Magazijnmedewerker

 
BK-0002-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Magazijnmedewerker

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche (N110301) die een clusterfiche is voor de beroepen ‘magazijnier’.

Definitie

Het verrichten van specifieke werkzaamheden met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (bestemming, conditionering, aantal)
  • Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
  • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
  • Leest locatiecodes
  • Leest codes en symbolen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels en Duits (meest courante woorden op vervoersdocumenten)
  • Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
  • Kennis van interne transportmiddelen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van etiketten, markeringen en labels
  • Kennis van verschillende technieken om de goederen te lossen (afhankelijk van het type goederen, het te lossen transportmiddel, de losplaats waar de goederen moeten komen)
 • Competentie 2:
  Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen
  • Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
  • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
  • Leest locatiecodes
  • Leest codes en symbolen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen
  • Kennis van interne transportmiddelen
  • Kennis van de leestoestellen voor codes
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van etiketten, markeringen en labels
  • Kennis van registratiesystemen (manueel of digitaal)
 • Competentie 3:
  Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone
  • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
  • Leest locatiecodes
  • Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)
  • Pakt inkomende goederen uit en pakt uitgaande goederen in
  • Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken
  • Verplaatst goederen naar de verzend-, opslag- of productiezone
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van stapelmethodes
  • Kennis van interne transportmiddelen
  • Kennis van de leestoestellen voor codes
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van etiketten, markeringen en labels
  • Kennis van opslagmiddelen (bijvoorbeeld verschillende soorten stellingen)
  • Kennis van registratiesystemen (manueel of digitaal)
  • Kennis van bedrijfsspecifieke uitpakinstructies
  • Kennis van voorschriften en procedures voor verzending en opslag van goederen
 • Competentie 4:
  Vult opvolgdocumenten van orders in en maakt een lijst van de beschadigde producten en van defect materiaal op
  • Leest gegevens en registreert ze
  • Registreert de ontvangen goederen
  • Gebruikt software
  • Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van rekenen
  • Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van etiketten, markeringen en labels
  • Kennis van registratiesystemen (manueel of digitaal)
 • Competentie 5:
  Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op
  • Houdt de werkplek schoon
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Gaat de netheid van materieel na
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden
  • Kennis van richtlijnen rond afvalbeheer

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Basiskennis van Frans, Engels en Duits (meest courante woorden op vervoersdocumenten)
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van rekenen
 • Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen
 • Kennis van stapelmethodes
 • Kennis van interne transportmiddelen
 • Kennis van de leestoestellen voor codes
 • Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden
 • Kennis van richtlijnen rond afvalbeheer
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van etiketten, markeringen en labels
 • Kennis van opslagmiddelen (bijvoorbeeld verschillende soorten stellingen)
 • Kennis van verschillende technieken om de goederen te lossen (afhankelijk van het type goederen, het te lossen transportmiddel, de losplaats waar de goederen moeten komen)
 • Kennis van registratiesystemen (manueel of digitaal)
 • Kennis van bedrijfsspecifieke uitpakinstructies
 • Kennis van voorschriften en procedures voor verzending en opslag van goederen

Cognitieve vaardigheden

 • Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
 • Leest locatiecodes
 • Leest codes en symbolen
 • Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
 • Leest locatiecodes
 • Leest codes en symbolen
 • Leest locatiecodes
 • Verplaatst goederen naar de verzend-, opslag- of productiezone
 • Leest gegevens en registreert ze
 • Registreert de ontvangen goederen
 • Gebruikt software
 • Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
 • Houdt de werkplek schoon
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Gaat de netheid van materieel na

Probleemoplossende vaardigheden

 • Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)
 • Pakt inkomende goederen uit en pakt uitgaande goederen in

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
 • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
 • Gebruikt interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...)
 • Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken

Omgevingscontext

 • Het respecteren van tijdsschema’s
 • Het omgaan met wisselende materialen die een andere behandeling vragen

Handelingscontext

 • Het voorzichtig behandelen van alle producten
 • Het met de nodige voorzichtigheid werken met interne transportmiddelen waarop de bediener niet zit of staat tijdens de verplaatsing

Autonomie

Is zelfstandig in
 • de uitvoering van een afgebakend takenpakket (het ordelijk en net houden van de werkruimte , het controleren van leveringen, het picken, het samenstellen en wegbrengen van pakketten, partijen, …, het opmaken van lijsten)
Is gebonden aan
 • de vooropgestelde procedures
 • instructies van de ordervoorbereiding
 • standaardformulieren voor het oplijsten van beschadigde producten en van defect materiaal
 • milieuvoorschriften
 • registratie- en controleprocedures
 • de opdracht en supervisie

Verantwoordelijkheid

 • Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (bestemming, conditionering, aantal)
 • Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen
 • Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone
 • Vult opvolgdocumenten van orders in en maakt een lijst van de beschadigde producten en van defect materiaal op
 • Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.