Programmeur software-, web-, en mobiletoepassingen

 
BK-0334-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Programmeur software-, web-, en mobiletoepassingen

Definitie

De programmeur software-, web- en mobiletoepassingen zorgt voor de uitvoering van een geanalyseerd project, programmeert, test en verbetert de applicatie en softwaretoepassing teneinde een optimaal werkende applicatie en/of softwaretoepassing voor het web of mobiele toepassingen op te leveren die voldoen aan de vereisten van de opdracht.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Levert een bijdrage aan het ontwerp van het project
  • Brengt de juiste aanpak aan, die aansluit bij de analyse en brengt die onderbouwd en voldoende geargumenteerd over aan de leidinggevende
  • Streeft naar overeenstemming met de ideeën van de opdrachtgever of de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Basiskennis over het maken van technische ontwerpen voor de applicaties
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van stroomdiagrammen
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
 • Competentie 2:
  Bereidt de realisatie van het project voor
  • Bewaakt de kwaliteit conform de eisen die in het ontwerp of analyse vermeld staan
  • Toetst voor de start van de realisatie conform gangbare methoden of de eisen die in het ontwerp vermeld staan te verwezenlijken zijn, gaat op basis van de aan hem/haar gecommuniceerde projectdoelstellingen en planning na of de gecommuniceerde opdracht haalbaar is.
  • Pakt de werkzaamheden ordelijk en op een systematische manier aan
  • Signaleert tijdig wanneer er zich afwijkingen voordoen en rapporteert dit ook
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Basiskennis over het maken van technische ontwerpen voor de applicaties
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van informatiesystemen
  • Kennis van stroomdiagrammen
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
 • Competentie 3:
  Stelt de technische beschrijving van de geschreven code voor de applicatie op
  • Geeft in overleg met de ontwikkelaar of de analist aan hoe de code bijdraagt aan het functioneel ontwerp
  • Suggereert alternatieve coderingsmethodes en voorziet de voorkeur van de nodige argumenten
  • Maakt voor eenvoudige opdrachten autonoom het functioneel ontwerp ( = maakt in dit geval zelf een eenvoudige analyse)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van presentatietechnieken (= intern opgeleverde werk presenteren)
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van stroomdiagrammen
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 4:
  Realiseert (onderdelen van) informaticaprogramma's en -applicaties
  • Baseert zich op de technische analyse
  • Maakt, indien van toepassing, een keuze uit beschikbare tools
  • Plant, indien van toepassing, de werkzaamheden en activiteiten rondom het realiseren van (het onderdeel van) het project
  • Realiseert op een logische, systematische wijze het project of een onderdeel ervan zoals beschreven in het projectplan
  • Bouwt de applicatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden.
  • Programmeert op een consistente manier, volgens standaarden en volgens de afspraken binnen het bedrijf
  • Werkt met aandacht voor de kwaliteitseigenschappen zoals beschreven in de meeste recente ISO-norm (9126))
  • Koppelt bestaande componenten en toepassingen op basis van het projectplan
  • Heeft oog voor beveiliging in de toepassing, volgens voorschriften en eisen
  • Documenteert bestaande en/of zelf geschreven code op een adequate en overzichtelijke manier volgens de afspraken binnen het bedrijf
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van bestandsformaten
  • Kennis van informatiesystemen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 5:
  Verzamelt en verwerkt proces- en datagegevens, slaat ze op en stelt ze ter beschikking, zodat deze op een correcte en efficiënte manier kunnen opgevraagd worden
  • Stelt een eenvoudig conceptueel gegevensmodel op conform de vastgelegde normen
  • Werkt op basis van een analyse een conceptueel gegevensmodel uit tot een gebruiksvriendelijke databank
  • Stuurt uit bepaalde programma's gegevens door naar andere programma's via een aangepaste omgeving
  • Interpreteert aangeleverde grafische elementen*
  • Stelt de structuur van de applicatie visueel voor
  • Documenteert API* specificaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van informatiesystemen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis van het overzetten van data/gegevens
  • Kennis van het converteren en doorgeven van data
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
* *grafische elementen die moeten ingebouwd worden in de toepassing
*application programm interface = hoe een toepassing met andere toepassingen kan communiceren
 • Competentie 6:
  Voert fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -applicaties uit
  • Ontwikkelt testscenario’s
  • Kiest en maakt gebruik van de juiste materialen en middelen om doeltreffend en doelmatig de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie te testen en te garanderen
  • Test de verschillende modules van de applicatie (= echte uitvoering van de testing)
  • Test applicaties voor verschillende omgevingen
  • Test de correcte werking van de applicatie vanuit het standpunt van de backend en frontend (= ontwikkeling en gebruiker*)
