Taxidermist

 
BK-0096-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Taxidermist

Definitie

Het prepareren van dieren, geheel of gedeeltelijk, teneinde die te kunnen bewaren of ten toon te stellen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt (de stukken van) dieren in ontvangst en controleert ze
  • Stelt vragen over de wens van de opdrachtgever (hoe de dieren moeten geprepareerd worden)
  • Stelt de kenmerken van de stukken vast (staat, vorm,…)
  • Detecteert en signaleert eventueel schade aan de stukken
  • Bepaalt welke methode het gewenste resultaat oplevert
  • Geeft informatie over het te verwachten resultaat
  • Bepaalt de benodigde materialen en manuren voor een bepaald werk
  • Overlegt met de opdrachtgever over mogelijkheden en beperkingen
  • Controleert indien nodig of de dieren beschermd zijn (Zo is er bijvoorbeeld voor dieren, beschermd onder de Conventie van Washington, een CITES-certificaat noodzakelijk)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van zoölogie
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van classificatie van diersoorten
  • Kennis van reglementering inzake beschermde diersoorten
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van zoönosen
 • Competentie 2:
  Labelt de stukken van dieren en huiden
  • Identificeert de stukken (oorsprong, toestand,…)
  • Bevestigt een label
  • Inventariseert de identificatiegegevens
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van inventarisatie/labelmethodes
 • Competentie 3:
  Legt de biomedische data vast van het dier
  • Meet het dier op
  • Fotografeert het dier
  • Noteert de details/afwijkingen van het dier
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van ziektes bij dieren
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Bewaart ze in een opslagplaats
  • Bepaalt de ideale opslagvoorwaarden (droog bewaren, diepvries, alcohol,…)
  • Controleert de condities (temperatuur, luchtvochtigheid,…) van de opslagplaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bewaartechnieken (vriesdroging,…)
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 5:
  Vilt het dier
  • Verwijdert de huid van het dier
  • Behandelt de huid ter bewaring in afwachting van het verdere looiproces (zouten, alcohol, invriezen,…)
  • Verwijdert vlees en ingewanden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van bewaartechnieken (vriesdroging,…)
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van leerlooitechnieken
  • Kennis van prepareertechnieken
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van viltechnieken
 • Competentie 6:
  Slaat het afval op
  • Slaat afval op volgens de wetgeving
  • Neemt contact op met een erkend afvalverwerkend bedrijf
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gezondheidsvoorschriften (afval)
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 7:
  Maakt de huid, het skelet, het gewei, de hoorns schoon en behandelt naargelang de diersoort (zoogdieren, vogels,…)
  • Behoudt huid, haar en pluimen, snavels, klauwen, tanden, hoeven,…
  • Ontvet en bleekt skeletten en schedels en maakt ze schoon
  • Hanteert technieken voor het schoonmaken van de onderdelen (koken, macereren, dermesten,…)
  • Looit de huiden conform de wetgeving om ze te bewaren
  • Strijkt de schoongemaakte huid in met een stof om insectenvraat tegen te gaan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van zoölogie
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van classificatie van diersoorten
  • Kennis van bewaartechnieken (vriesdroging,…)
  • Kennis van omgang met chemische stoffen
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van leerlooitechnieken
  • Kennis van prepareertechnieken
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 8:
  Vervaardigt of koopt het pasmodel (metaalstructuur, sculptuur, gietvorm,…) en past het aan de afmetingen van het dier aan
  • Kiest materialen naargelang de opdracht (polyester, hout, pleister, papierdeeg, polyurethaan, houtwol, watten, klei,…)
  • Bepaalt de houding van het dier
  • Monteert de beenderen om skeletten te reconstrueren
  • Modelleert de schoongemaakte beenderen van de kop, poten en vleugels
  • Vervaardigt het pasmodel of past het aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van dierenhoudingen
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van prepareertechnieken
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van beeldhouwtechnieken
  • Kennis van giettechnieken
 • Competentie 9:
  Bekleedt het pasmodel (positionering en spanning van de huid, naaiwerk,…)
