Chauffeur in de brandstoffenhandel

 
BK-0300-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Chauffeur in de brandstoffenhandel

Deze benaming wordt niet gebruikt in de Competent-fiche N410101 ‘Vrachtwagenchauffeur’ maar is de geldende term binnen de sector.

Definitie

Het besturen van een tankwagen en zich hierbij houden aan de kwaliteitsprocedures, de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen teneinde het volgens de afspraken leveren van brandstoffen aan particulieren, bedrijven en tankstations en zo de klantentevredenheid garanderen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Plant de werkzaamheden
  • Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
  • Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …)
  • Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, ADR-vervoersdocument,...)
  • Bepaalt/controleert de reisweg
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
  • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
  • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van internationale transportvergunningen
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
  • Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
  • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Competentie 2:
  Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek
  • Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
  • Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
  • Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
  • Controleert op diefstal van goederen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
  • Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
  • Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
  • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
  • Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
  • Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
  • Kennis van soorten verpakking en pallets
  • Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
  • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van internationale transportvergunningen
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
  • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Competentie 3:
  Haalt goederen op, transporteert goederen en levert goederen
  • Controleert goederen/verpakking op beschadigingen
  • Stelt een schaderapport op/vermelding op vrachtbrief/CMR
  • Stuwt de goederen correct (correcte belasting op de assen,...)
  • Maakt de goederen correct vast (het correcte aantal spanriemen, …)
  • Stelt de vrachtbrief correct op (juiste gegevens in het juiste vak, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
  • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
  • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
  • Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
  • Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
  • Kennis van soorten verpakking en pallets
  • Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van internationale transportvergunningen
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
  • Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
  • Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
  • Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
  • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Competentie 4:
  Rijdt met de vrachtwagen
  • Past de wegcode correct toe
  • Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels
  • Respecteert rij- en rusttijden
  • Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
  • Rijdt zuinig
  • Rijdt defensief
  • Stelt, bij pannes, de oorzaak vast
  • Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf
  • Gebruikt hulpmiddelen om een route uit te stippelen
  • Stippelt zelfstandig of in samenspraak met de planner de route uit naargelang het voertuig, de lading en de planning
  • Houdt rekening met de voorziene en/of mogelijke tijdstippen om te laden en lossen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
  • Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
  • Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
  • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
  • Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
  • Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
  • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
  • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
  • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van internationale transportvergunningen
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
  • Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
  • Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
  • Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
  • Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
  • Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
  • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Competentie 5:
  Treedt op bij ongevallen
  • Schat de situatie in
  • Voorkomt erger
  • Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….)
  • Biedt eerste hulp
  • Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
  • Evacueert passagiers
  • Gaat om met agressie van betrokken personen
  • Vult een ongevallenformulier in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
  • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van soorten verpakking en pallets
  • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
  • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
  • Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
  • Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
  • Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
  • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
  • Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
 • Competentie 6:
  Communiceert intern en extern
  • Gebruikt GSM en boordcomputer
  • Registreert de eigen werkzaamheden
  • Communiceert met het bedrijf/collega’s
  • Is klantvriendelijk (omgaan met klanten, …)
  • Drukt zich voldoende in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
  • Kennis van soorten verpakking en pallets
  • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
  • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
  • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
  • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
  • Kennis van internationale transportvergunningen
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
  • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
  • Kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening: verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.)
 • Competentie 7:
  Ziet toe op veiligheid en gezondheid
  • Vermijdt fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
  • Reinigt de laadruimte volgens de wettelijke en bedrijfseigen bepalingen
  • Houdt de cabine proper en net
  • Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
  • Kennis van de wegcode
  • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding
  • Kennis van de effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden
  • Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
  • Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
  • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
 • Competentie 8:
  Laadt de tankwagen
  • Meldt zich aan bij het (laad)depot en volgt de geldende richtlijnen
  • Stelt de laadinstallatie in (juiste product, juiste hoeveelheid,…)
  • Koppelt de losslang correct aan
  • Vult de compartimenten van de tankwagen (via top- of bodembelading)
  • Vermijdt overvulling en productcontaminatie
  • Brengt de correcte ADR-signalisatie aan
  • Vult het ADR-vervoerdocument correct in
