Host

 
BK-0384-2

Globaal

Titel

Host

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "G110101 Toeristen onthalen"

Definitie

Adviseert en begeleidt bezoekers van beurzen, evenementen… en faciliteert het verblijf op een toeristische en/of gastronomische bestemmingen teneinde het bezoek te optimaliseren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Ontvangt en informeert de bezoekers op beurzen, evenementen…
  • Ontvangt, registreert en kondigt, indien nodig, de bezoekers aan
  • Verwijst, indien nodig, de bezoekers door
  • Vervult de nodige (administratieve) formaliteiten
  • Verzorgt taal en houding in contact met bezoekers volgens de richtlijnen
  • Verstrekt actuele informatie en beantwoordt (mondeling en schriftelijk) vragen
  • Bezorgt een informatie- en/of promotiepakket en geeft daarbij duiding
  • Helpt bij praktische problemen of vragen
  • Communiceert zakelijk
  • Hanteert de gewenste taal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van typologie van toeristen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van regels voor het onthaal
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Competentie 2:
  Adviseert de bezoekers over diensten/producten op beurzen, evenementen,…
  • Herkent verschillende types van bezoekers en hun gewoontes
  • Analyseert de diensten/producten
  • Stemt het advies af op het type bezoekers
  • Blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen
  • Houdt rekening met de commerciële doelstelling van de organisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van typologie van toeristen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kenmerken van toeristische producten
  • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Competentie 3:
  Verkoopt diensten/producten en int betalingen
  • Stelt een pakket samen
  • Verrekent kortingen
  • Controleert de geldigheid van de betaalmiddelen
  • Levert een betaalbewijs af
  • Volgt transactie op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kenmerken van toeristische producten
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Competentie 4:
  Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst van de organisatie
  • Houdt zich aan bedrijfsgebonden procedures en formulieren
  • Stelt rapporten op over klachten, opmerkingen, gebeurtenissen,….
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers
  • Kennis van kenmerken van toeristische producten
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Competentie 5:
  Richt de onthaalruimte in
  • Stelt de voorwerpen volgens bepaalde thema’s en verkoopdoelstellingen ten toon
  • Plaatst decoraties
  • Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
  • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
  • Verandert de opstelling van de voorwerpen rekening houdend met tijdstip en situatie
  • Houdt de voorraad promotiemateriaal of attenties op peil
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van publiciteitstechnieken (keuze van media, dragers, ...)
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van verkooptechnieken
 • Competentie 6:
  Informeert en begeleidt de gasten op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
  • Houdt informatiemomenten en -bijeenkomst in verschillende hotels
  • Stelt zichzelf voor als vertegenwoordiger van de organisatie
  • Controleert reis- en persoonlijke gegevens
  • Maakt duidelijke afspraken
  • Houdt rekening met de wensen van de gasten
  • Stelt zich klantgericht op
  • Begeleidt passagiers naar hun verblijfplaats
  • Houdt aanwezigheden bij
  • Handelt klantvriendelijk en wint het vertrouwen van de gasten
  • Informeert over bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden op de bestemming
  • Stelt een excursiepakket voor en staat in voor de verkoop ervan
  • Bevraagt toeristen spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele wensen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing
  • Basiskennis van groepsanimatie
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van kenmerken van toeristische producten
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van EHBO
 • Competentie 7:
  Lost problemen ter plaatse op
  • Informeert de gasten over de bestaande klachtenprocedures (indien nodig)
  • Reageert gepast op klachten
  • Evalueert de eigen houding ifv het optimaal behandelen van klachten
  • Reageert gepast in noodsituaties en/of ongevallen
  • Schat de nood aan medische of andere hulp correct in
  • Verleent hulp aan personen in moeilijkheden
  • Verwittigt, indien nodig, de verantwoordelijke of de bevoegde diensten
  • Doet, indien nodig, beroep op de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van typologie van toeristen
  • Basiskennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing
  • Basiskennis van groepsanimatie
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van EHBO
 • Competentie 8:
  Registreert opvolg- en activiteitengegevens tijdens het verblijf op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
  • Houdt dossiers bij
  • Stelt rapporten op over aantal bezoekers, reservaties, verkoop tickets, bezetting accommodaties, klachten, ...
  • Verzamelt informatie in functie van overzichten en statistieken
  • Geeft de informatie door aan de betrokken dienst
  • Houdt een adressenbestand bij
  • Stelt evenementenlijsten, accommodatielijsten, ... op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van kenmerken van toeristische producten
  • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 9:
  Voert administratieve opdrachten uit op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
  • Handelt de administratieve taken op toeristische en/of gastronomische bestemmingen af
  • Verzamelt relevante informatie over de bestemming
  • Doet reservaties voor de gasten op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
  • Gebruikt kantoorsoftware op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 10:
  Neemt afscheid van de gasten
  • Bevraagt de gast(en) spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
  • Overhandigt de voorziene attentie(s)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van regels voor het onthaal
  • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
  • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van typologie van toeristen
 • Basiskennis van publiciteitstechnieken (keuze van media, dragers, ...)
 • Basiskennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers
 • Basiskennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing
 • Basiskennis van groepsanimatie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van regels voor het onthaal
 • Kennis van kenmerken van toeristische producten
 • Kennis van verkooptechnieken
 • Kennis van procedures voor toeristische en/of recreatieve reservaties
 • Kennis van Engels: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van Frans: standaardteksten over toeristische/onthaal thema’s begrijpen, gesprekken over toeristische/onthaal thema’s kunnen voeren, een tekst over toeristische/onthaal thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van kantoorsoftware

