Schoenhersteller

 
BK-0538-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Schoenhersteller

Definitie

De schoenhersteller herstelt en vernieuwt diverse soorten schoeisel zoals schoenen, laarzen, sandalen, pumps … teneinde deze duurzaam, comfortabel en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bouwt eigen deskundigheid op.
  • Leest vakspecifieke literatuur
  • Volgt recente vakspecifieke ontwikkelingen op
  • Woont studiedagen, werkgroepen, congressen en/of andere vormingsinitiatieven bij
  • Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s
  • Verwerkt vakspecifieke informatie
  • Onderhoudt voeling met de sector
  • Beheerst en onderhoudt de basistechnieken van het herstellen van schoeisel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de sector
  • Kennis van de markt/leveranciers
  • Kennis van vakspecifieke literatuur
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de wettelijke richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch verantwoord
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
  • Gaat veilig om met materialen en gereedschappen
  • Zorgt voor optimale klimatologische omstandigheden (zoals gepaste vochtigheidsgraad en temperatuur)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie
  • Basiskennis van gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering
  • Kennis van afvalsortering en optimale opslagomstandigheden
  • Kennis van de wettelijke richtlijnen i.v.m. afval, CBM’s en PBM’s
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 3:
  Organiseert de eigen werkplek ordelijk.
  • Organiseert de eigen werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Houdt de werkplek schoon en ordelijk
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Labelt de artikelen en groepeert ze per soort herstelling (vervanging van hak, herstelling van zool …)
  • Legt de gelabelde artikels op de voorziene plaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie
  • Kennis van werkplanning
 • Competentie 4:
  Bevraagt de opdrachtgever of leidinggevende (i.v.m. de kenmerken van de opdracht, de wensen en behoeften van de klant …) en respecteert de afgesproken prijs en termijn.
  • Stelt gericht vragen over de wens van de opdrachtgever of over de opdracht van de leidinggevende
  • Schat de haalbaarheid van de opdracht in
  • Stelt materialen en toepassingen voor in functie van de technische vereisten, noden en budget
  • Respecteert het tijds- en prijsbestek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkplanning
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 5:
  Bepaalt de werkzaamheden voor de uitvoering van de opdracht.
  • Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
  • Legt de vervangstukken en de artikelen die hersteld moeten worden klaar
  • Kiest de materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van het artikel
  • Houdt bij de keuze van materialen en middelen rekening met de mogelijkheden, beperkingen, beschikbaarheid en kosten hiervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkplanning
  • Kennis van technische fiches
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 6:
  Stelt de machines in volgens de technische fiches.
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiches
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische fiches
  • Grondige kennis van (het gebruik van) machines en gereedschap om te snijden
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 7:
  Bereidt de te herstellen artikelen, de vervangstukken en de assemblage voor (snijden, bijsnijden, knippen, kloppen, splitten, afschuinen, schalmen, vullen, inbinden, vormen, perforeren, markeren, kleuren …).
  • Haalt het artikel of de versleten of beschadigde onderdelen uit elkaar
  • Tekent een patroon af
  • Gebruikt een sjabloon om de vervangstukken uit te snijden
  • Kiest gereedschap of een machine in functie van de te snijden vorm en het materiaal
  • Bepaalt alvorens te snijden de rekrichting van het materiaal door aan het bovenleer en voeringsleer te trekken
  • Snijdt of knipt stukken leder en vervangstukken uit andere materialen (rubber, textiel …), manueel of met behulp van een machine
  • Snijdt het bovenleer zodat de rekrichting dwars op de scheur komt te staan
  • Schalmt een stuk bovenleer of voeringsleer pas af wanneer dit al naar maat van de herstelling is geknipt
  • Schalmt met een schoenmakersmes het stuk bovenleer of voeringsleer af langs de binnenzijde
  • Schalmt af zonder het formaat van het stuk bovenleer of voeringsleer te wijzigen
  • Snijdt het zoolleer en vervangproducten zodat het profiel aansluit bij de oorspronkelijke zool
  • Kleurt onderdelen en vervangstukken
  • Gebruikt machines voor het herstellen van schoeisel (combiné met voor- en naschuurgedeelte, draadsnijmachine, naai- en stikmachines, pikeermachine …)
  • Gebruikt gereedschappen voor het herstellen van schoeisel (leest, holpijpjes, elzen, snijmes, lederschaar, schalmmes, schaar, hamer, luchtdrukpers, machineplaat …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sjablonen
  • Kennis van kleurenleer
  • Grondige kennis van patroontekentechnieken
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van manuele en machinale snijtechnieken
  • Grondige kennis van producten om lederartikelen te kleuren
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van (het gebruik van) machines en gereedschap om te snijden
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 8:
  Herstelt artikelen en onderdelen van artikelen.
