Crossmedia assistent in interactieve producties

 
BK-0484-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Crossmedia assistent in interactieve producties

Definitie

De crossmedia assistent in interactieve producties bewerkt en geeft aangeleverde content mee vorm en ontwikkelt interactieve onderdelen van een crossmediaal design en houdt hierbij rekening met zowel de grafische als technisch voorbereide eisen/kaders, teneinde ondersteuning te bieden voor het mee ontwikkelen van kwaliteitsvolle crossmediale/multimediale producties.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van het productieorder en -voorschriften
  • Neemt kennis van de briefing voor de productie
  • Neemt kennis van de wensen van de klant
  • Houdt zich aan vooropgestelde eisen betreffende de te gebruikten technologie
  • Houdt zich aan de vooropgestelde eisen betreffende lay-out, opmaak en vorm
  • Neemt de productieplanning door
  • Volgt de vooropgestelde planning nauwgezet op
  • Neemt kennis van de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines in het kader van het rendement
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over (indien van toepassing)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis over het maken van technische en beeldtechnische ontwerpen voor de klant
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis over de opdrachtomschrijving (= interne vertaling wensen van de klant)
  • Kennis van de geldende afspaken inzake de kwaliteitsstandaard
  • Kennis van technische en visuele oplossingen en mogelijkheden voor de realisatie van de productie
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Houdt rekening met de verschillende stappen die de productie in functie van de realisatie moet doorlopen
  • Participeert aan het overleg dat de stappen in kaart brengt om de productie te realiseren
  • Houdt rekening met de specifieke stappen/taken die nodig zijn in het productieproces
  • Overlegt met de betrokken medewerkers die het kader* waarbinnen gewerkt wordt vastleggen (huisstijl, de visie op de typografie en kleurgebruik, procedures i.f.v. het beeldmateriaal, …)
  • Houdt zich aan het vastgelegde kader en vertaalt de instructies naar de verschillende kaders van de productie
  • Signaleert de mogelijke onbruikbaarheid van aangeleverd materiaal en/of bestanden
  • Schat mee de extra werkduur in bij aanlevering van onbruikbaar materiaal en/of digitale bestanden
  • Houdt bij de participatie aan het overleg rekening met voorschriften voor het productieorder, het voorziene budget en het tijdsbestek
  • Interpreteert de briefing/feedback van een klant correct, houdt rekening met de wensen van de klant en met de instructies van de verantwoordelijke/leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de verschillende stappen in het productieproces van crossmediale producten op het niveau van de realisatie, correcties en/of bijsturingen
  • Kennis van de geldende afspaken inzake de kwaliteitsstandaard
  • Kennis van de realisatie van crossmediale producten
  • Kennis van de verschillende stappen voor de realisatie van een crossmediaal product binnen een vastgelegd kader
 • Competentie 3:
  Bewerkt de aangeleverde inhoudelijke content en ontwikkelt onderdelen van een crossmediaal design
  • Neemt kennis van aangeleverde voorstellen (al dan niet digitaal uitgewerkt)
  • Bundelt en vraagt ontbrekend materiaal op
  • Zorgt voor een evenwichtige opmaak en verdeling van de content in functie van het beoogde doel en de doelgroep van crossmediale product
  • Integreert een bestaande huisstijl binnen het (gevraagde) design
  • Volgt de instructies van de klant en/of de feedback van de interne marketeer om een onderscheid tussen de hoofdgedachte en ondersteunende info in de content te maken
  • Houdt rekening met de wensen en de feedback van de klant/opdrachtgever en/of de leidinggevende/ verantwoordelijke
  • Werkt nauwkeurig om fouten te vermijden en neemt de nodige stappen om foutloze producties op te leveren (zoals tekst achter foto’s vermijden, verkeerde beelden, nalezen van de content, copywriter of andere bevoegden inschakelen om tik- en spellingsfouten en correcte en logische splitsingen in de tekst te controleren, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van usability
  • Basiskennis van de technische beperkingen van de online eindproducten en het online platform
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van de instructies die het ontleden van content vergemakkelijken
  • Kennis van het, binnen een vastgelegd kader, creatief uitwerken van de content in functie van het specifieke platform of gebruikersprofiel
  • Kennis van de vormvereisten en beperkingen van een huisstijl
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de stappen die genomen worden om nauwkeurigheid te kunnen garanderen
 • Competentie 4:
  Past beeldbewerking en beeldmanipulatie toe op het aangeleverde beeldmateriaal
  • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
  • Converteert aangeleverde bestanden naar een geschikt bestandsformaat
  • Zoekt en selecteert geschikt beeldmateriaal op servers en/of online en beoordeelt de kwaliteit, beeldresolutie, kleurmodus, …
  • Informeert zich over de regels van het intellectuele eigendomsrecht en handelt ernaar
  • Bepaalt de stappen voor de beeldmanipulatie en/of beeldcorrectie
  • Manipuleert en corrigeert beeldmateriaal (zoals kleur, kleurenruimte, helderheid, …) en maakt het klaar voor publicatie of levert het op voor integratie in digitale (crossmediale) publicaties en/of toepassingen
  • Kadreert aangeleverd beeldmateriaal en houdt hierbij rekening met de vormvereisten voor een correcte visuele interpretatie / positieve ervaring door de gebruiker
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van het product
  • Basiskennis van schermkalibratie
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van het handmatig aanpassen van digitale bestandsformaten
  • Kennis van separatietechnieken: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK) en alternatieve separatietechnieken (zoals hexachromie) in functie van het druk- en afwerkingsproces en/of het gewenste mediakanaal
  • Kennis van conversiemogelijkheden van de digitale bestandsformaten
  • Kennis van diverse mogelijkheden om bestanden online op te slaan en/of te transporteren
  • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van beeldmateriaal
  • Kennis van de vormvereisten voor beeldmateriaal i.f.v. het eindproduct (zoals resoluties, kleurformaten, kleurprofielen (3), kadrering, positionering, omzetting van beeldschermkleuren naar druktechnische kleuren, densiteit, druk- en afwerkingsproces, drukdrager en/of mediakanaal, …)
  • Kennis van exports in verschillende bestandsformaten
  • Kennis van kleurentheorie