Cognitieve vaardigheden

 • Ontvangt, registreert en kondigt, indien nodig, de bezoekers aan
 • Verwijst, indien nodig, de bezoekers door
 • Vervult de nodige (administratieve) formaliteiten
 • Verzorgt taal en houding in contact met bezoekers volgens de richtlijnen
 • Verstrekt actuele informatie en beantwoordt (mondeling en schriftelijk) vragen
 • Helpt bij praktische problemen of vragen
 • Communiceert zakelijk
 • Hanteert de gewenste taal
 • Herkent verschillende types van bezoekers en hun gewoontes
 • Analyseert de diensten/producten
 • Stemt het advies af op het type bezoekers
 • Blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen
 • Houdt rekening met de commerciële doelstelling van de organisatie
 • Stelt een pakket samen
 • Verrekent kortingen
 • Controleert de geldigheid van de betaalmiddelen
 • Levert een betaalbewijs af
 • Volgt transactie op
 • Houdt zich aan bedrijfsgebonden procedures en formulieren
 • Stelt de voorwerpen volgens bepaalde thema’s en verkoopdoelstellingen ten toon
 • Verandert de opstelling van de voorwerpen rekening houdend met tijdstip en situatie
 • Houdt de voorraad promotiemateriaal of attenties op peil
 • Houdt informatiemomenten en -bijeenkomst in verschillende hotels
 • Stelt zichzelf voor als vertegenwoordiger van de organisatie
 • Controleert reis- en persoonlijke gegevens
 • Maakt duidelijke afspraken
 • Houdt rekening met de wensen van de gasten
 • Stelt zich klantgericht op
 • Begeleidt passagiers naar hun verblijfplaats
 • Handelt klantvriendelijk en wint het vertrouwen van de gasten
 • Informeert over bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden op de bestemming
 • Stelt een excursiepakket voor en staat in voor de verkoop ervan
 • Bevraagt toeristen spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele wensen
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
 • Houdt dossiers bij
 • Stelt rapporten op over aantal bezoekers, reservaties, verkoop tickets, bezetting accommodaties, klachten, ...
 • Verzamelt informatie in functie van overzichten en statistieken
 • Geeft de informatie door aan de betrokken dienst
 • Houdt een adressenbestand bij
 • Stelt evenementenlijsten, accommodatielijsten, ... op
 • Handelt de administratieve taken op toeristische en/of gastronomische bestemmingen af
 • Verzamelt relevante informatie over de bestemming
 • Doet reservaties voor de gasten op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • Gebruikt kantoorsoftware op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • Bevraagt de gast(en) spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
 • Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
 • Doet, indien nodig, beroep op de leidinggevende
 • Bezorgt een informatie- en/of promotiepakket en geeft daarbij duiding
 • Houdt aanwezigheden bij
 • Overhandigt de voorziene attentie(s)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stelt rapporten op over klachten, opmerkingen, gebeurtenissen,….
 • Informeert de gasten over de bestaande klachtenprocedures (indien nodig)
 • Reageert gepast op klachten
 • Evalueert de eigen houding ifv het optimaal behandelen van klachten
 • Reageert gepast in noodsituaties en/of ongevallen
 • Schat de nood aan medische of andere hulp correct in
 • Verleent hulp aan personen in moeilijkheden
 • Verwittigt, indien nodig, de verantwoordelijke of de bevoegde diensten

