Sorteerder terugwinning van metalen

 
BK-0149-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Sorteerder terugwinning van metalen

Definitie

De sorteerder terugwinning van metalen identificeert en sorteert metaalsoorten en metaallegeringen rekening houdend met veiligheids-, milieu- en productievoorschriften en de vereisten voor terugwinning (kwaliteit, snelheid) teneinde het metaal te hergebruiken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Identificeert materialen in functie van het al dan niet accepteren
  • Herkent materialen volgens kenmerken
  • Beoordeelt materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van materialen
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct
 • Competentie 2:
  Sorteert materialen
  • Sorteert op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking…)
  • Gebruikt domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,…)
  • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,…)
  • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
  • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van materialen
  • Kennis van criteria voor correct sorteren
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van machines
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct
 • Competentie 3:
  Brengt materialen naar de juiste verwerkingseenheid op de werf
  • Helpt bij het laden en lossen
  • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
  • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van machines
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Laadt de gesorteerde materialen voor transport
  • Houdt zich aan de productieorder
  • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
  • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
  • Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van machines
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 5:
  Slaat materialen op
  • Slaat materiaal correct op in afwachting van vernietiging en verkoop
  • Herkent de risico’s verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten
  • Behandelt gevaarlijke producten volgens de voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van brandveiligheid
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Competentie 6:
  Ruimt de werkzone op en reinigt ze
  • Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)
  • Gebruikt het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van materialen
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Competentie 7:
  Voert het dagelijks onderhoud van de machine uit
  • Controleert visueel de machine
  • Reinigt en smeert de gebruikte machine
  • Controleert vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,…)en batterijen
  • Controleert banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten
  • Meldt niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,…)
  • Grijpt in bij problemen aan de machine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid
  • Basiskennis van mechanica
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van machines
 • Competentie 8:
  Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,…)
  • Gebruikt sector/domeinspecifieke software
  • Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
  • Registreert productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen
  • Gebruikt communicatiemiddelen (walkietalkie,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van interne procedures
 • Competentie 9:
  Werkt veilig en ordelijk
  • Kijkt kritisch naar het eigen handelen en stuurt bij indien nodig
  • Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek
  • Volgt veiligheidsprocedures op
  • Leest pictogrammen
  • Leest technische fiches
  • Gebruikt brandblusmiddelen
  • Gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Gebruikt gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies
  • Werkt op een ordelijke en nette manier
  • Legt de machine stil bij problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van brandveiligheid
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Competentie 10:
  Werkt duurzaam, milieubewust en ergonomisch
  • Past ergonomische tiltechnieken toe
  • Volgt milieurichtlijnen op
  • Slaat schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten op en voert ze af volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen
  • Sorteert en verwijdert afval volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van criteria voor correct sorteren
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften
  • Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct
 • Competentie 11:
  Werkt in team
  • Verleent hulp en advies bij technische problemen
  • Ondersteunt collega’s indien nodig
  • Werkt samen met collega’s
  • Respecteert de hiërarchische richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne procedures
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 12:
  Scheidt materialen
  • Hanteert domeinspecifiek gereedschap
  • Werkt met veel voorkomend handgereedschap en toestellen zoals tangen, slijpschijf, pneumatische hamer,…
  • Vijlt, verchroomd en verbrand metaal om na te gaan uit welk soort metaal het stuk schroot bestaat
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van brandveiligheid
  • Kennis van kenmerken van elektrische en elektronische toestellen
  • Kennis van kenmerken van ferrometalen (staal, gietijzer, ...)
  • Kennis van kenmerken van non-ferrometalen (aluminium, koper,…)
 • Competentie 13:
  Snijbrandt te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen
  • Hanteert de snijbrander veilig in moeilijke situaties
  • Houdt rekening met de instructies betreffende de afmetingen
  • Snijdt en knipt te grote stukken
  • Stript en versnippert kabels
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanica
  • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van brandveiligheid
  • Kennis van kenmerken van elektrische en elektronische toestellen
  • Kennis van kenmerken van ferrometalen (staal, gietijzer, ...)
  • Kennis van kenmerken van non-ferrometalen (aluminium, koper,…)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van mechanica
 • Kennis van interne procedures
 • Kennis van criteria voor correct sorteren
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van machines
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van brandveiligheid
 • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften
 • Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct
 • Kennis van kenmerken van elektrische en elektronische toestellen
 • Kennis van kenmerken van ferrometalen (staal, gietijzer, ...)
 • Kennis van kenmerken van non-ferrometalen (aluminium, koper,…)