  • Kennis van Color Management (4)
 • Competentie 5:
  Programmeert (onderdelen van) de crossmediale (web)toepassingen
  • Houdt in de technische programmeerfase rekening met technische beperkingen eigen aan het online eindproduct/ online platform
  • Plaatst een crossmediaal product online
  • Maakt gebruik van een Content Management Systeem (zoals invulling van tekst en beeld …)
  • Vult de templates in het Content Management Systeem (CMS systeem) in
  • Integreert en positioneert de zelf aangemaakte of aangeleverde inhoud in het crossmediaal product
  • Gebruikt standaard functionaliteiten van gangbare programmeertalen eigen aan het online publiceren
  • Onderscheidt de elementen waaruit webpagina’s zijn opgebouwd om ze op een correcte manier te gebruiken en ze een correcte invulling te geven
  • Integreert externe inhoud binnen webpagina’s of online toepassingen
  • Raadpleegt een database en koppelt deze met een crossmediaal product
  • Integreert een eenvoudige animatie in een website/online publicatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van add-ons (CMS)
  • Basiskennis van online (sociale) media en hun integratiemogelijkheden
  • Basiskennis van de koppeling van databases aan crossmediale producties
  • Kennis van de opbouw van webpagina’s/online toepassingen
  • Kennis van de integratie van externe inhoud in webpagina’s/online toepassingen
  • Kennis van het online plaatsen en/of publiceren van een crossmediaal product
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van het aanpassen van de content in een bestaand content management systeem (CMS systeem)
  • Kennis van het invullen van templates in een content van een bestaand management systeem (CMS systeem)
  • Kennis van software voor het aanmaken en bewerken van programmeercode i.f.v. een specifiek crossmediaal eindproduct
  • Kennis van de integratie van eenvoudige animaties in websites/online toepassingen en/of crossmediale producties
 • Competentie 6:
  Levert (onderdelen van) crossmediale producties op en onderhoudt deze
  • Biedt ondersteuning bij de verschillende stappen van oplevering van het crossmediale product
  • Past de verschillende stappen toe om (onderdelen van) een productie technisch correct op te leveren, in functie van de volgende stap in het productieproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van online (sociale) media en hun integratiemogelijkheden
  • Basiskennis van de koppeling van databases aan crossmediale producties
  • Kennis van het online plaatsen en/of publiceren van een crossmediaal product
  • Kennis van de realisatie van geschikte crossmediale ontwerpen voor een specifiek platform of gebruikersprofiel
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van standaard functionaliteiten van gangbare programmeertalen
  • Kennis van software voor het aanmaken en bewerken van programmeercode i.f.v. een specifiek crossmediaal eindproduct
  • Kennis van het inhoudelijk grafisch en technisch onderhouden en updaten van crossmediale producties
 • Competentie 7:
  Maakt gebruik van audio- en videobestanden in de crossmediale online productie
  • Zoekt en selecteert geschikte geluidsfragmenten in functie van het specifieke productieproces
  • Beoordeelt het geselecteerde audiomateriaal op bruikbaarheid en houdt rekening met minimale kwaliteitseisen
  • Zoekt en selecteert videomateriaal in functie van het specifieke productieproces
  • Beoordeelt het geselecteerde videomateriaal op bruikbaarheid en houdt rekening met minimale kwaliteitseisen
  • Gebruikt software om audio- en videofragmenten te manipuleren en gebruiksklaar te maken voor implementatie in de crossmediale productie en in sociale media
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van audiomateriaal
  • Basiskennis van videomateriaal
  • Basiskennis van de minimale kwaliteitseisen van geluidsfragmenten
  • Basiskennis van moodboard
  • Basiskennis van de minimale kwaliteitseisen van videofragmenten
  • Basiskennis van het bewerken (inkorten) van een korte video-opname
  • Basiskennis van het bewerken (inkorten) van een korte geluidsopname
  • Kennis van geschikte bronnen voor geluids- en video-opnames (vinden, selecteren en beoordelen op bruikbaarheid, kwaliteit, …)
 • Competentie 8:
  Realiseert eenvoudige animaties voor crossmediale publicaties
  • Kiest de geschikte software voor de aanmaak en manipulatie van eenvoudige animaties
  • Zoekt en selecteert geschikt beeld- en tekst materiaal om te integreren in een animatie
  • Realiseert eenvoudige animaties voor integratie in crossmediale publicaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gangbare animatietechnieken
  • Kennis van software voor het aanmaken en bewerken van eenvoudige animaties
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de integratie van eenvoudige animaties in websites/online toepassingen en/of crossmediale producties
 • Competentie 9:
  Bewerkt de aangeleverde illustratieve content
  • Manipuleert en bewerkt aangeleverde illustratieve content met het oog op de implementatie voor een optimale publicatie
  • Herwerkt aangeleverde illustratieve elementen die niet aan de kwaliteitseisen* voldoen (*wanneer daar een budget voor beschikbaar is …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het handmatig aanpassen van digitale bestandsformaten
  • Kennis van separatietechnieken: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK) en alternatieve separatietechnieken (zoals hexachromie) in functie van het druk- en afwerkingsproces en/of het gewenste mediakanaal
  • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van illustratiemateriaal
 • Competentie 10:
  Gebruikt software en hardware op een efficiënte manier
  • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
  • Gebruikt bedrijfseigen software
  • Gebruikt de geschikte hardware om de producties te presenteren
  • Voert basishandelingen uit op hardware die gebruikt wordt voor het presenteren van de digitale productie
  • Maakt het grafisch digitaal product klaar voor productie en optimaliseert het voor de verdere digitale verwerking
  • Stockeert de content volgens de procedures om een vlotte en logische toegankelijkheid* van de content te garanderen (*bijv.in functie van nabewerkingen, herwerking, herdruk, …)
  • Maakt back-ups en zet deze desgewenst terug op de oorspronkelijke locatie
  • Gebruikt zoekfuncties van de bedrijfseigen software op een efficiënte manier
  • Maakt gericht gebruik van zoekmachines
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het online plaatsen en/of publiceren van een crossmediaal product
  • Kennis van het gericht gebruik van online zoekmachines met behulp van de juiste zoektermen
  • Kennis van de mogelijkheden van de beschikbare bedrijfseigen software voor de realisatie van de opdracht