  • Plaatst ogen in de oogkassen
  • Modelleert de oren, neus,…
  • Plaatst de huid over het model
  • Lijmt de onderdelen op de constructie
  • Naait de huid dicht
  • Werkt oren, ogen, neus,… af
  • Laat het preparaat drogen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van prepareertechnieken
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van naaitechnieken
 • Competentie 10:
  Werkt het geprepareerd dier af
  • Werkt onderdelen af en kleurt bij waar nodig
  • Bepaalt en vervaardigt het postament (natuurlijke habitat, plank,…)
  • Monteert het dier op het postament
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van Air-brushtechnieken
 • Competentie 11:
  Realiseert osteologische montages voor pedagogische of wetenschappelijke doeleinden (paleontologie,…)
  • Zet skeletten in elkaar met draad of lijm
  • Boort gaatjes voor het bevestigen van de draad
  • Verbergt de draad voor het zicht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van prepareertechnieken
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
 • Competentie 12:
  Restaureert opgezette dieren (kleurschakering, vacht, reconstructie,…)
  • Raadpleegt documentatie over het werkstuk
  • Schat de kostprijs van herstellingen in
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
  • Vervangt onderdelen
  • Brengt onderdelen terug in originele staat
  • Behoudt de authenticiteit van het stuk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van zoölogie
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Kennis van restauratietechnieken
  • Kennis met omgang dierlijk materiaal
  • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 13:
  Komt de wettelijke verplichtingen na (aanvraag van CITES, toestemming voor opzetting,…)
  • Komt de wetgeving m.b.t. het opzetten van dieren na (jachtwetgeving, milieuwetgeving, regionale, nationale en internationale conventies inzake dierenbescherming)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van zoölogie
  • Kennis van classificatie van diersoorten
  • Kennis van reglementering inzake beschermde diersoorten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van zoölogie
 • Kennis van anatomie van dieren
 • Kennis van dierenhoudingen
 • Kennis van classificatie van diersoorten
 • Kennis van reglementering inzake beschermde diersoorten
 • Kennis van ziektes bij dieren
 • Kennis van bewaartechnieken (vriesdroging,…)
 • Kennis van restauratietechnieken
 • Kennis van gezondheidsvoorschriften (afval)
 • Kennis van omgang met chemische stoffen
 • Kennis met omgang dierlijk materiaal
 • Kennis van leerlooitechnieken
 • Kennis van prepareertechnieken
 • Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van beeldhouwtechnieken
 • Kennis van giettechnieken
 • Kennis van Air-brushtechnieken
 • Kennis van inventarisatie/labelmethodes
 • Kennis van zoönosen
 • Kennis van viltechnieken
 • Kennis van naaitechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Stelt vragen over de wens van de opdrachtgever (hoe de dieren moeten geprepareerd worden)
 • Stelt de kenmerken van de stukken vast (staat, vorm,…)
 • Detecteert en signaleert eventueel schade aan de stukken
 • Bepaalt welke methode het gewenste resultaat oplevert
 • Geeft informatie over het te verwachten resultaat
 • Bepaalt de benodigde materialen en manuren voor een bepaald werk
 • Overlegt met de opdrachtgever over mogelijkheden en beperkingen
 • Controleert indien nodig of de dieren beschermd zijn (Zo is er bijvoorbeeld voor dieren, beschermd onder de Conventie van Washington, een CITES-certificaat noodzakelijk)
 • Identificeert de stukken (oorsprong, toestand,…)
 • Inventariseert de identificatiegegevens
 • Noteert de details/afwijkingen van het dier
 • Bepaalt de ideale opslagvoorwaarden (droog bewaren, diepvries, alcohol,…)
 • Controleert de condities (temperatuur, luchtvochtigheid,…) van de opslagplaats
 • Neemt contact op met een erkend afvalverwerkend bedrijf
 • Behoudt huid, haar en pluimen, snavels, klauwen, tanden, hoeven,…
 • Kiest materialen naargelang de opdracht (polyester, hout, pleister, papierdeeg, polyurethaan, houtwol, watten, klei,…)
 • Bepaalt de houding van het dier
 • Raadpleegt documentatie over het werkstuk
 • Schat de kostprijs van herstellingen in
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • Brengt onderdelen terug in originele staat
 • Behoudt de authenticiteit van het stuk
 • Komt de wetgeving m.b.t. het opzetten van dieren na (jachtwetgeving, milieuwetgeving, regionale, nationale en internationale conventies inzake dierenbescherming)

