Procesoperator textielverzorging

 
BK-0405-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Procesoperator textielverzorging

Definitie

Het uitvoeren van alle verwerkingshandelingen bij het verzorgen van textielartikelen in een industriële omgeving met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en verwerkingsvereisten teneinde de continuïteit van het behandelingsproces te garanderen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Ontvangt, merkt, identificeert (soort artikels, klant, ...) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
  • Leest codes en symbolen
  • Gebruikt indien nodig optische leestoestellen
  • Leest technische documenten
  • Sorteert en telt
  • Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
  • Berekent kwantiteit
  • Identificeert vlekken en vuil
  • Legt wasgoed op de voorziene plaats
  • Merkt afwijkingen op
  • Vult formulieren in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 2:
  Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten
  • Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed
  • Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema’s
  • Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 3:
  Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit
  • Berekent de hoeveelheid wasgoed
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling
  • Hanteert chemische producten
  • Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
 • Competentie 5:
  Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit
  • Leest technische documenten
  • Stelt het programma van machines in voor de opdracht
  • Volgt het verloop van het programma op
  • Gaat na of de machines volledig leeg zijn
  • Roept hulp in bij problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 6:
  Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit
  • Identificeert vlekken en vuil
  • Merkt afwijkingen op
  • Houdt beschadigde artikels apart
  • Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
 • Competentie 7:
  Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in
  • Houdt zich aan de werkfiches
  • Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking
  • Telt en sorteert
  • Pakt manueel of machinaal in
  • Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 8:
  Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters ...) en desinfecteert karretjes en bakken
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
 • Competentie 9:
  Behandelt het wasgoed: manueel plooien, manueel strijken, persen
  • Gebruikt strijktafel met afzuiging
  • Gebruikt de strijkpers
  • Gebruikt een stoompers en/of -pop
  • Voert een eindcontrole of tussencontrole uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 10:
  Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op
  • Voorkomt kreuken in het wasgoed
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 11:
  Herstelt kleding en linnen
  • Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
  • Stelt de stik- of patchmachine af
  • Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel
  • Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Kennis van hersteltechnieken van textiel
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 12:
  Behandelt het wasgoed: manueel chemisch reinigen
  • Gebruikt de gepaste ontvlekkingsmiddelen
  • Kiest de juiste ontvlekkingsapparatuur
  • Voert een eindcontrole/tussencontrole uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel
  • Kennis van methodes voor risicoanalyse voor de textielverzorging
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 13:
  Garandeert de continuïteit van het behandelingsproces
  • Gebruikt courante software in functie van textielverzorging en de planning van personeelsbezetting
  • Houdt zich aan de productieplanning en productiefiches
  • Verdeelt de medewerkers over de werkposten
  • Houdt rekening met de vaardigheden en de werklast van de medewerkers
  • Past de planning en inzet van het personeel aan bij onvoorziene omstandigheden
  • Selecteert machines en geschikt gereedschap
  • Verdeelt de activiteiten tussen de ateliers en de ploegen
  • Verdeelt het personeel over de werkposten
  • Organiseert de bevoorrading van de werkplaats (grondstoffen, producten, consumptiegoederen)
  • Controleert/beheert de voorraad
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van methodes voor probleemoplossing
  • Basiskennis van courante software in functie van textielverzorging
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
 • Competentie 14:
  Analyseert de gegevens over de activiteiten en de productiestoringen en stelt bijsturingen voor
  • Gebruikt courante software en beroepsgerichte software in functie van textielverzorging
  • Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen)
  • Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
  • Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
  • Stelt prioriteiten bij problemen
  • Overlegt over aanpassing van het productieproces
  • Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Basiskennis van methodes voor probleemoplossing
  • Basiskennis van courante software in functie van textielverzorging
  • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
  • Kennis van methodes voor risicoanalyse voor de textielverzorging
  • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Competentie 15:
  Controleert de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
  • Werkt veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
  • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
  • Geeft instructies aan de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
  • Controleert het naleven van voorschriften, procedures en afspraken
  • Bekijkt samen met een veiligheidscoördinator of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
  • Volgt de implementatie van deze aanpassingen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van methodes voor probleemoplossing
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
  • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Competentie 16:
  Sensibiliseert het team over de reglementering, de kwaliteit,... en verleent technische bijstand tijdens de productie
  • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
  • Demonstreert en geeft informatie aan de medewerkers over het omgaan en de werking van materieel/machines
  • Controleert de uitvoering van de opdrachten
  • Geeft waar nodig extra uitleg
  • Verleent hulp en advies bij technische problemen
  • Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit en snelheid
  • Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers bij hun integratie, een opleiding of nieuwe taken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
  • Basiskennis van methodes voor probleemoplossing
  • Basiskennis van courante software in functie van textielverzorging
  • Basiskennis van technieken voor het leiden van een team
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van methodes voor risicoanalyse voor de textielverzorging
 • Competentie 17:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Volgt actuele ontwikkelingen binnen de sector zowel op gebied van machines als technieken op en volgt daartoe de nodige opleidingen of relevante bijscholing
  • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie
  • Kijkt na welke nascholingen of opleidingen de medewerkers nodig hebben en volgt dit op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis communicatietechnieken
  • Kennis van materialen, machines en vakterminologie
  • Kennis van omgangsvormen met het personeel
  • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
  • Kennis van het opleidingsaanbod en de nodige informatiekanalen
 • Competentie 18:
  Rapporteert aan de zaakvoerder/leidinggevende
  • Houdt gegevens bij
  • Rapporteert het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerkers, eventuele klachten en problemen aan de zaakvoerder/leidinggevende
  • Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen
  • Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een efficiënte manier en maakt hiervoor ook gebruik van courante software
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis communicatietechnieken
  • Kennis van registratie van gegevens
  • Kennis van planning- en communicatiesoftware
  • Kennis mondeling en schriftelijk rapporteren

