Monteerder-afregelaar

 
BK-0268-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Monteerder-afregelaar

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "F150202 Rigger-monteerder (m/v)"

Definitie

De monteerder-afregelaar monteert onderdelen, componenten en verbindingsstukken met de nodige correcties en afregelingen op basis van constructie- en samenstellingstekeningen en de toegelaten afregeltoleranties teneinde een constructie, halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie en aanwijzingen uit met collega’s
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Geeft aandachtspunten mee aan collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Stelt werkdocumenten op
  • Vult werkdocumenten in
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Organiseert de taken volgens de gegeven opdracht
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
  • Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
  • Leest en begrijpt het technisch dossier (constructietekening, samenstellingstekening, instructies,…)
  • Bepaalt de eigen werkvolgorde en stuurt bij na overleg met de leidinggevende
  • Haalt indien nodig werkvergunningen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van gereedschappen
  • Grondige kennis van het lezen van een technisch dossier
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Sorteert afval
  • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
  • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
  • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
  • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 4:
  Gebruikt gereedschappen
  • Controleert de staat van gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Gebruikt ondersteuningsmateriaal en beschikbare montagekalibers
  • Reinigt de gereedschappen
  • Kijkt de gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
  • Controleert en stelt opspangereedschappen in
  • Controleert of het keuringsplichtige gereedschap gekeurd is
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
  • Kennis van borgingsmiddelen- en technieken
  • Kennis van gereedschappen
 • Competentie 5:
  Bereidt de montage voor
  • Analyseert en interpreteert de samenstellings-en constructietekening en de aangegeven afregeltoleranties
  • Selecteert onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
  • Koppelt onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
  • Werkt de onderdelen bij op basis van de meetresultaten (puinen, ruimen, vijlen, schuren,…)
  • Controleert de aangegeven onderdelen op correctheid
  • Onderneemt de nodige acties bij niet conformiteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van opbouw en werking van het product
  • Kennis van metaalbewerking
  • Kennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
 • Competentie 6:
  Positioneert de onderdelen
  • Kijkt na of de aanwezige onderdelen overeenkomen met de onderdelen op tekeningen, werkinstructies en de opvolgdocumenten
  • Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, schuifmaat, waterpas, micrometer,…)
  • Reinigt de onderdelen
  • Positioneert de onderdelen
  • Gebruikt de opgegeven soort verbindingselementen en dichtingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van opbouw en werking van het product
  • Kennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • Kennis van reinigingstechnieken
  • Kennis van positioneringstechnieken
 • Competentie 7:
  Stelt de positionering bij en/of regelt af
  • Selecteert het gereedschap om de correctheid en speling van de afregeling te controleren
  • Meet tussentijds de constructie
  • Selecteert de nodige afregelmiddelen
  • Regelt bij of lijnt onderdelen uit op basis van de opgegeven plaatstolerantie en de verkregen meetresultaten
  • Meet na
  • Stuurt bij binnen de gegeven plaatstoleranties/positionering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • Kennis van positioneringstechnieken
  • Kennis van afregeltechnieken
 • Competentie 8:
  Monteert de onderdelen
  • Monteert volgens een aangegeven werkvolgorde, technische specificaties en instructies
  • Verbindt onderdelen door middel van mechanische verbindingen en lijmverbindingen
  • Borgt de verbinding volgens voorschriften
  • Controleert de montage (vlakken waterpas, onderdelen degelijk vastgezet en geborgd, visuele gebreken, …) met de beschikbare meetinstrumenten
  • Stelt de positie bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van metaalbewerking
  • Kennis van het lezen van technische tekeningen
  • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • Kennis van mechanische verbindingen
  • Kennis van lijmverbindingen
  • Kennis van afregeltechnieken
 • Competentie 9:
  Demonteert onderdelen
  • Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, …)
  • Meet de te vervangen elementen op
  • Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
  • Demonteert volgens de voorschriften (knippen, slijpen, snijbranden, verwarmen,…)
  • Voert nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen,…)
  • Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op heropbouw
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van opbouw en werking van het product
  • Kennis van metaalbewerking
  • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
  • Kennis van reinigingstechnieken
  • Kennis van positioneringstechnieken
 • Competentie 10:
  Maakt de constructie klaar voor transport
  • Beschermt de constructie volgens de voorschriften
  • Brengt hijselementen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van borgingsmiddelen- en technieken
 • Competentie 11:
  Registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging
  • Registreert alle meetresultaten
  • Registreert alle vervangen onderdelen
  • Ondertekent de werkorder en -vergunningen en levert ze binnen
  • Sluit de opdracht af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
Bij werken op werf of buiteninstallaties
 • Competentie 12:
  Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels
  • Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en valbeveiliging
  • Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
  • Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
  • Plaatst en gebruikt ladders
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
  • Kennis van werken op hoogte
 • Competentie 13:
  Slaat lasten aan en verplaatst ze
  • Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last
  • Schat het gewicht van de last in
  • Slaat de lasten aan in functie van het zwaartepunt en de tophoek
  • Geeft de correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman
  • Brengt de last op de plaats van montage met het geschikte transportmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
  • Kennis van aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
  • Kennis van werken op hoogte

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van opbouw en werking van het product
 • Kennis van metaalbewerking
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • Kennis van driehoeksmeetkunde
 • Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • Kennis van aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
 • Kennis van werken op hoogte
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van het lezen van technische tekeningen
 • Kennis van maat, -vorm en plaatstoleranties
 • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
 • Kennis van mechanische verbindingen
 • Kennis van lijmverbindingen
 • Kennis van reinigingstechnieken
 • Kennis van positioneringstechnieken
 • Kennis van afregeltechnieken
 • Kennis van borgingsmiddelen- en technieken
 • Kennis van gereedschappen
 • Grondige kennis van het lezen van een technisch dossier