  • Evalueert de technische en economische haalbaarheid van het herstellen van een artikel
  • Licht de klant in over de haalbaarheid en het verwachte resultaat van de herstelling
  • Herkent de verschillende maakmethoden van schoeisel (gelijmd, genaaid)
  • Houdt rekening met de anatomie van de voet (beenderen, spieren)
  • Herstelt of vervangt versleten of beschadigde onderdelen (schacht, onderwerk, tussenkurklaag, deklappen, zool …)
  • Assembleert de vervangstukken door te lijmen, te spijkeren, te stikken of te naaien
  • Reinigt het artikel of onderdelen van het artikel
  • Verstevigt het artikel of onderdelen van het artikel
  • Voert kleine orthopedische aanpassingen uit (ophogingen, correcties buitenoverloper, afwikkelingsbalk, fileren van de zool, andere materialen gebruiken …)
  • Herstelt de kleur van het artikel of van onderdelen
  • Gebruikt machines voor het herstellen van schoeisel (combiné met voor- en naschuurgedeelte, nagelmachine, freesmachine, draadsnijmachine, naai- en stikmachines, pikeermachine …)
  • Gebruikt gereedschappen voor het herstellen van schoeisel (leest, holpijpjes, elzen, snijmes, lederschaar, schalmmes, schaar, hamer, luchtdrukpers, machineplaat …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Grondige kennis van de anatomie van de voet
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van producten om lederartikelen te kleuren
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van verstevigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 9:
  Bewaakt het loopcomfort.
  • Leest het slijtagepatroon van de schoen aan de hand van de binnenzool en de loopzool om afwijkingen in het looppatroon te ontdekken
  • Tekent de drukpunten en de versmalling van een laars af door de klant het schoeisel te laten passen
  • Brengt een mousse of kurk aan bovenop de cambruur (het gelengstuk) en onder de binnenzool, zodat er geen drukpunt ontstaat op de hiel van de voet
  • Past de hoogte van de hak aan indien dit het loopcomfort verbetert
  • Verwijdert drukpunten met een knobbeltang of door de schoen op de leest te zetten zodat de schoen niet meer knelt
  • Schalmt bij een herstelling het leder af, zodat dit het loopcomfort niet hindert
  • Past de hoogte van de hak aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Kennis van slijtage- en looppatronen (normale patronen versus afwijkingen)
  • Grondige kennis van verzolingstechnieken
  • Grondige kennis van de balans van de schoen
  • Grondige kennis van de anatomie van de voet
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 10:
  Schuurt zolen en hakken.
  • Schuurt de oorspronkelijke loopzool, zodat de nieuwe loopzool erop aansluit en er geen ongelijk loopoppervlak ontstaat
  • Schuurt hakken zodat ze gelijk zijn en in het loopvlak van de loopzool liggen
  • Trekt de schoen op de schuurband in een vloeiende draaiende beweging naar zich toe
  • Kiest de korrel van de schuurband in functie van het materiaal en de fase van de bewerking
  • Ruwt de vezels op om een lederen zool voor te bereiden op het lijmen
  • Ontvet het oppervlak van thermoplastische en pvc zolen met een halogeneermiddel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Kennis van slijtage- en looppatronen (normale patronen versus afwijkingen)
  • Grondige kennis van verzolingstechnieken
  • Grondige kennis van de balans van de schoen
  • Grondige kennis van de anatomie van de voet
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 11:
  Lijmt onderdelen van het schoeisel.