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging
 • Basiskennis van methodes voor probleemoplossing
 • Basiskennis van courante software in functie van textielverzorging
 • Basiskennis van technieken voor het leiden van een team
 • Basiskennis communicatietechnieken
 • Kennis van hersteltechnieken van textiel
 • Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging
 • Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
 • Kennis van ontsmettingsprocedures
 • Kennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel
 • Kennis van methodes voor risicoanalyse voor de textielverzorging
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van materialen, machines en vakterminologie
 • Kennis van omgangsvormen met het personeel
 • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
 • Kennis van het opleidingsaanbod en de nodige informatiekanalen
 • Kennis van registratie van gegevens
 • Kennis van planning- en communicatiesoftware
 • Kennis mondeling en schriftelijk rapporteren

Cognitieve vaardigheden

 • Leest codes en symbolen
 • Gebruikt indien nodig optische leestoestellen
 • Leest technische documenten
 • Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed
 • Berekent kwantiteit
 • Merkt afwijkingen op
 • Vult formulieren in
 • Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed
 • Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema’s
 • Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten
 • Berekent de hoeveelheid wasgoed
 • Hanteert chemische producten
 • Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht
 • Leest technische documenten
 • Stelt het programma van machines in voor de opdracht
 • Volgt het verloop van het programma op
 • Gaat na of de machines volledig leeg zijn
 • Houdt zich aan de werkfiches
 • Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking
 • Pakt manueel of machinaal in
 • Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • Gebruikt strijktafel met afzuiging
 • Gebruikt de strijkpers
 • Gebruikt een stoompers en/of -pop
 • Voert een eindcontrole of tussencontrole uit
 • Voorkomt kreuken in het wasgoed
 • Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
 • Stelt de stik- of patchmachine af
 • Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel
 • Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces
 • Gebruikt de gepaste ontvlekkingsmiddelen
 • Kiest de juiste ontvlekkingsapparatuur
 • Voert een eindcontrole/tussencontrole uit
 • Gebruikt courante software in functie van textielverzorging en de planning van personeelsbezetting
 • Houdt zich aan de productieplanning en productiefiches
 • Verdeelt de medewerkers over de werkposten
 • Houdt rekening met de vaardigheden en de werklast van de medewerkers
 • Past de planning en inzet van het personeel aan bij onvoorziene omstandigheden
 • Selecteert machines en geschikt gereedschap
 • Verdeelt de activiteiten tussen de ateliers en de ploegen
 • Verdeelt het personeel over de werkposten
 • Organiseert de bevoorrading van de werkplaats (grondstoffen, producten, consumptiegoederen)
 • Controleert/beheert de voorraad
 • Gebruikt courante software en beroepsgerichte software in functie van textielverzorging
 • Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen)
 • Overlegt over aanpassing van het productieproces
 • Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen
 • Werkt veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
 • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
 • Geeft instructies aan de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
 • Controleert het naleven van voorschriften, procedures en afspraken
 • Bekijkt samen met een veiligheidscoördinator of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
 • Volgt de implementatie van deze aanpassingen op
 • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
 • Demonstreert en geeft informatie aan de medewerkers over het omgaan en de werking van materieel/machines
 • Controleert de uitvoering van de opdrachten
 • Geeft waar nodig extra uitleg
 • Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit en snelheid
 • Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers bij hun integratie, een opleiding of nieuwe taken
 • Volgt actuele ontwikkelingen binnen de sector zowel op gebied van machines als technieken op en volgt daartoe de nodige opleidingen of relevante bijscholing
 • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie
 • Kijkt na welke nascholingen of opleidingen de medewerkers nodig hebben en volgt dit op
 • Houdt gegevens bij
 • Rapporteert het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerkers, eventuele klachten en problemen aan de zaakvoerder/leidinggevende
 • Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen
 • Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een efficiënte manier en maakt hiervoor ook gebruik van courante software