  • Kennis van software om digitale producties online te publiceren
  • Kennis van de werking van bedrijfseigen randapparatuur van computersystemen in een grafische/crossmediale omgeving
  • Kennis van databeheersystemen i.f.v. het online opslaan van bedrijfseigen gegevens
  • Kennis van de verschillende online platformen waarop kan gepubliceerd worden
  • Kennis van de correcte aanmaak en manipulatie van een PDF
 • Competentie 11:
  Registreert en rapporteert over het eigen aandeel in het verloop van het productieorder
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en/of leidinggevende/verantwoordelijke
  • Doet beroep op collega’s en/of leidinggevenden/verantwoordelijke bij problemen en houdt de status van de problemen bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratiesystemen (zoals bijv. MIS-systemen (5))
  • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Competentie 12:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt conform voorgeschreven procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kostenbesparend (economisch) werken
  • Basiskennis van de opslag en de milieurichtlijnen voor de gebruikte grondstoffen om de producties te presenteren (print)
  • Basiskennis van recycleren van elektronica en de mogelijke gevolgen voor het milieu
  • Basiskennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van ecologisch werken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van ergonomisch beeldschermwerk
 • Competentie 13:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, klanten en/of de leidinggevende/verantwoordelijke
  • Wisselt informatie uit met collega’s, klanten en/of de leidinggevende/verantwoordelijke
  • Rapporteert over het verloop van het proces
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Verleent hulp en advies bij problemen
  • Grijpt tijdig in bij het overstijgen van vooropgestelde budgetten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van regels met betrekking tot welzijn op het werk
  • Kennis van de interne procedures
 • Competentie 14:
  Gebruikt communicatietechnieken
  • Communiceert tijdens het (mogelijke) contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
  • Slaagt erin om via communicatie de noodzakelijke informatie te verzamelen
  • Communiceert en geeft mee input voor de projecten en het te leveren werk
  • Communiceert en geeft mee feedback over de projecten en het geleverde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
  • Kennis van doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken
  • Kennis van het efficiënt gebruik van de beschikbare communicatiekanalen
  • Kennis van Engelstalige vakterminologie
 • Competentie 15:
  Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over de ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van grafische en/of crossmediale producties
  • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen binnen het werkdomein op en schat deze mee naar waarde in
  • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de leidinggevende/verantwoordelijke
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Meldt de nood aan bijscholing
  • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/vernieuwingen en zet deze in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
  • Basiskennis van verschillende trends/evoluties in grafisch digitale en/of crossmediale producties
  • Basiskennis van technische informatiebronnen
  • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van de beschikbare opleidings- en navormingsmogelijkheden
  • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
  • Basiskennis van vakliteratuur
  • Basiskennis van het beoordelen op betrouwbaarheid van de info op vakgerichte websites
  • Kennis van Engelstalige vakterminologie
  • Kennis van het gericht gebruik van online zoekmachines met behulp van de juiste zoektermen
  • Kennis van verschillende stromingen/genres in relatie tot het takenpakket
 • Competentie 16:
  Werkt deontologisch
  • Gaat op ethische wijze om met informatie
  • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
  • Past de regels van het intellectuele eigendomsrecht toe in de uitvoering van de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht en de implicaties op het eigen werk
  • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • Competentie 17:
  Participeert aan de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van een crossmediale productie
  • Participeert aan het overleg dat de projectomschrijving in kaart brengt
  • Geeft mee input met betrekking tot de verschillende stappen voor de ontwikkeling van het project
  • Geeft, in functie van de tijdsduur en de kostprijs van het project, mee input
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van projectomschrijving in het productieproces van websites
  • Basiskennis van het beschrijven van inhoud/functionaliteit, stroomschema’s, synopsis, wireframes, …
  • Basiskennis van het afwegen van de balans tijd versus kwaliteit en kosten
  • Kennis van de technische mogelijkheden en beperkingen van crossmediale producties
 • Competentie 18:
  Houdt tijdens de ontwikkeling van het crossmediaal product rekening met de gebruiksvriendelijkheid van de productie
  • Houdt rekening met het digitale medium waarop moet gepubliceerd worden i.f.v. de gebruiksvriendelijkheid
  • Rangschikt informatie in een visuele logische volgorde
  • Verplaatst zich in het standpunt van de gebruiker/doelgroep
  • Plaatst vormgevingselementen
  • Staat (mee) in voor het ontwerp en de structuur van het digitaal product
  • Werkt eenvoudige illustratieve elementen grafisch uit en houdt hierbij rekening met de regels van het eigendomsrecht
  • Wisselt ideeën uit met de collega’s
  • Houdt tijdens het ontwikkelen van de ontwerpen rekening met de aanpasbaarheid van het digitaal product naar verschillende vormen van output (= digitale gemengde workflow)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruiksvriendelijkheid
  • Kennis van het gebruik van vormgevingselementen
  • Kennis van het opmaken van een logische structuur binnen het crossmediaal product
  • Kennis van het uitwerken van vormgevingselementen
 • Competentie 19:
  Voegt interactiviteit toe aan crossmediale producties
  • Gebruikt de gepaste frontendscripting om interactiviteit aan een crossmediale productie toe te voegen
  • Gebruikt een serverside scriptingtaal
  • Gebruikt bestaande frameworks
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bestaande toepassingen en mogelijkheden van VR (virtual reality)
  • Kennis van scriptingtalen
  • Kennis van het opzetten, onderhouden en parametriseren van een bestaand CMS-systeem
  • kennis van het programmeren van interactieve functionaliteiten in een website
  • kennis van digitale gemengde workflow

