Plaatser houten vloerbedekking

 
BK-0452-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Plaatser houten vloerbedekking

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche F160801 ‘tegels en houten vloeren leggen’. Het beroep kent ook andere benamingen. De Competent-fiche geeft andere benamingen aan zoals ‘parketlegger’, ‘parketvloerlegger’ en ‘parketteur’.

‘Plaatser houten vloerbedekking’ komt onder de naam ‘plaatsen van parketelementen en vloerbekleding op basis van hout’ voor in het beroepscompetentieprofiel ‘binnenschrijnwerker’ van Constructiv. Dit beroepscompetentieprofiel werd gezamenlijk opgesteld met Woodwize.

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden, het controleren van de plaatsingsvoorwaarden, het voorbereiden van de ondergrond, het plaatsen, schuren en afwerken van houten vloerbedekking teneinde samengesteld (meerlagig parket, houtfineervloer), massief houten (parket, plankenvloer), of vloerbedekking op basis van houtachtige materialen (kurk, bamboe) zwevend, genageld en/of gelijmd te plaatsen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van (schuur)machines
 • Competentie 5:
  Plant en bereidt de werkzaamheden voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Neemt de planning door
  • Bepaalt de legrichting
  • Bepaalt de plaatsingsmethode
  • Bepaalt de uitzettingsvoeg
  • Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet- en materiaalstaat op
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van soorten houten vloerbedekking
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor houten vloerbedekking
  • Grondige kennis van legpatronen
 • Competentie 6:
  Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
  • Houdt de voorraad bij en vult aan
  • Signaleert tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de (interne) codering
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 7:
  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, ...)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Organiseert tussentijdse opslag/conditionering op de plaats van bestemming
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 8:
  Controleert de plaatsingsvoorwaarden
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
  • Controleert het vochtgehalte van de ondervloer
  • Controleert de mechanische karakteristieken van de ondervloer (sterkte, oppervlaktecohesie)
  • Controleert het houtvochtgehalte
  • Controleert het binnenklimaat
  • Maakt een controlelijst op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Competentie 9:
  Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
  • Neemt de planning door
  • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, vloerverwarming, …
  • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Verwijdert losse en vaste elementen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 10:
  Bereidt de ondergrond voor
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Maakt de ondergrond proper en stofvrij
  • Plaatst een voorstrijklaag
  • Maakt egalisatiemateriaal
  • Egaliseert de ondergrond (droog, nat)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van egalisatie- en voorstrijkproducten
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van egalisatie- en voorstrijktechnieken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 11:
  Plaatst houten vloerbedekking
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. deuren, …)
  • Plaatst de onderlaag (houten ondervloer, akoestische isolatie, ...)
  • Zet of lijnt het legpatroon uit
  • Maakt de houten vloerbedekking op maat
  • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, radiatorbuizen, …)
  • Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout
  • Stopt de nagelgaten op
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van lijmsoorten
  • Kennis van bevestigingsmiddelen voor houten vloerbedekking
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor houten vloerbedekking
 • Competentie 12:
  Schuurt/schraapt houten vloerbedekking
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bepaalt de te gebruiken machines
  • Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
  • Controleert (snij)gereedschappen
  • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
  • (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
  • Schuurt/schraapt houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad op
  • Stopt tussentijds op indien nodig
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (schuur)machines
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van schuurtechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 13:
  Behandelt oppervlakken van houten vloerbedekking (beschermen, afwerken, …)
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
  • Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontvetten, …)
  • Brengt kleurlagen aan
  • Brengt manueel grond-, tussen- en afwerkingslagen aan (olie, vernis, boenwas)
  • Schuurt/slist tussentijds de houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad
  • Boent de houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad
  • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
  • Voert kleine herstellingen en retouches uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor houten vloerbedekking
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (schuur)machines
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van schuurtechnologie en -technieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Grondige kennis van afwerkingstechnieken voor houten vloerbedekking
 • Competentie 14:
  Renoveert/restaureert houten vloerbedekking
  • Controleert de houten vloerbedekking
  • Stelt de gebreken vast
  • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
  • Verwijdert beschadigde delen
  • Maakt een aangepast vervangstuk
  • Vervangt de beschadigde delen
  • Past de geschikte oppervlaktebehandeling toe om de houten vloerbedekking te herstellen
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van soorten houten vloerbedekking
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van (schuur)machines
  • Kennis van gebreken aan houten vloerbedekking
  • Kennis van renovatietechnieken voor houten vloerbedekking
  • Kennis van lijmsoorten
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor houten vloerbedekking
  • Grondige kennis van legpatronen
  • Grondige kennis van afwerkingstechnieken voor houten vloerbedekking
 • Competentie 15:
  Werkt houten vloerbedekking af
  • Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
  • Kit, indien nodig, af
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor houten vloerbedekking
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van egalisatie- en voorstrijkproducten
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van hout en plaatmaterialen
 • Kennis van soorten houten vloerbedekking
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van (schuur)machines
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van randapparatuur
 • Kennis van gebreken aan houten vloerbedekking
 • Kennis van renovatietechnieken voor houten vloerbedekking
 • Kennis van schuurtechnologie en -technieken
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van lijmsoorten
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van bevestigingsmiddelen voor houten vloerbedekking
 • Kennis van egalisatie- en voorstrijktechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor houten vloerbedekking
 • Grondige kennis van legpatronen
 • Grondige kennis van afwerkingstechnieken voor houten vloerbedekking

