Amateur vertolkend muzikant

 
BK-0410-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Amateur vertolkend muzikant

Definitie

Een amateur vertolkend muzikant oefent vocale en/of instrumentale muziekstukken in teneinde ze te vertolken tijdens een uitvoering en/of opname in de vrije tijd.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

Transversaal algemeen
 • Competentie 1:
  Werkt samen
  • Communiceert gepast met alle betrokken actoren
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering
  • Doet een eigen inbreng
  • Respecteert de inbreng van anderen
  • Volgt aanwijzingen op van alle betrokken actoren
  • Stelt zich flexibel op
  • Werkt mee aan het groepsbelang
  • Enthousiasmeert anderen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Functioneert binnen een groep
  • Beleeft de kunstuitvoering samen met anderen
  • Leert bij en vervolmaakt zich door samen uit te voeren
  • Gaat om met conflicten
  • Draagt bij tot de groepsdynamiek
  • Handelt conform de visie van de artistiek verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
  • Handelt ergonomisch verantwoord
  • Beschermt zich tegen gehoorschade
  • Gaat veilig om met materiaal en instrumenten
  • Signaleert risico’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gehoorbescherming.
  • Basiskennis ergonomie
  • Basiskennis van veiligheidsregels
Transversaal creëren
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
  • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen in functie van de eigen bijdrage
  • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken in functie van de eigen bijdrage
  • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Reflecteert over de eigen praktijk
  • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
  • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende muzikale contexten (de podiumsector, festivals, evenementen, wedstrijden …).
  • Basiskennis van de grote muzikale maatschappelijke tendensen.
  • Basiskennis van de artistieke terminologie.
  • Basiskennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
Specifieke activiteiten
 • Competentie 5:
  Bereidt het lichaam en het instrument voor op de nodige vaardigheden
  • Bereidt het lichaam voor op de repetities, de voorstellingen, de opnames ...
  • Beheerst instrumenttechnische en/of zangvaardigheden
  • Beheerst uitdrukkingsmogelijkheden
  • Stemt het muziekinstrument
  • Bespeelt het instrument en luistert naar de toonhoogte
  • Doet de nodige aanpassingen in functie van zijn instrument
  • Luistert naar de kwaliteit van de klank
  • Onderhoudt instrumenttechnische en/of zangvaardigheden
  • Houdt de techniek vast en zet ze in verschillende situaties in
  • Doet stemoefeningen of instrumentale oefeningen
  • Gaat veilig en duurzaam om met lichaam en instrument
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Basiskennis van muziekstijlen.
  • Basiskennis van stemopwarmingstechnieken.
  • Basiskennis van ademhalingstechnieken.
  • Basiskennis van uitspraaktechnieken.
  • Basiskennis van gehoortraining.
  • Kennis van instrument.
 • Competentie 6:
  Bestudeert/analyseert het basismateriaal van een uitvoering
  • Vergaart informatie en maakt hier gebruik van
  • Interpreteert het basismateriaal volgens aanwijzingen van de artistiek of creatief verantwoordelijken
  • Ontwikkelt artistieke ideeën in verband met de eigen inbreng en kan deze vertolken
  • Bespreekt met artistiek of creatief verantwoordelijken zijn persoonlijke inbreng
  • Maakt zich vertrouwd met de vereisten van zijn aandeel in de voorstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Basiskennis van muzieknotatie.
  • Basiskennis van vakterminologie.
  • Basiskennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Competentie 7:
  Repeteert het eigen aandeel
  • Studeert muziekstukken en/of teksten in (al dan niet uit het hoofd)
  • Volgt de aanwijzingen van de dirigent en/of creërend muzikant op
  • Oefent de samenzang en/of het samenspel in
  • Kan de bereikte uitvoeringsgraad vasthouden, herhalen en er op verder werken
  • Zet persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in
  • Communiceert en maakt afspraken met artistiek of creatief verantwoordelijke(n) en betrokken medewerkers
  • Zoekt en onderzoekt instrumenttechnische- en uitdrukkingsmogelijkheden en/of zangtechnische- en uitdrukkingsmogelijkheden
  • Gaat volledig op in het samenspel en teamwork zonder de eigenheid te verliezen
  • Gaat efficiënt om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen in het creatieproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Basiskennis van memorisatietechnieken.
  • Basiskennis van ritmiek.
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van instrument.
 • Competentie 8:
  Vertolkt alleen of met medemuzikanten/zangers zijn aandeel in de uitvoering voor het publiek en/of opname
  • Voelt het ritme, de timing en de dynamiek aan
  • Stemt het zingen en/of muziek spelen af op de uitvoering van andere muzikanten
  • Observeert de dirigent/creërend muzikant en volgt aanwijzingen op
  • Is bewust van de eigen inbreng in het geheel
  • Respecteert de gemaakte afspraken
  • Presenteert werk aan een publiek
  • Manifesteert een persoonlijke aanpak (klemtonen, stijl, visie)
  • Speelt flexibel in op ruimte en omstandigheden
  • Speelt in op de reacties van het publiek en de andere muzikanten
  • Stuurt bij op aangeven van de creatief verantwoordelijken en betrokken medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
  • Basiskennis van instrumentale en/of vocale technieken.
  • Basiskennis van ritmiek.
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van instrument.
 • Competentie 9:
  Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
  • Reflecteert en communiceert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie met de creatief verantwoordelijken, de betrokken medewerkers
  • Stuurt bij op aangeven van de creatief of artistiek verantwoordelijken
  • Stuurt zichzelf bij ten voordele van een gemeenschappelijk resultaat
  • Maakt afspraken met artistiek of creatief verantwoordelijke(n) en betrokken medewerkers
  • Accepteert feedback
  • Stelt zich flexibel op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakterminologie.
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 10:
  Begeleidt de promotie en verspreiding naar de media en het publiek
  • Geeft informatie over de uitvoering en zijn aandeel erin (uitvoering, inhoud, …)
  • Gebruikt sociale/digitale media
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis sociale/digitale media

