Lasser-monteerder

 
BK-0238-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Lasser-monteerder

Definitie

De lasser-monteerder stelt zelf voorbereide delen samen via hechtlassen in laaggelegeerd constructiestaal rekening houdende met de vermelde vorm- , plaats- en maattoleranties en last hoeknaad- en plaatverbindingen in laaggelegeerd constructiestaal teneinde een metalen structuur te realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega's
  • Overlegt met collega’s over de samenstellingsvolgorde
  • Overlegt met collega’s over te nemen veiligheidsmaatregelen
  • Houdt werkdocumenten bij
  • Rapporteert aan leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van vakterminologie
  • kennis van interne werkdocumenten
 • Competentie 2:
  Organiseert de taken in functie van een dagplanning
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en begrijpt het lasplan, de constructietekening, de eventuele werkvoorbereiding en de lasmethodebeschrijving
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • kennis van het lezen van constructietekeningen
  • kennis van bewerkingsvolgorde
  • kennis van de lasmethodebeschrijving
  • kennis van het lezen van het lasplan
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Sorteert afval en beschermt het milieu
  • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Controleert de aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning
  • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam
  • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • met inbegrip van kennis:
  • basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • basiskennis van ISO-lasserkwalificatienormen
  • kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s, PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
  • kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Gebruikt machines, gereedschappen en hulpstoffen
  • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Gebruikt draaitafels en laskalibers
  • Gebruikt hulpgereedschappen voor het hechten en positioneren van onderdelen
  • Reinigt de gereedschappen
  • Kijkt de machines en gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
  • Voorziet beschermgas aan de achterzijde van de platen
 • met inbegrip van kennis:
  • basiskennis van metaalbewerking
  • kennis van machines en gereedschappen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
  • kennis van materialen en middelen voor het schoonmaken van de werkplek
  • kennis van draaitafels en laskalibers
 • Competentie 5:
  Bereidt de samenstelling voor op basis van de constructietekening
  • Bereidt de lasnaad voor door te slijpen, vijlen of te branden conform het lasplan
  • Maakt de te hechten onderdelen zuiver
  • Controleert de afmetingen van de lasnaadvoorbereidingen
  • Tekent de plaats en de positie van de te lassen onderdelen af volgens de constructietekening
  • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar
  • Klemt de onderdelen oordeelkundig in
 • met inbegrip van kennis:
  • basiskennis van metaalbewerking
  • kennis van maattoleranties
  • kennis van het lezen van constructietekeningen
  • kennis van hulpgereedschappen
  • kennis van klemgereedschappen
  • kennis van draaitafels en laskalibers
 • Competentie 6:
  Regelt de laspost
  • Maakt de massakabel op de correcte plaats van de constructie vast
  • Stelt de parameters op de laspost in conform de lasmethodebeschrijving
  • Bepaalt welke parameters bijgeregeld moeten worden
  • Regelt parameters bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van vakterminologie
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
  • kennis van machines en gereedschappen
 • Competentie 7:
  Monteert en hecht de onderdelen met het halfautomaatproces in functie van de montage
  • Verwarmt indien nodig de onderdelen van het laswerkstuk voor, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
  • Monteert de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
  • Hecht de samenstelling zodat de samenstelling voldoet aan de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
  • Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
  • Last de verbinding af volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van interne werkdocumenten
  • kennis van het montageplan
  • kennis van vorm- en plaatstoleranties
  • kennis van maattoleranties
  • kennis van het lezen van constructietekeningen
  • kennis van lasvolgorde
  • kennis van de lasmethodebeschrijving
  • kennis van het halfautomaatlasproces
  • kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van machines en gereedschappen
  • kennis van hulpgereedschappen
  • kennis van klemgereedschappen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
  • kennis van het aanbrengen van laskanten
  • kennis van het aanbrengen van een hechtlas
  • kennis van het lezen van het lasplan
 • Competentie 8:
  Monteert en hecht de onderdelen met het TIG-proces in functie van de montage
  • Verwarmt indien nodig de onderdelen van het laswerkstuk voor, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
  • Monteert de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
  • Hecht de samenstelling zodat de samenstelling voldoet aan de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
  • Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
  • Last de verbinding af volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van interne werkdocumenten
  • kennis van het montageplan
  • kennis van vorm- en plaatstoleranties
  • kennis van maattoleranties
  • kennis van het lezen van constructietekeningen
  • kennis van lasvolgorde
  • kennis van de lasmethodebeschrijving
  • kennis van het TIG-lasproces
  • kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van machines en gereedschappen
  • kennis van hulpgereedschappen
  • kennis van klemgereedschappen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
  • kennis van het aanbrengen van laskanten
  • kennis van het aanbrengen van een hechtlas