  • Maakt lederen of rubberen gelijmde onderdelen los met solvent of warme lampen om beschadiging te vermijden
  • Past de lijmsoort aan aan de materialen die moeten gelijmd worden
  • Respecteert de aangegeven droogtijd van de lijm
  • Lijmt steeds in, ook wanneer er een hechting volgt met garen of nagels
  • Lijmt de verschillende onderdelen voorlopig op hun plaats in afwachting van een definitieve hechting met garen of nagels
  • Perst gelijmde onderdelen van schoenen door ze aan te kloppen op de leest met een schoenmakershamer, met een klem vast te zetten of onder de luchtdrukpers te persen
  • Lijmt zodat er bij het persen geen lijm op het bovenwerk terechtkomt
  • Past de persplaat van de luchtdrukpers aan aan de grootte van de schoen
  • Past de druk van de luchtdrukpers aan naargelang er zachte of harde materialen en hakken of zolen geperst worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van lijmtechnieken en lijmkenmerken
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 12:
  Hecht onderdelen van het schoeisel met garen.
  • Past de naald en draaddikte aan aan het soort materiaal dat gestikt moet worden
  • Stikt evenwijdig en recht
  • Haalt de schoen in een vloeiende draaibeweging langs de machine om een gelijkmatige steek en duurzame hechting te krijgen
  • Naait een onzichtbaar stuk bovenleer zo dicht mogelijk bij de rand van de loopzool
  • Markeert de plaats voor het aflappen op de buitenrand van de schoen door met de frees een groef te maken, zodat de rand niet beschadigd wordt
  • Klopt het naaiwerk aan doorgenaaide zolen plat op de leest zodat de hechting niet lost bij het dragen van de schoen
  • Naait met de hand wanneer het machinaal niet meer mogelijk is
  • Past de techniek van het doorgenaaid (ingeregen) werk toe
  • Past de techniek van het randgenaaid werk toe
  • Herstelt het naaiwerk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van doorgenaaid en randgenaaid werk
  • Grondige kennis van (het gebruik van) lederstikmachines
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van manuele en machinale naai- en stiktechnieken
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 13:
  Nagelt onderdelen van het schoeisel.
  • Past de lengte en dikte van de nagel aan om de hechting te waarborgen
  • Nagelt een losgekomen of nieuwe hak van binnen naar buiten
  • Schroeft de hak indien het model dit vereist
  • Slaat bij het plaatsen van een stifthak houten tappen in het spanbuisje van de hak
  • Gebruikt een andere hechtmethode wanneer een hak te smal is om te nagelen en er risico op beschadiging bestaat
  • Nagelt recht in lijn met de hak, zodat de nagel de hak niet beschadigt
  • Verwijdert nagels die doorgeven
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 14:
  Werkt het herstelde schoeisel af.
