Fietstechnicus

 
BK-0480-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Fietstechnicus

Definitie

De fietstechnicus bouwt op vraag van de klant (elektrische) fietsen en aanverwanten en hun toebehoren op en stelt ze af volgens constructeurvoorschriften en onderhoudt, zoekt storingen, herstelt en vervangt onderdelen en uitrusting van fietsen en aanverwanten volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving teneinde deze rijklaar te maken.

Afbakening

De fietstechnicus zal diagnose en herstelling van mechanische en elektrische/elektronische componenten uitvoeren aan non-, semi- en full-intelligent (elektrische) fietsen en aanverwanten.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een overste, collega's of klanten
  • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften, …)
  • Ontwikkelt mondelinge communicatie (voornamelijk van technische aard) met klanten om hun klachten en wensen beter te kunnen begrijpen en identificeren
  • Interpreteert de klachten, wensen van de klant
  • Stelt werkplanningen op
  • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
  • Volgt constructeursvoorschriften
  • Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
  • Kennis van mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van technische termen in het Engels, Frans en/of Duits
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Grondige kennis van fietstypes
  • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Competentie 2:
  Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie om aan de overste of de klant over te maken
  • Schat de technische schade in
  • Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren
  • Kan de leverancierswebsite raadplegen om de nodige onderdelen aan te kopen
  • Geeft klanten advies over herstellingen, materialen, accessoires, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
  • Kennis van leveranciersplatform(en)
  • Kennis van mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Grondige kennis van de modaliteiten voor de reparatie
 • Competentie 3:
  Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
  • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s of een overste
  • Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Competentie 4:
  Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een onderhoud uit aan gereedschappen en installaties
  • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
  • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
  • Voert het onderhoud van de installaties uit
  • Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Grondige kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Competentie 5:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
  • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften (batterijen, ...)
  • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de voorschriften
  • Recupereert materialen
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van tolerantienormen
  • Kennis van typegoedkeuring
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van voorschriften rond afval
  • Kennis van wetgeving en richtlijnen i.v.m. fietsen
 • Competentie 6:
  Controleert en assembleert de onderdelen van fietsen vóór levering
  • Gebruikt meetinstrumenten
  • Pakt de fietsen en toebehoren uit
  • Controleert de staat van de fietsen en toebehoren
  • Controleert de werking van alle onderdelen (remmen, batterij, ketting, …)
  • Stelt de fietsen en onderdelen af en past deze aan de wensen en behoeften van de klant aan
  • Monteert onderdelen en accessoires (fietskar, kinderzitje…)
  • Poetst de fietsen en toebehoren met de juiste producten en materieel
  • Maakt de fietsen klaar om in de showroom te plaatsen
  • Maakt de fietsen afleveringsklaar
  • Configureert, initialiseert en updatet fietssoftware en diagnosetoestel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van borgingstechnieken
  • Kennis van fietssoftware
  • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
  • Kennis van schoonmaaktechnieken van fietsen
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
  • Grondige kennis van de componenten van fietsen en accessoires
  • Grondige kennis van diagnosetoestel (resetfunctie, functies in kader van onderhoud en foutcodes uitlezen, updaten van software van het diagnosetoestel, foutcodes, parameterlijsten, …)
  • Grondige kennis van fietstypes
  • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, schuifpasser, ampèremeterklem, …)
 • Competentie 7:
  Maakt de fiets klaar in het kader van de werkzaamheden
  • Zorgt dat de fiets in de werkzone staat
  • Beschermt de fiets tegen beschadigingen en vlekken
  • Gebruikt hulpmiddelen om de fiets op te tillen
  • Maakt de onderdelen van de fiets proper
  • Gebruikt reinigingstoestellen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van het reinigen van onderdelen
  • Kennis van schoonmaaktechnieken van fietsen
  • Grondige kennis van de opbouw en werking van elektrische fietsen
  • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Grondige kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Competentie 8:
  Bewerkt of past onderdelen aan
  • Last, vijlt, boort, … onderdelen
  • Tapt draad
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken, …
  • Kennis van soorten metalen en kunststoffen
  • Kennis van verwarmings- en lastechnieken
 • Competentie 9:
  Voert een volledig onderhoud van een fiets uit
  • Smeert bewegende onderdelen
  • Demonteert onderdelen van fietsen om achterliggende componenten te bereiken
  • Monteert en demonteert banden en wielen
  • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
  • Lijnt de wielen uit met behulp van een uitlijntoestel en spaakt wielen in
  • Controleert of er geen speling is op de trapas, wielen en voorvork
  • Controleert onderdelen van fietsen (frame, kabels, pedalen, lagers, ketting, tandwielen, remmen, lichten, bedrading, dynamo’s, batterijen, …) en stelt deze af
  • Voert een testrit uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van borgingstechnieken
  • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
  • Grondige kennis van mechanische en elektrische aandrijfsystemen
  • Grondige kennis van de componenten van fietsen en accessoires
  • Grondige kennis van de werking van de componenten afzonderlijk en van de werking van de fiets als geheel
  • Grondige kennis van de werking van verschillende remsystemen
  • Grondige kennis van diagnosetoestel (resetfunctie, functies in kader van onderhoud en foutcodes uitlezen, updaten van software van het diagnosetoestel, foutcodes, parameterlijsten, …)