Cognitieve vaardigheden

 • Herkent materialen volgens kenmerken
 • Beoordeelt materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken
 • Sorteert op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking…)
 • Houdt zich aan de productieorder
 • Slaat materiaal correct op in afwachting van vernietiging en verkoop
 • Herkent de risico’s verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten
 • Controleert visueel de machine
 • Controleert vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,…)en batterijen
 • Controleert banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten
 • Meldt niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,…)
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,…)
 • Gebruikt sector/domeinspecifieke software
 • Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
 • Registreert productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen
 • Kijkt kritisch naar het eigen handelen en stuurt bij indien nodig
 • Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Volgt veiligheidsprocedures op
 • Leest pictogrammen
 • Leest technische fiches
 • Past ergonomische tiltechnieken toe
 • Volgt milieurichtlijnen op
 • Slaat schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten op en voert ze af volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen
 • Sorteert en verwijdert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt samen met collega’s
 • Respecteert de hiërarchische richtlijnen
 • Houdt rekening met de instructies betreffende de afmetingen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Grijpt in bij problemen aan de machine
 • Legt de machine stil bij problemen
 • Verleent hulp en advies bij technische problemen
 • Ondersteunt collega’s indien nodig

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,…)
 • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,…)
 • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
 • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
 • Helpt bij het laden en lossen
 • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
 • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
 • Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)
 • Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)
 • Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)
 • Behandelt gevaarlijke producten volgens de voorschriften
 • Gebruikt het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,…)
 • Reinigt en smeert de gebruikte machine
 • Gebruikt communicatiemiddelen (walkietalkie,…)
 • Gebruikt brandblusmiddelen
 • Gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Gebruikt gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies
 • Werkt op een ordelijke en nette manier
 • Hanteert domeinspecifiek gereedschap
 • Werkt met veel voorkomend handgereedschap en toestellen zoals tangen, slijpschijf, pneumatische hamer,…
 • Vijlt, verchroomd en verbrand metaal om na te gaan uit welk soort metaal het stuk schroot bestaat
 • Hanteert de snijbrander veilig in moeilijke situaties
 • Snijdt en knipt te grote stukken
 • Stript en versnippert kabels
 • Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)

Omgevingscontext

 • Het beroep situeert zich in bedrijven gespecialiseerd in de terugwinning van metaal
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in industriële omgevingen (zware machines, kranen,…)
 • Dit beroep wordt grotendeels uitgeoefend in KMO’s
 • Het beroep varieert naargelang het soort ingezamelde materialen
 • Het beroep kan het dragen van lasten impliceren
 • De uitoefening van het beroep vereist continu fysieke inspanningen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overall, oorbescherming ...) is vereist
 • Het beroep wordt vaak uitgeoefend in een stofrijke en luidruchtige omgeving
 • Het beroep kan een zekere tijdsdruk bevatten (bijvoorbeeld: het laden voor transport binnen een voorziene tijd, handpicking aan de band,…)
 • Dit beroep wordt grotendeels in open lucht uitgevoerd onafhankelijk van wisselende weersomstandigheden
 • De beroepsbeoefenaar kan in contact komen met leveranciers

Handelingscontext

 • Bij de uitoefening van het beroep worden steeds dezelfde handelingen verricht.
 • De beroepsbeoefenaar dient bij de uitoefening van zijn beroep wel alert te zijn door: een continue beweging op de werf: vrachtwagens en schepen, laden en lossen, kranen, heftrucks, het werken met machines en bewegende onderdelen, gevaarlijke machines (kranen, heftrucks, shredders, schrootschaar, pers,…) die op de werf aanwezig zijn, een beperkt aantal gevaarlijke stoffen (batterijen,…) en werken met materiaal dat verwarmd is, het werken in de hoogte

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het identificeren van materialen
 • Het sorteren van materialen
 • Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen op de werf
 • Het laden van de gesorteerde materialen voor transport
 • Het opslaan van materialen
 • Het opruimen en reinigen van de werkzone
 • Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine
 • Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst
 • Het veilig en ordelijk werken
 • Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken
 • Het in team werken
 • Het scheiden van materialen
 • Het snijbranden van te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen
Is gebonden aan
 • instructies van de leidinggevende, alles gebeurt onder zijn/haar supervisie
 • een ontvangen productieorder en tijdsplanning
 • bedrijfseigen en technische voorschriften
 • milieu-, veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidsvoorschriften
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.
 • medecollega’s bij het gelijktijdig sorteren (één iemand manueel en één iemand met de kraan)

Verantwoordelijkheid

 • Identificeert materialen in functie van het al dan niet accepteren
 • Sorteert materialen
 • Brengt materialen naar de juiste verwerkingseenheid op de werf
 • Laadt de gesorteerde materialen voor transport
 • Slaat materialen op
 • Ruimt de werkzone op en reinigt ze
 • Voert het dagelijks onderhoud van de machine uit
 • Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
 • Werkt veilig en ordelijk
 • Werkt duurzaam, milieubewust en ergonomisch
 • Werkt in team
 • Scheidt materialen
 • Snijbrandt te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.