  • Snijdt het overtollige materiaal van zolen en hakken gelijkmatig weg zonder het bovenleer te beschadigen
  • Trekt de schoen in een vloeiende draaibeweging langs de freesmachine om nieuwe zolen en hakken gelijkmatig af te werken
  • Gebruikt afhankelijk van het materiaal de aangepaste freesmachine
  • Verwijdert lijmresten en oud stiksel
  • Gebruikt waar mogelijk de oorspronkelijke naaigaten zodat er geen oude naaigaten achterblijven
  • Gebruikt materialen en een hechtingsmethode die in kleur en stijl zo nauw mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke artikel
  • Gebruikt geen leer met onvolmaaktheden op zichtbare plaatsen
  • Past de kleur op de oppoetsband aan aan de originele schoen
  • Poetst het schoeisel op met behulp van de borstels van de combiné en met behulp van beschikbare onderhoudsproducten
  • Brengt onderhouds-, beschermings- en conservatieproducten aan
  • Maakt het artikel klaar voor aflevering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van herstellingstechnieken
  • Kennis van preventieve conservatietechnieken voor schoeisel
  • Kennis van (het gebruik van) machines en gereedschap om schoeisel te poetsen
  • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
  • Grondige kennis van producten om lederartikelen te kleuren
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van onderhoudsproducten, beschermingsproducten en conservatieproducten voor leder en voor andere soepele materialen
  • Grondige kennis van afwerkingstechnieken voor schoeisel
 • Competentie 15:
  Controleert en corrigeert de herstelde artikelen.
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
  • Voert visuele controles uit
  • Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische fiches
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering
  • Kennis van afvalsortering en optimale opslagomstandigheden
  • Kennis van de wettelijke richtlijnen i.v.m. afval, CBM’s en PBM’s
 • Competentie 16:
  Voert preventief of correctief basisonderhoud van machines en gereedschappen uit.
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Stelt (mee) de machines en gereedschappen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
  • Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen …)
  • Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
  • Reinigt machines en gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van reinigingsproducten
  • Kennis van materialen en technieken voor het onderhouden van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Competentie 17:
  Adviseert de klant over het onderhoud van het schoeisel.
  • Adviseert de klant over het gebruik van producten, technieken en accessoires om het schoeisel optimaal te onderhouden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van preventieve conservatietechnieken voor schoeisel
  • Grondige kennis van onderhoudsproducten, beschermingsproducten en conservatieproducten voor leder en voor andere soepele materialen
 • Competentie 18:
  Geeft de technieken van het vak door.
  • Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
  • Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
  • Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
  • Deelt complexe opdrachten op in stappen
  • Past taalgebruik aan de medewerkers aan
  • Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
  • Beantwoordt vragen van de medewerker
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de sector
  • Kennis van werkplanning
  • Kennis van de markt/leveranciers
  • Kennis van vakspecifieke literatuur
  • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
  • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
  • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ergonomie
 • Basiskennis van gevaarlijke producten
 • Kennis van de sector
 • Kennis van sjablonen
 • Kennis van kleurenleer
 • Kennis van werkplanning
 • Kennis van technische fiches
 • Kennis van reinigingsproducten
 • Kennis van herstellingstechnieken
 • Kennis van de markt/leveranciers
 • Kennis van vakspecifieke literatuur
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole
 • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering
 • Kennis van preventieve conservatietechnieken voor schoeisel
 • Kennis van afvalsortering en optimale opslagomstandigheden
