Verhuizer

 
BK-0113-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Verhuizer

De benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche N110201 Verhuizer (m/v).

Definitie

Verricht alle of een gedeelte van de werkzaamheden op het gebied van goederenbehandeling (verpakking/uitpakking, montage/demontage, laden/lossen van het voertuig, herinstallatie in de nieuwe ruimtes, ...) rekening houdend met (veiligheids)voorschriften, de vastgestelde instructies en de eisen van de klant teneinde materiële goederen (meubilair, apparaten, voorwerpen, machines, ...) te verhuizen van de ene plaats naar de andere, voor rekening van een klant.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Selecteert en laadt het verhuismateriaal volgens order
  • Inventariseert de hulpmaterialen
  • Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
 • Competentie 2:
  Organiseert en controleert, indien van toepassing, het verloop van een verhuizing samen met de klant (inventarisatie, bestek, advies, ...)
  • Overlegt over praktische zaken met de klant (aanvraag om te parkeren,…)
  • Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)
  • Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is
  • Maakt een inschatting van de uit te voeren taken en hoeveel tijd ze in beslag nemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
  • Basiskennis van elementaire wiskunde
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
  • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg
 • Competentie 3:
  Controleert de toestand van de voorwerpen en het meubilair, meldt de afwijkingen aan de klant en verpakt elk element naargelang de kenmerken ervan
  • Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden
  • Vult een inventarisrapport in
  • Gebruikt beschermingsmateriaal voor voorwerpen
  • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
  • Springt economisch om met inpakmaterialen
  • Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
  • Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Competentie 4:
  Beschermt het gebouw (binnenlift, deurlijsten, vloeren, ramen, trappen, gangvernauwingen, glazen deuren, ...) tegen beschadigingen
  • Bekijkt welke onderdelen van het gebouw beschermd moeten worden
  • Gebruikt beschermingsmateriaal tegen beschadigingen aan het gebouw
  • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
  • Springt economisch om met inpakmaterialen/beschermingsmaterialen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
 • Competentie 5:
  Demonteert het meubilair of de machines
  • Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is
  • Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels
  • Gebruikt machines en/of handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, …)
  • Manipuleert de (in te pakken) voorwerpen en het meubilair zonder te beschadigen
  • Maakt de gedemonteerde onderdelen transportklaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Competentie 6:
  Verricht indien nodig werkzaamheden voor het transport van industriële machines (demonteren, verpakken, vastzetten, herinstalleren, ...)
  • Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
  • Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, ...)
  • Demonteert de te vervangen elementen (ketel, machine, buisleidingen, ...) in de juiste volgorde
  • Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op nieuwe montage (ontbramen, ...)
  • Voert gedemonteerde elementen af
  • Gebruikt hijshulpmiddelen in functie van de te verplaatsen last (kettingtakel, strop, hijsband, staalkabel, hijsmagneet, ...)
  • Brengt het element manueel of met behulp van een koevoet op de plaats van montage
  • Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, ...)
  • Bevestigt de te monteren elementen door middel van montagetechnieken (bouten, ...)
  • Maakt bouten correct los en vast (juiste volgorde aanhaalmoment, ...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene mechanica
  • Basiskennis van elektriciteit
  • Basiskennis van elementaire wiskunde
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van laad- en stouwtechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
  • Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
  • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
  • Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Competentie 7:
  Brengt de voorwerpen van de ruimte naar het voertuig
  • Manipuleert de (ingepakte) voorwerpen en de meubelstukken zonder ze te beschadigen
  • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van laad- en stouwtechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
  • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van installatie van verhuisliften
  • Kennis van het bedienen van een verhuislift
  • Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg
 • Competentie 8:
  Rangschikt de te verhuizen elementen in een voertuig of een container en zet ze vast
  • Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden
  • Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen
  • Zet losse delen vast zodat ze niet schuiven tijdens verplaatsingen
  • Zet platte stukken vast met spanriemen of bindlinten
  • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, …) voor het heffen en dragen van lasten
  • Brengt verhuisdekens aan om goederen extra te beschermen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene mechanica
  • Basiskennis van elektriciteit
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van laad- en stouwtechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
  • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
  • Kennis van knooptechnieken
  • Kennis van technieken om een bracing te plaatsen
  • Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
 • Competentie 9:
  Transporteert de goederen
  • Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,…)
  • Respecteert verkeersregels
  • Brengt signalisatie aan op de openbare weg
  • Beschermt het gebouw en de ruimtes op het losadres
  • Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
  • Bedient, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene mechanica
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
  • Kennis van installatie van verhuisliften
  • Kennis van het bedienen van een verhuislift
  • Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg
 • Competentie 10:
  De verhuisde voorwerpen lossen en binnenbrengen
  • Verwijdert bindlinten, tape en touwen zonder het goed te beschadigen
  • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten
  • Verwijdert voorzichtig de eerder aangebrachte inpakmaterialen
  • Plaatst goederen volgens inplantingsplan/aanwijzingen van de klant
  • Plaatst alle goederen stabiel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van laad- en stouwtechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
  • Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
  • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Competentie 11:
  Monteert de gedemonteerde stukken opnieuw en positioneert deze volgens de aanwijzigingen van de klant
  • Monteert volgens montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage
  • Hanteert de juiste machines en/of handgereedschap
  • Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van verhuisvoorschriften
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
  • Kennis van de procedure bij een schadegeval
  • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
  • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Competentie 12:
  De werkadministratie uitvoeren
  • Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
  • Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
  • Basiskennis van elementaire wiskunde
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Competentie 13:
  Ruimt de werkplaats en laadruimte op
  • Verwijdert verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier
  • Bergt het gereedschap veilig op
  • Vouwt verhuisdekens correct en bergt ze op
  • Verzamelt en controleert de gebruikte hulpmaterialen (en meldt storingen of afwijkingen)
  • Reinigt de gebruikte hulpmaterialen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
  • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
 • Competentie 14:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Stelt zich flexibel op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
 • Competentie 15:
  Werkt met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens procedures
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt PBM’s (veiligheidsschoenen, handschoenen,… ) en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt afval en restproducten en sorteert volgens de richtlijnen
  • Recupereert herbruikbare materialen
  • Houdt de werkpost en directe omgeving schoon
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene mechanica
 • Basiskennis van elektriciteit
 • Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
 • Basiskennis van elementaire wiskunde
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van laad- en stouwtechnieken
 • Kennis van verhuisvoorschriften
 • Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
 • Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
 • Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
 • Kennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
 • Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
 • Kennis van knooptechnieken
 • Kennis van technieken om een bracing te plaatsen
 • Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
 • Kennis van de procedure bij een schadegeval
 • Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
 • Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
 • Kennis van installatie van verhuisliften
 • Kennis van het bedienen van een verhuislift
 • Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg

Cognitieve vaardigheden

 • Inventariseert de hulpmaterialen
 • Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)
 • Overlegt over praktische zaken met de klant (aanvraag om te parkeren,…)
 • Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)
 • Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden
 • Vult een inventarisrapport in
 • Springt economisch om met inpakmaterialen
 • Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen, …)
 • Bekijkt welke onderdelen van het gebouw beschermd moeten worden
 • Springt economisch om met inpakmaterialen/beschermingsmaterialen
 • Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is
 • Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels
 • Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden
 • Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen
 • Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,…)
 • Respecteert verkeersregels
 • Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
 • Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen
 • Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
 • Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Stelt zich flexibel op
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens procedures
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Beperkt afval en restproducten en sorteert volgens de richtlijnen
 • Recupereert herbruikbare materialen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is
 • Maakt een inschatting van de uit te voeren taken en hoeveel tijd ze in beslag nemen

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt beschermingsmateriaal voor voorwerpen
 • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
 • Gebruikt beschermingsmateriaal tegen beschadigingen aan het gebouw
 • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
 • Gebruikt machines en/of handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, …)
 • Manipuleert de (in te pakken) voorwerpen en het meubilair zonder te beschadigen
 • Maakt de gedemonteerde onderdelen transportklaar
 • Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
 • Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, ...)
 • Demonteert de te vervangen elementen (ketel, machine, buisleidingen, ...) in de juiste volgorde
 • Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op nieuwe montage (ontbramen, ...)
 • Voert gedemonteerde elementen af
 • Gebruikt hijshulpmiddelen in functie van de te verplaatsen last (kettingtakel, strop, hijsband, staalkabel, hijsmagneet, ...)
 • Brengt het element manueel of met behulp van een koevoet op de plaats van montage
 • Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, ...)
 • Bevestigt de te monteren elementen door middel van montagetechnieken (bouten, ...)
 • Maakt bouten correct los en vast (juiste volgorde aanhaalmoment, ...)
 • Manipuleert de (ingepakte) voorwerpen en de meubelstukken zonder ze te beschadigen
 • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten
 • Zet losse delen vast zodat ze niet schuiven tijdens verplaatsingen
 • Zet platte stukken vast met spanriemen of bindlinten
 • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, …) voor het heffen en dragen van lasten
 • Brengt verhuisdekens aan om goederen extra te beschermen
 • Brengt signalisatie aan op de openbare weg
 • Beschermt het gebouw en de ruimtes op het losadres
 • Bedient, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
 • Verwijdert bindlinten, tape en touwen zonder het goed te beschadigen
 • Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten
 • Verwijdert voorzichtig de eerder aangebrachte inpakmaterialen
 • Plaatst goederen volgens inplantingsplan/aanwijzingen van de klant
 • Plaatst alle goederen stabiel
 • Monteert volgens montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage
 • Hanteert de juiste machines en/of handgereedschap
 • Verwijdert verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier
 • Bergt het gereedschap veilig op
 • Vouwt verhuisdekens correct en bergt ze op
 • Verzamelt en controleert de gebruikte hulpmaterialen (en meldt storingen of afwijkingen)
 • Reinigt de gebruikte hulpmaterialen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt PBM’s (veiligheidsschoenen, handschoenen,… ) en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
 • Houdt de werkpost en directe omgeving schoon