  • Rapporteert, indien nodig, over de testresultaten
  • Beoordeelt en bespreekt met de ontwikkelaar of de projectleider of er naar aanleiding van de testresultaten mogelijke aanpassingen of veranderingen doorgevoerd moeten worden
  • Beoordeelt of een vastgesteld probleem oorzaak is of gevolg
  • Heeft inzicht in de gevolgen van ontwerpbeslissingen op de functionaliteiten
  • Suggereert, indien nodig, aanpassingen in het projectplan en andere documenten
  • Past na overleg waar nodig de geproduceerde code aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
  • Kennis van het doeltreffend gebruiken van testing software
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
* * frontend is meer de verantwoordelijkheid van de digitaal vormgever = user experience)
 • Competentie 7:
  Optimaliseert het product
  • Houdt rekening met de ontvangen instructies bij de optimalisatie van het product
  • Denkt mee over hoe de input van de gebruikers kan verwerkt worden en tot verbetering van het product kan leiden
  • Neemt via de ontwikkelaar kennis van de reacties van gebruikers en neemt die mee in de totstandkoming van het product
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
  • Kennis van het doeltreffend gebruiken van testing software
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 8:
  Onderhoudt de applicatie
  • Toetst in overleg of samen met de ontwikkelaar/projectleider/functionele analist of het opgeleverde product onderhoud en aanpassingen nodig heeft
  • Rafelt met de ontwikkelaar/projectleider de (nieuwe) informatie uit elkaar en structureert samen met de ontwikkelaar/projectleider de informatie rond nieuwe of aangepaste behoeftes
  • Verwerkt in opdracht eventuele aanpassingen die nodig zijn aan het product
  • Voert de werkzaamheden uit conform de scenario’s, de gemaakte (contract)afspraken en met het oog op veiligheid
  • Voert de aanpassingen uit met een kritische blik en signaleert aan de ontwikkelaar/projectleider wanneer de aanpassingen in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken
  • Levert systematisch, gedetailleerd en ordelijk documentatie met betrekking tot applicaties in eigen beheer en met betrekking tot de aanpassingen
  • Verwerkt alle documentatie met betrekking tot de applicaties in het kwaliteitshandboek en het digitaal archief
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
  • Kennis van het doeltreffend gebruiken van testing software
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 9:
  Rapporteert correct en nauwkeurig over de eigen bijdrage aan processen, systemen en producten
  • Past de opgelegde standaarden voor rapportering toe
  • Rapporteert en communiceert in een bevattelijke taal over het geleverde werk, die vervolgens hanteerbaar kan zijn bij gebruiksondersteuning
  • Stemt de communicatie af op het communicatieprofiel van de projectleider/analist/ontwikkelaar enerzijds en de digitaal gebruiksondersteuner anderzijds
  • Slaagt erin om via communicatie de noodzakelijke gegevens te verzamelen, te begrijpen en door te geven
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Basiskennis van presentatietechnieken (= intern opgeleverde werk presenteren)
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
 • Competentie 10:
  Garandeert voor wat hij/zij toevoegt aan het proces de mogelijkheid van kennisoverdracht aan gebruikers en medewerkers
  • Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers en collega's begrijpbare taal
  • Zorgt ervoor dat afwijkende of nieuwe oplossingen in een databank geïntegreerd worden (geeft m.a.w. voeding aan een databank)
  • Omschrijft de bijhorende oplossing duidelijk in de kennisdatabank
  • Biedt ondersteuning aan collega’s wanneer naar oplossingen gezocht wordt om in de toekomst vaak voorkomende problemen te vermijden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
 • Competentie 11:
  Geeft input voor de uitwerking van documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, ondersteuners, informaticadiensten
  • Geeft op een zo kwalitatief mogelijke manier input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en andere online hulpbronnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
 • Competentie 12:
  Communiceert in de diverse fasen van het project met collega's en gebruikers
  • Presenteert zowel mondeling als schriftelijk de aanpak en het geleverde werk op een correcte manier
  • Onderhoudt de nodige contacten met collega's
  • Participeert aan overlegmomenten, geeft input en zet items op de agenda
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van presentatietechnieken (= intern opgeleverde werk presenteren)
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
 • Competentie 13:
  Volgt taakgerelateerde IT -evoluties op en ontwikkelt continu de eigen praktijk
  • Exploreert, raadpleegt en zoekt externe informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet e.a.) binnen het werkdomein op en schat deze naar waarde in
  • Beoordeelt de bronnen kritisch
  • Beoordeelt relevante nieuwe ICT-technieken en technologie op hun bruikbaarheid
  • Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden
  • Lanceert de behoefte aan eigen verdere ontwikkelingsnoden
  • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over nieuwe ICT-technieken en technologie
  • Maakt zich vertrouwd met de nieuw verworven competenties