 • Kennis van de wettelijke richtlijnen i.v.m. afval, CBM’s en PBM’s
 • Kennis van slijtage- en looppatronen (normale patronen versus afwijkingen)
 • Kennis van (het gebruik van) machines en gereedschap om schoeisel te poetsen
 • Kennis van materialen en technieken voor het onderhouden van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Grondige kennis van verzolingstechnieken
 • Grondige kennis van de balans van de schoen
 • Grondige kennis van de anatomie van de voet
 • Grondige kennis van patroontekentechnieken
 • Grondige kennis van lederbewerkingstechnieken
 • Grondige kennis van lijmtechnieken en lijmkenmerken
 • Grondige kennis van doorgenaaid en randgenaaid werk
 • Grondige kennis van (het gebruik van) lederstikmachines
 • Grondige kennis van manuele en machinale snijtechnieken
 • Grondige kennis van producten om lederartikelen te kleuren
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken en -materialen
 • Grondige kennis van verstevigingstechnieken en -materialen
 • Grondige kennis van manuele en machinale naai- en stiktechnieken
 • Grondige kennis van manuele en machinale assemblagetechnieken
 • Grondige kennis van ledersoorten en van andere soepele materialen
 • Grondige kennis van (het gebruik van) machines en gereedschap om te snijden
 • Grondige kennis van eigenschappen van leder en van andere soepele materialen
 • Grondige kennis van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Grondige kennis van gebruik, soorten, kenmerken en functies van machines en gereedschappen voor het herstellen van schoeisel
 • Grondige kennis van onderhoudsproducten, beschermingsproducten en conservatieproducten voor leder en voor andere soepele materialen
 • Grondige kennis van afwerkingstechnieken voor schoeisel

Cognitieve vaardigheden

 • Leest vakspecifieke literatuur
 • Volgt recente vakspecifieke ontwikkelingen op
 • Woont studiedagen, werkgroepen, congressen en/of andere vormingsinitiatieven bij
 • Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s
 • Verwerkt vakspecifieke informatie
 • Onderhoudt voeling met de sector
 • Beheerst en onderhoudt de basistechnieken van het herstellen van schoeisel
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Sorteert afval volgens de wettelijke richtlijnen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Werkt ergonomisch verantwoord
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • Gaat veilig om met materialen en gereedschappen
 • Zorgt voor optimale klimatologische omstandigheden (zoals gepaste vochtigheidsgraad en temperatuur)
 • Organiseert de eigen werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Houdt de werkplek schoon en ordelijk
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Labelt de artikelen en groepeert ze per soort herstelling (vervanging van hak, herstelling van zool …)
 • Legt de gelabelde artikels op de voorziene plaats
 • Stelt gericht vragen over de wens van de opdrachtgever of over de opdracht van de leidinggevende
 • Schat de haalbaarheid van de opdracht in
 • Stelt materialen en toepassingen voor in functie van de technische vereisten, noden en budget
 • Respecteert het tijds- en prijsbestek
 • Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
 • Legt de vervangstukken en de artikelen die hersteld moeten worden klaar
 • Kiest de materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van het artikel
 • Houdt bij de keuze van materialen en middelen rekening met de mogelijkheden, beperkingen, beschikbaarheid en kosten hiervan
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiches
 • Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
 • Kiest gereedschap of een machine in functie van de te snijden vorm en het materiaal
 • Bepaalt alvorens te snijden de rekrichting van het materiaal door aan het bovenleer en voeringsleer te trekken
 • Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Stelt (mee) de machines en gereedschappen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
 • Adviseert de klant over het gebruik van producten, technieken en accessoires om het schoeisel optimaal te onderhouden
 • Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
 • Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
 • Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
 • Deelt complexe opdrachten op in stappen