  • kennis van het lezen van het lasplan
 • Competentie 9:
  Last de hoeknaadverbinding met het halfautomaatproces in de lasposities PA, PB, PD, PF en PH
  • Voert een testlas uit
  • Beheerst de lengte van de vlamboog en uitsteeklengte
  • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
  • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
  • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
  • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de hoeknaadverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
  • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van het halfautomaatlasproces
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
* uitsteeklengte: enkel van toepassing bij TIG en halfautomaat
lastoorts: halfautomaat en TIG
 • Competentie 10:
  Last de hoeknaadverbinding met het TIG-proces in de lasposities PA, PB, PD, PF en PH
  • Voert een testlas uit
  • Beheerst de lengte van de vlamboog en uitsteeklengte
  • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
  • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
  • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
  • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de hoeknaadverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
  • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van het TIG-lasproces
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
 • Competentie 11:
  Last de stompe plaatlas met het halfautomaatproces in de lasposities PA en PF
  • Voert een testlas uit
  • Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
  • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
  • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
  • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
  • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de plaatverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
  • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van het halfautomaatlasproces
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
* uitsteeklengte: enkel van toepassing bij TIG en halfautomaat
lastoorts: halfautomaat en TIG
 • Competentie 12:
  Last de stompe plaatlas met het TIG-proces in de lasposities PA en PF
  • Voert een testlas uit
  • Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
  • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
  • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
  • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
  • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de plaatverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
  • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van het TIG-lasproces
  • kennis van lasparameters
  • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
  • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
  • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
 • Competentie 13:
  Voert een maatcontrole uit
  • Meet de samenstelling op om te controleren of de constructie conform is met de constructietekening
  • Corrigeert indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • basiskennis van opbouw en werking van het product
  • kennis van het montageplan
  • kennis van vorm- en plaatstoleranties
  • kennis van maattoleranties
  • kennis van het lezen van constructietekeningen
  • kennis van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf
  • kennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties volgens de actueel geldende (ISO-)normen
  • kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
  • kennis van hulpgereedschappen
  • kennis van het lezen van het lasplan
 • Competentie 14:
  Voert een kwaliteitscontrole uit
  • Controleert visueel volgens de actueel geldende normen
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf
  • kennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties volgens de actueel geldende (ISO-)normen
  • kennis van ISO-acceptatiecriteria voor visueel waarneembare fouten
 • Competentie 15:
  Draagt het werk over aan hoeknaad-, plaat- of pijplassers voor het aflassen van de samenstelling
  • Geeft aandachtspunten mee op het vlak van lasvolgorde en bewerkingsvolgorde
 • met inbegrip van kennis:
  • kennis van interne werkdocumenten
  • kennis van lasvolgorde
  • kennis van bewerkingsvolgorde
  • kennis van hulpgereedschappen
  • kennis van klemgereedschappen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • basiskennis van metaalbewerking
 • basiskennis van opbouw en werking van het product
 • basiskennis van ISO-lasserkwalificatienormen
 • kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s, PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • kennis van vakterminologie
 • kennis van interne werkdocumenten
 • kennis van het montageplan
 • kennis van vorm- en plaatstoleranties
 • kennis van maattoleranties
 • kennis van het lezen van constructietekeningen
 • kennis van lasvolgorde
 • kennis van bewerkingsvolgorde
 • kennis van de lasmethodebeschrijving
 • kennis van het halfautomaatlasproces
 • kennis van het TIG-lasproces
 • kennis van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf
 • kennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties volgens de actueel geldende (ISO-)normen
 • kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
 • kennis van lasparameters
 • kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur
 • kennis van de eigenschappen en naamgeving van constructiestaal, aluminium en roestvast staal en de toepasselijke toevoegmaterialen
 • kennis van machines en gereedschappen
 • kennis van hulpgereedschappen
 • kennis van klemgereedschappen
 • kennis van hulpstoffen: beschermgas en lasgas
 • kennis van het aanbrengen van laskanten
 • kennis van het aanbrengen van een hechtlas
 • kennis van materialen en middelen voor het schoonmaken van de werkplek
 • kennis van het lezen van het lasplan
 • kennis van draaitafels en laskalibers
 • kennis van ISO-acceptatiecriteria voor visueel waarneembare fouten