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis over het maken van technische en beeldtechnische ontwerpen voor de klant
 • Basiskennis van usability
 • Basiskennis van add-ons (CMS)
 • Basiskennis van online (sociale) media en hun integratiemogelijkheden
 • Basiskennis van audiomateriaal
 • Basiskennis van videomateriaal
 • Basiskennis van de minimale kwaliteitseisen van geluidsfragmenten
 • Basiskennis van moodboard
 • Basiskennis van gangbare animatietechnieken
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van het product
 • Basiskennis van schermkalibratie
 • Basiskennis van registratiesystemen (zoals bijv. MIS-systemen (5))
 • Basiskennis van kostenbesparend (economisch) werken
 • Basiskennis van de opslag en de milieurichtlijnen voor de gebruikte grondstoffen om de producties te presenteren (print)
 • Basiskennis van recycleren van elektronica en de mogelijke gevolgen voor het milieu
 • Basiskennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Basiskennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Basiskennis van regels met betrekking tot welzijn op het werk
 • Basiskennis van Franstalige vakterminologie
 • Basiskennis van verschillende trends/evoluties in grafisch digitale en/of crossmediale producties
 • Basiskennis van technische informatiebronnen
 • Basiskennis van GDPR in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van de beschikbare opleidings- en navormingsmogelijkheden
 • Basiskennis van beschikbare software voor mogelijke oplossingen
 • Basiskennis van vakliteratuur
 • Basiskennis van het beoordelen op betrouwbaarheid van de info op vakgerichte websites
 • Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht en de implicaties op het eigen werk
 • Basiskennis van de minimale kwaliteitseisen van videofragmenten
 • Basiskennis van het bewerken (inkorten) van een korte video-opname
 • Basiskennis van het bewerken (inkorten) van een korte geluidsopname
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van de technische beperkingen van de online eindproducten en het online platform
 • Basiskennis van de koppeling van databases aan crossmediale producties
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van de instructies die het ontleden van content vergemakkelijken
 • Kennis van het, binnen een vastgelegd kader, creatief uitwerken van de content in functie van het specifieke platform of gebruikersprofiel
 • Kennis van de vormvereisten en beperkingen van een huisstijl
 • Kennis van de opbouw van webpagina’s/online toepassingen
 • Kennis van de integratie van externe inhoud in webpagina’s/online toepassingen
 • Kennis van het online plaatsen en/of publiceren van een crossmediaal product
 • Kennis van de realisatie van geschikte crossmediale ontwerpen voor een specifiek platform of gebruikersprofiel
 • Kennis van software voor het aanmaken en bewerken van eenvoudige animaties
 • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de verschillende stappen in het productieproces van crossmediale producten op het niveau van de realisatie, correcties en/of bijsturingen
 • Kennis van de geldende afspaken inzake de kwaliteitsstandaard
 • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van het handmatig aanpassen van digitale bestandsformaten
 • Kennis van separatietechnieken: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK) en alternatieve separatietechnieken (zoals hexachromie) in functie van het druk- en afwerkingsproces en/of het gewenste mediakanaal
 • Kennis van conversiemogelijkheden van de digitale bestandsformaten
 • Kennis van diverse mogelijkheden om bestanden online op te slaan en/of te transporteren
 • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van beeldmateriaal
 • Kennis van de vormvereisten voor beeldmateriaal i.f.v. het eindproduct (zoals resoluties, kleurformaten, kleurprofielen (3), kadrering, positionering, omzetting van beeldschermkleuren naar druktechnische kleuren, densiteit, druk- en afwerkingsproces, drukdrager en/of mediakanaal, …)
 • Kennis van exports in verschillende bestandsformaten
 • Kennis van kleurentheorie
 • Kennis van Color Management (4)
 • Kennis van digitale bestandsformaten in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van (bedrijfseigen) professionele software voor het aanmaken en bewerken van illustratiemateriaal
 • Kennis van kantoorsoftware in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Kennis van ecologisch werken
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van ergonomisch beeldschermwerk
 • Kennis van de interne procedures
 • Kennis van doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken
 • Kennis van het efficiënt gebruik van de beschikbare communicatiekanalen
 • Kennis van Engelstalige vakterminologie
 • Kennis van het gericht gebruik van online zoekmachines met behulp van de juiste zoektermen
 • Kennis van verschillende stromingen/genres in relatie tot het takenpakket
 • Kennis van deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • Kennis van de stappen die genomen worden om nauwkeurigheid te kunnen garanderen
 • Kennis van het aanpassen van de content in een bestaand content management systeem (CMS systeem)
 • Kennis van het invullen van templates in een content van een bestaand management systeem (CMS systeem)
 • Kennis van standaard functionaliteiten van gangbare programmeertalen
 • Kennis van software voor het aanmaken en bewerken van programmeercode i.f.v. een specifiek crossmediaal eindproduct
 • Kennis van het inhoudelijk grafisch en technisch onderhouden en updaten van crossmediale producties
 • Kennis van geschikte bronnen voor geluids- en video-opnames (vinden, selecteren en beoordelen op bruikbaarheid, kwaliteit, …)
 • Kennis van de integratie van eenvoudige animaties in websites/online toepassingen en/of crossmediale producties
 • Kennis over de opdrachtomschrijving (= interne vertaling wensen van de klant)
 • Kennis van de geldende afspaken inzake de kwaliteitsstandaard
 • Kennis van technische en visuele oplossingen en mogelijkheden voor de realisatie van de productie
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de realisatie van crossmediale producten
 • Kennis van de verschillende stappen voor de realisatie van een crossmediaal product binnen een vastgelegd kader
 • Kennis van de mogelijkheden van de beschikbare bedrijfseigen software voor de realisatie van de opdracht
 • Kennis van software om digitale producties online te publiceren
 • Kennis van de werking van bedrijfseigen randapparatuur van computersystemen in een grafische/crossmediale omgeving
 • Kennis van databeheersystemen i.f.v. het online opslaan van bedrijfseigen gegevens
 • Kennis van de verschillende online platformen waarop kan gepubliceerd worden
 • Kennis van de correcte aanmaak en manipulatie van een PDF
 • Basiskennis van projectomschrijving in het productieproces van websites
 • Basiskennis van het beschrijven van inhoud/functionaliteit, stroomschema’s, synopsis, wireframes, …
 • Basiskennis van het afwegen van de balans tijd versus kwaliteit en kosten
 • Basiskennis van bestaande toepassingen en mogelijkheden van VR (virtual reality)
 • Kennis van gebruiksvriendelijkheid
 • Kennis van het gebruik van vormgevingselementen
 • Kennis van het opmaken van een logische structuur binnen het crossmediaal product
 • Kennis van scriptingtalen
 • Kennis van het opzetten, onderhouden en parametriseren van een bestaand CMS-systeem
 • Kennis van het uitwerken van vormgevingselementen
 • Kennis van de technische mogelijkheden en beperkingen van crossmediale producties
 • kennis van het programmeren van interactieve functionaliteiten in een website
 • kennis van digitale gemengde workflow

