontext

 • De OAD-technicus auto en lichte bedrijfsvoertuigen dient oog te hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij dient steeds nauwgezet te werken aangezien dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van zijn klant (vb. het initialiseren van elektronische componenten).
 • Bij de uitoefening van zijn beroep dient hij aandacht te hebben voor gevaarlijke situaties: het opladen en stockeren van batterijen, correct gebruik van gereedschappen en machines, brandbare vloeistoffen en gassen, hybride en elektrische voertuigen.
 • Bij werkzaamheden aan hybride of elektrische voertuigen dient hij aandacht te hebben voor levensgevaarlijke situaties: spanning van 400V gelijkstroom en hoge spanning (tot 1000V)
 • Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten: reinigingsproducten, oliën, brandstoffen,….
 • Bepaalde onderdelen van auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen zijn kostbaar en dienen daarom voorzichtig behandeld te worden.
 • Bovendien wordt hij geacht zorgvuldig en nauwkeurig gebruik te maken van machines, gereedschappen en materialen: multimeter en CO-meter, diagnose-apparatuur, hefbrug, momentsleutel,…
 • Het niveau van aandacht is gedurende de meeste activiteiten hoog. De complexiteit van de gebruikte apparatuur in combinatie met veiligheidsrisico’s zorgt er echter voor dat hij op bepaalde momenten van de dag extra aandachtig moet zijn.
 • Indien hij bij de uitoefening van zijn beroep fouten maakt, kan dit financiële gevolgen en gevolgen voor de veiligheid van de klanten hebben. Hij moet dus voortdurend zichzelf controleren en over zijn werkproces reflecteren. Daarnaast voert hij de eindcontrole uit op de werkopdrachten die hij aan zijn collega’s heeft toevertrouwd.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het bewerken en aanpassen van onderdelen
 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Het controleren van de auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van het onderhoud
 • Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen in het kader van het onderhoud en sneldienstservices
 • Het monteren van eenvoudig toebehoren
 • Het klaarmaken van het voertuig voor de technische keuring
 • Het klaarmaken van nieuwe en tweedehands voertuigen voor het afleveren aan de klant
 • Het inschatten van kosten en herstellingstermijnen en het opmaken van een kostenraming voor de interventie om aan zijn verantwoordelijke over te maken.
 • Het monteren van complexe toebehoren (gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen,…)
 • Het identificeren van oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en het bepalen van de modaliteiten van de reparatie
 • Het identificeren van oorzaken van elektronische en complexe elektrische storingen aan het voertuig en het bepalen van de modaliteiten van de reparatie.
 • Het stellen van een efficiënte diagnose van complexe storingen in elektrische kringen en elektronische stuurkringen
 • Het vervangen van elektronische componenten
 • Het controleren van de correcte werking na vervanging of herstelling van verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken, koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen
 • Het spanningsvrij maken en weer onder spanning brengen van hybride of elektrische voertuigen
 • Het herstellen en/of vervangen van onderdelen of componenten van het elektrische aandrijfsysteem van hybride of elektrische voertuigen
 • Het verrichten van specifieke handelingen voor de elektronische parametrering van componenten en het updaten van regeleenheden.
 • Het opstellen van een verslag van de diagnose en de mogelijke interventie
 • Het communiceren met klanten om klachten te identificeren en te begrijpen
 • Het coördineren van de activiteiten van een team
Is gebonden aan
 • Een planning
 • Veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Technische voorschriften en constructeursvoorschriften
 • Het werkproces zoals bepaald door het bedrijf
Doet beroep op
 • Een hoger technicus uit het bedrijf of van het automerk voor uitzonderlijke, complexe problemen
 • De receptionist om na te gaan of alles op de werkfiche staat en alle werkzaamheden uitgevoerd zijn. Deze controleert dit administratief en zorgt voor de verdere afhandeling met de klant
 • Een magazijnier/receptionist/… voor het bestellen van onderdelen.
 • De planner voor de volgorde van de uit te voeren opdrachten, in onderling overleg.

Verantwoordelijkheid

 • Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
 • Het opruimen en schoonmaken van de werkzone
 • Het uitvoeren van een basisonderhoud aan gereedschappen en installaties
 • Het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het bewerken of aanpassen van onderdelen
 • Het klaarmaken van het voertuig in kader van de werkzaamheden
 • Het controleren van het voertuig in kader van het onderhoud
 • Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventies
 • Het monteren van eenvoudige toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen,…)
 • Het klaarmaken van het voertuig voor controle door de technische keuring
 • Het klaarmaken van nieuwe en tweedehandse wagens voor afgifte aan de klant
 • Het inschatten van kosten en herstellingstermijnen en het opmaken van een kostenraming voor de interventie om aan zijn verantwoordelijke over te maken.
 • Het monteren van complexe toebehoren (gevorderde audiosystemen, complexe navigatiesystemen, alarmsystemen, parkeerhulpsystemen,…)
 • Het identificeren van oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan het voertuig en het bepalen van de modaliteiten van de reparatie
 • Het identificeren van oorzaken van elektronische en complexe elektrische storingen aan het voertuig en het bepalen van de modaliteiten van de reparatie.
 • Het stellen van een efficiënte diagnose van complexe storingen in elektrische kringen en elektronische stuurkringen
 • Het vervangen van elektronische componenten
 • Het controleren van de correcte werking na vervanging of herstelling van verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken,
 • oppelingen, ophangingen, starters, remsystemen
 • Het spanningsvrij maken en weer onder spanning brengen van hybride of elektrische voertuigen
 • Het herstellen en/of vervangen van onderdelen of componenten van het elektrische aandrijfsysteem van hybride of elektrische voertuigen
 • Het kunnen uitvoeren werkzaamheden aan het klimaatbeheersingssysteem
 • Het verrichten van specifieke handelingen voor de elektronische parametrering van componenten en het updaten van regeleenheden.
 • Het opstellen van een verslag van de diagnose en de mogelijke interventie
 • Het communiceren met klanten om klachten te identificeren en te begrijpen
 • Het coördineren van de activiteiten van een team
 • het kunnen opvolgen van de technologische ontwikkelingen en nieuwe modellen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.