  • Grondige kennis van elektriciteit
  • Grondige kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
  • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Grondige kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
  • Grondige kennis van verlichtingssystemen
  • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, schuifpasser, ampèremeterklem, …)
 • Competentie 10:
  Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en elektronische storingen aan de fiets en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
  • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, …
  • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …) één na één uit
  • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
  • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
  • Beslist welke vervangingen of herstellingen uitgevoerd dienen te worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toegepaste elektronica
  • Grondige kennis van de modaliteiten voor de reparatie
  • Grondige kennis van diagnosetoestel (resetfunctie, functies in kader van onderhoud en foutcodes uitlezen, updaten van software van het diagnosetoestel, foutcodes, parameterlijsten, …)
  • Grondige kennis van elektriciteit
  • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, schuifpasser, ampèremeterklem, …)
 • Competentie 11:
  Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische en elektronische systemen van de fiets
  • Vervangt of herstelt mechanische, elektrische en/of elektronische onderdelen of componenten (trappers, vork, zadel, stuur, wielen, tandwielen, elektrische aandrijfmotor, sensoren, controller, bekabeling, versnellingen, batterij, …)
  • Richt spaakwielen
  • Spaakt nieuwe wielen
  • Reviseert (hydraulische) vorken en remmen
  • Controleert het frame op een juiste framegeometrie
  • Lijnt het frame uit
  • Bepaalt de toestand van de aandrijfbatterij (capaciteit, SOC, SOH, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van batterijen
  • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
  • Kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
  • Kennis van toegepaste elektronica
  • Grondige kennis van mechanische en elektrische aandrijfsystemen
  • Grondige kennis van de componenten van fietsen en accessoires
  • Grondige kennis van de opbouw en werking van elektrische fietsen
  • Grondige kennis van de werking van verschillende remsystemen
  • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige en complexe elektrische storingen
  • Grondige kennis van elektriciteit
  • Grondige kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
  • Grondige kennis van mechanische en elektronische versnellingssystemen
  • Grondige kennis van richtwerk
  • Grondige kennis van verlichtingssystemen
 • Competentie 12:
  Adviseert en informeert gebruikers over het gebruik (onderhoud, veiligheid, ...) van een fiets en accessoires
  • Legt de werking van fietsen en accessoires op een duidelijke manier uit
  • Demonstreert de werking van fietsen en accessoires
  • Geeft klanten advies over fietsen, accessoires en kledij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de wegcode i.v.m. fietsen
  • Kennis van mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van typegoedkeuring
  • Grondige kennis van de werking van de componenten afzonderlijk en van de werking van de fiets als geheel
  • Grondige kennis van fietstypes
 • Competentie 13:
  Maakt elektrische fietsen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning
  • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
  • Maakt de fiets spanningsvrij volgens de geëigende procedure
  • Stelt vast dat de fiets spanningsvrij is
  • Brengt de fiets weer onder spanning
  • Controleert de werking van de fiets
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
  • Grondige kennis van de opbouw en werking van elektrische fietsen
  • Grondige kennis van elektriciteit
  • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, schuifpasser, ampèremeterklem, …)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van batterijen
 • Kennis van borgingstechnieken
 • Kennis van de wegcode i.v.m. fietsen
 • Kennis van de werkingsprincipes van een elektromotor
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van fietssoftware
 • Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software
 • Kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
 • Kennis van het reinigen van onderdelen
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van leveranciersplatform(en)
 • Kennis van metaalbewerkingstechnieken: kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken, …
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van mondelinge communicatietechnieken
 • Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van schoonmaaktechnieken van fietsen
 • Kennis van soorten metalen en kunststoffen
 • Kennis van technische termen in het Engels, Frans en/of Duits
 • Kennis van toegepaste elektronica
 • Kennis van tolerantienormen
 • Kennis van typegoedkeuring
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van verwarmings- en lastechnieken
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van wetgeving en richtlijnen i.v.m. fietsen
 • Grondige kennis van (de)montagetechnieken
 • Grondige kennis van mechanische en elektrische aandrijfsystemen
 • Grondige kennis van de componenten van fietsen en accessoires
 • Grondige kennis van de modaliteiten voor de reparatie
 • Grondige kennis van de opbouw en werking van elektrische fietsen
 • Grondige kennis van de werking van de componenten afzonderlijk en van de werking van de fiets als geheel
 • Grondige kennis van de werking van verschillende remsystemen
 • Grondige kennis van diagnosetoestel (resetfunctie, functies in kader van onderhoud en foutcodes uitlezen, updaten van software van het diagnosetoestel, foutcodes, parameterlijsten, …)
 • Grondige kennis van een detectiemethode voor eenvoudige en complexe elektrische storingen
 • Grondige kennis van elektriciteit
 • Grondige kennis van fietstypes
 • Grondige kennis van het gebruik van uitlijntoestellen
 • Grondige kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Grondige kennis van mechanische en elektronische versnellingssystemen
 • Grondige kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)
 • Grondige kennis van richtwerk
 • Grondige kennis van verlichtingssystemen
 • Grondige kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, schuifpasser, ampèremeterklem, …)