 • Past taalgebruik aan de medewerkers aan
 • Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
 • Beantwoordt vragen van de medewerker
 • Evalueert de technische en economische haalbaarheid van het herstellen van een artikel
 • Licht de klant in over de haalbaarheid en het verwachte resultaat van de herstelling
 • Herkent de verschillende maakmethoden van schoeisel (gelijmd, genaaid)
 • Houdt rekening met de anatomie van de voet (beenderen, spieren)
 • Leest het slijtagepatroon van de schoen aan de hand van de binnenzool en de loopzool om afwijkingen in het looppatroon te ontdekken
 • Kiest de korrel van de schuurband in functie van het materiaal en de fase van de bewerking
 • Past de lijmsoort aan aan de materialen die moeten gelijmd worden
 • Respecteert de aangegeven droogtijd van de lijm
 • Maakt het artikel klaar voor aflevering
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
 • Voert visuele controles uit
 • Gebruikt waar mogelijk de oorspronkelijke naaigaten zodat er geen oude naaigaten achterblijven
 • Gebruikt materialen en een hechtingsmethode die in kleur en stijl zo nauw mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke artikel
 • Gebruikt geen leer met onvolmaaktheden op zichtbare plaatsen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
 • Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Gebruikt een andere hechtmethode wanneer een hak te smal is om te nagelen en er risico op beschadiging bestaat
 • Past de hoogte van de hak aan indien dit het loopcomfort verbetert

Motorische vaardigheden

 • Haalt het artikel of de versleten of beschadigde onderdelen uit elkaar
 • Snijdt of knipt stukken leder en vervangstukken uit andere materialen (rubber, textiel …), manueel of met behulp van een machine
 • Snijdt het bovenleer zodat de rekrichting dwars op de scheur komt te staan
 • Schalmt een stuk bovenleer of voeringsleer pas af wanneer dit al naar maat van de herstelling is geknipt
 • Schalmt met een schoenmakersmes het stuk bovenleer of voeringsleer af langs de binnenzijde
 • Schalmt af zonder het formaat van het stuk bovenleer of voeringsleer te wijzigen
 • Snijdt het zoolleer en vervangproducten zodat het profiel aansluit bij de oorspronkelijke zool
 • Kleurt onderdelen en vervangstukken
 • Gebruikt machines voor het herstellen van schoeisel (combiné met voor- en naschuurgedeelte, draadsnijmachine, naai- en stikmachines, pikeermachine …)
 • Gebruikt gereedschappen voor het herstellen van schoeisel (leest, holpijpjes, elzen, snijmes, lederschaar, schalmmes, schaar, hamer, luchtdrukpers, machineplaat …)
 • Reinigt machines en gereedschappen
 • Tekent een patroon af
 • Gebruikt een sjabloon om de vervangstukken uit te snijden
 • Herstelt of vervangt versleten of beschadigde onderdelen (schacht, onderwerk, tussenkurklaag, deklappen, zool …)
 • Assembleert de vervangstukken door te lijmen, te spijkeren, te stikken of te naaien
 • Reinigt het artikel of onderdelen van het artikel
 • Verstevigt het artikel of onderdelen van het artikel
 • Voert kleine orthopedische aanpassingen uit (ophogingen, correcties buitenoverloper, afwikkelingsbalk, fileren van de zool, andere materialen gebruiken …)
 • Herstelt de kleur van het artikel of van onderdelen
 • Gebruikt machines voor het herstellen van schoeisel (combiné met voor- en naschuurgedeelte, nagelmachine, freesmachine, draadsnijmachine, naai- en stikmachines, pikeermachine …)
 • Gebruikt gereedschappen voor het herstellen van schoeisel (leest, holpijpjes, elzen, snijmes, lederschaar, schalmmes, schaar, hamer, luchtdrukpers, machineplaat …)
 • Tekent de drukpunten en de versmalling van een laars af door de klant het schoeisel te laten passen
 • Brengt een mousse of kurk aan bovenop de cambruur (het gelengstuk) en onder de binnenzool, zodat er geen drukpunt ontstaat op de hiel van de voet
 • Verwijdert drukpunten met een knobbeltang of door de schoen op de leest te zetten zodat de schoen niet meer knelt
 • Schalmt bij een herstelling het leder af, zodat dit het loopcomfort niet hindert
 • Past de hoogte van de hak aan
 • Schuurt de oorspronkelijke loopzool, zodat de nieuwe loopzool erop aansluit en er geen ongelijk loopoppervlak ontstaat
 • Schuurt hakken zodat ze gelijk zijn en in het loopvlak van de loopzool liggen