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de verschillende muzikale contexten (de podiumsector, festivals, evenementen, wedstrijden …).
 • Basiskennis van de grote muzikale maatschappelijke tendensen.
 • Basiskennis van de artistieke terminologie.
 • Basiskennis van instrumentale en/of vocale uitdrukkingsmogelijkheden.
 • Basiskennis van instrumentale en/of vocale technieken.
 • Basiskennis van muziekstijlen.
 • Basiskennis van stemopwarmingstechnieken.
 • Basiskennis van ademhalingstechnieken.
 • Basiskennis van uitspraaktechnieken.
 • Basiskennis van gehoortraining.
 • Basiskennis van gehoorbescherming.
 • Basiskennis van memorisatietechnieken.
 • Basiskennis van ritmiek.
 • Basiskennis van muzieknotatie.
 • Basiskennis van vakterminologie.
 • Basiskennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis ergonomie
 • Basiskennis van veiligheidsregels
 • Basiskennis sociale/digitale media
 • Kennis van instrument.

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast met alle betrokken actoren
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering
 • Respecteert de inbreng van anderen
 • Volgt aanwijzingen op van alle betrokken actoren
 • Stelt zich flexibel op
 • Werkt mee aan het groepsbelang
 • Enthousiasmeert anderen
 • Beleeft de kunstuitvoering samen met anderen
 • Leert bij en vervolmaakt zich door samen uit te voeren
 • Gaat om met conflicten
 • Draagt bij tot de groepsdynamiek
 • Handelt conform de visie van de artistiek verantwoordelijke
 • Signaleert risico’s
 • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen in functie van de eigen bijdrage
 • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken in functie van de eigen bijdrage
 • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Reflecteert over de eigen praktijk
 • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling
 • Luistert naar de kwaliteit van de klank
 • Vergaart informatie en maakt hier gebruik van
 • Interpreteert het basismateriaal volgens aanwijzingen van de artistiek of creatief verantwoordelijken
 • Ontwikkelt artistieke ideeën in verband met de eigen inbreng en kan deze vertolken
 • Bespreekt met artistiek of creatief verantwoordelijken zijn persoonlijke inbreng
 • Maakt zich vertrouwd met de vereisten van zijn aandeel in de voorstelling
 • Studeert muziekstukken en/of teksten in (al dan niet uit het hoofd)
 • Volgt de aanwijzingen van de dirigent en/of creërend muzikant op
 • Communiceert en maakt afspraken met artistiek of creatief verantwoordelijke(n) en betrokken medewerkers
 • Gaat efficiënt om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen in het creatieproces
 • Voelt het ritme, de timing en de dynamiek aan
 • Observeert de dirigent/creërend muzikant en volgt aanwijzingen op
 • Is bewust van de eigen inbreng in het geheel
 • Respecteert de gemaakte afspraken
 • Presenteert werk aan een publiek
 • Stuurt bij op aangeven van de creatief verantwoordelijken en betrokken medewerkers
 • Reflecteert en communiceert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie met de creatief verantwoordelijken, de betrokken medewerkers
 • Stuurt bij op aangeven van de creatief of artistiek verantwoordelijken
 • Maakt afspraken met artistiek of creatief verantwoordelijke(n) en betrokken medewerkers
 • Accepteert feedback
 • Stelt zich flexibel op
 • Geeft informatie over de uitvoering en zijn aandeel erin (uitvoering, inhoud, …)
 • Gebruikt sociale/digitale media