  • Meldt eventuele problemen aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de te leveren brandstoffen
  • Kennis van de veiligheidsuitrusting voor ADR-vervoer en volgen van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van de viscositeit van de te leveren brandstoffen (brandpunt, viscositeit,…)
  • Kennis van de technische procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de administratieve procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de werking van klantinstallaties
  • Kennis van de laad- en lostechnieken bij top- en bodembelading
  • Kennis van de veiligheidsmaatregelen bij het laden en lossen
  • Kennis van de risico’s inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Grondige kennis van de werking van de tankwagen
 • Competentie 9:
  Levert aan tankstations
  • Meldt zich aan bij het tankstation (indien bemand)
  • Legt de bestelbon voor en verifieert de te leveren hoeveelheden en producten
  • Plaatst het tankvoertuig in de nabijheid van het vulpunt
  • Plaatst kegels of gevaardriehoeken om de losplaats af te bakenen
  • Sluit de aardingskabel aan
  • Koppelt de vuldarm aan op de juiste vulopening van de tank
  • Koppelt de overvulbeveiliging aan
  • Sluit, indien benzine wordt geleverd, de damprecuperatieleiding op de tankwagen aan
  • Koppelt, na de levering, de leidingen en de aardingskabel af
  • Sluit de te vullen vulmonden
  • Vermeldt de geleverde hoeveelheid en het geleverde product op de bon
  • Bezorgt de bon aan de exploitant en laat hem/haar (indien aanwezig) tekenen voor ontvangst
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de te leveren brandstoffen
  • Kennis van de viscositeit van de te leveren brandstoffen (brandpunt, viscositeit,…)
  • Kennis van de technische procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de administratieve procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de werking van klantinstallaties
  • Kennis van de laad- en lostechnieken bij top- en bodembelading
  • Kennis van de veiligheidsmaatregelen bij het laden en lossen
  • Kennis van de risico’s inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Grondige kennis van de werking van de tankwagen
 • Competentie 10:
  Levert aan diverse klanten, grote bedrijven, fabrieken, transportbedrijven,…
  • Biedt zich aan bij de klant (indien aanwezig)
  • Legt de bestelbon voor en verifieert de te leveren hoeveelheid en het product
  • Controleert voor levering de installatie van de klant volgens de voorgeschreven procedures (groene dop, staat, controlekaart, …)
  • Controleert de aanwezige hoeveelheid in de tank van de klant (visueel, meetstok, …) om overloop te vermijden
  • Sluit het vulpistool (eventueel via hulpstuk) aan op de opslaginstallatie van de klant
  • Opent de bodemklep van het te lossen compartiment
  • Stelt het te leveren product en de te leveren hoeveelheid in
  • Start het leveren en heeft tijdens het leveren aandacht voor de goede werking van het eventueel aanwezige akoestisch overvulbeveiligingssysteem (fluitsignaal) en het debiet
  • Koppelt na de levering de leidingen af en sluit de te vullen vulmonden
  • Vermeldt de geleverde hoeveelheid en het geleverde product op de bon
  • Bezorgt de bon aan de klant en laat hem/haar (indien aanwezig) tekenen voor ontvangst
  • Vraagt, indien nodig, toestemming aan de verantwoordelijke voor het veranderen van hoeveelheden of prijzen op vraag van de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de te leveren brandstoffen
  • Kennis van de viscositeit van de te leveren brandstoffen (brandpunt, viscositeit,…)
  • Kennis van de technische procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de administratieve procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de werking van klantinstallaties
  • Kennis van de laad- en lostechnieken bij top- en bodembelading
  • Kennis van de veiligheidsmaatregelen bij het laden en lossen
  • Kennis van de risico’s inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Grondige kennis van de werking van de tankwagen
 • Competentie 11:
  Volgt het verloop van de werkzaamheden op
  • Communiceert met derden (klanten, leidinggevende, collega’s,…)
  • Drukt de factuur en/of leveringsnota af voor de exploitant en controleert de juistheid
  • Laat de factuur of leveringsnota aftekenen door de klant, indien mogelijk
  • Ontvangt, indien gevraagd, het geld van de klant
  • Vult het ADR-vervoerdocument in
  • Communiceert de prijs of de totale kost bij een door de klant gevraagde gewijzigde leverhoeveelheid (na akkoord van de verantwoordelijke)
  • Levert de documenten binnen (leveringsbonnen, ontvangen betalingen, facturen, ADR-vervoerdocumenten, …)
  • Verifieert de goede werking van de on board unit en tachograaf
  • Controleert op diefstal van brandstoffen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de te leveren brandstoffen
  • Kennis van de viscositeit van de te leveren brandstoffen (brandpunt, viscositeit,…)
  • Kennis van de technische procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de administratieve procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
  • Kennis van de werking van klantinstallaties
  • Kennis van de gedragscode
  • Grondige kennis van de werking van de tankwagen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Vrachtwagenchauffeur
 • Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
 • Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
 • Kennis van de wegcode
 • Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
 • Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
 • Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
 • Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
 • Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
 • Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
 • Kennis van soorten verpakking en pallets
 • Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
 • Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
 • Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
 • Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
 • Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
 • Kennis van internationale transportvergunningen
 • Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
 • Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
 • Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
 • Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
 • Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
 • Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding
 • Kennis van de effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden
 • Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
 • Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
 • Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
 • Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
 • Kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening: verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.)
Chauffeur in de brandstoffenhandel
 • Kennis van de te leveren brandstoffen
 • Kennis van de veiligheidsuitrusting voor ADR-vervoer en volgen van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van de viscositeit van de te leveren brandstoffen (brandpunt, viscositeit,…)
 • Kennis van de technische procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
 • Kennis van de administratieve procedures inzake laden en leveren van brandstoffen
 • Kennis van de werking van klantinstallaties
 • Kennis van de laad- en lostechnieken bij top- en bodembelading
 • Kennis van de veiligheidsmaatregelen bij het laden en lossen
 • Kennis van de risico’s inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Kennis van de gedragscode
 • Grondige kennis van de werking van de tankwagen

