Medewerker goudsmid

 
BK-0454-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker goudsmid

Definitie

Vervaardigt of herstelt onder begeleiding juwelen met de in de sector gebruikelijke technieken teneinde een nieuw of hersteld juweel af te leveren.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van de opdracht opgesteld door de leidinggevende
  • Volgt de instructies van de leidinggevende
  • Stelt vragen over de opdracht en bevestigt de kenmerken van het stuk (soort metaal, vorm,...)
  • Voert de opdracht uit binnen de afgesproken termijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen
  • Kennis van eigenschappen van (edele) metalen
 • Competentie 2:
  Organiseert het eigen werk op basis van werkdocumenten en instructies van de leidinggevende
  • Leest technische en ontwerptekeningen
  • Respecteert de volgorde van de fasen
  • Kiest het juiste gereedschap
  • Ontvangt de materialen, onderdelen en producten en legt ze klaar op aanwijzing van de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van technisch tekenen
  • Basiskennis van berekening van de legering
  • Kennis van de verschillende gereedschappen
 • Competentie 3:
  Bereidt het metaal voor en geeft de onderdelen van het werkstuk vorm (buigen, boren, vijlen, zagen,...)
  • Legeert het materiaal
  • Walst plaat en trekt draad
  • Gloeit de edelmetalen uit
  • Maakt juwelen en onderdelen
  • Maakt modellen en gietvormen
  • Maakt matrijzen
  • Gebruikt gereedschap en meetapparatuur aangepast aan de opdracht
  • Onderhoudt het gereedschap
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van berekening van de legering
  • Basiskennis van technieken van metaalgieterij
  • Kennis van verspanende en vervormende technieken
  • Kennis van soldeertechnieken
  • Kennis van meet- en aftekengereedschap
 • Competentie 4:
  Past de verwerkingstechnieken (manuele en digitale) toe
  • Leest CAD/CAM tekeningen
  • Past de verspanende bewerkingen toe (vijlt vlak, evenwijdig, passend, haaks; zaagt recht ajour)
  • Past de vervormende bewerkingen toe (buigen, plooien, hameren, pletten en trekken)
  • Past montagetechnieken toe (solderen, revetteren, laseren en puntlassen)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van berekening van de legering
  • Basiskennis van technieken van metaalgieterij
  • Basiskennis van gemmologie
  • Basiskennis van 3D-technieken
  • Kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen
  • Kennis van eigenschappen van (edele) metalen
  • Kennis van alle verwerkingstechnieken (verspanende en vervormende bewerkingen en montagetechnieken
 • Competentie 5:
  Maakt zettingen klaar: gladomzetting, draadzetting of plaatzetting (chaton of gladomzetting, rail of klemzetting, pavé en fantasiezetting)
  • Maakt onderdelen passend
  • Doet boringen en maakt de zettingen klaar
  • Hanteert technieken om onderdelen te bevestigen (smeden, solderen, vijlen, polijsten)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eigenschappen van (edele) metalen
  • Kennis van verspanende en vervormende technieken
  • Kennis van soldeertechnieken
  • Kennis van zettingstechnieken
 • Competentie 6:
  Werkt juwelen af
  • Past de verschillende afwerkingstechnieken toe (hameren, galvaniseren, polijsten, matteren,...)
  • Brengt de nodige waarborgstempels aan
  • Gebruikt gereedschap aangepast aan de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (gehalte)stempels
  • Kennis van eigenschappen van (edele) metalen
  • Kennis van de verschillende gereedschappen
 • Competentie 7:
  Controleert het vervaardigde stuk
  • Controleert of het stuk de juiste afmetingen heeft
  • Controleert het stuk op vormgeving
  • Controleert de wettelijke waarborgstempels in het sieraad
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (gehalte)stempels
 • Competentie 8:
  Noteert de activiteitsgegevens (hoeveelheid gebruikt goud,...)
  • Noteert de gebruikte materialen
  • Noteert de werkuren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van het afwegen van materialen
 • Competentie 9:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Stuurt eigen werk bij na bespreking met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakterminologie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van technisch tekenen
 • Basiskennis van berekening van de legering
 • Basiskennis van technieken van metaalgieterij
 • Basiskennis van (gehalte)stempels
 • Basiskennis van kantoorsoftware
 • Basiskennis van vakterminologie
 • Basiskennis van gemmologie
 • Basiskennis van 3D-technieken
 • Kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen
 • Kennis van eigenschappen van (edele) metalen
 • Kennis van de verschillende gereedschappen
 • Kennis van verspanende en vervormende technieken
 • Kennis van soldeertechnieken
 • Kennis van meet- en aftekengereedschap
 • Kennis van alle verwerkingstechnieken (verspanende en vervormende bewerkingen en montagetechnieken
 • Kennis van zettingstechnieken
 • Kennis van het afwegen van materialen