Motorische vaardigheden

 • Plaatst decoraties
 • Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt meestal uitgeoefend op verplaatsing (binnen- en buitenland)
 • De beroepsuitoefening varieert naargelang de aard, grootte en policy van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.
 • De procedures en -cultuur bepaalt de werkcontext waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet schikken.
 • Het wordt uitgeoefend in een dag-systeem, in het weekend en/of ’s avonds.
 • De werkdruk kan variëren en pieken bereiken naargelang de noden van en de gelegenheid.
 • Het takenpakket kan vrij gevarieerd zijn
 • Voor sommige taken kunnen procedures uitgetekend zijn.
 • De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen het eigen takenpakket en, indien nodig, doorgeven.
 • De vaardigheden zijn onderhevig aan evoluties.
 • Binnen dit beroep is een goede communicatie zeer belangrijk.
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De uitvoering van bepaalde taken is onderhevig aan digitalisering en automatisering.
 • De beroepsbeoefenaar moet communicatief (intercultureel) vaardig zijn

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar dient tijdens de uitvoering van de opdracht zorgvuldig en vertrouwelijk te werken.
 • Voortdurend aandacht hebben voor de wensen van de klant/bezoeker
 • Werkt efficiënt, kwaliteitsvol, ethisch en handelt integer in alle omstandigheden.
 • Handelt economisch en ecologisch
 • Handelt volgens de wetgeving en het marketingbeleid van de organisatie.
 • Efficiënt communiceren met leidinggevende(n), collega’s,…
 • De beroepsbeoefenaar is sociaal vaardig
 • Stelt zich empatisch en positief assertief op
 • Het beantwoorden van vragen vergt een individuele aanpak
 • Gaat discreet om met bedrijfs- en personeninformatie
 • Respecteert de privacy van de bezoeker/gasten
 • Is bereid om zaken aan te leren en anders aan te pakken
 • De beroepsbeoefenaar werkt oplossings- en doelgroepgericht
 • Kan omgaan met plotse veranderingen
 • Werkt vaak in een stressvolle omgeving en kan verscheidene taken tegelijk uitvoeren
 • Voelt aan welke informatie (intern en extern) een impact kan hebben op de activiteiten van de organisatie
 • Kan creatief omgaan met problemen, moeilijke vragen, klachten….
 • Stelt zich loyaal op tav. de organisatie/bedrijf
 • Goede samenwerking is in dit beroep noodzakelijk

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen van de werkvolgorde van het eigen takenpakket
 • het onthalen en informeren van bezoekers aan beurzen, evenementen…
 • het verkopen van diensten/producten
 • het aanbieden van externe diensten
 • het beantwoorden van vragen van gasten (tijdens hun verblijf)
 • het oplossen van eenvoudige klachten of problemen van gasten
 • het opvolgen van werkzaamheden en gegevens
 • het inrichten van de onthaalruimte
 • het begeleiden en organiseren van het verblijf van gasten op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • het bijhouden van de administratie
Is gebonden aan
 • de policy van het bedrijf/organisatie
 • de logistieke mogelijkheden van het bedrijf/organisatie
 • de onthaalprocedure
 • de principes van gast/klantvriendelijkheid en omgangsvormen
 • de klachtenprocedure
 • de regels van orde, netheid en hygiëne
 • de regels van de administratieve en financiële verwerking van data
 • de bedrijfscultuur, het commercieel beleid van de organisatie/bedrijf
Doet beroep op
 • de instructies van de organisator van de beurs/evenementen
 • collega’s voor het bekomen van informatie en/of ondersteuning
 • op de medewerkers van afdelingen binnen en/of buiten het bedrijf voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. de gast/bezoekers en zijn specifieke verwachtingen.
 • de verantwoordelijke indien problemen niet zelf op te lossen zijn

Verantwoordelijkheid

 • Ontvangt en informeert de bezoekers op beurzen, evenementen…
 • Adviseert de bezoekers over diensten/producten op beurzen, evenementen,…
 • Verkoopt diensten/producten en int betalingen
 • Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst van de organisatie
 • Richt de onthaalruimte in
 • Informeert en begeleidt de gasten op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • Lost problemen ter plaatse op
 • Registreert opvolg- en activiteitengegevens tijdens het verblijf op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • Voert administratieve opdrachten uit op toeristische en/of gastronomische bestemmingen
 • Neemt afscheid van de gasten

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.