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Neemt de planning door
 • Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet- en materiaalstaat op
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Signaleert tekorten
 • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
 • Houdt rekening met de (interne) codering
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
 • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Controleert de kwaliteit en maatvoering
 • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Bepaalt de legrichting
 • Bepaalt de plaatsingsmethode
 • Bepaalt de uitzettingsvoeg
 • Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
 • Controleert het vochtgehalte van de ondervloer
 • Controleert de mechanische karakteristieken van de ondervloer (sterkte, oppervlaktecohesie)
 • Controleert het houtvochtgehalte
 • Controleert het binnenklimaat
 • Maakt een controlelijst op
 • Bepaalt de te gebruiken machines
 • Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
 • Controleert (snij)gereedschappen
 • Controleert de beveiliging voor het opstarten
 • Controleert de houten vloerbedekking
 • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Stelt de gebreken vast

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Houdt de voorraad bij en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
 • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
 • Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontvetten, …)
 • Brengt kleurlagen aan
 • Voert kleine herstellingen en retouches uit
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, ...)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
 • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Organiseert tussentijdse opslag/conditionering op de plaats van bestemming
 • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, vloerverwarming, …
 • Verwijdert losse en vaste elementen
 • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. deuren, …)
 • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, radiatorbuizen, …)
 • Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
 • Kit, indien nodig, af
 • Maakt de ondergrond proper en stofvrij
 • Plaatst een voorstrijklaag
 • Maakt egalisatiemateriaal
 • Egaliseert de ondergrond (droog, nat)
 • Plaatst de onderlaag (houten ondervloer, akoestische isolatie, ...)
 • Zet of lijnt het legpatroon uit
 • Maakt de houten vloerbedekking op maat
 • Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout
 • Stopt de nagelgaten op
 • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
 • (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
 • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
 • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
 • Schuurt/schraapt houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad op
 • Stopt tussentijds op indien nodig
 • Brengt manueel grond-, tussen- en afwerkingslagen aan (olie, vernis, boenwas)
 • Schuurt/slist tussentijds de houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad
 • Boent de houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad
 • Verwijdert beschadigde delen
 • Maakt een aangepast vervangstuk
 • Vervangt de beschadigde delen
 • Past de geschikte oppervlaktebehandeling toe om de houten vloerbedekking te herstellen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.
 • Dit beroep wordt meestal in een onderneming uitgeoefend waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De hout- en bouwsector kennen veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, ...
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van (houtbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het beoordelen van de plaatsingsvoorwaarden
 • het opstellen van de hout-, meet- en materiaalstaat
 • het bepalen van zijn werkvolgorde
 • het uitvoeren van zijn werkzaamheden, het voorbereiden, uitlijnen, plaatsen, behandelen, afwerken en controleren
 • het gebruiken van gereedschappen en machines
 • datgene wat binnen zijn opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
 • plaatsingsvoorwaarden
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, planning, melden van problemen en voor bijkomende instructies.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Plant en bereidt de werkzaamheden voor
 • Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …)
 • Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
 • Controleert de plaatsingsvoorwaarden
 • Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
 • Bereidt de ondergrond voor
 • Plaatst houten vloerbedekking
 • Schuurt/schraapt houten vloerbedekking
 • Behandelt oppervlakken van houten vloerbedekking (beschermen, afwerken, …)
 • Renoveert/restaureert houten vloerbedekking
 • Werkt houten vloerbedekking af

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.