Samensteller

 
BK-0266-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Samensteller

Definitie

De samensteller stelt onderdelen, componenten en verbindingsstukken samen op basis van een gegeven werkvolgorde in een terugkerend standaardpatroon teneinde een halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega's
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Vult werkdocumenten in
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Voert de taken in functie van de dagplanning uit
  • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
  • Leest en begrijpt de werkinstructies
  • Volgt de dagplanning
  • Past de aangegeven werkvolgorde toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van gereedschappen
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Sorteert afval
  • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
  • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften
  • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • Competentie 4:
  Gebruikt gereedschappen
  • Controleert de staat van gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Gebruikt voorgeschreven montagekalibers
  • Reinigt de gereedschappen
  • Kijkt gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
  • Gebruikt ingestelde opspangereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gereedschappen
 • Competentie 5:
  Positioneert de onderdelen
  • Kijkt na of de aanwezige onderdelen overeenkomen met de onderdelen op de werkinstructies en opvolgdocumenten
  • Gebruikt meetkalibers
  • Reinigt de onderdelen
  • Positioneert de onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opbouw en werking van het product
  • Kennis van reinigingstechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van het gebruik van meetkalibers
 • Competentie 6:
  Stelt de onderdelen samen
  • Verbindt de onderdelen op basis van opgegeven volgorde en gereedschap in de werkinstructie
  • Kijkt de samenstelling visueel of met meetkaliber na
  • Markeert eventueel de niet-conforme samenstelling en houdt deze stukken apart
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opbouw en werking van het product
  • Basiskennis van metaalbewerking
  • Kennis van mechanische verbindingen
  • Kennis van lijmverbindingen
 • Competentie 7:
  Registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging
  • Sluit het werkorder af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van opbouw en werking van het product
 • Basiskennis van metaalbewerking
 • Kennis van mechanische verbindingen
 • Kennis van lijmverbindingen
 • Kennis van reinigingstechnieken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van het gebruik van meetkalibers
 • Kennis van gereedschappen
 • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie uit met collega's
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Vult werkdocumenten in
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
 • Leest en begrijpt de werkinstructies
 • Volgt de dagplanning
 • Past de aangegeven werkvolgorde toe
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Sorteert afval
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
 • Controleert de staat van gereedschappen voor gebruik
 • Kijkt gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
 • Kijkt na of de aanwezige onderdelen overeenkomen met de onderdelen op de werkinstructies en opvolgdocumenten
 • Gebruikt meetkalibers
 • Verbindt de onderdelen op basis van opgegeven volgorde en gereedschap in de werkinstructie
 • Kijkt de samenstelling visueel of met meetkaliber na
 • Sluit het werkorder af

Probleemoplossende vaardigheden

 • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
 • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Gebruikt voorgeschreven montagekalibers
 • Reinigt de gereedschappen
 • Gebruikt ingestelde opspangereedschappen
 • Reinigt de onderdelen
 • Positioneert de onderdelen
 • Markeert eventueel de niet-conforme samenstelling en houdt deze stukken apart

Omgevingscontext

 • Het beroep van samensteller is ruim verspreid in de technologische industrie.
 • De samensteller voert samenbouw uit in een industrieel bedrijf.
 • De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de nodige materialenkennis, kennis van gereedschappen, het soort van product en de kwaliteitseisen waaraan het product moet voldoen.
 • Het beroep wordt meestal op individuele werkposten uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen in samenbouw en van dagplanning.
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en contact met gevaarlijke producten impliceren.

Handelingscontext

 • De samensteller heeft oog voor de kwaliteit van zijn werk door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij is in staat om op een contactvaardige en constructieve manier om te gaan met collega’s en leidinggevenden.
 • Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen.
 • Hij heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM’s en CBM’s.
 • Hij gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het positioneren van onderdelen
 • het samenstellen van de onderdelen
 • het registreren van gegevens voor productie-en kwaliteitsopvolging
Is gebonden aan
 • werkinstructies
 • opvolgdocumenten
 • alle veiligheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in het stellen van handelingen in het kader van zijn eigen werk
 • aanwijzingen van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning, werkinstructies en melding van problemen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Voert de taken in functie van de dagplanning uit
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt gereedschappen
 • Positioneert de onderdelen
 • Stelt de onderdelen samen
 • Registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.