  • Stelt aan de leidinggevende/projectleider het gebruik van nieuwe ICT-technieken en technologie binnen de context van de ICT opdracht voor
  • Zet de nieuw verworven kennis/competenties in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van actuele evoluties binnen het vakgebied
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van bestandsformaten
  • Kennis van informatiesystemen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 14:
  Schat de maatschappelijke implicaties van informatica- en communicatietechnologie in en handelt deontologisch
  • Gaat discreet om met gevoelige persoonsinformatie
  • Gaat discreet om met gevoelige bedrijfsinformatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
 • Competentie 15:
  Realiseert een (deel)project op basis van een technische/functionele analyse
  • Situeert een (deel)project in de context van het totale project
  • Levert de gevraagde input voor de inschatting van de haalbaarheid van het deelproject
  • Begrijpt de grenzen van het (deel)project
  • Neemt nota van de eisen en de wensen verbonden aan het (deel)project
  • Informeert zich over de afspraken gemaakt tussen de klant en leverancier
  • Overweegt meerdere mogelijkheden om tot de meest passende oplossing te komen
  • Kan een time table interpreteren en laten bijsturen indien nodig
  • Gaat na of het resultaat strookt met de eisen/wensen van de opdrachtgever (intern/extern)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Basiskennis over het maken van technische ontwerpen voor de applicaties
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 16:
  Voert (meestal) in een multidisciplinair team een opdracht op projectmatige wijze uit
  • Stelt binnen een planning een eigen werkverdeling op
  • Houdt rekening met de impact die het eigen werk heeft op het werk van collega’s en vice versa
  • Integreert feedback op afgeleverd werk in het eigen groeiproces
  • Komt gemaakte afspraken na
  • Haalt deadlines
  • Werkt in samen in een multidisciplinair team
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
 • Competentie 17:
  Levert het product op
  • Biedt ondersteuning bij de oplevering van het (deel)product
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
  • Kennis van bestandsformaten
  • Kennis van informatiesystemen
  • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
  • Kennis van ICT-beveiliging
  • Kennis van het overzetten van data/gegevens
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis van het converteren en doorgeven van data
  • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
  • Kennis van het doeltreffend gebruiken van testing software
  • Kennis van scripting
  • Kennis van visualisatie
  • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
  • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
  • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
  • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
  • Grondige kennis van programmeertalen
  • Grondige kennis van programmeermethodieken
 • Competentie 18:
  Evalueert het opgeleverde product
  • Gaat na of aan alle ontvangen instructies voldaan is
  • Levert input voor het evaluatieverslag van het opgeleverde product
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectmanagementtool
  • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
  • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
  • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
  • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
  • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van projectmanagementtool
 • Basiskennis over het maken van technische ontwerpen voor de applicaties
 • Basiskennis van presentatietechnieken (= intern opgeleverde werk presenteren)
 • Kennis van het realiseren binnen ontwikkelcontext
 • Kennis van actuele evoluties binnen het vakgebied
 • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
 • Kennis van eén of meerdere softwareontwikkelingsmethodieken en/of programmeertalen
 • Kennis van bestandsformaten
 • Kennis van informatiesystemen
 • Kennis van het realiseren van (database gestuurde) applicaties en presentatielagen
 • Kennis van ICT-beveiliging
 • Kennis van stroomdiagrammen
 • Kennis van het overzetten van data/gegevens
 • Kennis van informatiebronnen/databanken voor mogelijke oplossingen
 • Kennis van het converteren en doorgeven van data
 • Kennis (taakgericht) van ICT hardware in relatie tot het takenpakket
 • Kennis van software in relatie tot het takenpakket
 • Kennis (taakgericht) van randapparatuur in relatie tot het takenpakket
 • Kennis van het testen van de ontwikkelomgeving
 • Kennis van het doeltreffend gebruiken van testing software
 • Kennis van het, na de realisatie, documenteren van de werkzaamheden
 • Kennis van de geldende regels en scenario’s binnen ontwikkelomgevingen, conform de ontwerpen
 • Kennis van scripting
 • Kennis van visualisatie
 • Kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de content-database
 • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitscontrole
 • Kennis van de relevante wetgeving omtrent privacybescherming
 • Kennis van procedures voor licentiebeheer en gebruikersrecht
 • Kennis van het Engels = spreken, schrijven en mondelinge interactie, maar het vereist een doorgedreven kennis van het Engels vakjargon
 • Grondige kennis van programmeertalen
 • Grondige kennis van programmeermethodieken