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgevoerd bij verhuisbedrijven, bedrijven voor industrieel transport of meubelbewaarplaatsen, en in contact met de klanten (particulieren, bedrijven, overheden, ...). Klantvriendelijkheid, een flexibele ingesteldheid en een goede samenwerking met collega’s zijn bijgevolg een vereiste.
 • Het werk kan verplaatsingen van meerdere dagen (internationale verplaatsingen) met zich meebrengen.
 • De activiteit kan tijdens het weekend op feestdagen , ’s avonds of ‘s nachts plaatsvinden.
 • Elke verhuisopdracht kent een zelfde verloop (bescherming van de gebouwen en te verplaatsen meubels of machines, in- of uitpakken van de inboedel, vervoeren van de inboedel, installeren of de-installeren van de inboedel).
 • De procedures en methodes zijn zeer verschillend, naargelang de te verplaatsen breekbare, delicate, waardevolle, volumineuze,… goederen en materialen (bv. kunstvoorwerpen, antieke meubelen, piano, biljart, safe, industriële machines,…), de daarbij horende inpakmaterialen, de werkplaats (particuliere verhuis, kantoorverhuis, verhuis openbare dienst,…), de omstandigheden, enz. …
 • De verhuizer komt in verschillende situaties terecht: luxeomgeving, kantoorgebouwen, op stoffige industrieterreinen, vervuilde huizen, …
 • De verhuizer combineert buiten- en binnenwerk.
 • De verhuizer werkt onder tijdsdruk vermits deadlines gerespecteerd dienen te worden.

Handelingscontext

 • De activiteiten brengen gedurende de werkzaamheden het herhaaldelijk dragen van zware en hinderlijke lasten met zich mee.
 • Er moet steeds aandacht zijn voor het niet beschadigen van goederen (door hun aard, bv. breekbare goederen, kostprijs en/of door de hoge emotionele waarde voor de klant,…) maar ook voor de eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s.
 • Er moet vooral zeer voorzichtig/zorgzaam te werk gegaan worden. Het verplaatsen van voorwerpen is soms millimeterwerk.
 • Er moet eveneens discreet en respectvol gehandeld worden.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de verhuisopdracht voor rekening van een klant (bescherming van de gebouwen en te verplaatsen meubels of machines, in- of uitpakken van de inboedel, installeren of de-installeren van de inboedel).
Is gebonden aan
 • afspraken gemaakt met de klant en afspraken gemaakt binnen het team, geldende richtlijnen i.v.m. de verhuis (inplantingsplan, etiketteringsregels,…)
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor het bespreken van de opdracht met de klant en bij problemen.

Verantwoordelijkheid

 • Selecteert en laadt het verhuismateriaal volgens order
 • Organiseert en controleert, indien van toepassing, het verloop van een verhuizing samen met de klant (inventarisatie, bestek, advies, ...)
 • Controleert de toestand van de voorwerpen en het meubilair, meldt de afwijkingen aan de klant en verpakt elk element naargelang de kenmerken ervan
 • Beschermt het gebouw (binnenlift, deurlijsten, vloeren, ramen, trappen, gangvernauwingen, glazen deuren, ...) tegen beschadigingen
 • Brengt de voorwerpen van de ruimte naar het voertuig
 • Rangschikt de te verhuizen elementen in een voertuig of een container en zet ze vast
 • Transporteert de goederen
 • De verhuisde voorwerpen lossen en binnenbrengen
 • Monteert de gedemonteerde stukken opnieuw en positioneert deze volgens de aanwijzigingen van de klant
 • De werkadministratie uitvoeren
 • Ruimt de werkplaats en laadruimte op
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu
 • Verricht indien nodig werkzaamheden voor het transport van industriële machines (demonteren, verpakken, vastzetten, herinstalleren, ...)
 • Demonteert het meubilair of de machines

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.