Cognitieve vaardigheden

 • Participeert aan het overleg dat de stappen in kaart brengt om de productie te realiseren
 • Houdt rekening met de specifieke stappen/taken die nodig zijn in het productieproces
 • Overlegt met de betrokken medewerkers die het kader* waarbinnen gewerkt wordt vastleggen (huisstijl, de visie op de typografie en kleurgebruik, procedures i.f.v. het beeldmateriaal, …)
 • Houdt zich aan het vastgelegde kader en vertaalt de instructies naar de verschillende kaders van de productie
 • Signaleert de mogelijke onbruikbaarheid van aangeleverd materiaal en/of bestanden
 • Schat mee de extra werkduur in bij aanlevering van onbruikbaar materiaal en/of digitale bestanden
 • Houdt bij de participatie aan het overleg rekening met voorschriften voor het productieorder, het voorziene budget en het tijdsbestek
 • Interpreteert de briefing/feedback van een klant correct, houdt rekening met de wensen van de klant en met de instructies van de verantwoordelijke/leidinggevende
 • Neemt kennis van aangeleverde voorstellen (al dan niet digitaal uitgewerkt)
 • Zorgt voor een evenwichtige opmaak en verdeling van de content in functie van het beoogde doel en de doelgroep van crossmediale product
 • Integreert een bestaande huisstijl binnen het (gevraagde) design
 • Volgt de instructies van de klant en/of de feedback van de interne marketeer om een onderscheid tussen de hoofdgedachte en ondersteunende info in de content te maken
 • Houdt rekening met de wensen en de feedback van de klant/opdrachtgever en/of de leidinggevende/ verantwoordelijke
 • Werkt nauwkeurig om fouten te vermijden en neemt de nodige stappen om foutloze producties op te leveren (zoals tekst achter foto’s vermijden, verkeerde beelden, nalezen van de content, copywriter of andere bevoegden inschakelen om tik- en spellingsfouten en correcte en logische splitsingen in de tekst te controleren, …)
 • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
 • Informeert zich over de regels van het intellectuele eigendomsrecht en handelt ernaar
 • Bepaalt de stappen voor de beeldmanipulatie en/of beeldcorrectie
 • Manipuleert en corrigeert beeldmateriaal (zoals kleur, kleurenruimte, helderheid, …) en maakt het klaar voor publicatie of levert het op voor integratie in digitale (crossmediale) publicaties en/of toepassingen
 • Kadreert aangeleverd beeldmateriaal en houdt hierbij rekening met de vormvereisten voor een correcte visuele interpretatie / positieve ervaring door de gebruiker
 • Houdt in de technische programmeerfase rekening met technische beperkingen eigen aan het online eindproduct/ online platform
 • Plaatst een crossmediaal product online
 • Maakt gebruik van een Content Management Systeem (zoals invulling van tekst en beeld …)
 • Vult de templates in het Content Management Systeem (CMS systeem) in
 • Integreert en positioneert de zelf aangemaakte of aangeleverde inhoud in het crossmediaal product
 • Gebruikt standaard functionaliteiten van gangbare programmeertalen eigen aan het online publiceren
 • Onderscheidt de elementen waaruit webpagina’s zijn opgebouwd om ze op een correcte manier te gebruiken en ze een correcte invulling te geven
 • Integreert externe inhoud binnen webpagina’s of online toepassingen
 • Raadpleegt een database en koppelt deze met een crossmediaal product
 • Integreert een eenvoudige animatie in een website/online publicatie
 • Biedt ondersteuning bij de verschillende stappen van oplevering van het crossmediale product
 • Past de verschillende stappen toe om (onderdelen van) een productie technisch correct op te leveren, in functie van de volgende stap in het productieproces
 • Zoekt en selecteert geschikte geluidsfragmenten in functie van het specifieke productieproces
 • Zoekt en selecteert videomateriaal in functie van het specifieke productieproces
 • Gebruikt software om audio- en videofragmenten te manipuleren en gebruiksklaar te maken voor implementatie in de crossmediale productie en in sociale media
 • Kiest de geschikte software voor de aanmaak en manipulatie van eenvoudige animaties
 • Zoekt en selecteert geschikt beeld- en tekst materiaal om te integreren in een animatie