Cognitieve vaardigheden

 • Brengt de juiste aanpak aan, die aansluit bij de analyse en brengt die onderbouwd en voldoende geargumenteerd over aan de leidinggevende
 • Streeft naar overeenstemming met de ideeën van de opdrachtgever of de leidinggevende
 • Bewaakt de kwaliteit conform de eisen die in het ontwerp of analyse vermeld staan
 • Toetst voor de start van de realisatie conform gangbare methoden of de eisen die in het ontwerp vermeld staan te verwezenlijken zijn, gaat op basis van de aan hem/haar gecommuniceerde projectdoelstellingen en planning na of de gecommuniceerde opdracht haalbaar is.
 • Pakt de werkzaamheden ordelijk en op een systematische manier aan
 • Geeft in overleg met de ontwikkelaar of de analist aan hoe de code bijdraagt aan het functioneel ontwerp
 • Suggereert alternatieve coderingsmethodes en voorziet de voorkeur van de nodige argumenten
 • Maakt voor eenvoudige opdrachten autonoom het functioneel ontwerp ( = maakt in dit geval zelf een eenvoudige analyse)
 • Baseert zich op de technische analyse
 • Maakt, indien van toepassing, een keuze uit beschikbare tools
 • Plant, indien van toepassing, de werkzaamheden en activiteiten rondom het realiseren van (het onderdeel van) het project
 • Realiseert op een logische, systematische wijze het project of een onderdeel ervan zoals beschreven in het projectplan
 • Bouwt de applicatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden.
 • Programmeert op een consistente manier, volgens standaarden en volgens de afspraken binnen het bedrijf
 • Werkt met aandacht voor de kwaliteitseigenschappen zoals beschreven in de meeste recente ISO-norm (9126))
 • Koppelt bestaande componenten en toepassingen op basis van het projectplan
 • Heeft oog voor beveiliging in de toepassing, volgens voorschriften en eisen
 • Documenteert bestaande en/of zelf geschreven code op een adequate en overzichtelijke manier volgens de afspraken binnen het bedrijf
 • Stelt een eenvoudig conceptueel gegevensmodel op conform de vastgelegde normen
 • Werkt op basis van een analyse een conceptueel gegevensmodel uit tot een gebruiksvriendelijke databank
 • Stuurt uit bepaalde programma's gegevens door naar andere programma's via een aangepaste omgeving
 • Interpreteert aangeleverde grafische elementen*
 • Stelt de structuur van de applicatie visueel voor
 • Documenteert API* specificaties
 • Kiest en maakt gebruik van de juiste materialen en middelen om doeltreffend en doelmatig de werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie te testen en te garanderen
 • Heeft inzicht in de gevolgen van ontwerpbeslissingen op de functionaliteiten
 • Suggereert, indien nodig, aanpassingen in het projectplan en andere documenten
 • Houdt rekening met de ontvangen instructies bij de optimalisatie van het product
 • Denkt mee over hoe de input van de gebruikers kan verwerkt worden en tot verbetering van het product kan leiden
 • Neemt via de ontwikkelaar kennis van de reacties van gebruikers en neemt die mee in de totstandkoming van het product
 • Rafelt met de ontwikkelaar/projectleider de (nieuwe) informatie uit elkaar en structureert samen met de ontwikkelaar/projectleider de informatie rond nieuwe of aangepaste behoeftes