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie en aanwijzingen uit met collega’s
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Geeft aandachtspunten mee aan collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Stelt werkdocumenten op
 • Vult werkdocumenten in
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en begrijpt het technisch dossier (constructietekening, samenstellingstekening, instructies,…)
 • Bepaalt de eigen werkvolgorde en stuurt bij na overleg met de leidinggevende
 • Haalt indien nodig werkvergunningen op
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Sorteert afval
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
 • Controleert de staat van gereedschappen voor gebruik
 • Kijkt de gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
 • Controleert en stelt opspangereedschappen in
 • Controleert of het keuringsplichtige gereedschap gekeurd is
 • Analyseert en interpreteert de samenstellings-en constructietekening en de aangegeven afregeltoleranties
 • Selecteert onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
 • Koppelt onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
 • Controleert de aangegeven onderdelen op correctheid
 • Kijkt na of de aanwezige onderdelen overeenkomen met de onderdelen op tekeningen, werkinstructies en de opvolgdocumenten
 • Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, schuifmaat, waterpas, micrometer,…)
 • Selecteert het gereedschap om de correctheid en speling van de afregeling te controleren
 • Meet tussentijds de constructie
 • Selecteert de nodige afregelmiddelen
 • Regelt bij of lijnt onderdelen uit op basis van de opgegeven plaatstolerantie en de verkregen meetresultaten
 • Meet na
 • Stuurt bij binnen de gegeven plaatstoleranties/positionering
 • Monteert volgens een aangegeven werkvolgorde, technische specificaties en instructies
 • Borgt de verbinding volgens voorschriften
 • Controleert de montage (vlakken waterpas, onderdelen degelijk vastgezet en geborgd, visuele gebreken, …) met de beschikbare meetinstrumenten
 • Stelt de positie bij
 • Meet de te vervangen elementen op
 • Beschermt de constructie volgens de voorschriften
 • Registreert alle meetresultaten
 • Registreert alle vervangen onderdelen
 • Ondertekent de werkorder en -vergunningen en levert ze binnen
 • Sluit de opdracht af
 • Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en valbeveiliging
 • Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last
 • Schat het gewicht van de last in
 • Geeft de correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman

Probleemoplossende vaardigheden

 • Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
 • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
 • Onderneemt de nodige acties bij niet conformiteiten

Motorische vaardigheden

 • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
 • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Gebruikt ondersteuningsmateriaal en beschikbare montagekalibers
 • Reinigt de gereedschappen
 • Werkt de onderdelen bij op basis van de meetresultaten (puinen, ruimen, vijlen, schuren,…)
 • Reinigt de onderdelen
 • Positioneert de onderdelen
 • Gebruikt de opgegeven soort verbindingselementen en dichtingen
 • Verbindt onderdelen door middel van mechanische verbindingen en lijmverbindingen
 • Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, …)
 • Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
 • Demonteert volgens de voorschriften (knippen, slijpen, snijbranden, verwarmen,…)
 • Voert nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen,…)
 • Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op heropbouw
 • Brengt hijselementen aan
 • Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
 • Plaatst en gebruikt ladders
 • Slaat de lasten aan in functie van het zwaartepunt en de tophoek
 • Brengt de last op de plaats van montage met het geschikte transportmateriaal

Omgevingscontext

 • Het beroep van monteerder-afregelaar is ruim verspreid in de technologische industrie.
 • De monteerder-afregelaar voert montagewerk en afregelwerk uit in een industrieel bedrijf, op buiteninstallaties of op werven. Hij moet regelmatig werken op hoogte en zware lasten kunnen aanslaan.
 • De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de nodige materialenkennis, kennis van gereedschappen, het soort van product; montage-en demontagetechnieken, afregeltechnieken en de eisen waaraan het product moet voldoen.
 • Het beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning en omgeving.
 • De werkopdracht en het eindresultaat zijn minder strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Typische risico’s zijn vallende lasten, onvoldoende stabiliteit van de constructie tijdens de fabricage en elektrocutie.

Handelingscontext

 • De monteerder- afregelaar heeft oog voor de kwaliteit van zijn werk door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega’s, derden en opdrachtgevers
 • Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen.
 • Hij heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM’s en CBM’s .
 • Hij gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkvolgorde
 • het voorbereiden van de montage
 • het positioneren van onderdelen
 • het bijstellen en afregelen van de positionering van onderdelen
 • het monteren van de onderdelen
 • het demonteren van onderdelen
 • het bijwerken van onderdelen
 • het klaarmaken van een constructie voor transport
 • het registreren van gegevens voor productie-en kwaliteitsopvolging
 • het werken op hoogte volgens de veiligheidsregels
 • het aanslaan en verplaatsen van lasten
Is gebonden aan
 • het technisch dossier
 • de samenstellingstekening en de constructietekening
 • alle veiligheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in het stellen van handelingen in het kader van zijn eigen werk
 • de werkvergunning
 • afspraken met collega’s en leidinggevenden
Doet beroep op
 • een bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt binnen en buiten het eigen vakgebied en bij het opmerken van een gevaarlijke situatie

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Organiseert de taken volgens de gegeven opdracht
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt gereedschappen
 • Bereidt de montage voor
 • Positioneert de onderdelen
 • Stelt de positionering bij en/of regelt af
 • Monteert de onderdelen
 • Demonteert onderdelen
 • Maakt de constructie klaar voor transport
 • Registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging
 • Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels
 • Slaat lasten aan en verplaatst ze

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.