Cognitieve vaardigheden

Vrachtwagenchauffeur
 • Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
 • Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …)
 • Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, ADR-vervoersdocument,...)
 • Bepaalt/controleert de reisweg
 • Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
 • Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
 • Controleert op diefstal van goederen
 • Controleert goederen/verpakking op beschadigingen
 • Stelt een schaderapport op/vermelding op vrachtbrief/CMR
 • Stelt de vrachtbrief correct op (juiste gegevens in het juiste vak, …)
 • Past de wegcode correct toe
 • Respecteert rij- en rusttijden
 • Rijdt zuinig
 • Rijdt defensief
 • Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf
 • Gebruikt hulpmiddelen om een route uit te stippelen
 • Houdt rekening met de voorziene en/of mogelijke tijdstippen om te laden en lossen
 • Schat de situatie in
 • Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….)
 • Biedt eerste hulp
 • Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
 • Gaat om met agressie van betrokken personen
 • Vult een ongevallenformulier in
 • Gebruikt GSM en boordcomputer
 • Registreert de eigen werkzaamheden
 • Communiceert met het bedrijf/collega’s
 • Is klantvriendelijk (omgaan met klanten, …)
 • Drukt zich voldoende in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk
 • Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
Chauffeur in de brandstoffenhandel
 • Meldt zich aan bij het (laad)depot en volgt de geldende richtlijnen
 • Brengt de correcte ADR-signalisatie aan
 • Vult het ADR-vervoerdocument correct in
 • Meldt zich aan bij het tankstation (indien bemand)
 • Legt de bestelbon voor en verifieert de te leveren hoeveelheden en producten
 • Vermeldt de geleverde hoeveelheid en het geleverde product op de bon
 • Bezorgt de bon aan de exploitant en laat hem/haar (indien aanwezig) tekenen voor ontvangst
 • Biedt zich aan bij de klant (indien aanwezig)
 • Legt de bestelbon voor en verifieert de te leveren hoeveelheid en het product
 • Controleert voor levering de installatie van de klant volgens de voorgeschreven procedures (groene dop, staat, controlekaart, …)
 • Controleert de aanwezige hoeveelheid in de tank van de klant (visueel, meetstok, …) om overloop te vermijden
 • Stelt het te leveren product en de te leveren hoeveelheid in
 • Start het leveren en heeft tijdens het leveren aandacht voor de goede werking van het eventueel aanwezige akoestisch overvulbeveiligingssysteem (fluitsignaal) en het debiet
 • Vermeldt de geleverde hoeveelheid en het geleverde product op de bon
 • Bezorgt de bon aan de klant en laat hem/haar (indien aanwezig) tekenen voor ontvangst
 • Vraagt, indien nodig, toestemming aan de verantwoordelijke voor het veranderen van hoeveelheden of prijzen op vraag van de klant
 • Communiceert met derden (klanten, leidinggevende, collega’s,…)
 • Drukt de factuur en/of leveringsnota af voor de exploitant en controleert de juistheid
 • Laat de factuur of leveringsnota aftekenen door de klant, indien mogelijk
 • Ontvangt, indien gevraagd, het geld van de klant
 • Vult het ADR-vervoerdocument in
 • Communiceert de prijs of de totale kost bij een door de klant gevraagde gewijzigde leverhoeveelheid (na akkoord van de verantwoordelijke)
 • Verifieert de goede werking van de on board unit en tachograaf

Probleemoplossende vaardigheden

Vrachtwagenchauffeur
 • Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
 • Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
 • Stelt, bij pannes, de oorzaak vast
 • Stippelt zelfstandig of in samenspraak met de planner de route uit naargelang het voertuig, de lading en de planning
 • Evacueert passagiers
 • Vermijdt fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
 • Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers
 • Voorkomt erger
Chauffeur in de brandstoffenhandel
 • Vermijdt overvulling en productcontaminatie
 • Meldt eventuele problemen aan de leidinggevende
 • Controleert op diefstal van brandstoffen