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie uit met collega's
 • Overlegt met collega’s over de samenstellingsvolgorde
 • Houdt werkdocumenten bij
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en begrijpt het lasplan, de constructietekening, de eventuele werkvoorbereiding en de lasmethodebeschrijving
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Sorteert afval en beschermt het milieu
 • Controleert de aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning
 • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Gebruikt hulpgereedschappen voor het hechten en positioneren van onderdelen
 • Kijkt de machines en gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
 • Controleert de afmetingen van de lasnaadvoorbereidingen
 • Tekent de plaats en de positie van de te lassen onderdelen af volgens de constructietekening
 • Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar
 • Klemt de onderdelen oordeelkundig in
 • Maakt de massakabel op de correcte plaats van de constructie vast
 • Stelt de parameters op de laspost in conform de lasmethodebeschrijving
 • Regelt parameters bij indien nodig
 • Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
 • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • Meet de samenstelling op om te controleren of de constructie conform is met de constructietekening
 • Controleert visueel volgens de actueel geldende normen
 • Gebruikt draaitafels en laskalibers
 • Voorziet beschermgas aan de achterzijde van de platen
 • Bepaalt welke parameters bijgeregeld moeten worden
 • Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
 • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
 • Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft

Probleemoplossende vaardigheden

 • Overlegt met collega’s over te nemen veiligheidsmaatregelen
 • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam
 • Corrigeert indien nodig
 • Geeft aandachtspunten mee op het vlak van lasvolgorde en bewerkingsvolgorde

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • Reinigt de gereedschappen
 • Bereidt de lasnaad voor door te slijpen, vijlen of te branden conform het lasplan
 • Maakt de te hechten onderdelen zuiver
 • Verwarmt indien nodig de onderdelen van het laswerkstuk voor, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
 • Monteert de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
 • Hecht de samenstelling zodat de samenstelling voldoet aan de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
 • Last de verbinding af volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn
 • Voert een testlas uit
 • Beheerst de lengte van de vlamboog en uitsteeklengte
 • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
 • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
 • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
 • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de hoeknaadverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
 • Voert een testlas uit
 • Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
 • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
 • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
 • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
 • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de plaatverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
 • Verwarmt indien nodig de onderdelen van het laswerkstuk voor, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
 • Monteert de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
 • Hecht de samenstelling zodat de samenstelling voldoet aan de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
 • Last de verbinding af volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn
 • Voert een testlas uit
 • Beheerst de lengte van de vlamboog en uitsteeklengte
 • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
 • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
 • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
 • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de hoeknaadverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
 • Voert een testlas uit
 • Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
 • Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
 • Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
 • Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
 • Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de plaatverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.

Omgevingscontext

 • Het beroep van lasser-monteerder is ruim verspreid in alle sectoren en wordt onder andere uitgeoefend in de metaalconstructie, in onderhoudsactiviteiten voor de nucleaire, petrochemische, farmaceutische industrie en de voedingsindustrie, in de metaalverwerkende industrie, bij de vervaardiging van halffabricaten en in de bouwsector, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van trappen, leuningen, industriebouw.
 • De lasser-monteerder voert las-en montagewerk uit binnen het eigen bedrijf of op locatie
 • De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de nodige materialenkennis, de lasposities, de variatie en verscheidenheid van de taken, het soort van product, de kwaliteitseisen, de normen waaraan het product moet voldoen, conform de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
 • De complexiteit van het beroep wordt eveneens bepaald door het feit dat de lasser-monteerder zich in 2 domeinen moet bekwamen: enerzijds moet hij kunnen monteren waarvoor hij montagetekeningen, samenstellingstekeningen en detailtekeningen moet kunnen omzetten in de praktijk. Anderzijds moet hij kunnen lassen conform de lasmethodebeschrijving en het lasplan.
 • Het beroep wordt in teamverband uitgeoefend, waarbij onderlinge interactie en afstemming op elkaar zeer belangrijk is en gericht is op veiligheid, werkorganisatie en performantie in uitvoering van de opdracht. De nodige flexibiliteit is vereist omdat iedereen zich moet aanpassen aan wijzigingen van planning en omgeving.
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Typische risico's zijn vallende lasten, onvoldoende stabiliteit van de constructie tijdens de fabricage en elektrocutie.

Handelingscontext

 • De lasser-monteerder heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken. Hij voert soms laswerken uit op plaatsen die na montage niet meer zichtbaar en bereikbaar zijn, wat kan leiden tot verdoken fouten.
 • Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega’s, derden en opdrachtgevers
 • Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen en in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen moet werken.
 • Hij heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM’s en CBM’s .
 • Hij gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.
 • Hij blijft bij in de ontwikkelingen binnen de sector, is leergierig en volgt opgelegde opleidingen in het kader van persoonlijke certificering

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het bepalen hoe hij veilig en milieubewust werkt
 • het voorbereiden van constructieonderdelen
 • het voorbereiden van de samenstelling
 • het regelen van de laspost
 • het realiseren van een hechtlas
 • het aflassen van onderdelen die na montage niet meer bereikbaar zijn
 • het controleren van de kwaliteit van zijn werk
 • het overdragen van het werk aan de lasser die de samenstelling aflast door aandachtspunten mee te geven over lasvolgorde en bewerkingsvolgorde
Is gebonden aan
 • de constructietekening
 • de lasmethodebeschrijving
 • het lasplan
 • alle veiligheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in het stellen van handelingen in het kader van zijn eigen werk
 • de werkvergunning
 • afspraken met collega’s en opdrachtgevers
Doet beroep op
 • een bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt binnen en buiten het eigen vakgebied en bij het opmerken van een gevaarlijke situatie

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Organiseert de taken in functie van een dagplanning
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt machines, gereedschappen en hulpstoffen
 • Bereidt de samenstelling voor op basis van de constructietekening
 • Regelt de laspost
 • Monteert en hecht de onderdelen met het halfautomaatproces in functie van de montage
 • Last de hoeknaadverbinding met het halfautomaatproces in de lasposities PA, PB, PD, PF en PH
 • Last de stompe plaatlas met het halfautomaatproces in de lasposities PA en PF
 • Voert een maatcontrole uit
 • Voert een kwaliteitscontrole uit
 • Draagt het werk over aan hoeknaad-, plaat- of pijplassers voor het aflassen van de samenstelling

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.