Probleemoplossende vaardigheden

 • Roept hulp in bij problemen
 • Merkt afwijkingen op
 • Houdt beschadigde artikels apart
 • Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
 • Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
 • Stelt prioriteiten bij problemen
 • Verleent hulp en advies bij technische problemen

Motorische vaardigheden

 • Sorteert en telt
 • Identificeert vlekken en vuil
 • Legt wasgoed op de voorziene plaats
 • Identificeert vlekken en vuil
 • Telt en sorteert

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend zowel in KMO’s als in industriële ondernemingen waar textiel verzorgd wordt.
 • Het wordt uitgeoefend in een lawaaierige en min of meer warme en vochtige omgeving.
 • Het uitoefenen van dit beroep vereist (zware) fysieke arbeid
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag- of ploegenstelsel.
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Dit beroep wordt steeds in eenzelfde werkruimte uitgevoerd (zelfde machines, zelfde handelingen) maar waarin, op basis van het productieorder, elementen kunnen veranderen (bv. grondstoffen,…)
 • De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk.
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Vermits hij/zij het proces overziet zal er frequent omgegaan moeten worden met wisselende situaties (uitvallen van machine, afwezigheid werknemer, afhandelen spoedbestelling...)

Handelingscontext

 • Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product
 • De procesoperator textielverzorging controleert de machineveiligheidsinstructies en de veiligheid op en rond de werkplek van de werknemers.
 • De beroepsbeoefenaar houdt toezicht op de netheid van de werkplek van de medewerkers.
 • Houdt toezicht op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de medewerkers.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren en plannen van de werkzaamheden
 • het optimaliseren van het behandelingsproces en het oplossen van problemen. De procesoperator textielverzorging rapporteert en legt hierover verantwoording af aan de bedrijfsleiding
Is gebonden aan
 • de bedrijfsrichtlijnen
Doet beroep op
 • gespecialiseerde vakmensen en/of de bedrijfsleiding voor het oplossen van grote problemen

Verantwoordelijkheid

 • Ontvangt, merkt, identificeert (soort artikels, klant, ...) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel
 • Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten
 • Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit
 • Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling
 • Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit
 • Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit
 • Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in
 • Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters ...) en desinfecteert karretjes en bakken
 • Behandelt het wasgoed: manueel plooien, manueel strijken, persen
 • Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op
 • Herstelt kleding en linnen
 • Behandelt het wasgoed: manueel chemisch reinigen
 • Garandeert de continuïteit van het behandelingsproces
 • Analyseert de gegevens over de activiteiten en de productiestoringen en stelt bijsturingen voor
 • Controleert de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
 • Sensibiliseert het team over de reglementering, de kwaliteit,... en verleent technische bijstand tijdens de productie
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Rapporteert aan de zaakvoerder/leidinggevende

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.