Motorische vaardigheden

Vrachtwagenchauffeur
 • Stuwt de goederen correct (correcte belasting op de assen,...)
 • Maakt de goederen correct vast (het correcte aantal spanriemen, …)
 • Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels
 • Reinigt de laadruimte volgens de wettelijke en bedrijfseigen bepalingen
 • Houdt de cabine proper en net
Chauffeur in de brandstoffenhandel
 • Stelt de laadinstallatie in (juiste product, juiste hoeveelheid,…)
 • Koppelt de losslang correct aan
 • Vult de compartimenten van de tankwagen (via top- of bodembelading)
 • Plaatst het tankvoertuig in de nabijheid van het vulpunt
 • Plaatst kegels of gevaardriehoeken om de losplaats af te bakenen
 • Sluit de aardingskabel aan
 • Koppelt de vuldarm aan op de juiste vulopening van de tank
 • Koppelt de overvulbeveiliging aan
 • Sluit, indien benzine wordt geleverd, de damprecuperatieleiding op de tankwagen aan
 • Koppelt, na de levering, de leidingen en de aardingskabel af
 • Sluit de te vullen vulmonden
 • Sluit het vulpistool (eventueel via hulpstuk) aan op de opslaginstallatie van de klant
 • Opent de bodemklep van het te lossen compartiment
 • Koppelt na de levering de leidingen af en sluit de te vullen vulmonden
 • Levert de documenten binnen (leveringsbonnen, ontvangen betalingen, facturen, ADR-vervoerdocumenten, …)

Omgevingscontext

 • Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Er moet rekening gehouden worden met piekperiodes.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...) is verplicht afhankelijk van de specifieke activiteit.
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met de verantwoordelijke van de planning, de klant (of zijn vertegenwoordiger) en bij wet aangestelde personen (politie, inspectiediensten, …).
 • De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.
 • Er wordt gewerkt in wisselende weersomstandigheden.
 • Bij het uitvoeren van de activiteiten is de beroepsbeoefenaar regelmatig blootgesteld aan geur, vocht, dampen en lawaai.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar bevindt zich vrijwel steeds in het verkeer. Bovendien bestuurt hij/zij in de meeste gevallen een lang en zwaar voertuig waarmee manoeuvreren niet gemakkelijk is.
 • Hij/zij moet steeds de wettelijke bepalingen en veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.
 • Een tankchauffeur is meestal met een enorm kapitaal (het voertuig en de vervoerde lading) op de weg en staat in voor het in goede staat houden van dit materiaal.
 • Het is van groot belang dat de tankchauffeur de lading goed nakijkt en dit nauwkeurig invult op de vrachtbrief. Dit is immers het enige wettige document waarop beroep kan worden gedaan indien er zich discussies of problemen voordoen in verband met de vervoerde goederen.
 • Risico op ongeval wordt beperkt door het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen (schoenen, handschoenen, valharnas, bril, helm, …)

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de eigen activiteiten (vervoeren van een lading, uitvoeren van een controle op de tankwagen, invullen van documenten, laden van de tankwagen, beleveren van klanten, …).
Is gebonden aan
 • een werkschema/werkopdracht/werkinstructies (dagplanning)
 • de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften (ADR-reglementering,…)
Doet beroep op
 • bij problemen inzake leveringen, route, tankwagen, ladingen, klanten, … en voor het aanvragen van prijs- en/of hoeveelheidsaanpassingen wordt beroep gedaan op de directe leidinggevende en/of de leidinggevende op de plaats van afzender en/of bestemmeling.

Verantwoordelijkheid

 • Plant de werkzaamheden
 • Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek
 • Haalt goederen op, transporteert goederen en levert goederen
 • Rijdt met de vrachtwagen
 • Treedt op bij ongevallen
 • Communiceert intern en extern
 • Ziet toe op veiligheid en gezondheid
 • Laadt de tankwagen
 • Levert aan tankstations
 • Levert aan diverse klanten, grote bedrijven, fabrieken, transportbedrijven,…
 • Volgt het verloop van de werkzaamheden op

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Chauffeur in de brandstoffenhandel’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Medisch onderzoek van groep 2 zoals bepaald in KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
 • Rijbewijs C zoals bepaald in KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
 • Rijbewijs C + E zoals bepaald in KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
 • Rijbewijs C1 zoals bepaald in KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
 • Rijbewijs C1 + E zoals bepaald in KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
 • Vakbekwaamheid voor chauffeurs zoals bepaald in KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E