 • Trekt de schoen op de schuurband in een vloeiende draaiende beweging naar zich toe
 • Ruwt de vezels op om een lederen zool voor te bereiden op het lijmen
 • Ontvet het oppervlak van thermoplastische en pvc zolen met een halogeneermiddel
 • Maakt lederen of rubberen gelijmde onderdelen los met solvent of warme lampen om beschadiging te vermijden
 • Lijmt steeds in, ook wanneer er een hechting volgt met garen of nagels
 • Lijmt de verschillende onderdelen voorlopig op hun plaats in afwachting van een definitieve hechting met garen of nagels
 • Perst gelijmde onderdelen van schoenen door ze aan te kloppen op de leest met een schoenmakershamer, met een klem vast te zetten of onder de luchtdrukpers te persen
 • Lijmt zodat er bij het persen geen lijm op het bovenwerk terechtkomt
 • Past de persplaat van de luchtdrukpers aan aan de grootte van de schoen
 • Past de druk van de luchtdrukpers aan naargelang er zachte of harde materialen en hakken of zolen geperst worden
 • Past de naald en draaddikte aan aan het soort materiaal dat gestikt moet worden
 • Stikt evenwijdig en recht
 • Haalt de schoen in een vloeiende draaibeweging langs de machine om een gelijkmatige steek en duurzame hechting te krijgen
 • Naait een onzichtbaar stuk bovenleer zo dicht mogelijk bij de rand van de loopzool
 • Markeert de plaats voor het aflappen op de buitenrand van de schoen door met de frees een groef te maken, zodat de rand niet beschadigd wordt
 • Klopt het naaiwerk aan doorgenaaide zolen plat op de leest zodat de hechting niet lost bij het dragen van de schoen
 • Naait met de hand wanneer het machinaal niet meer mogelijk is
 • Past de techniek van het doorgenaaid (ingeregen) werk toe
 • Past de techniek van het randgenaaid werk toe
 • Herstelt het naaiwerk
 • Past de lengte en dikte van de nagel aan om de hechting te waarborgen
 • Nagelt een losgekomen of nieuwe hak van binnen naar buiten
 • Schroeft de hak indien het model dit vereist
 • Slaat bij het plaatsen van een stifthak houten tappen in het spanbuisje van de hak
 • Nagelt recht in lijn met de hak, zodat de nagel de hak niet beschadigt
 • Verwijdert nagels die doorgeven
 • Snijdt het overtollige materiaal van zolen en hakken gelijkmatig weg zonder het bovenleer te beschadigen
 • Trekt de schoen in een vloeiende draaibeweging langs de freesmachine om nieuwe zolen en hakken gelijkmatig af te werken
 • Gebruikt afhankelijk van het materiaal de aangepaste freesmachine
 • Verwijdert lijmresten en oud stiksel
 • Poetst het schoeisel op met behulp van de borstels van de combiné en met behulp van beschikbare onderhoudsproducten
 • Brengt onderhouds-, beschermings- en conservatieproducten aan
 • Past de kleur op de oppoetsband aan aan de originele schoen
 • Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen …)

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in een atelier.
 • Dit beroep wordt alleen of in teamverband uitgeoefend, al dan niet in een onderneming.
 • De beroepsbeoefenaar toont respect voor het vak, collega’s en concurrenten en vertegenwoordigt het beroep.
 • Het beroep situeert zich in de ambachtelijke sector. De beroepsbeoefenaar moet steeds op de hoogte blijven van vakspecifieke ontwikkelingen.
 • Sommige aspecten van de beroepsuitoefening kennen een beperkte mate van variatie.
 • De ter herstelling aangeboden schoenen zijn van uiteenlopende kwaliteit: het kan gaan om industrieel vervaardigde (gelijmde) schoenen en om handgemaakte (gestikte) schoenen.
 • Het beroep situeert zich in de modesector en is dus modegevoelig: de modecontext waarin de schoenhersteller actief is is dus onderhevig aan veranderingen.

Handelingscontext

 • De opdrachten worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt; resultaatgerichtheid en stressbestendigheid zijn belangrijke eigenschappen.
 • De beroepsbeoefenaar herstelt de aangeboden artikelen in hun oorspronkelijke staat
 • De beroepsbeoefenaar moet op constructieve en professionele wijze informatie uitwisselen met klant/opdrachtgevers en collega’s.
 • De beroepsbeoefenaar handelt steeds binnen het eigen kennisdomein en vraagt in geval van problemen raad aan collega’s.
 • De beroepsbeoefenaar moet uiterst nauwkeurig en zeer geconcentreerd te werk gaan.
 • De beroepsbeoefenaar moet gereedschappen en materialen zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken.