 • Voert de werkzaamheden uit conform de scenario’s, de gemaakte (contract)afspraken en met het oog op veiligheid
 • Voert de aanpassingen uit met een kritische blik en signaleert aan de ontwikkelaar/projectleider wanneer de aanpassingen in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken
 • Levert systematisch, gedetailleerd en ordelijk documentatie met betrekking tot applicaties in eigen beheer en met betrekking tot de aanpassingen
 • Verwerkt alle documentatie met betrekking tot de applicaties in het kwaliteitshandboek en het digitaal archief
 • Past de opgelegde standaarden voor rapportering toe
 • Rapporteert en communiceert in een bevattelijke taal over het geleverde werk, die vervolgens hanteerbaar kan zijn bij gebruiksondersteuning
 • Stemt de communicatie af op het communicatieprofiel van de projectleider/analist/ontwikkelaar enerzijds en de digitaal gebruiksondersteuner anderzijds
 • Slaagt erin om via communicatie de noodzakelijke gegevens te verzamelen, te begrijpen en door te geven
 • Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers en collega's begrijpbare taal
 • Geeft op een zo kwalitatief mogelijke manier input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en andere online hulpbronnen
 • Presenteert zowel mondeling als schriftelijk de aanpak en het geleverde werk op een correcte manier
 • Onderhoudt de nodige contacten met collega's
 • Participeert aan overlegmomenten, geeft input en zet items op de agenda
 • Beoordeelt de bronnen kritisch
 • Beoordeelt relevante nieuwe ICT-technieken en technologie op hun bruikbaarheid
 • Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden
 • Lanceert de behoefte aan eigen verdere ontwikkelingsnoden
 • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over nieuwe ICT-technieken en technologie
 • Maakt zich vertrouwd met de nieuw verworven competenties
 • Stelt aan de leidinggevende/projectleider het gebruik van nieuwe ICT-technieken en technologie binnen de context van de ICT opdracht voor
 • Zet de nieuw verworven kennis/competenties in
 • Gaat discreet om met gevoelige persoonsinformatie
 • Gaat discreet om met gevoelige bedrijfsinformatie
 • Situeert een (deel)project in de context van het totale project
 • Levert de gevraagde input voor de inschatting van de haalbaarheid van het deelproject
 • Begrijpt de grenzen van het (deel)project
 • Neemt nota van de eisen en de wensen verbonden aan het (deel)project
 • Informeert zich over de afspraken gemaakt tussen de klant en leverancier
 • Kan een time table interpreteren en laten bijsturen indien nodig
 • Gaat na of het resultaat strookt met de eisen/wensen van de opdrachtgever (intern/extern)
 • Stelt binnen een planning een eigen werkverdeling op
 • Houdt rekening met de impact die het eigen werk heeft op het werk van collega’s en vice versa
 • Integreert feedback op afgeleverd werk in het eigen groeiproces
 • Komt gemaakte afspraken na
 • Haalt deadlines
 • Werkt in samen in een multidisciplinair team
 • Biedt ondersteuning bij de oplevering van het (deel)product
 • Gaat na of aan alle ontvangen instructies voldaan is
 • Levert input voor het evaluatieverslag van het opgeleverde product