Cognitieve vaardigheden

 • Volgt de instructies van de leidinggevende
 • Stelt vragen over de opdracht en bevestigt de kenmerken van het stuk (soort metaal, vorm,...)
 • Voert de opdracht uit binnen de afgesproken termijn
 • Leest technische en ontwerptekeningen
 • Respecteert de volgorde van de fasen
 • Kiest het juiste gereedschap
 • Ontvangt de materialen, onderdelen en producten en legt ze klaar op aanwijzing van de leidinggevende
 • Leest CAD/CAM tekeningen
 • Gebruikt gereedschap aangepast aan de opdracht
 • Controleert of het stuk de juiste afmetingen heeft
 • Controleert het stuk op vormgeving
 • Controleert de wettelijke waarborgstempels in het sieraad
 • Noteert de gebruikte materialen
 • Noteert de werkuren

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stuurt eigen werk bij na bespreking met de leidinggevende

Motorische vaardigheden

 • Legeert het materiaal
 • Walst plaat en trekt draad
 • Gloeit de edelmetalen uit
 • Maakt juwelen en onderdelen
 • Maakt modellen en gietvormen
 • Maakt matrijzen
 • Gebruikt gereedschap en meetapparatuur aangepast aan de opdracht
 • Onderhoudt het gereedschap
 • Past de verspanende bewerkingen toe (vijlt vlak, evenwijdig, passend, haaks; zaagt recht ajour)
 • Past de vervormende bewerkingen toe (buigen, plooien, hameren, pletten en trekken)
 • Past montagetechnieken toe (solderen, revetteren, laseren en puntlassen)
 • Maakt onderdelen passend
 • Doet boringen en maakt de zettingen klaar
 • Hanteert technieken om onderdelen te bevestigen (smeden, solderen, vijlen, polijsten)
 • Past de verschillende afwerkingstechnieken toe (hameren, galvaniseren, polijsten, matteren,...)
 • Brengt de nodige waarborgstempels aan

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in een atelier en/of een winkelruimte
 • Het beroep wordt uitgeoefend in optimale omstandigheden: licht, temperatuur, ergonomie,…
 • Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten worden afgestemd op de eigenschappen van het werk, de wensen van de leidinggevende en de (edel)metaalsoort. Sommige taken kunnen wel repetitieve handelingen bevatten
 • De uitvoering van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde
 • De beroepsbeoefenaar moet zeer nauwkeurig te werk gaan
 • Zin voor esthetiek in de opmaak en afwerking van het werkstuk zijn noodzakelijk
 • De opdrachten worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt

Handelingscontext

 • Het werk impliceert het langdurig zitten in dezelfde positie
 • De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met een zeer breed gamma aan materialen en gereedschappen
 • Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met delicaat/breekbaar materiaal.
 • Het beroep vereist kwaliteitsvol handelen
 • Het beroep vereist een hoge mate van precisie bij de uitvoer van de opdracht
 • Het beroep vereist een onberispelijke moraliteit

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van zijn taken
Is gebonden aan
 • instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende
 • collega's in het atelier

Verantwoordelijkheid

 • Neemt kennis van de opdracht opgesteld door de leidinggevende
 • Organiseert het eigen werk op basis van werkdocumenten en instructies van de leidinggevende
 • Bereidt het metaal voor en geeft de onderdelen van het werkstuk vorm (buigen, boren, vijlen, zagen,...)
 • Past de verwerkingstechnieken (manuele en digitale) toe
 • Maakt zettingen klaar: gladomzetting, draadzetting of plaatzetting (chaton of gladomzetting, rail of klemzetting, pavé en fantasiezetting)
 • Werkt juwelen af
 • Controleert het vervaardigde stuk
 • Noteert de activiteitsgegevens (hoeveelheid gebruikt goud,...)
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.