 • De beroepsbeoefenaar moet kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden: hij is in staat om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en kan hieraan tegemoet komen. Kwaliteit is zijn drijfveer.
 • De beroepsbeoefenaar moet zich stipt aan de gemaakte afspraken houden.
 • De beroepsbeoefenaar moet zich vlot kunnen aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever of aan de opdracht van de leidinggevende wat een hoge mate van flexibiliteit vergt.
 • De beroepsbeoefenaar moet de hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering op de werkvloer respecteren.
 • De beroepsuitoefening gebeurt vaak rechtstaand, vereist het aannemen van moeilijke lichamelijke houdingen en vraagt vaak repetitieve bewegingen: ergonomisch verantwoord werken is dus gewenst.
 • De beroepsbeoefenaar geeft blijk van handigheid en beschikt over fijne manipulatieve vaardigheden.
 • De beroepsbeoefenaar werkt met producten die schadelijk zijn voor de gezondheid (bv. solventen).
 • De beroepsbeoefenaar werkt met machines en draaiende onderdelen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de eigen werkzaamheden (voorbereiden, herstellen, afwerken, controleren …).
 • het opbouwen van eigen deskundigheid (vakspecifieke literatuur lezen, vakspecifieke ontwikkelingen opvolgen, vakspecifieke informatie verwerken, de basistechnieken van het herstellen van schoeisel beheersen en onderhouden …).
 • het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (veilig omgaan met materialen, producten en gereedschappen …).
 • het ordelijk organiseren van de werkplek (de werkplek schoon houden, de eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen …).
 • het bevragen van de opdrachtgever of van de leidinggevende (i.v.m. de kenmerken van de opdracht, de wensen en behoeften van de klant …).
 • het respecteren van de gemaakte afspraken (het tijds- en prijsbestek …).
 • Het herstellen van de artikelen in hun oorspronkelijke staat.
 • het bepalen en uitvoeren van de verschillende stappen van de opdracht (in functie van de vooropgestelde criteria van de opdracht).
 • het kiezen van materialen, technieken, producten en gereedschappen voor het herstellen van het artikel (in functie van het beoogde resultaat).
 • het herstellen van (onderdelen van) artikelen.
 • het uitvoeren van preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen (of het melden van problemen aan de verantwoordelijke).
 • het gedurende lange tijd aan een taak werken zonder hulp of toezicht.
Is gebonden aan
 • hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering.
 • de vooropgestelde criteria van de opdracht.
Doet beroep op
 • kennisspecialisten bij eventueel gebrek aan specifieke expertise.

Verantwoordelijkheid

 • Bouwt eigen deskundigheid op.
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.
 • Organiseert de eigen werkplek ordelijk.
 • Bevraagt de opdrachtgever of leidinggevende (i.v.m. de kenmerken van de opdracht, de wensen en behoeften van de klant …) en respecteert de afgesproken prijs en termijn.
 • Bepaalt de werkzaamheden voor de uitvoering van de opdracht.
 • Stelt de machines in volgens de technische fiches.
 • Bereidt de te herstellen artikelen, de vervangstukken en de assemblage voor (snijden, bijsnijden, knippen, kloppen, splitten, afschuinen, schalmen, vullen, inbinden, vormen, perforeren, markeren, kleuren …).
 • Herstelt artikelen en onderdelen van artikelen.
 • Bewaakt het loopcomfort.
 • Schuurt zolen en hakken.
 • Lijmt onderdelen van het schoeisel.
 • Hecht onderdelen van het schoeisel met garen.
 • Nagelt onderdelen van het schoeisel.
 • Werkt het herstelde schoeisel af.
 • Controleert en corrigeert de herstelde artikelen.
 • Voert preventief of correctief basisonderhoud van machines en gereedschappen uit.
 • Adviseert de klant over het onderhoud van het schoeisel.
 • Geeft de technieken van het vak door.

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.