 • Realiseert eenvoudige animaties voor integratie in crossmediale publicaties
 • Manipuleert en bewerkt aangeleverde illustratieve content met het oog op de implementatie voor een optimale publicatie
 • Werkt met de beschikbare besturingssystemen
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Gebruikt de geschikte hardware om de producties te presenteren
 • Voert basishandelingen uit op hardware die gebruikt wordt voor het presenteren van de digitale productie
 • Maakt het grafisch digitaal product klaar voor productie en optimaliseert het voor de verdere digitale verwerking
 • Stockeert de content volgens de procedures om een vlotte en logische toegankelijkheid* van de content te garanderen (*bijv.in functie van nabewerkingen, herwerking, herdruk, …)
 • Maakt back-ups en zet deze desgewenst terug op de oorspronkelijke locatie
 • Gebruikt zoekfuncties van de bedrijfseigen software op een efficiënte manier
 • Maakt gericht gebruik van zoekmachines
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en/of leidinggevende/verantwoordelijke
 • Werkt economisch
 • Werkt conform voorgeschreven procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, klanten en/of de leidinggevende/verantwoordelijke
 • Wisselt informatie uit met collega’s, klanten en/of de leidinggevende/verantwoordelijke
 • Rapporteert over het verloop van het proces
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Verleent hulp en advies bij problemen
 • Grijpt tijdig in bij het overstijgen van vooropgestelde budgetten
 • Communiceert tijdens het (mogelijke) contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
 • Slaagt erin om via communicatie de noodzakelijke informatie te verzamelen
 • Communiceert en geeft mee input voor de projecten en het te leveren werk
 • Communiceert en geeft mee feedback over de projecten en het geleverde werk
 • Informeert zich over de ontwikkelingen/evoluties in relatie tot de eigen werkzaamheden op het vlak van grafische en/of crossmediale producties
 • Exploreert, raadpleegt en zoekt mee externe informatiebronnen binnen het werkdomein op en schat deze mee naar waarde in
 • Bespreekt mogelijke interessante bijsturingen, evoluties/vernieuwingen met de leidinggevende/verantwoordelijke
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Verwerft nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/vernieuwingen en zet deze in
 • Gaat op ethische wijze om met informatie
 • Respecteert de deontologische code van de werkgever en/of klant
 • Past de regels van het intellectuele eigendomsrecht toe in de uitvoering van de opdracht
 • Neemt kennis van de briefing voor de productie
 • Neemt kennis van de wensen van de klant
 • Houdt zich aan vooropgestelde eisen betreffende de te gebruikten technologie
 • Houdt zich aan de vooropgestelde eisen betreffende lay-out, opmaak en vorm
 • Neemt de productieplanning door
 • Volgt de vooropgestelde planning nauwgezet op
 • Neemt kennis van de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines in het kader van het rendement
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over (indien van toepassing)
 • Participeert aan het overleg dat de projectomschrijving in kaart brengt
 • Geeft mee input met betrekking tot de verschillende stappen voor de ontwikkeling van het project
 • Geeft, in functie van de tijdsduur en de kostprijs van het project, mee input
 • Houdt rekening met het digitale medium waarop moet gepubliceerd worden i.f.v. de gebruiksvriendelijkheid
 • Rangschikt informatie in een visuele logische volgorde
 • Verplaatst zich in het standpunt van de gebruiker/doelgroep
 • Plaatst vormgevingselementen
 • Staat (mee) in voor het ontwerp en de structuur van het digitaal product
 • Werkt eenvoudige illustratieve elementen grafisch uit en houdt hierbij rekening met de regels van het eigendomsrecht
 • Wisselt ideeën uit met de collega’s
 • Houdt tijdens het ontwikkelen van de ontwerpen rekening met de aanpasbaarheid van het digitaal product naar verschillende vormen van output (= digitale gemengde workflow)
 • Gebruikt de gepaste frontendscripting om interactiviteit aan een crossmediale productie toe te voegen
 • Gebruikt een serverside scriptingtaal
 • Gebruikt bestaande frameworks