Cognitieve vaardigheden

 • Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften, …)
 • Ontwikkelt mondelinge communicatie (voornamelijk van technische aard) met klanten om hun klachten en wensen beter te kunnen begrijpen en identificeren
 • Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Volgt constructeursvoorschriften
 • Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen
 • Schat de technische schade in
 • Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren
 • Geeft klanten advies over herstellingen, materialen, accessoires, …
 • Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s of een overste
 • Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem
 • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften (batterijen, ...)
 • Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de voorschriften
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Gebruikt meetinstrumenten
 • Controleert de staat van de fietsen en toebehoren
 • Controleert de werking van alle onderdelen (remmen, batterij, ketting, …)
 • Stelt de fietsen en onderdelen af en past deze aan de wensen en behoeften van de klant aan
 • Maakt de fietsen afleveringsklaar
 • Zorgt dat de fiets in de werkzone staat
 • Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning
 • Controleert of er geen speling is op de trapas, wielen en voorvork
 • Controleert onderdelen van fietsen (frame, kabels, pedalen, lagers, ketting, tandwielen, remmen, lichten, bedrading, dynamo’s, batterijen, …) en stelt deze af
 • Voert een testrit uit
 • Luistert naar specifieke geluiden of kijkt naar roest, verkleuring, slijtage, …
 • Gebruikt meet- en diagnoseapparatuur
 • Reviseert (hydraulische) vorken en remmen
 • Controleert het frame op een juiste framegeometrie
 • Legt de werking van fietsen en accessoires op een duidelijke manier uit
 • Demonstreert de werking van fietsen en accessoires
 • Geeft klanten advies over fietsen, accessoires en kledij
 • Bepaalt de toestand van de aandrijfbatterij (capaciteit, SOC, SOH, …)
 • Maakt de fietsen klaar om in de showroom te plaatsen
 • Kan de leverancierswebsite raadplegen om de nodige onderdelen aan te kopen
 • Configureert, initialiseert en updatet fietssoftware en diagnosetoestel
 • Maakt de fiets spanningsvrij volgens de geëigende procedure
 • Stelt vast dat de fiets spanningsvrij is
 • Brengt de fiets weer onder spanning
 • Controleert de werking van de fiets
 • Stelt werkplanningen op

Probleemoplossende vaardigheden

 • Interpreteert de klachten, wensen van de klant
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg
 • Sluit mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact, …) één na één uit
 • Vervangt of herstelt mechanische, elektrische en/of elektronische onderdelen of componenten (trappers, vork, zadel, stuur, wielen, tandwielen, elektrische aandrijfmotor, sensoren, controller, bekabeling, versnellingen, batterij, …)
 • Interpreteert waarnemingen en meetresultaten
 • Past de geldende veiligheidsmaatregelen toe
 • Beslist welke vervangingen of herstellingen uitgevoerd dienen te worden

Motorische vaardigheden

 • Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
 • Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
 • Voert het onderhoud van de installaties uit
 • Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)
 • Recupereert materialen
 • Pakt de fietsen en toebehoren uit
 • Monteert onderdelen en accessoires (fietskar, kinderzitje…)
 • Poetst de fietsen en toebehoren met de juiste producten en materieel
 • Beschermt de fiets tegen beschadigingen en vlekken
 • Gebruikt hulpmiddelen om de fiets op te tillen
 • Maakt de onderdelen van de fiets proper
 • Gebruikt reinigingstoestellen
 • Last, vijlt, boort, … onderdelen
 • Tapt draad
 • Smeert bewegende onderdelen
 • Demonteert onderdelen van fietsen om achterliggende componenten te bereiken
 • Monteert en demonteert banden en wielen
 • Lijnt de wielen uit met behulp van een uitlijntoestel en spaakt wielen in
 • Richt spaakwielen
 • Spaakt nieuwe wielen
 • Lijnt het frame uit