Probleemoplossende vaardigheden

 • Signaleert tijdig wanneer er zich afwijkingen voordoen en rapporteert dit ook
 • Ontwikkelt testscenario’s
 • Test de verschillende modules van de applicatie (= echte uitvoering van de testing)
 • Test applicaties voor verschillende omgevingen
 • Test de correcte werking van de applicatie vanuit het standpunt van de backend en frontend (= ontwikkeling en gebruiker*)
 • Rapporteert, indien nodig, over de testresultaten
 • Beoordeelt en bespreekt met de ontwikkelaar of de projectleider of er naar aanleiding van de testresultaten mogelijke aanpassingen of veranderingen doorgevoerd moeten worden
 • Beoordeelt of een vastgesteld probleem oorzaak is of gevolg
 • Past na overleg waar nodig de geproduceerde code aan
 • Toetst in overleg of samen met de ontwikkelaar/projectleider/functionele analist of het opgeleverde product onderhoud en aanpassingen nodig heeft
 • Verwerkt in opdracht eventuele aanpassingen die nodig zijn aan het product
 • Zorgt ervoor dat afwijkende of nieuwe oplossingen in een databank geïntegreerd worden (geeft m.a.w. voeding aan een databank)
 • Omschrijft de bijhorende oplossing duidelijk in de kennisdatabank
 • Biedt ondersteuning aan collega’s wanneer naar oplossingen gezocht wordt om in de toekomst vaak voorkomende problemen te vermijden
 • Exploreert, raadpleegt en zoekt externe informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet e.a.) binnen het werkdomein op en schat deze naar waarde in
 • Overweegt meerdere mogelijkheden om tot de meest passende oplossing te komen

Motorische vaardigheden

Omgevingscontext

 • Het beroep kan in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts uitgeoefend worden
 • De omvang van de opdracht varieert naargelang de omvang van de (deel)opdracht en de structuur van de onderneming
 • De eigen inbreng voor het uitwerken van het ontwerpvoorstel, het bepalen van de werkmethode en van de programmeertaal varieert naargelang de structuur van de onderneming
 • Het werk vindt hoofdzakelijk plaats aan een PC of laptop
 • Dit beroep wordt zowel staand als zittend uitgevoerd
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden regelgeving, met scenario’s en veiligheids- en privacyvoorschriften
 • Het werk vindt vooral in team plaats, vaak ook in virtuele teams, en kan ook via telewerk uitgevoerd worden

Handelingscontext

 • De programmeur software-, web- en mobiletoepassingen werkt klantgericht
 • De beroepsbeoefenaar werkt kritisch met bronnen
 • Houdt zich aan voorschriften en scenario’s
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Documenteert de eigen bijdrage aan het eigen ontwikkelproces
 • Volgt de planning nauwgezet op en is flexibel bij dringende jobs
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het project
 • Draagt individueel bij aan een breder proces/concept en zorgt dat de eigen code optimaal werkbaar opgeleverd wordt
 • De programmeur software-, web- en mobiletoepassingen moet over de nodige vaardigheden beschikken om de eigen taken te prioriteren en kan inspelen op de afhankelijkheid van anderen
 • Hij/zij kan goed samenwerken in de multidisciplinaire teams en kan op de verschillende niveaus communiceren
 • De beroepsbeoefenaar moet goed kunnen formuleren en rapporteren
 • De beroepsbeoefenaar moet goed overleggen met de projectleider om de vraag naar de technische realisatie van onderdelen van een applicatie duidelijk vorm te geven
 • Hij/zij levert indien gevraagd een bijdrage aan het ontwerpvoorstel en geeft waar nodig advies over het te realiseren ontwerp
 • Hij/zij kan mee betrokken worden bij het bepalen van de passende werkmethode en de programmeertaal
 • De beroepsbeoefenaar moet goed kunnen afstemmen binnen het team
 • De beroepsbeoefenaar moet op basis van de beschikbare informatie, gegevens, eisen en wensen een duidelijk beeld krijgen van de eigen opdracht.
 • Hij/zij moet steeds rekening houden met de haalbare mogelijkheden binnen de beschikbare middelen en investeringen.
 • De beroepsbeoefenaar moet over het nodige doorzettingsvermogen beschikken
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De beroepsbeoefenaar werkt stressbestendig en moet goed kunnen omgaan met het halen van deadlines (tijdsdruk) en moet zich in die zin goed kunnen organiseren
 • De programmeur software-, web- en mobiletoepassingen moet gegevens juist kunnen interpreteren en beschikt over sterke probleemoplossende vaardigheden
 • De beroepsbeoefenaar moet goed kunnen functioneren binnen de krijtlijnen van het bedrijf
 • De beroepsbeoefenaar probeert in de mate van het mogelijke rekening te houden met de wensen en ervaringen van gebruikers
 • Hij/zij moet aanpassingen en of veranderingen kunnen bijwerken in de daarvoor bestemde documentatie
 • De beroepsbeoefenaar zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar staat open voor en past zich aan wisselende contexten aan, bijv. wijzigende technologieën, of veranderende regelgevingen en zware functionele incidenten