Probleemoplossende vaardigheden

 • Bundelt en vraagt ontbrekend materiaal op
 • Converteert aangeleverde bestanden naar een geschikt bestandsformaat
 • Zoekt en selecteert geschikt beeldmateriaal op servers en/of online en beoordeelt de kwaliteit, beeldresolutie, kleurmodus, …
 • Beoordeelt het geselecteerde audiomateriaal op bruikbaarheid en houdt rekening met minimale kwaliteitseisen
 • Beoordeelt het geselecteerde videomateriaal op bruikbaarheid en houdt rekening met minimale kwaliteitseisen
 • Herwerkt aangeleverde illustratieve elementen die niet aan de kwaliteitseisen* voldoen (*wanneer daar een budget voor beschikbaar is …)
 • Doet beroep op collega’s en/of leidinggevenden/verantwoordelijke bij problemen en houdt de status van de problemen bij
 • Meldt de nood aan bijscholing

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in mediabedrijven, communicatie-, marketing- en reclamebureaus, maar kan ook in prepress-bedrijven (al dan niet gelinkt aan een drukkerij/uitgeverij) en andere berdrijven met een grafische/crossmediale cel uitgeoefend worden
 • Dit beroep wordt eveneens uitgeoefend binnen de communicatie- en marketingafdelingen van diverse sectoren: voedingssector, banksector, retailsector, …
 • De activiteit varieert naargelang de core business en de geïmplementeerde technologieën en apparatuur van het bedrijf is dus niet aan één vastomlijnde en/of type output te linken
 • De vormvereisten voor de output liggen vast, maar kunnen variëren, afhankelijk van via welk mediakanaal en welke device de boodschap bij de doelgroep moet aankomen
 • De crossmedia assistent in interactieve producties ontvangt de opdrachten en de daaraan gekoppelde vorm- en outputvereisten van de leidinggevende
 • De handelingen voor de realisatie van de opdrachten steunen op dezelfde principes, gelinkt aan de vorm- en outputvereisten. Binnen het vastgelegde kader zal de beroepsbeoefenaar de content visueel voorstellen
 • Een strikte kwaliteitscontrole in functie van de vormvereisten voor de output vormt een constante doorheen het ontwikkelproces
 • Dit beroep vergt frequent beeldschermgebruik
 • Dit beroep wordt over een lange periode zittend uitgevoerd
 • Dit beroep kent een risico op gewrichts- en rugaandoeningen door het frequent beeldschermwerk, mede door het eenzijdige en statische karakter van de werkhouding die gedurende de arbeidsduur wordt aangenomen. Met het oog op een goede en afwisselende ergonomische werkhouding kan het beroep bijgevolg wordt zowel staand als zittend uitgevoerd worden
 • Dit beroep vraagt aandacht voor een correcte, ergonomische houding
 • Het beroep wordt meestal in team uitgevoerd, vaak in een onderneming waar in functie van de planning de nodige flexibiliteit gevraagd wordt
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd met strakke deadlines
 • De crossmedia-assistent in interactieve producties werkt samen met de andere leden van het team en volgt hun instructies
 • Het beroep kan, afhankelijk van het soort project en daaraan gekoppelde deadlines, ook langere werkdagen inhouden