Probleemoplossende vaardigheden

Motorische vaardigheden

 • Bevestigt een label
 • Meet het dier op
 • Fotografeert het dier
 • Verwijdert de huid van het dier
 • Behandelt de huid ter bewaring in afwachting van het verdere looiproces (zouten, alcohol, invriezen,…)
 • Verwijdert vlees en ingewanden
 • Slaat afval op volgens de wetgeving
 • Ontvet en bleekt skeletten en schedels en maakt ze schoon
 • Hanteert technieken voor het schoonmaken van de onderdelen (koken, macereren, dermesten,…)
 • Looit de huiden conform de wetgeving om ze te bewaren
 • Strijkt de schoongemaakte huid in met een stof om insectenvraat tegen te gaan
 • Monteert de beenderen om skeletten te reconstrueren
 • Modelleert de schoongemaakte beenderen van de kop, poten en vleugels
 • Vervaardigt het pasmodel of past het aan
 • Plaatst ogen in de oogkassen
 • Modelleert de oren, neus,…
 • Plaatst de huid over het model
 • Lijmt de onderdelen op de constructie
 • Naait de huid dicht
 • Werkt oren, ogen, neus,… af
 • Laat het preparaat drogen
 • Werkt onderdelen af en kleurt bij waar nodig
 • Bepaalt en vervaardigt het postament (natuurlijke habitat, plank,…)
 • Monteert het dier op het postament
 • Zet skeletten in elkaar met draad of lijm
 • Boort gaatjes voor het bevestigen van de draad
 • Verbergt de draad voor het zicht
 • Vervangt onderdelen

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in ambachtelijke bedrijven in samenwerking met verschillende bedrijven/organisaties (leerlooierijen, afvalverwekingsbedrijven)
 • Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van het dier, de wensen van de opdrachtgever,…
 • Het werk vindt plaats in een atelier of in de openlucht
 • Het beroep gebeurt in samenspraak met opdrachtgevers en meerdere betrokkenen (leveranciers, administratieve organismen, veterinaire diensten, bestuur van musea)
 • De uitoefening van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde

Handelingscontext

 • Het werk impliceert de hantering van lasten
 • Het werk impliceert het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (stofjas, handschoenen, masker,…)
 • De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • De uitoefening vereist het vakkundig en hygiënisch behandelen en bewaren van dode dieren
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met een breed gamma aan apparatuur en materieel
 • Het omgaan met verschillende producten houdt in dat er moet rekening gehouden worden met diverse risicofactoren
 • Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met gevaarlijk materieel
 • Het beroep vereist kwaliteitsvol handelen
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met producten die onderhevig zijn aan bederf
 • Creativiteit in de opmaak en afwerking van het opgezette dier is noodzakelijk
 • Het respecteren van de toepasselijke richtlijnen i.v.m. jachtwetgeving, conventies inzake dierenbescherming en afvalverwerking is vereist
 • Het beroep houdt het geregeld in contact komen met de controlediensten van milieubescherming en afvalverwerking in

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden, plannen, uitvoeren en controleren van zijn taken binnen de opdracht
Is gebonden aan
 • De jachtwetgeving
 • De milieuwetgeving
 • De lokale wetgeving inzake beschermde dieren
 • De reglementering over afvalverwerking
 • De opdrachten en bestellingen
 • De vraag van de opdrachtgever
 • De bovenlokale (Europese) wetgeving inzake bescherming van dieren
Doet beroep op
 • administratieve overheidsinstanties (Cites, Agentschap Natuur en Bos) indien nodig

Verantwoordelijkheid

 • Neemt (de stukken van) dieren in ontvangst en controleert ze
 • Labelt de stukken van dieren en huiden
 • Legt de biomedische data vast van het dier
 • Bewaart ze in een opslagplaats
 • Vilt het dier
 • Slaat het afval op
 • Maakt de huid, het skelet, het gewei, de hoorns schoon en behandelt naargelang de diersoort (zoogdieren, vogels,…)
 • Vervaardigt of koopt het pasmodel (metaalstructuur, sculptuur, gietvorm,…) en past het aan de afmetingen van het dier aan
 • Bekleedt het pasmodel (positionering en spanning van de huid, naaiwerk,…)
 • Werkt het geprepareerd dier af
 • Realiseert osteologische montages voor pedagogische of wetenschappelijke doeleinden (paleontologie,…)
 • Restaureert opgezette dieren (kleurschakering, vacht, reconstructie,…)
 • Komt de wettelijke verplichtingen na (aanvraag van CITES, toestemming voor opzetting,…)

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.