Omgevingscontext

 • De fietstechnicus werkt in de sector van de verkopers en herstellers van fietsen met twee, drie of vier wielen. Sommigen zijn ook actief bij fietsenbouwers en in verhuurbedrijven van fietsen.
 • Hij/zij komt hierbij in contact met verschillende betrokkenen (klanten, leveranciers, ...).
 • Hij/zij wisselt op constructieve wijze gebruiksvriendelijke informatie uit met collega’s, klanten en oversten.
 • Het beroep varieert naargelang de organisatie (klein bedrijf, grote speciaalzaak , …).
 • In een grote speciaalzaak is zijn/haar werk grotendeels gestructureerd terwijl in een klein bedrijf hij/zij zijn/haar activiteiten iets meer zelf kan structureren.
 • De activiteit kan onderworpen zijn aan seizoensgebonden variaties.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, dragen van een broek met kniebeschermers,…) is vereist.
 • De taken worden grotendeels in een afgesloten ruimte uitgevoerd. De herstellingen kunnen echter ook ter plaatse bij de klant of onderweg gebeuren.
 • De uitoefening van het beroep gebeurt in een eerder stabiele omgeving.
 • De complexiteit van het beroep hangt samen met technologische ontwikkelingen zoals elektrische fietsen en systemen (vb. versnellingssystemen).
 • Bij de uitoefening van het beroep is tijdsdruk aanwezig afhankelijk van de situatie en het bedrijf.

Handelingscontext

 • De fietstechnicus dient oog te hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij/zij dient steeds nauwgezet te werken aangezien dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van zijn/haar klant (vb. juist afstellen van remmen).
 • Bij de uitoefening van zijn/haar beroep dient hij/zij aandacht te hebben voor gevaarlijke situaties: het opladen en stockeren van batterijen van elektrische fietsen, het correct gebruik van gereedschappen en machines.
 • Hij/zij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten: reinigingsproducten, oliën.
 • Bepaalde onderdelen van fietsen zijn niet goedkoop en dienen daarom voorzichtig behandeld te worden zoals: fietscomputer, batterij van elektrische fietsen, frames uit hoogwaardig materiaal (carbon, titanium, …) met een waarde tot €10000, …
 • De fietstechnicus wordt geacht zorgvuldig en nauwkeurig gebruik te maken van machines, gereedschappen en materialen: bankschroef, compressor, specifiek gereedschap voor hydraulische remmen en vorken, boormachine, slijpmachine, momentsleutel, …
 • De fietstechnicus doet complexe taken en behandelt meer state-of-the-art fietsen, zowel non-, semi- als full-intelligent.
 • Hij/zij zal de fietshersteller bijstaan i.v.m. complexe problemen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het bepalen van de werkopdracht en het opmaken van de planning
 • Het uitvoeren en structureren van de eigen werkzaamheden op basis van zijn/haar werkopdracht
 • Het inschatten van hersteltermijnen en het maken van een kostenraming
 • De onderdelen van fietsen vóór levering aan de klant controleren, assembleren en afstellen
 • Het uitvoeren van een volledig onderhoud van een fiets
 • Het identificeren van functiestoringen
 • Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen
 • De gebruikers adviseren en informeren over het gebruik
Is gebonden aan
 • Het respecteren van de planning en de werkopdracht
 • Veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Technische voorschriften
 • Wetgeving
Doet beroep op
 • Een overste voor de instructies, de kostenraming en het melden van problemen, indien van toepassing, afhankelijk van de structuur van de organisatie, bvb. een grote speciaalzaak

Verantwoordelijkheid

 • Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een overste, collega's of klanten
 • Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie om aan de overste of de klant over te maken
 • Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een onderhoud uit aan gereedschappen en installaties
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Controleert en assembleert de onderdelen van fietsen vóór levering
 • Maakt de fiets klaar in het kader van de werkzaamheden
 • Bewerkt of past onderdelen aan
 • Voert een volledig onderhoud van een fiets uit
 • Identificeert oorzaken van mechanische, elektrische en elektronische storingen aan de fiets en bepaalt de modaliteiten voor de reparatie
 • Vervangt of herstelt de mechanische, elektrische en elektronische systemen van de fiets
 • Adviseert en informeert gebruikers over het gebruik (onderhoud, veiligheid, ...) van een fiets en accessoires
 • Maakt elektrische fietsen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.