Handelingscontext

 • Het uitoefenen van het beroep vraagt de nodige communicatieve vaardigheden (begrijpen van de en overleggen over de opdracht, de doelgroep, de outputvereisten …) in de ruime zin van het woord. Niet enkel een mondelinge communicatie, maar ook communicatie via verschillende digitale kanalen (mondelinge en online communicatie, telefoon, e-mail, …)
 • De crossmedia assistent in interactieve producties denkt en werkt mee klant- en doelgroepgericht en schat op basis van de instructies de wensen van de klant mee in
 • De beroepsbeoefenaar overlegt in bepaalde gevallen met de klant (bijv. voor tussentijdse feedback of het “fiat”)
 • De uitoefening van het beroep vergt een hoge mate aan technisch inzicht en een voldoende mate aan creatief inlevingsvermogen
 • De crossmedia assistent in interactieve producties werkt crossmediale producties uit die gelinkt worden aan bepaalde vereisten en moet zich steeds op de hoogte stellen van die vereisten
 • De crossmedia assistent in interactieve producties zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar communiceert over het werk met collega’s / leidinggevende / derden … tijdens de verschillende stappen in het proces
 • Het beroep van de crossmedia assistent in interactieve producties vergt doorzettingsvermogen om het gewenste resultaat te bereiken
 • Het beroep vergt zin voor initiatief en vraagt flexibiliteit in het kader van de uiteenlopende en wisselende opdrachten en specifieke wensen en behoeften van de klant (zoals voorkeuren, technische beperkingen en/of tijdsbesteding in functie van de offerte, budget in zijn totaliteit, … )
 • De crossmedia assistent is zich constant bewust van de mogelijke impact van de eigen handelingen
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid en ordelijk werken
 • Het beroep vereist een grote mate aan concentratie gedurende het grootste gedeelte van de dag
 • De beroepsbeoefenaar kan omgaan met tijds- en werkdruk
 • De beroepsbeoefenaar kan doorzetten (ondanks eventuele moeilijkheden en problemen die optreden)
 • De beroepsbeoefenaar heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product en is alert voor afwijkingen en onvolkomenheden aan het product (zoals bijv. bij aangeleverde digitale bestanden of bij aanpassingen aan eerder ontwikkelde producties, …)
 • De beroepsbeoefenaar houdt rekening met richtlijnen betreffende gebruiksvriendelijkheid en doelgroep van crossmediale producten

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het bewerken van inhoudelijke content, illustratie- en beeldmateriaal
 • in de kwaliteitsbewaking van het eigen werk
 • in het zoeken van oplossingen voor diverse grafische, technische problemen
 • in het aanbrengen van correcties
 • het realiseren en opleveren van (onderdelen van) het crossmediaal product in functie van de gevraagde output
 • het basisonderhoud van het crossmediaal product
 • het realiseren van onderdelen van een crossmediaal product
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning, productieorder/technische fiche, kwaliteitsnormen/ softwarekeuze en programmeertechnieken, voorschriften en rapporteringsprocedures, budget
 • de vooropgestelde eisen betreffende de te gebruikten technologie, lay-out en opmaak en de vormgeving
 • het intellectueel eigendomsrecht
 • de basisprincipes van de GDPR
 • geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • deontologie en beroepsethiek in functie van de uit te voeren opdracht
 • de aanwijzingen van de leidinggevende / verantwoordelijke
 • de geldende afspraken inzake het concept (zoals wensen van de klant, uitvoerbaarheid, … )
 • de technische outputvereisten en standaarden waaraan crossmediale en/of crossmediale interactieve producties moeten voldoen
 • het kader voor de technische en eventueel creatieve uitwerking van de crossmediale productie
 • bestaande projecten, concepten en systemen
Doet beroep op
 • Doet beroep op de leidinggevende voor de planning, productieorder, productieoptimalisatie en bijkomende instructies i.f.v. de realisatie en het bijsturen van het ontwikkelwerk
 • collega’s / verantwoordelijke / leidinggevende voor het bedenken van concepten
 • collega’s / verantwoordelijke / leidinggevende bij problemen en in functie van feedback

Verantwoordelijkheid

 • Houdt rekening met de verschillende stappen die de productie in functie van de realisatie moet doorlopen
 • Bewerkt de aangeleverde inhoudelijke content en ontwikkelt onderdelen van een crossmediaal design
 • Past beeldbewerking en beeldmanipulatie toe op het aangeleverde beeldmateriaal
 • Programmeert (onderdelen van) de crossmediale (web)toepassingen
 • Levert (onderdelen van) crossmediale producties op en onderhoudt deze
 • Maakt gebruik van audio- en videobestanden in de crossmediale online productie
 • Realiseert eenvoudige animaties voor crossmediale publicaties
 • Bewerkt de aangeleverde illustratieve content
 • Gebruikt software en hardware op een efficiënte manier
 • Registreert en rapporteert over het eigen aandeel in het verloop van het productieorder
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Werkt in teamverband
 • Gebruikt communicatietechnieken
 • Ontwikkelt de eigen technologische praktijk en vergroot de eigen deskundigheid
 • Werkt deontologisch

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.