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het nauwkeurig uitvoeren en controleren van de opdracht
 • het oplossen van problemen en onregelmatigheden in het eigen deelproject
 • het melden van problemen aan de verantwoordelijke/projectleider indien deze niet zelf op te lossen zijn
 • het beantwoorden van vragen die tot het takenpakket/bevoegdheid behoren
 • het voeren van efficiënte interne communicatie met leidinggevende(n), verantwoordelijken, collega’s,…
 • het informeren van collega's over de voortgang van het project
 • het oplossingsgericht werken
 • het uitvoeren van handelingen gerelateerd aan de eigen taken
 • het verzamelen en actualiseren van relevante informatie
 • het in kaart brengen (analyseren) van de eigen opdracht
 • het formuleren van verbetervoorstellen in functie van de realisatie en of de aanpassingen van het ontwerp
 • het zich informeren over de afspraken gemaakt tussen de klant en leverancier
Is gebonden aan
 • aan tijdschema/planning; project/technische fiche; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
 • de volgorde van de uitvoering van de opdrachten
 • de werkmethode
 • het permanent opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving
 • het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid
 • steeds wijzigende wetgeving en instructies rond veiligheid of wijzigende data
 • eindcontrole van de opdrachten
 • opgelegde timing of noodzakelijk tijdstip voor de uitvoering van de taken/projecten
 • de geldende regels en bepaalde procedures van de organisatie
 • de bedrijfscultuur van de organisatie
Doet beroep op
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over de eigen taak
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over de aanpak van bepaalde projecten
 • de leidinggevende/verantwoordelijke voor de feedback en de wensen van gebruikers
 • het team/collega’s voor het inwinnen van informatie om taken af te kunnen werken
 • het team/collega’s voor het bepalen van de strategie voor het bepalen van de passende werkmethode en de programmeertaal
 • de verantwoordelijke indien problemen niet zelf op te lossen zijn
 • de ervaringen van gebruikers
 • op het internet beschikbare oplossingen voor problemen
 • interne kennisbibliotheek

Verantwoordelijkheid

 • Levert een bijdrage aan het ontwerp van het project
 • Bereidt de realisatie van het project voor
 • Stelt de technische beschrijving van de geschreven code voor de applicatie op
 • Realiseert (onderdelen van) informaticaprogramma's en -applicaties
 • Verzamelt en verwerkt proces- en datagegevens, slaat ze op en stelt ze ter beschikking, zodat deze op een correcte en efficiënte manier kunnen opgevraagd worden
 • Voert fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -applicaties uit
 • Optimaliseert het product
 • Onderhoudt de applicatie
 • Rapporteert correct en nauwkeurig over de eigen bijdrage aan processen, systemen en producten
 • Garandeert voor wat hij/zij toevoegt aan het proces de mogelijkheid van kennisoverdracht aan gebruikers en medewerkers
 • Geeft input voor de uitwerking van documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, ondersteuners, informaticadiensten
 • Communiceert in de diverse fasen van het project met collega's en gebruikers
 • Volgt taakgerelateerde IT -evoluties op en ontwikkelt continu de eigen praktijk
 • Schat de maatschappelijke implicaties van informatica- en communicatietechnologie in en handelt deontologisch
 • Realiseert een (deel)project op basis van een technische/functionele analyse
 • Voert (meestal) in een multidisciplinair team een opdracht op projectmatige wijze uit
 • Levert het product op
 • Evalueert het opgeleverde product

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.