Probleemoplossende vaardigheden

 • Speelt flexibel in op ruimte en omstandigheden
 • Speelt in op de reacties van het publiek en de andere muzikanten
 • Stuurt zichzelf bij ten voordele van een gemeenschappelijk resultaat

Motorische vaardigheden

 • Doet een eigen inbreng
 • Handelt ergonomisch verantwoord
 • Beschermt zich tegen gehoorschade
 • Gaat veilig om met materiaal en instrumenten
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Bereidt het lichaam voor op de repetities, de voorstellingen, de opnames ...
 • Beheerst instrumenttechnische en/of zangvaardigheden
 • Beheerst uitdrukkingsmogelijkheden
 • Stemt het muziekinstrument
 • Bespeelt het instrument en luistert naar de toonhoogte
 • Doet de nodige aanpassingen in functie van zijn instrument
 • Onderhoudt instrumenttechnische en/of zangvaardigheden
 • Houdt de techniek vast en zet ze in verschillende situaties in
 • Doet stemoefeningen of instrumentale oefeningen
 • Gaat veilig en duurzaam om met lichaam en instrument
 • Oefent de samenzang en/of het samenspel in
 • Kan de bereikte uitvoeringsgraad vasthouden, herhalen en er op verder werken
 • Zet persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in
 • Zoekt en onderzoekt instrumenttechnische- en uitdrukkingsmogelijkheden en/of zangtechnische- en uitdrukkingsmogelijkheden
 • Gaat volledig op in het samenspel en teamwork zonder de eigenheid te verliezen
 • Stemt het zingen en/of muziek spelen af op de uitvoering van andere muzikanten
 • Manifesteert een persoonlijke aanpak (klemtonen, stijl, visie)

Omgevingscontext

 • Het musiceren wordt uitgeoefend in de amateurkunstensector. De omgeving is artistiek/creatief.
 • Het repeteren gebeurt meestal in vertrouwde omgevingen en omstandigheden.
 • Het vertolken gebeurt in diverse omgevingen en omstandigheden zowel binnen als buiten.
 • Het repeteren en vertolken gebeurt alleen en/of in teamverband.
 • De repetities en vertolkingen worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt: resultaatgerichtheid, concentratie, stressbestendigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen.
 • Repeteren en vertolken gebeurt meestal in de vrije tijd (’s avonds, tijdens weekends en/of in de gebruikelijke vakantieperiodes).
 • Bij het vertolken wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een publiek.
 • Kunstbeoefening gebeurt veel in gezinsverband.
 • Het artistiek proces bepaalt de volgorde van uitvoering van de verschillende activiteiten.
 • Men dient rekening te houden met een opgelegde hiërarchie.

Handelingscontext

 • De amateur kunstbeoefenaar heeft oog voor esthetiek.
 • Er is resultaatgerichtheid wat concentratie en nauwkeurigheid vergt.
 • De amateur kunstbeoefenaar is actief betrokken bij de omgeving en gaat er flexibel mee om.
 • De handelingscontext is afwisselend hetgeen enig reflectief handelen vergt.
 • De amateur kunstbeoefenaar gaat veilig om met materiaal.
 • De amateur kunstbeoefenaar heeft oog voor de tevredenheid van het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De amateur kunstbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Het functioneren in een groep vraagt een zekere flexibiliteit.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het memoriseren en/of aflezen van muziekstukken en/of teksten.
 • het voorbereiden van stem en/of instrument voor repetities, voorstellingen en opnames.
 • het zich fysiek voorbereiden.
 • het vertolken van artistieke beslissingen.
 • het vertolken van het eigen aandeel.
 • het reflecteren over en het verbeteren van de eigen prestatie en/of groepsprestatie en in het communiceren hierover.
Is gebonden aan
 • het concept van de dirigent/creërend muzikant.
 • de technische mogelijkheden van het gebruikte instrument of van de stem.
 • het intellectueel eigendomsrecht.
Doet beroep op
 • de medemuzikanten.
 • de dirigent/creërend muzikant.
 • het logistiek team.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt samen
 • Functioneert binnen een groep
 • Werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
 • Bereidt het lichaam en het instrument voor op de nodige vaardigheden
 • Bestudeert/analyseert het basismateriaal van een uitvoering
 • Repeteert het eigen aandeel
 • Vertolkt alleen of met medemuzikanten/zangers zijn aandeel in de uitvoering voor het publiek en/of opname
 • Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
 • Begeleidt de promotie en verspreiding naar de media en het publiek

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.